Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Najczęściej popełniane błędy językowe w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
28.07.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 komentarze

Najczęściej popełniane błędy językowe w języku angielskim

Spis treści

Najczęściej popełniane błędy w języku angielskim to błędy gramatyczne, składniowe, stylistyczne, leksykalne oraz fleksyjne. Te błędy mogą prowadzić do niezrozumienia, zmiany znaczenia zdania lub utrudnienia komunikacji. Warto wiedzieć, jak je rozpoznawać oraz jak ich unikać. 

W tym artykule omówimy różne rodzaje błędów językowych w języku angielskim, przedstawimy ich definicje i przykłady oraz podzielimy się wskazówkami, jak ich unikać. Sprawdź częste błędy językowe i dowiedz się dlaczego popełniamy błędy językowe, mówiąc po angielsku. 

Jakie to są błędy gramatyczne w języku angielskim?

Błąd gramatyczny jest nieprawidłowym użyciem gramatyki języka, które odbiega od standardowych zasad gramatycznych danego języka. Jest to sytuacja, w której używane są niepoprawne formy, struktury lub konstrukcje gramatyczne. Błędy gramatyczne są jednymi z najczęstszych błędów popełnianych w języku angielskim. 

Błędy gramatyczne rodzaje i przykłady

Poniżej znajdziesz najczęstsze błędy gramatyczne w języku angielskim. Zaliczamy do nich:

Błędy w czasach i formach czasowników:

 • Nieodpowiednie użycie czasów, na przykład teraźniejszego zamiast przeszłego prostego. Przykład: „I go to the store yesterday”, zamiast „I went to the store yesterday”.
 • Nieprawidłowe formy czasowników, na przykład używanie „goed” zamiast „went”. Przykład: „He goed to the party” zamiast „He went to the party”.

Przykładowo, najczęściej mylone są czasy Present Simple i Present Continuous jako dwa czasy teraźniejsze o różnych zastosowaniach oraz czasy Past Simple i Past Continous, czyli dwa czasy przeszłe o róźnych zastosowaniach, opisujące w odmienny sposób wydarzenia z przeszłości.

Błędy w użyciu zaimków:

 • Nieodpowiednie użycie zaimków osobowych, na przykład „Me want that” zamiast „I want that”.
 • Błędne użycie zaimków dzierżawczych, na przykład „Your cat is nice. I love my too.” zamiast „Your cat is nice. I love mine too.”

Błędy w użyciu rodzajników i liczebników:

 • Nieodpowiednie użycie „a/an” i „the”, na przykład „I have the ten apples” zamiast „I have ten apples”.
 • Błędne użycie liczebników, na przykład „There are two informations” zamiast „There are two pieces of information”.

Błędy w formach przymiotników i przysłówków:

 • Nieprawidłowe stopniowanie przymiotników, na przykład „more better” zamiast „better” lub „more good”.
 • Nieodpowiednie użycie przysłówków, na przykład „He drives quick” zamiast „He drives quickly”.

Błędy w strukturze zdania warunkowego:

 • Nieodpowiednie użycie warunkowych konstrukcji, na przykład „If I will go, I will call you” zamiast „If I go, I will call you”.
 • Nieprawidłowe użycie trybu czasownika w zdaniu warunkowym, na przykład „If he would study, he will pass the exam” zamiast „If he studied, he would pass the exam”.

Błędy gramatyczne mogą być na początku nauki frustrujące i wymagać od uczniów wielu godzin nauki angielskiej gramatyki od podstaw, ale poprawne rozpoznawanie błędów gramatycznych i późniejsze unikanie jest kluczowe dla skutecznej komunikacji po angielsku.

Na czym polegają błędy składniowe?

Błędy składniowe dotyczą nieprawidłowego ułożenia słów i składni w zdaniu, co narusza zasady gramatyczne danego języka. Dotyczą one relacji między poszczególnymi elementami zdania, takimi jak podmiot, orzeczenie czy dopełnienie. Błędy składniowe mogą prowadzić do niezrozumienia lub zmiany znaczenia zdania. Mogą wydawać się subtelne, ale mają duże znaczenie dla jasności i zrozumienia całej wypowiedzi.

Poniżej znajduje się kilka przykładów błędów składniowych w języku angielskim:

Nieprawidłowe ułożenie słów w zdaniu:

Przykład 1: „Yesterday ate I pizza” zamiast „I ate pizza yesterday”.
Przykład 2: „To the park I went with my friends” zamiast „I went to the park with my friends”.

