Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
28.06.2024
Time icon 8 min

Wyrażenia „either”, „neither”, „nor”, „or” w języku angielskim

Spis treści

W języku angielskim istnieje kilka wyrażeń, które często sprawiają trudności osobom uczącym się tego języka. Do takich wyrażeń należą właśnie „either”, „neither”, „nor” oraz „or”. Każde z tych słów ma swoje specyficzne zastosowania i znaczenie, które mogą się różnić w zależności od kontekstu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między „either” i „neither”, a także dowiemy się, jak prawidłowo używać „or” oraz „nor”. Dodatkowo, omówimy role „either” i „neither” jako przysłówków, determinantów, zaimków i spójników. Dzięki poniższym wskazówkom, dowiesz się, jak poprawnie używać tych części zdania w codziennej komunikacji i poczujesz się jak native speaker!

Jakie są różnice między „either” i „neither”?

„Either” i „neither” to dwa wyrażenia, które często są używane w języku angielskim, aby wskazać wybór lub brak wyboru pomiędzy dwoma możliwościami. Mimo że te dwa słowa są do siebie podobne, mają różne znaczenia i zastosowania.

Either

„Either” jest używane w kontekście pozytywnym i oznacza „jeden z dwóch” lub „każdy z dwóch”. Można je stosować w różnych rolach:

 1. Jako przymiotnik: „You can take either book” oznacza, że możesz wziąć dowolną z dwóch książek.
 2. Jako przysłówek: „I don’t like it either” oznacza „Ja też tego nie lubię”.
 3. Jako zaimek: „Either of them can come” oznacza, że każdy z nich może przyjść.
 4. Jako spójnik w konstrukcji „either… or”: „You can either stay or go” oznacza, że masz wybór między zostaniem a odejściem.

Neither

„Neither” jest używane w kontekście negatywnym i oznacza „żaden z dwóch”. Podobnie jak „either”, może być używane w różnych rolach:

 1. Jako przymiotnik: „Neither answer is correct” oznacza, że żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
 2. Jako przysłówek: „He doesn’t want to go, neither do I” oznacza „On nie chce iść, ja też nie”.
 3. Jako zaimek: „Neither of the solutions works” oznacza, że żadne z rozwiązań nie działa.
 4. Jako spójnik w konstrukcji „neither… nor”: „Neither John nor Mary was present” oznacza, że ani John, ani Mary nie byli obecni.

Jak używać „or”?

„Or” to spójnik używany do łączenia dwóch lub więcej alternatyw, wskazując, że jedna z nich jest prawdziwa lub możliwa. Poniżej przedstawiamy różne sposoby użycia „or” w języku angielskim:

Alternatywa

Najczęściej „or” używa się do przedstawienia dwóch lub więcej opcji do wyboru. W takim przypadku „or” łączy te alternatywy w jednym zdaniu.

 • Przykład: „Do you want tea or coffee?” – Pytasz, czy ktoś chce herbaty czy kawy.
 • Przykład: „You can have an apple, an orange, or a banana.” – Wskazujesz, że ktoś może wybrać jedno z tych trzech owoców.

Zrozumienie jako „w przeciwnym razie” (otherwise)

„Or” może być również używane w zdaniach warunkowych, aby oznaczać „w przeciwnym razie” lub „jeśli nie”.

 • Przykład: „Hurry up, or you’ll miss the bus.” – Znaczenie: „Pośpiesz się, w przeciwnym razie przegapisz autobus.”

Wykluczenie (exclusive or)

W niektórych kontekstach „or” może wskazywać na wykluczającą alternatywę, gdzie tylko jedna z opcji jest prawdziwa, ale nie obie.

 • Przykład: „You can either come with us or stay here.” – Wybór jednej z opcji wyklucza możliwość wybrania drugiej.

Połączenie w zapytaniach

W pytaniach „or” może łączyć różne alternatywy, których odpowiedzi oczekujemy od rozmówcy.

 • Przykład: „Is the meeting at 3 PM or 4 PM?” – Pytasz o konkretne godziny spotkania, oczekując odpowiedzi wskazującej jedną z opcji.

Zastosowanie w zdaniach z przecinkami

„Or” jest często poprzedzone przecinkiem, zwłaszcza gdy łączy dłuższe frazy lub zdania.

 • Przykład: „You should study hard, or you might not pass the exam.” – Przecinek oddziela dwie frazy, podkreślając alternatywne skutki.

„Or” w znaczeniu „czyli” (that is to say)

Czasami „or” może być używane do wyjaśnienia lub przedstawienia innej wersji tego samego pojęcia.

