Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Past perfect
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 5 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Past Perfect: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Czas Past Perfect, czyli czas zaprzeszły dokonany jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim, który wykorzystujemy do przedstawienia chronologii wydarzeń przeszłych. Używa się go do opisywania czynności lub zdarzeń, które nastąpiły przed inną czynnością lub zdarzeniem w przeszłości.

Past Perfect składa się z czasownika posiłkowego 'have’ w czasie Past Simple oraz trzeciej formy czasownika głównego. Dowiedz się więcej na temat budowy i zastosowania czasu Past Perfect. Poznaj też przykłady kiedy użyć czasu Past Perfect oraz o jakich wyjątkach trzeba pamiętać w tym czasie. Na koniec wykonaj praktyczne ćwiczenia, które znajdują się na końcu artykułu. 

Naucz się poprawnie używać czasu Past Perfect Simple w języku angielskim!  

Czym jest czas Past Perfect?

Czasu Past Perfect, znanego również jako czas przeszły dokonany czy zaprzeszły, używamy, aby wskazać na czynność, która miała miejsce przed inną określoną czynnością w przeszłości. Czas past Perfect jest 1 z 4 czasów przeszłych w gramatyce angielskiej, którego możemy użyć do opisu zdarzeń z przeszłości.

W praktyce Past Perfect pozwala wyrazić sekwencję zdarzeń w przeszłości i wskazać, które z nich miało miejsce wcześniej. Zdanie w czasie past Perfect skonstruowane jest za pomocą czasownika posiłkowego „had” oraz trzeciej formy czasownika głównego.

Przykładowo, zdanie „After we had finished dinner, we went for a walk” pokazuje, że najpierw skończyliśmy kolację, a potem poszliśmy na spacer. Dzięki Past Perfect możemy precyzyjnie określić chronologię zdarzeń w przeszłości.

Kiedy używamy czasu Past Perfect?

Czas Past Perfect używamy, gdy chcemy opisać czynności, które nastąpiły przed inną czynnością lub zdarzeniem w przeszłości. Poniżej przedstawiamy kilka zastosowań czasu Past Perfect:

 1. Opisywanie czynności, która nastąpiła przed inną czynnością w przeszłości: Na przykład, „She had already left when I arrived.” (Ona już wyszła, kiedy przybyłem.)
 2. Opisywanie kolejności zdarzeń: „Before I came here, I had lived in London.” (Zanim tu przyszedłem, mieszkałem w Londynie.)
 3. Opisywanie przeszłości przed przeszłością: „I realized that I had met him before.” (Zdałem sobie sprawę, że spotkałem go wcześniej.)
 4. Opisywanie czynności, które nie zdarzyły się w przeszłości: „I would have gone to the party, if I had been invited.” (Poszedłbym na imprezę, gdybym był zaproszony.)

Jak budować zdania w czasie Past Perfect?

Budowa czasu Past Perfect polwga na skonstruowaniu zdania z czasownika posiłkowego „have” w czasie Past Simple, czyli „had” oraz trzeciej formy (Past Participle) czasownika głównego, według następującego schematu.

Podmiot + had +  III forma czasownika (Past Participle) + reszta zdania (dopełnienie). 

Opisany schemat zdania w Present Perfect odnosi się do zdań twierdzących, takich jak:

 • I had done
 • You had done
 • He/She/It had done
 • We had done
 • They had done

W zdaniach w stronie biernej dodajemy po czasowniku „had” trzecią formę wyrazu 'be’, czyli 'been’. Przykładowo:

 • „The work had been done.”
 • „The show had been finished.”

Przykłady zdań twierdzących

Poniżej znajdziesz przykłady zdań twierdzących w czasie Past Perfect w stronie czynnej i biernej:

 • „I had finished my work before he called me.” (Skończyłem pracę, zanim do mnie zadzwonił.)
 • „They had already left the party when we arrived.” (Oni już opuścili imprezę, kiedy przyjechaliśmy.)
 • „She had lived in London before she moved to New York.” (Ona mieszkała w Londynie, zanim przeprowadziła się do Nowego Jorku.)
 • „The book had been read by the time I got home.” (Książka została przeczytana, zanim wróciłem do domu.)
 • „By the end of the day, all the tasks had been completed.” (Do końca dnia wszystkie zadania zostały wykonane.)

Co to jest Past Participle i jak go używać?

Past Participle to trzecia forma czasownika, która jest używana jako część zdania w połączeniu z formą „had” pochodzącą od czasownika „to have” w czasie Past Perfect.

Forma Past Participle czasownika jest zazwyczaj tworzona przez dodanie przyrostka „-ed” na końcu regularnych czasowników. Na przykład, „work” staje się „worked”, a „join” staje się „joined” w trzeciej formie.