Nieprawidłowe użycie spójników:

Przykład 1: „I want to go, and I’m tired” zamiast „I want to go, but I’m tired”.
Przykład 2: „She likes both swimming or dancing” zamiast „She likes both swimming and dancing”.

Niezgodność liczby między podmiotem a orzeczeniem:

Przykład 1: „They is playing in the park” zamiast „They are playing in the park”.
Przykład 2: „The cat chase the mouse” zamiast „The cat chases the mouse”.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Błędy stylistyczne

Błędy stylistyczne wpływają na czytelność, klarowność i siłę przekazu tekstu pisanego i mówionego. Aby uniknąć błędów stylistycznych w języku angielskim, ważne jest dbanie o precyzję, spójność i jasność w wyrażaniu się. Błędy stylistyczne mogą wpływać na jakość naszej komunikacji, dlatego ważne jest świadome unikanie ich i dążenie do precyzyjnego i klarownego wyrażania swoich myśli.

Błędy stylistyczne przykłady zostały wymienione poniżej.

 • Powtórzenia: nadmierne powtarzanie tych samych słów, zwrotów lub konstrukcji zdaniowych, co prowadzi do monotonii lub niepotrzebnej redundancji. Przykład: „I really, really like that movie. It’s really good.”
 • Zbyt formalne lub zbyt potoczne wyrażenia: nieodpowiednie użycie słownictwa w kontekście, na przykład używanie zbyt formalnych wyrażeń w sytuacjach nieformalnych lub zbyt potocznych w sytuacjach formalnych. Przykład: „I beg to inquire” zamiast „Can I ask?”
 • Długie, zawiłe zdania: tworzenie zbyt długich, skomplikowanych zdań, które utrudniają zrozumienie i czytelność. Lepiej jest podzielić długie zdania na krótsze, bardziej zrozumiałe zdania.
 • Nadmierne użycie zaimków nieokreślonych: nadmierne stosowanie zaimków nieokreślonych, takich jak „something”, „someone”, „somewhere”, co sprawia, że zdanie staje się mniej precyzyjne. Lepiej jest używać bardziej konkretnych określeń, na przykład „my friend” zamiast „someone”, „a pencil” zamiast „something”, „at the cinema” zamiast „somewhere”.
 • Brak zrównoważenia i spójności: brak spójności w użyciu czasów, form czasowników, struktur zdaniowych itp. w ramach tekstu. Powinny istnieć zrozumiałe i logiczne połączenia między różnymi częściami tekstu.
 • Nadużywanie wyrazów wypełniaczy: nadmierne użycie słów wypełniaczy, takich jak „like”, „um”, „you know”, co może sprawić, że wypowiedź brzmi mniej profesjonalnie i mniej przekonująco.
 • Brak klarowności i konkretności: nieprecyzyjne lub ogólne wyrażenia, które nie wyrażają jasno zamierzonego znaczenia. Lepiej jest używać konkretnych, precyzyjnych wyrażeń. Na przykład, zamiast powiedzieć „I have a lot of homework to do”, można powiedzieć „I have 3 tasks to do”. Zamiast „I have been to many places around the world”, można powiedzieć „I’ve been to London, Berlin and Japan”.

Na czym polega błąd leksykalny?

Błąd leksykalny dotyczy nieprawidłowego użycia słów lub wyrażeń w języku angielskim. Może wynikać z nieznajomości znaczenia słowa, używania nieodpowiednich synonimów, błędnego tłumaczenia lub zastosowania słowa w nieodpowiednim kontekście.

Błędy leksykalne przykłady

Poniżej znajdziesz najczęstsze błędy leksykalne w języku angielskim i kilka ich przykładów. 