 • Przykład: „Bring your ID, or a valid passport.” – Tutaj „or” oznacza, że dowód osobisty lub paszport jest akceptowalny.

Jak używać „nor”?

„Nor” to spójnik używany w języku angielskim w konstrukcjach negatywnych, aby połączyć dwie lub więcej negatywnych alternatyw. Poniżej przedstawiamy różne sposoby użycia „nor” oraz przykłady ilustrujące jego zastosowanie.

Po „neither”

Najczęściej „nor” jest używane w parze z „neither” w konstrukcji „neither… nor”, która oznacza „ani… ani”.

 • Przykład: „She neither smiled nor laughed.” – Oznacza to, że ona ani się nie uśmiechnęła, ani nie zaśmiała.
 • Przykład: „Neither John nor Mary was present.” – Oznacza to, że ani John, ani Mary nie byli obecni.

Po negatywnym zdaniu

„Nor” może być używane po negatywnym zdaniu, aby dodać kolejny negatywny element. W tym przypadku „nor” zaczyna nową część zdania i wymaga inwersji (odwrócenia) podmiotu i czasownika.

 • Przykład: „He didn’t see the movie, nor did he read the book.” – Oznacza to, że nie widział filmu i także nie przeczytał książki.
 • Przykład: „She wasn’t at the party, nor was she at home.” – Oznacza to, że nie była na przyjęciu ani w domu.

Łączenie więcej niż dwóch negatywnych elementów

„Nor” może być używane do łączenia więcej niż dwóch negatywnych alternatyw, szczególnie w bardziej formalnym języku pisanym.

 • Przykład: „They found no evidence, nor did they have any witnesses, nor any leads to follow.” – Oznacza to, że nie znaleźli żadnych dowodów, ani nie mieli żadnych świadków, ani żadnych tropów do śledzenia.

W odpowiedziach

„Nor” może być używane w odpowiedziach na negatywne stwierdzenia, aby zgodzić się z negatywną wypowiedzią i dodać dodatkową informację.

 • Przykład: „I don’t like spinach.” „Nor do I.” – Oznacza to, że ktoś nie lubi szpinaku i osoba odpowiadająca również go nie lubi.

Po negatywnych frazach

W zdaniach z wieloma negatywnymi elementami „nor” może wprowadzać kolejne negatywne frazy po wstępnym negatywnym stwierdzeniu.

 • Przykład: „The committee didn’t approve the plan, nor did they suggest any alternatives, nor did they agree on a new meeting date.” – Oznacza to, że komitet nie zatwierdził planu, nie zasugerował żadnych alternatyw ani nie uzgodnił nowej daty spotkania.

Podsumowując, „nor” jest spójnikiem używanym do łączenia negatywnych alternatyw, szczególnie po słowie „neither” lub po negatywnych zdaniach. Jego właściwe użycie wymaga inwersji podmiotu i czasownika, co jest typowe w języku formalnym i pisemnym.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

„Either” i „Neither” jako przysłówki

„Either” i „neither” mogą być używane jako przysłówki w języku angielskim, pełniąc różne funkcje w zdaniach, głównie do wyrażania „również” i „też”, ale w kontekstach pozytywnych i negatywnych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie wraz z przykładami.

Either jako przysłówek

Jako przysłówek, „either” jest używane w zdaniach negatywnych, aby wskazać, że coś dotyczy również innej osoby lub rzeczy w tym samym negatywnym kontekście. „Either” umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania.

 • Przykład: „I don’t like pizza.” „I don’t like pizza either.” – Oznacza to, że pierwsza osoba nie lubi pizzy, a druga osoba również nie lubi pizzy.
 • Przykład: „She can’t come to the party.” „He can’t come either.” – Oznacza to, że ona nie może przyjść na przyjęcie, a on również nie może przyjść.

Neither jako przysłówek

Jako przysłówek, „neither” jest używane w odpowiedziach na zdania negatywne, aby wskazać, że coś dotyczy również innej osoby lub rzeczy w tym samym negatywnym kontekście. „Neither” umieszcza się zazwyczaj na początku zdania, a struktura zdania wymaga inwersji (odwrócenia) podmiotu i czasownika.

 • Przykład: „I don’t like pizza.” „Neither do I.” – Oznacza to, że pierwsza osoba nie lubi pizzy, a druga osoba również nie lubi pizzy.
 • Przykład: „She can’t come to the party.” „Neither can he.” – Oznacza to, że ona nie może przyjść na przyjęcie, a on również nie może przyjść.

