Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
chłopiec uczy się języka angielskiego
Jak się uczyć
Star icon
21.03.2023
Time icon 7 min
Comment icon 3 komentarze

Najczęstsze błędy popełniane przez Polaków podczas nauki angielskiego 

Spis treści

W dzisiejszych czasach nauka języka angielskiego jest już niemal koniecznością, jeżeli chcemy swobodnie podróżować, poznawać ludzi z całego świata, mieć dostęp do najświeższych, globalnych informacji oraz zawalczyć o dobre wykształcenie i dobrze płatną pracę. Angielski to dziś język międzynarodowy, który dominuje w biznesie, kulturze i nauce. Mimo, iż angielski uważany jest za jeden z łatwiejszych języków obcych do nauki, jak każdy język obcy, angielski również niesie ze sobą wiele trudności, zwłaszcza dla Polaków. 

Najczęściej popełniane błędy, które są zmorą Polaków, takie jak kalki językowe, niestosowanie przedimków czy nabieranie się na „fałszywych przyjaciół”, mogą skutecznie utrudnić naukę i powodować problemy w komunikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć zawiłości języka angielskiego, omawiając najczęstsze błędy popełniane przez Polaków podczas nauki oraz przedstawić sposoby na ich uniknięcie.

Przygotuj się na fascynującą podróż po świecie języka angielskiego. Zaczynamy? 

Kalki językowe z polskiego na angielski

Kalki językowe to wyrażenia lub konstrukcje językowe, które są przetłumaczone dosłownie z języka ojczystego na język obcy, a które w rzeczywistości nie mają sensu lub nie są poprawne gramatycznie. Dla Polaków, którzy uczą się angielskiego, problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ języki polski i angielski są zupełnie różne pod względem gramatycznym, a także zawierają wiele wyjątków i nieregularności. 

Przykłady kalk językowych to m.in.:

 • „I very thank you” zamiast „Thank you very much”
 • „make homework” zamiast „do homework”
 • „I have 20 years” zamiast „I am 20 years old”
 • „I look forward for your email” zamiast „I look forward to your email”

Tego typu błędy popełniane są przez polskich uczniów angielskiego bardzo często, ponieważ próbują oni 1:1 przetłumaczyć zdania z języka polskiego na angielski. To powoduje, że ich wypowiedzi brzmią nienaturalnie i często niezrozumiale dla osób, z którymi rozmawiają.

Najlepszym sposobem na uniknięcie kalk językowych jest po prostu zapoznanie się z angielskimi konstrukcjami i wyrażeniami, bez próbowania ich tłumaczenia dosłownego z polskiego. Warto też czytać i słuchać języka angielskiego, aby nauczyć się naturalnego sposobu mówienia i konstruowania zdań. Dobrym sposobem będą regularne lekcje angielskiego z native speakerami. 

Opanowanie angielskich czasów

Nauka i poprawne wykorzystywanie wszystkich angielskich czasów jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla polskich uczniów angielskiego. W języku angielskim jest aż 12 podstawowych czasów, w tym po kilka czasów przeszłych, przyszłych i teraźniejszych. To sprawia, że dla Polaków, którzy mają w swoim języku tylko jeden czas przeszły, przyszły i teraźniejszy, nauka angielskich czasów jest szczególnie trudna.

Najczęściej popełniane przez Polaków błędy gramatyczne i często mylone angielskie czasy to:

 • błędy w stosowaniu czasu Present Perfect, np. „I have visited London yesterday” zamiast „I visited London yesterday”
 • błędy w stosowaniu czasu Future, np. „I will go to the cinema yesterday” zamiast „I will go to the cinema tomorrow”
 • błędy w stosowaniu czasu Past Simple i Past Continuous, np. „I was walking when the phone rang” zamiast „I walked when the phone rang”
 • Dlatego, że „myślimy jak Polacy” i ponieważ w polszczyźnie nie ma aspektu Perfect, często zdania w czasie Present Perfect tłumaczymy na czas przeszły. Jednak tak naprawdę jest to wciąż czas teraźniejszy. Mówimy w nim o tym, co jest teraz, nawet jeśli wydarzenie, które opisujemy w czasie Perfect, już się wydarzyło.

