Angielski dla dzieci, kiedy potrzebne są wyniki!

  • Program nauczania dla dzieci w wieku 4-12 lat
  • Lekcje indywidualne
  • Wszyscy nauczyciele są anglojęzyczni
  • Online, w zaciszu własnego domu w dogodnym czasie
  • Ceny zaczynają się od 29,00 zł za lekcję

Jak To Działa

NovaKid oferuje indywidualne lekcje, w których uczeń otrzymuje pełną uwagę swojego nauczyciela.
Każdy z nauczycieli w naszej szkole mówi płynnie w języku angielskim, co zapewnia szybkie rozwijanie umiejętności językowych ucznia z pełnym skupieniem się na języku angielskim.
Podczas lekcji nauczyciele używają różnych metod, aby zaangażować ucznia w proces uczenia się, takich jak pomoce wizualne, techniki odpowiedzi w formie reakcji fizycznej TPR, a także interaktywne gry edukacyjne oparte na współpracy. W ten sposób osiąga się wysoce efektywną metodę uczenia się.

Nasi nauczyciele

Przy wyborze nauczycieli stosujemy surowe kryteria; kandydaci muszą pochodzić z krajów anglojęzycznych lub z krajów, w których język angielski jest językiem oficjalnym, mieć wykształcenie wyższe i, co najważniejsze, posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi. Przed rozpoczęciem pracy w naszej szkole, wszyscy nauczyciele muszą przejść szkolenie pod kierownictwem naszego głównego metodyka. Program edukacyjny Novakid pozwala dziecku mieć zajęcia z jednym lub z kilkoma różnymi nauczycielami, co pozytywnie wpływa na rozumienie ze słuchu i umiejętności mówienia.
Monique
Luis
Joshua
Charles
Ashley
Adrienne
Monique
Ponad 500
nauczycieli!

Co oferujemy

Naszym celem jest stworzenie dzieciom środowiska do intuicyjnej nauki języka angielskiego, jakby to był ich ojczysty język.
Aby osiągnąć ten cel, na bieżąco staramy się podążać za postępem i rozwojem nowych technologii, ulepszać materiały dydaktyczne i uważnie dobierać nauczycieli.
Unikalna i interaktywna platforma

Prowadzimy wirtualne klasy z wirtualnymi funkcjami, przystosowanymi do nauki dzieci w formule zdalnej.

Tylko anglojęzyczni nauczyciele języka angielskiego

Pracują z nami nauczyciele ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz z krajów, gdzie język angielski jest językiem oficjalnym. W trakcie selekcji wszyscy nauczyciele spełnili nasze kryteria.

Europejskie standardy edukacji

Prowadzimy lekcje zgodnie z programem odpowiadającym standardom CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Lekcje indywidualne

Zgodnie z programem każde dziecko rozwija się indywidualnie w swoim własnym tempie, według indywidualnych predyspozycji do opanowania materiału. Informujemy rodziców o wszelkich trudnościach i na bieżąco przekazujemy informacje o postępach dziecka.

Recenzje