 • Użycie nieodpowiedniego słowa: polega na używaniu słowa, które nie pasuje do kontekstu lub nie wyraża zamierzonego znaczenia. Na przykład: „I am very exciting about the funeral” zamiast „I am very excited about the party”.
 • Fałszywi przyjaciele językowi, tzw. „false friends”: dotyczy użycia słów, które wyglądają podobnie do słów w języku ojczystym, ale mają zupełnie inne znaczenie w języku docelowym. Na przykład: „I will attend you” zamiast „I will assist you” (prawidłowe słowo to „assist” zamiast „attend” w tym kontekście).
 • Błędne tłumaczenie idiomów i wyrażeń: polega na dosłownym tłumaczeniu idiomów lub wyrażeń, co prowadzi do niezrozumienia lub absurdalnego znaczenia. Na przykład: „He kicked the calendar” zamiast „He kicked the bucket” (idiom „to kick the bucket” oznacza umrzeć, a nie dosłownie „kopnąć wiadro” – polski odpowiednik tego wyrażenia to „kopnąć w kalendarz”).
 • Nieodpowiednie użycie kolokacji: kolokacje to słowa lub wyrażenia, które często występują razem w danym języku. Błąd leksykalny może wystąpić, gdy używane są nieodpowiednie kolokacje. Na przykład: „make a shower” zamiast „take a shower”.
 • Nieodpowiednie użycie zwrotów idiomatycznych: dotyczy użycia zwrotów idiomatycznych w sposób, który nie jest zgodny z ich prawidłowym znaczeniem lub gramatyką. Na przykład: „She broke her leg” zamiast „She got her leg broken” (prawidłowe użycie idiomu „get something broken”).

Błędy leksykalne są jednymi z najczęściej popełnianych błędów przez Polaków uczących się angielskiego. Typowe błędy językowe, które popełniamy mówiąc po angielsku wynikają najczęściej z różnic w obrębie samych języków, które mają inne cechy, inne zasady gramatyczne i leksykalne. Dlatego też nie poleca się tłumaczyć zdań dosłownie z języka polskiego na angielski, ponieważ wówczas łatwo o popularne błędy językowe. 

Błędy fleksyjne

Błędy fleksyjne dotyczą nieprawidłowego użycia fleksji, czyli odmiany form wyrazów w zależności od ich roli gramatycznej, liczby, przypadku lub czasu. W języku angielskim błędy fleksyjne są mniej powszechne niż w innych językach, ale wciąż mogą się zdarzać. Błędy fleksyjne mogą mieć wpływ na zrozumienie i poprawność wypowiedzi, dlatego ważne jest zrozumienie zasad fleksji w języku angielskim i ich konsekwentne zastosowanie.

Poniżej znajduje się kilka przykładów błędów fleksyjnych w języku angielskim.

 • Błędy w liczbie: obejmują nieodpowiednie użycie rodzaju liczby, na przykład „childs” zamiast „children” lub „mouses” zamiast „mice”.
 • Błędy w czasie: dotyczą nieodpowiedniego użycia czasu, na przykład „I have seen him yesterday” zamiast „I saw him yesterday”.
 • Błędy w stopniu przymiotników: obejmują nieprawidłowe użycie form stopniowania przymiotników, na przykład „more better” zamiast „better” lub „most big” zamiast „biggest”.
 • Błędy w odmianie rzeczowników: dotyczą nieprawidłowego użycia form przypadku, na przykład „She gave the book to John and I” zamiast „She gave the book to John and me”.
 • Błędy w stopniu czasowników: nieodpowiednie użycie form czasowników w zależności od osoby, czasu i trybu, na przykład „He don’t like coffee” zamiast „He doesn’t like coffee”.

Błąd gramatyczny a ortograficzny

Błąd gramatyczny to inny rodzaj błędu, niż błąd ortograficzny. Błąd gramatyczny dotyczy nieprawidłowego użycia reguł gramatycznych w języku, które odbiegają od standardowych zasad gramatycznych danego języka. Jest to sytuacja, w której używane są niepoprawne formy, struktury lub konstrukcje gramatyczne. Z kolei błąd ortograficzny dotyczy nieprawidłowego zapisu lub pisowni słów. Na przykład błędne użycie liter lub zaniedbanie poprawnego zapisu.

Warto umieć odróżnić błąd gramatyczny od błędu ortograficznego. Na przykład, błąd gramatyczny to użycie nieodpowiedniego czasu czasownika w zdaniu. Przykład: „I goed to the store” zamiast „I went to the store”. Błąd ortograficzny to nieprawidłowe napisanie słowa, na przykład „accomodate” zamiast „accommodate”.

Ważne jest, aby mówiąc i pisząc po angielsku zwracać uwagę zarówno na poprawność gramatyczną, jak i ortograficzną, aby nasze wypowiedzi były klarowne i zrozumiałe. Dzięki temu błędy językowe w wypowiedziach nie będą tak częste. 

Czy literówka to błąd gramatyczny?