Tego typu błędy wynikają z braku wprawy w stosowaniu angielskich czasów oraz braku wiedzy o tym, jakie czasowniki i wyrażenia należy stosować w danym czasie. Jednym z najlepszych sposobów na poprawienie tego problemu jest systematyczne poznawanie angielskich czasów, uczenie się ich zastosowania i praktykowanie ich w codziennej rozmowie oraz w pisaniu tekstów. Dobrym pomysłem dla dzieci uczących się angielskich czasów od podstaw może być korzystanie z różnych angażujących materiałów dydaktycznych, takich jak gry, ćwiczenia, quizy oraz rozmowy z nauczycielem native speakerem, który pomoże zidentyfikować i wyjaśnić w praktyce popełniane błędy.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Zapominanie o przedimkach i przyimkach

Polacy uczący się języka angielskiego często zapominają o przedimkach, czyli króciutkich słowach, takich jak „a”, „an” i „the”. Nawet gdy uczniowie mają do przeczytania jakiś tekst w języku angielskim, często je pomijają, bo wydaje im się, że te słowa nie są ważne. Jednak przedimki są dość istotne w nauce języka angielskiego, ponieważ pokazują, że słowo jest rzeczownikiem. Bywa też, że bardziej zaawansowani uczniowie używają przedimków nadmiernie, co prowadzi do poważnych błędów językowych.

Najczęstszym błędem Polaków dotyczącym przedimków jest brak stosowania przedimka „the” przed rzeczownikami oznaczającymi rzeczy lub osoby dobrze znane i zdefiniowane, np. „I go to school” zamiast „I go to the school”. 

Co ważne, Polacy uczący się języka angielskiego zmagają się także z angielskimi przyimkami, czyli równie krótkimi słowami, które czasem różnią się tylko jedną literką, a mają ogromny wpływ na znaczenie całego zdania.  Typowe dla Polaków błędy z przyimkami to:

 • błędy w stosowaniu przedimków „in” i „on” przy określaniu dat, np. „I was born in 1990s” zamiast „I was born in the 1990s”
 • brak stosowania przedimka „of” w odpowiednich przypadkach, np. „the cover book” zamiast „the cover of the book”
 • błędy w stosowaniu przedimka „to” przy określaniu kierunku ruchu, np. „I go cinema” zamiast „I go to the cinema

Stosowania zarówno przedimków jak i przyimków najlepiej jest uczyć się dzięki częstemu obcowaniu z językiem angielskim w formie pisanej. Czytanie książek po angielsku może pomóc w nauce zasad używania przedimków i przyimków. Słuchanie i uczestniczenie w rozmowach z native speakerami również może pomóc oswoić się ze wszystkimi zasadami stosowania przedimków i przyimków w codziennej mowie i piśmie. 

Fałszywi przyjaciele czyli „false friends”

Językowy problem z „false friends”, czyli tzw. „fałszywymi przyjaciółmi”, polega na tym, że słowa lub wyrażenia w dwóch językach brzmią podobnie lub identycznie, ale mają różne znaczenia. To utrudnia polskim uczniom naukę języka angielskiego, ponieważ mogą nieświadomie popełniać błędy lub interpretować słowa w sposób niewłaściwy. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze przykłady fałszywych przyjaciół językowych, których lepiej jest nie stosować, jeżeli chemy brzmieć bardziej jak rodzimi użytkownicy języka angielskiego!