Należy jednak pamiętać o istnieniu czasowników nieregularnych, które mają różne formy Past Participle. Oto kilka z nich:

 • ’be’ – 'been’
 • ’go’ – 'gone’
 • ’do’ – 'done’
 • ’see’ – 'seen’
 • ’write’ – 'written’

Trzeciej formy czasowników, niezbędnych do konstruowania zdań w czasie Past Perfect, ale również Present Perfect, warto się nauczyć na pamięć. Można też mieć przy sobie tabelkę z najważniejszymi czasownikami nieregularnymi w II i III formie.  

Past Perfect – charakterystyczne słówka: okoliczniki czasu

W czasie Past Perfect występują charakterystyczne słowa i często używane okoliczniki czasu. Można po nich rozpoznać, że zdanie zostało skonstruowane w czasie przeszłym dokonanym Past Perfect. Zaliczamy do nich słowa:

 • Before (przed): „She had visited Paris before she went to Rome.”
 • After (po): „They had already left the party after they had said goodbye to everyone.”
 • By (do): „I had finished my work by the time he called me.”
 • Until/ till (aż do): „She had lived in London until she moved to New York.”
 • By the end of (do końca): „He had read three books by the end of the month.”
 • When (kiedy): „The train had already left when we arrived at the station.”
 • Once (jak tylko): „I had finished cooking once they arrived home.”
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak tworzyć pytania w czasie Past Perfect?

Pytania w czasie Past Perfect budujemy, przestawiając czasownik posiłkowy „had” przed podmiot, a następnie dodając trzecią formę (past participle) czasownika głównego, według następującego schematu:

Had + podmiot + III forma czasownika (Past Participle) + reszta zdania (dopełnienie)?

Przy tworzeniu pytań w czasie Past Perfect, trzeba pamiętać o kolejności słów – zaczynamy od czasownika „had”, następnie podajemy podmiot, a po nim III formę czasownika głównego.

Przykład zdań pytających

 • „Had you seen the movie before last night?” (Czy widziałeś ten film przed ostatnią nocą?)
 • „Had she finished her work when you arrived?” (Czy ona skończyła swoją pracę, gdy przyjechałeś?)
 • „Had they lived in this house before moving to the city?” (Czy oni mieszkali w tym domu przed przeprowadzką do miasta?)

Jak tworzyć przeczenia w czasie Past Perfect?

Przeczenia w czasie Past Perfect tworzymy, dodając „not” bezpośrednio po czasowniku posiłkowym „had”. Stosujemy następujący schemat:

Podmiot + had not (hadn’t) + III forma czasownika (Past Participle) + reszta zdania (dopełnienie). 

Przy tworzeniu przeczeń w czasie Past Perfect, istotne jest umieszczenie negacji „not” bezpośrednio po „had”.

Przykład zdań przeczących

 • „She had not (hadn’t) seen him before that day.” (Ona go nie widziała przed tym dniem.)
 • „I had not (hadn’t) finished the project before the deadline.” (Nie skończyłem projektu przed terminem.)
 • „They had not (hadn’t) lived here before 2010.” (Oni nie mieszkali tu przed 2010 rokiem.)

Past Simple vs Past Perfect

Past Simple to czas różniący się zupełnie od Past Perfect. Te dwa różne czasy przeszłe w języku angielskim mają odmienne zastosowania. W przeciwieństwie do Past Perfect, Past Simple odnosi się do konkretnych, zakończonych działań w przeszłości. Past Perfect opisuje natomiast czynności, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości. Poprzez użycie czasu Past Perfect zaznacza się „poprzedniość” jednego wydarzenia w stosunku do innego.

Jak nauczyć się czasu Past Perfect?

Najlepszym sposobem na opanowanie Past Perfect jest regularne ćwiczenie. Nauka angielskiego, w szczególności angielskiej gramatyki powinna obejmować zarówno tworzenie zdań, jak i rozumienie używanego czasu gramatycznego w kontekście.

Czas Past Perfect: ćwiczenia

Poniżej znajdziesz 12 ćwiczeń, które pomogą Ci w utrwaleniu czasu Past Perfect. Wykorzystaj swoją wiedzę i spróbuj rozwiązać poprawnie wszystkie ćwiczenia!

Which of the following sentences uses the Past Perfect tense correctly?
She ________ the report before the meeting started.
Put the words into the correct order: book, read, already, the, had, she.
Change the sentence into negative: They had visited the museum.
Which word completes this sentence? After I ________ dinner, I went to bed.
Choose the correct sentence in Past Perfect:
Make a question out of the following sentence: The dog had barked at the stranger.
Which verb completes the sentence? By the time she arrived, they ________ the party.
Change the sentence into negative: I had completed the task.
Put the words into the correct order: you, the, met, already, president, had.
Which of the following is NOT in the Past Perfect tense?
Choose the correct sentence in Past Perfect:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny?

3.7/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.