Scrolltop arrow icon
Prop 1 Prop 2
Chcesz, aby Twoje dziecko było dwujęzyczne? ✌Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną!
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Present Simple: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
02.08.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Present Simple: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Present Simple to angielski czas teraźniejszy prosty, 1 z 12 czasów, który jest używany w języku angielskim w odniesieniu do wydarzeń, działań i warunków, które mają miejsce przez cały czas lub istnieją teraz.
Budowa zdania w czasie Present Simple polega na utworzeniu wyrażenia przy pomocy podmiotu i czasownika w podstawowej formie ( z końcówką „s” / „es” w trzeciej osobie).

Jeśli uczysz się angielskiej gramatyki i zastanawiasz się, jaki to czas Present Simple oraz kiedy i jak używamy czasu Present Simple w języku angielskim – ta wiedza będzie dla Ciebie przydatna. W artykule przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z Present Simple tense, omawiamy budowę zdania w czasie Present Simple, pokazujemy, kiedy stosować Present Simple oraz wskazujemy konkretne przykłady użycia tego czasu w zdaniu. Na końcu wpisu znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci lepiej zapamiętać omawiany czas. Are you ready? Let’s go! 

Czym jest Present Simple?

Czas Present Simple to inaczej czas teraźniejszy prosty. Podstawowa forma czasownika w czasie Present Simple składa się tylko z jednego słowa (np. pisać), występującego zawsze w formie podstawowej (formie słownikowej). To sprawia, że Present Simple różni się od czasu teraźniejszego progresywnego (pisze) i teraźniejszego dokonanego (napisał).

W Present Simple forma czasownika jest identyczna z formą czasu teraźniejszego prostego dla prawie wszystkich angielskich czasowników, z wyjątkiem tych, w których podmiot jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej – wówczas musimy pamiętać o dodaniu do czasownika końcówki -(e)s. 

Co ciekawe, ponad połowa wszystkich mówionych czasowników w języku angielskim występuje w czasie teraźniejszym Present Simple. Jest to najczęściej używany angielski czas. 

Present Simple używamy do wyrażania czynności, które wykonujemy regularnie, rutynowo, bądź do opisywania faktów ogólnie przyjętych, na przykład: „The Earth revolves around the Sun” (Ziemia krąży wokół Słońca). W przeciwieństwie do Present Continuous, czas Present Simple nie odnosi się do czynności, które odbywają się w tej chwili, lecz skupia się na rutynach, nawykach i ogólnych faktach.

Kiedy używamy czasu Present Simple?

 • Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Przykład: „I go to the gym three times a week.” (Chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu.)
 • Opisując cechy i stany ludzi i przedmiotów. Przykład: „She has blue eyes.” (Ona ma niebieskie oczy.)
 • Gdy mówimy o faktach. Przykład: „Water boils at 100 degrees Celsius.” (Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza.)
 • W czynnościach dziejących się przez dłuższy czas. Przykład: „We live in Warsaw.” (Mieszkamy w Warszawie.)
 • Opisując, streszczając filmy, książki, itp. Przykład: „The movie tells a story of a young girl.” (Film opowiada historię młodej dziewczyny.)

Present Simple przy wyrażaniu przyszłości

Czasu Present Simple można używać do opisywania przyszłości. W zależności od kontekstu, zdania Present Simple również mogą wskazywać na plany, harmonogramy, rozkłady jazdy, wydarzenia regularne lub fakty zaplanowane w przyszłości. Przykłady zastosowania czasu present Simple do wyrażenia przyszłości:

 • „The concert starts at 8 PM tomorrow.” (Koncert zaczyna się jutro o godzinie 20:00.)
 • „The bus leaves every hour.” (Autobus odjeżdża co godzinę.)
 • „We fly to Paris next week.” (Lecimy do Paryża w przyszłym tygodniu.)

Jak budować zdania w czasie Present Simple?

Budowa czasu Present Simple wymaga w konstrukcji zdania tylko podmiotu oraz czasownika w podstawowej formie. Budowa zdania twierdzącego wygląda następująco:

Podmiot + Czasownik w formie podstawowej + Dopełnienie (reszta zdania)

Pamiętajmy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s, końcówkę -es lub -ies do czasownika.