 • Actually – w języku angielskim oznacza „właściwie, faktycznie”, a nie „aktualnie”. 
 • Sensible – w języku angielskim oznacza „rozsądny”, a nie „sensowny”. 
 • Eventually – w języku angielskim oznacza „w końcu, ostatecznie”, a nie „ewentualnie”. 
 • Embarrassed – w języku angielskim oznacza „zawstydzony”, a nie „zawstydzający”. 
 • Introduce – w języku angielskim oznacza „przedstawić kogoś”, a nie „wprowadzić coś nowego”. 
 • Fabric – w języku angielskim oznacza „tkanina”, a nie „fabryka”. 
 • Excited – w języku angielskim oznacza „podekscytowany”, a nie „ekscytujący”. 
 • Reception – w języku angielskim oznacza  „przyjęcie”, a nie „recepcja”.
 • Argument – w języku angielskim oznacza „spór, kłótnię”, a nie „argument (logiczny)”. 
 • Sympathy – w języku angielskim oznacza „współczucie”, a nie „sympatia”. 
 • Pretend – w języku angielskim oznacza „udawać”, a nie „pretendować”. 
 • Convenient – w języku angielskim oznacza „wygodny, dogodny”, a nie „konweniencyjny”. 

Dosłowne tłumaczenie phrasal verbs

Dosłowne tłumaczenie phrasal verbs jest również problelem, z którym zmagają się często początkujący uczniowie języka angielskiego. Phrasal verbs to wyrażenia, które składają się z czasownika i jednej lub więcej partykuł, które całkowicie zmieniają znaczenie czasownika. Tłumaczenie phrasal verbs dosłownie z języka angielskiego na polski prowadzi czasami do błędnego zrozumienia sensu wyrażenia, dlatego najlepiej uczyć się ich znaczenia od razu po angielsku.

Oto kilka przykładów phrasal verbs i ich błędnych tłumaczeń, które są często popełnianym błędem przez Polaków.

 • „Take off” – dosłownie oznacza „zdjąć” lub „odlecieć” np. samolotem, ale w kontekście phrasal verb może oznaczać „rozpocząć lot” lub „stać się popularnym”. 
 • „Bring up” – dosłownie oznacza „podnieść”, ale jako phrasal verb może oznaczać „wychowywać” lub „poruszyć temat”.
 • „Get over” – dosłownie oznacza „przejść nad”, ale jako phrasal verb może oznaczać „pogodzić się z czymś” lub „przejść przez chorobę”. 

Warto zawsze zwracać uwagę na kontekst, w jakim pojawiają się te wyrażenia. Przyjrzenie się całemu zdaniu, a nie tylko pojedynczemu słowu, może pomóc w zrozumieniu sensu danego phrasal verb. Dobrym sposobem ich zapamiętanie jest również umieszczanie ich w całych zdaniach, aby lepiej je zapamiętać. 

15 najtrudniejszych słów i wyrażeń po angielsku do wymowy przez polskich uczniów

Sprawdź, jak nie popełnić błędu wymawiając niektóre trudne słowa po angielsku. Poznaj prawidłową wymowę poniższych wyrażeń i używaj angielskiego jak native speakerzy.

Nie przejmuj się, że widząc nowe angielskie słówko, nie wiesz, jak je wymówić. Język polski należy do innej rodziny językowej niż angielski, dlatego to naturalne, że polski uczeń popełnia błędy. Zobacz, które angielskie słówka są najtrudniejsze do prawidłowego wymówienia przez Polaków uczących się angielskiego i naucz się poprawnej wymowy tych angielskich słów, aby mówić jak rodowici Anglicy! 