Inwersja po „neither”

W zdaniach z „neither” stosuje się inwersję, co oznacza, że po „neither” następuje czasownik, a następnie podmiot.

 • Przykład: „They haven’t finished the work.” „Neither have we.” – Oznacza to, że oni nie skończyli pracy, a my również nie skończyliśmy.
 • Przykład: „She wasn’t happy with the results.” „Neither was he.” – Oznacza to, że ona nie była zadowolona z wyników, a on również nie był zadowolony.

Różnice w użyciu

Różnica między „either” i „neither” jako przysłówkami polega głównie na kontekście ich użycia. „Either” używa się w odpowiedziach negatywnych na końcu zdania, natomiast „neither” wymaga inwersji i umieszcza się na początku zdania.

„Either” i „Neither” jako determinant

„Either” i „neither” mogą pełnić funkcję determinantów, czyli określników, które pojawiają się przed rzeczownikami, aby wskazać wybór lub brak wyboru pomiędzy dwiema możliwościami. Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienie wraz z przykładami.

Either jako determinant

Jako determinant, „either” jest używane przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, aby wskazać dowolny z dwóch możliwych wyborów. Oznacza to, że każda z dwóch opcji jest akceptowalna lub możliwa.

 • Przykład: „Either book is fine.” – Oznacza to, że każda z dwóch książek jest w porządku.
 • Przykład: „You can sit on either side of the table.” – Oznacza to, że możesz usiąść po dowolnej stronie stołu.

Neither jako determinant

Jako determinant, „neither” jest używane przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, aby wskazać, że żadna z dwóch możliwości nie jest prawdziwa, akceptowalna ani możliwa.

 • Przykład: „Neither answer is correct.” – Oznacza to, że żadna z dwóch odpowiedzi nie jest poprawna.
 • Przykład: „Neither option is suitable for us.” – Oznacza to, że żadna z dwóch opcji nie jest dla nas odpowiednia.

Użycie w konstrukcjach zdaniowych

Kiedy „either” i „neither” są używane jako determinanty, zazwyczaj stoją przed pojedynczym rzeczownikiem, aby wskazać wybór lub brak wyboru pomiędzy dwiema możliwościami.

 • Przykład z „either”: „You can take either road to get there.” – Oznacza to, że możesz wybrać dowolną z dwóch dróg, aby tam dotrzeć.
 • Przykład z „neither”: „Neither candidate was chosen for the job.” – Oznacza to, że żadna z dwóch kandydatów nie została wybrana do pracy.

Specjalne konstrukcje

Czasami „either” i „neither” mogą być używane w bardziej złożonych zdaniach, w których występuje więcej niż jeden rzeczownik, ale nadal odnoszą się do dwóch możliwości.

 • Przykład z „either”: „You can either have tea or coffee.” – Wskazuje, że możesz wybrać jedną z dwóch opcji.
 • Przykład z „neither”: „Neither the manager nor the employees agreed to the proposal.” – Oznacza to, że ani menedżer, ani pracownicy nie zgodzili się na propozycję.

„Either” i „Neither” jako zaimki

„Either” i „neither” mogą również pełnić funkcję zaimków, zastępując rzeczowniki i odnosząc się do dwóch możliwości lub osób. Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienie wraz z przykładami.

Either jako zaimek

Jako zaimek, „either” jest używane do wskazania jednej z dwóch możliwości. Oznacza to, że jedna z dwóch opcji jest prawdziwa, akceptowalna lub możliwa.

 • Przykład: „Either of the solutions works for me.” – Oznacza to, że każda z dwóch rozwiązań jest dla mnie odpowiednia.
 • Przykład: „I don’t think either of them is available.” – Oznacza to, że myślę, że żadne z nich nie jest dostępne.
 • Przykład: „You can choose either.” – Oznacza to, że możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Neither jako zaimek

Jako zaimek, „neither” jest używane do wskazania, że żadna z dwóch możliwości nie jest prawdziwa, akceptowalna lub możliwa.

 • Przykład: „Neither of the books was interesting.” – Oznacza to, że żadna z dwóch książek nie była interesująca.
 • Przykład: „Neither of us knew the answer.” – Oznacza to, że żaden z nas nie znał odpowiedzi.
 • Przykład: „I invited both of them, but neither came.” – Oznacza to, że zaprosiłem oboje, ale żadne nie przyszło.

Użycie w konstrukcjach zdaniowych

Kiedy „either” i „neither” są używane jako zaimki, zazwyczaj pojawiają się przed przyimkami lub frazami przyimkowymi, aby wskazać wybór lub brak wyboru pomiędzy dwiema możliwościami.