Przykład zdań twierdzących w czasie Present Simple

Poniżej znajdziesz trzy przykłady zdań twierdzących w omawianym czasie teraźniejszym w języku angielskim. Zwróć uwagę na poszczególne przykłady z przedrostkiem „s”, „es” i „ies” w trzeciej osobie liczby pojedynczej. 

 • „I like bananas.” (Lubię banany.)
 • „You have blue eyes.” (Ty masz niebieskie oczy.)
 • „He plays football every Saturday.” (On gra w piłkę nożną w każdą sobotę.)
 • „She watches TV in the evening.” (Ona ogląda telewizję wieczorem.)
 • „It carries a lot of information.” (To niesie dużo informacji.)

Przyrostki w Present Simple

W przypadku tworzenia zdań w czasie Present Simple, w trzeciej osobie liczby pojedynczej musimy dodać do czasownika końcówkę -s, -es lub -ies.

 • Dla czasowników, które kończą się na -o, -ch, -sh, -s, -x lub -z, dodajemy przyrostek -es. Przykłady: does, goes, watches.
 • W przypadku czasowników zakończonych spółgłoską + y, litera y jest zastępowana przyrostkiem -ies. Przykłady: study – studies, carry – carries.
 • Dla reszty czasowników dodajemy końcówkę „s”. Przykłady: sits, reads, takes.

Czasownik To Be w Present Simple

W czasie Present Simple wyraz „to be” pełni rolę czasownika pomocniczego. Jest używany do tworzenia orzeczeń w pierwszej osobie liczby pojedynczej (I), drugiej osobie liczby pojedynczej (you), oraz we wszystkich osobach liczby mnogiej (we, you, they). Pamiętajmy, że odpowiednią formą „to be” musimy dobrać do osoby i liczby, na przykład:

 • „I am happy.” (Ja jestem szczęśliwy.)
 • „You are my friend.” (Ty jesteś moim przyjacielem.)
 • „He/She/It is here.” (On/Ona/To jest tutaj.)
 • „We are students.” (My jesteśmy studentami.)
 • „You are beautiful.” (Wy jesteście piękni.)
 • „They are doctors.” (Oni są lekarzami.)

Czym są określniki czasu w Present Simple?

Określniki czasu, inaczej przysłówki częstotliwości, to słowa, które wskazują, jak często coś się zdarza. W języku angielskim przydają się one do precyzyjnego opisania regularności występowania danej czynności. Przykłady takich słów to:

 • always (zawsze)
 • usually (zazwyczaj)
 • often (często)
 • sometimes (czasami)
 • rarely (rzadko)
 • hardly ever (prawie nigdy)
 • never (nigdy)

Przyjrzyjmy się, jak ich używać w kontekście czasu Present Simple:

 1. Always: „I always drink coffee in the morning.” (Zawsze piję kawę rano.)
 2. Usually: „They usually go to the cinema on Saturdays.” (Oni zazwyczaj chodzą do kina w soboty.)
 3. Often: „We often visit our grandparents.” (Często odwiedzamy naszych dziadków.)
 4. Sometimes: „She sometimes forgets her keys.” (Ona czasami zapomina swoje klucze.)
 5. Rarely: „He rarely eats breakfast.” (On rzadko je śniadanie.)
 6. Hardly ever: „I hardly ever watch TV.” (Prawie nigdy nie oglądam telewizji.)
 7. Never: „They never travel by plane.” (Oni nigdy nie podróżują samolotem.)

Jak budować pytania w czasie Present Simple?

Aby zbudować pytanie w czasie Present Simple, używamy tzw. operatora „do” lub „does” przed podmiotem. Operatora „do” używamy dla: I, you, we, they, natomiast „does” dla he, she, it. Po operatorze i podmiocie umieszczamy czasownik w formie podstawowej.

Przykład zdań pytających w czasie Present Simple

 • „Do you like pizza?” (Czy lubisz pizzę?)
 • „Does she work here?” (Czy ona tu pracuje?)
 • „Do they live in Warsaw?” (Czy oni mieszkają w Warszawie?)

Jak budować przeczenia w czasie Present Simple?

Aby zbudować przeczenie w czasie Present Simple, po podmiocie dodajemy operator „do” lub „does” z dodatkowym słówkiem „not”, a następnie czasownik w formie podstawowej. W praktyce, „do not” często skracamy do „don’t”, a „does not” do „doesn’t”.