 1. Worcestershire – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „wors-ter-sheer”, podczas gdy poprawna wymowa to „woo-ster-sher” /ˈwʊstərʃər/.
 2. Squirrel – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „skwir-el”, podczas gdy poprawna wymowa to „skwur-uhl” /ˈskwɜːrəl/.
 3. Phenomenon – błąd polega na wymówieniu słowa jako „fenom-enon”, podczas gdy poprawna wymowa to „fi-nom-uh-non” /fəˈnɑːmɪnən/
 4. Colonel – błąd polega na wymówieniu słowa jako „ko-lo-nel”, podczas gdy poprawna wymowa to „kur-nl” /ˈkɜːrnl/.
 5. Library – błąd polega na wymówieniu słowa jako „li-bra-ry”, podczas gdy poprawna wymowa to „lahy-brer-ee” /ˈlaɪbrəri/.
 6. Entrepreneur – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „en-ter-pren-yur”, podczas gdy poprawna wymowa to „ahn-truh-pruh-nur” /ˌɒntrəprəˈnɜːr/.
 7. Mischievous – błąd polega na wymówieniu słowa jako „miski-wee-us”, podczas gdy poprawna wymowa to „mis-chuh-vuhs” /ˈmɪstʃɪvəs/.
 8. Recipe – błąd polega na wymówieniu słowa jako „re-ki-pi”, podczas gdy poprawna wymowa to „res-uh-pee” /ˈrɛsəpi/.
 9. Aluminum – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „a-lu-mi-num”, podczas gdy poprawna wymowa to „uh-loo-muh-nuhm” /əˈluːmɪnəm/.
 10. Clothes – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „cloths”, podczas gdy poprawna wymowa to „klohz” /kloʊz/.
 11. Espresso – błąd polega na wymówieniu słowa jako „ex-press-o”, podczas gdy poprawna wymowa to „es-pres-oh” /eˈspreːso/.
 12. Furniture – błąd polega na wymówieniu słowa jako „fur-ni-chure”, podczas gdy poprawna wymowa to „fur-ni-cher” /ˈfɜːrnɪtʃər/.
 13. Rural – błąd polega na wymówieniu słowa jako „roo-ral”, podczas gdy poprawna wymowa to „roor-uhl” /ˈrʊərəl/.
 14. Vegetable – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „ve-ge-ta-ble”, podczas gdy poprawna wymowa to „vedg-tuh-buhl” /ˈvedʒtəbəl/.
 15. Comfortable – częsty błąd polega na wymówieniu słowa jako „com-for-ta-ble”, podczas gdy poprawna wymowa to „kuhmf-tuh-buhl” /ˈkʌmftəbəl/.

Czy podobał Ci się ten artykuł? 

A z jakimi błędami podczas nauki angielskiego zmaga się Twoje dziecko? Czy często ćwiczycie angielską wymowę i unikacie popełniania „polskich” błędów podczas mówienia? Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko już od początku nauki angielskiego uczyło się prawidłowej wymowy – zapisz je na lekcje angielskiego online z native speakerem w Novakid.

Lekcje z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego to najlepszy i najszybszy sposób na osiągnięcie najlepszych efektów w nauce. Nikt tak dobrze, jak native speaker nie wyjaśni dziecku najczęściej popełnianych błędów językowych przez uczniów. Dodatkowo native speaker jest w stanie na bieżąco eliminować błędy gramatyczne, które dziecko popełnia podczas mówienia. Język obcy z native speakerem to najlepszy sposób na unikanie najczęściej popełnianych błędów przez Polaków podczas nauki.

Wypróbuj zajęcia w Novakid i zapisz dziecko na pierwszą darmową lekcję próbną

5/5
 1. UlaR

  Ilość błędów popełnionych przez autorkę tego artykułu wyraźnie świadczy o trudności nie tylko języka angielskiego, ale i polskiego dla piszącej, np.: „Polaków” nie „polaków”, „I was walking when the telephone rang” jest właśnie prawidłową wersją, etc., etc.

 2. Kate

  Do piętnastu słów dodałabym jeszcze vehicle.

 3. Jurek

  Zawsze mnie bawi uzywanie miekkego L w angielskich slowach.

  Skul iz kul (school is cool), wszedzie L miekkie
  lajb(r)e(r)i (library) – wyrazne „lya”
  laptop – wyrazne „lya”
  i t.p.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Jak się uczyć
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.