Nie, literówka nie jest błędem gramatycznym. Literówka to błąd ortograficzny, który polega na przypadkowym błędnym zapisie litery lub liter w słowie. Jest to częsty rodzaj błędu, który może wystąpić nawet u osób o dobrej znajomości gramatyki i słownictwa. Literówki mogą wynikać z szybkiego pisania, niedokładności lub braku skupienia.

Przykłady literówek to np. „teh” zamiast „the”, „hvae” zamiast „have” lub „comuter” zamiast „computer”.

Chociaż literówki nie są błędem gramatycznym, mogą wpływać na czytelność i zrozumienie tekstu. Dlatego ważne jest staranne sprawdzanie i poprawianie literówek, zarówno podczas pisania, jak i weryfikacji tekstu.

W jaki sposób można eliminować błędy językowe?

Eliminowanie błędów językowych wymaga świadomego wysiłku i praktyki. Przygotowaliśmy 8 wskazówek, które pomogą w unikaniu błędów językowych. Oto one:

 1. Ucz się języka i staraj zrozumieć reguły gramatyczne: Systematyczne studiowanie gramatyki i zrozumienie podstawowych reguł językowych jest kluczowe. Można korzystać z podręczników, kursów online, aplikacji mobilnych lub zasięgnąć pomocy nauczyciela.
 2. Dużo czytaj: Czytanie książek, artykułów, blogów i innych tekstów po angielsku pozwala na zapoznanie się z poprawnym stylem językowym oraz różnymi konstrukcjami gramatycznymi. Można również obserwować jak inni autorzy konstruują poprawne zdania i wyrażają swoje myśli.
 3. Słuchaj i obserwuj: Słuchanie anglojęzycznych materiałów audio, takich jak podcasty, audiobooki czy filmy, pomaga w utrwaleniu poprawnej wymowy, intonacji oraz struktury zdania. Warto zwracać uwagę na to, jak native speakerzy używają języka w różnych kontekstach.
 4. Pisz regularnie: Ćwiczenie pisania jest kluczowe dla doskonalenia umiejętności językowych. Pisząc teksty, listy, eseje czy notatki, można skupić się na poprawnym użyciu gramatyki, ortografii i interpunkcji. Można również prosić kogoś o sprawdzenie i ocenę pisanych tekstów.
 5. Korzystaj z narzędzi pomocniczych: Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w wyłapywaniu i poprawianiu błędów językowych, takich jak edytory tekstu, korektory online i aplikacje do nauki języków. Te narzędzia oferują sugestie dotyczące gramatyki, ortografii i interpunkcji, co może znacznie ułatwić poprawę błędów językowych.
 6. Nie bój się prosić o pomoc: Jeśli coś sprawia kłopoty, nie wahaj się poprosić o pomoc. Możesz skonsultować się z nauczycielem lub rodowitym użytkownikiem języka, aby otrzymać wsparcie i wskazówki dotyczące poprawy swoich umiejętności językowych. Często inni są w stanie zauważyć błędy, których sami nie jesteśmy świadomi.
 7. Dokonuj autokorekty i analizy błędów: Po napisaniu tekstu warto przejrzeć go jeszcze raz i dokonać samokorekty. Zwróć uwagę na powtarzające się błędy oraz na obszary, które sprawiają Ci najwięcej trudności. Możesz utworzyć listę często popełnianych błędów i systematycznie pracować nad ich poprawą.
 8. Zarezerwuj czas na regularną naukę i praktykę: Język angielski, podobnie jak każdy inny język, wymaga regularnego ćwiczenia i doskonalenia umiejętności. Kontynuuj naukę, uczestnicz w konwersacjach, czytaj, słuchaj i pisz na tematy, które Cię interesują. Im więcej praktyki, tym lepiej opanujesz język i ograniczysz popełniane błędy.

Podsumowując, wiesz już co to są błędy językowe, błędy stylistyczne i gramatyczne oraz jakie błędy językowe popełniamy najczęściej. Unikanie błędów językowych po angielsku jest możliwe, ale wymaga zaangażowania i systematycznego podejścia do nauki, a także nieustannego szlifowania swoich umiejętności.

Pamiętaj, że popełnianie błędów językowych jest naturalną częścią procesu nauki języka, dlatego nie zrażaj się, ale podejmuj wysiłek w celu ich eliminacji i doskonalenia swoich umiejętności językowych. Z czasem i praktyką, będziesz w stanie mówić i pisać po angielsku coraz pewniej i poprawniej, a najgorsze błędy językowe zostaną w przeszłości.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.