 • Przykład z „either”: „You can either go to the park or stay at home.” – Wskazuje na wybór między pójściem do parku a pozostaniem w domu.
 • Przykład z „neither”: „Neither of the options is ideal.” – Oznacza, że żadna z dwóch opcji nie jest idealna.

Specjalne konstrukcje

Czasami „either” i „neither” mogą być używane w bardziej złożonych zdaniach, gdzie wyraźnie wskazują na dwie możliwości, które są rozważane.

 • Przykład z „either”: „We can either drive or take the train, either works for me.” – Wskazuje, że możemy albo jechać samochodem, albo pociągiem, każda opcja mi pasuje.
 • Przykład z „neither”: „Neither of the solutions provided a satisfactory result.” – Oznacza, że żadne z dwóch rozwiązań nie przyniosło zadowalającego wyniku.

„Either” i „Neither” jako spójniki

„Either” i „neither” mogą pełnić funkcję spójników, łącząc różne części zdania, aby wyrazić alternatywne lub negatywne możliwości. Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienie wraz z przykładami.

Either jako spójnik

Jako spójnik, „either” jest używane w parze z „or” w konstrukcji „either… or”. Służy to do przedstawienia dwóch lub więcej alternatyw, z których jedna musi być prawdziwa lub możliwa.

 • Przykład: „You can either stay here or go home.” – Oznacza to, że masz dwie możliwości: możesz albo zostać tutaj, albo pójść do domu.
 • Przykład: „We can either order pizza or cook dinner at home.” – Oznacza to, że możemy albo zamówić pizzę, albo ugotować obiad w domu.

Konstrukcja „either… or” jest stosowana, aby wskazać wybór między dwoma opcjami, które są wzajemnie wykluczające się.

Neither jako spójnik

Jako spójnik, „neither” jest używane w parze z „nor” w konstrukcji „neither… nor”. Służy to do przedstawienia dwóch lub więcej negatywnych alternatyw, z których żadna nie jest prawdziwa lub możliwa.

 • Przykład: „She neither called nor texted me.” – Oznacza to, że ona ani nie zadzwoniła, ani nie wysłała mi wiadomości.
 • Przykład: „Neither the manager nor the employees were satisfied with the decision.” – Oznacza to, że ani menedżer, ani pracownicy nie byli zadowoleni z decyzji.

Konstrukcja „neither… nor” jest stosowana, aby wyrazić, że żadne z wymienionych działań lub stanów nie miało miejsca.

Użycie w zdaniach złożonych

Kiedy „either” i „neither” są używane jako spójniki, mogą łączyć różne frazy lub zdania w bardziej złożonych konstrukcjach.

 • Przykład z „either… or”: „Either we go to the beach, or we stay home and watch a movie.” – Wskazuje na wybór między dwoma aktywnościami.
 • Przykład z „neither… nor”: „Neither the weather was good, nor the location was convenient.” – Oznacza to, że ani pogoda nie była dobra, ani lokalizacja nie była dogodna.

Specjalne przypadki

Czasami „either” i „neither” mogą być używane w bardziej złożonych zdaniach, które wymagają precyzyjnego wyrażenia alternatyw lub negacji.

 • Przykład z „either… or”: „You can either finish your homework now or do it after dinner.” – Oznacza to, że masz dwie opcje: możesz albo skończyć zadanie domowe teraz, albo zrobić to po kolacji.
 • Przykład z „neither… nor”: „Neither the teacher nor the students understood the new topic.” – Oznacza to, że ani nauczyciel, ani uczniowie nie zrozumieli nowego tematu.

Wiemy, że „either”, „neither”, „or” i „nor” mogą stwarzać sporo kłopotów, szczególnie na początku nauki języka angielskiego. Dlatego, jeśli którekolwiek z tych, lub innych zagadnień gramatycznych sprawia, że czujesz, że potrzebujesz pomocy w nauce, to zapisz się na lekcje do szkoły językowej online Novakid.

Uczymy dzieci w wieku od 4. do 12. lat w przyjaznej atmosferze, korzystając podczas zajęć z gier i zabaw. Nasi lektorzy to native speakerzy, który sprawią, że gramatyka języka angielskiego nie będzie miała przed Waszymi pociechami żadnych tajemnic. Bez względu na to, czy zaczynają od angielskiego dla początkujących dzieci czy mają już za sobą pierwsze lata nauki w szkole. Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną i zobacz, jak wyglądają nasze English classes.

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.