Przykład zdań przeczących w czasie Present Simple

 • „I don’t like pizza.” (Nie lubię pizzy.)
 • „She doesn’t work here.” (Ona tu nie pracuje.)
 • „They don’t live in Warsaw.” (Oni nie mieszkają w Warszawie.)

Kiedy nie używać czasu Present Simple?

Przede wszystkim nie używamy Present Simple do opisywania czynności, które właśnie się odbywają, lecz do mówienia o rutynach, nawykach i ogólnych faktach. Nie używamy także Present Simple do mówienia o planach na przyszłość, chyba że są one powiązane z ustalonym harmonogramem lub rozkładem jazdy.

Chociaż czas Present Simple jest uniwersalny i bardzo przydatny, istnieją sytuacje, w których nie powinniśmy go używać. Czas Present Simple ma róźnice, które oddzielają go od czasu Present Continous. 

Jakie są różnice pomiędzy czasem Present Simple a czasem Present Continuous?

W przeciwieństwie do Present Continous, czas Present Simple stosujemy głównie do mówienia o czynnościach rutynowych, nawykach oraz faktach, które są zawsze prawdziwe. Natomiast czas Present Continuous służy do opisywania czynności, które dzieją się teraz, w danym momencie, albo są w jakimś sposób związane z obecnym okresem czasu. 

Różnice między Present Simple a Present Continous obejmują czasowe aspekty oraz sposób opisywania czynności. Dlatego czasu Present Simple nie wolno używać zamiennie z czasem Present Continous. 

Jak nauczyć się czasu Present Simple w praktyce?

Ćwiczenia są najważniejszą częścią procesu nauki języka angielskiego. Zrozumienie teorii to jedno, ale umiejętność jej zastosowania to coś zupełnie innego. Dlatego kluczem do opanowania czasu Present Simple jest praktyka – regularne ćwiczenia użycia tego czasu w mowie i piśmie. Przećwicz budowę czasu Present Simple i opanuj ten czas gramatyczny z naszymi ćwiczeniami. 

Czas Present Simple: ćwiczenia

Rozwiąż poniższe ćwiczenia. Zaznacz jedną, wybraną odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna. Na końcu sprawdź, ile ćwiczeń udało Ci się wykonać poprawnie!

Which of the following sentences is in the Present Simple tense?
People in Spain ________ late dinners.
Put the words into the correct order: hardly, works, she, ever.
Change the sentence into negative: They play football.
Which word completes this sentence? Every morning, she ________ her dog for a walk.
Choose the correct sentence in Present Simple:
Which verb completes the sentence? In winter, it often ________.
Which of the following uses Present Simple for a general truth?
Make a question out of the following sentence: He reads books.
Which word does not belong? Cats usually ________ milk.
Change the sentence into negative: Birds fly.
Put the words into the correct order: at, always, night, barks, the dog.
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Im częściej będziesz korzystać z czasu Present Simple, tym bardziej naturalnie i płynnie będzie Ci to przychodzić. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć czym jest czas Present Simple oraz kiedy go stosujemy. Zastosowanie tego czasu w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach nie powinno już sprawiać trudności! Novakid helps students every day!

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
31.05.2022
Time icon 16 min
Czasy w języku angielskim – ile ich jest i jak je rozpoznać?
Słownictwo
14.01.2022
Time icon 8 min
Pomieszczenia w domu po angielsku
Edukacja dziecka
21.09.2020
Time icon 6 min
Co robić, gdy dziecko ma złe oceny w szkole
Może Ci się spodobać
Gramatyka
31.07.2023
Time icon 8 min
Esej dla dzieci: Dlaczego jest przydatny w nauce angielskiego dla dzieci i przykładowe tematy
Gramatyka
09.08.2023
Time icon 7 min
Czasie Future Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
22.06.2022
Time icon 12 min
Gramatyka angielska dla dzieci – Jak tłumaczyć zasady gramatyki dzieciom?
Wybierz język
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prop Prop Prop Prop
Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

  Imię
  Adres e-mail
  Novakid dziecko
  Prop Prop Prop Prop
  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

   Imię
   Adres e-mail
   Novakid dziecko
   Prop Prop Prop Prop
   Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

    Imię
    Adres e-mail
    Novakid dziecko