Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Przysłówki częstotliwości po angielsku - czym są i jak ich używać
Gramatyka
Star icon
26.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Przysłówki częstotliwości po angielsku – czym są i jak ich używać

Spis treści

Jednym z kluczowych aspektów płynnej i efektywnej komunikacji w języku angielskim, jest umiejętność opisania, jak często wykonujemy różne czynności lub jak często dane zdarzenia mają miejsce. Tu na scenę wkraczają przysłówki częstotliwości, które są niezbędne do precyzyjnego wyrażania tychże częstości.

Czytając ten artykuł, dowiesz się, jak i kiedy używać przysłówków częstotliwości w języku angielskim, poznasz najważniejsze z nich i nauczysz się ich prawidłowego stosowania w zdaniach. Aby umożliwić Ci praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, na końcu artykułu znajdziesz zestaw praktycznych ćwiczeń, składających się z 8 zadań, które pomogą Ci utrwalić i zastosować przysłówki częstotliwości w praktyce. Zapraszamy do zgłębiania tajników języka angielskiego, które sprawią, że Twoje zdolności językowe osiągną nowy poziom.

Co to są przysłówki częstotliwości?

Przysłówki częstotliwości, znane w języku angielskim jako „frequency adverbs”, stanowią ważną kategorię słów, które odpowiadają na pytanie „jak często?”. Są one nieodzownym elementem angielskiej gramatyki, umożliwiając dokładne i szczegółowe opisywanie częstotliwości wykonywania określonych czynności, zwyczajów, czy też regularności występowania zdarzeń.

Dzięki nim możemy precyzyjnie określić, jak często coś się dzieje, co jest kluczowe zarówno w mowie, jak i w piśmie, szczególnie przy opisie codziennych rutyn, zwyczajów, czy planów.

Przysłówki częstotliwości w zdaniach pełnią rolę modyfikatorów czasowników, określając jak często dana akcja lub zdarzenie ma miejsce. Mogą również modyfikować inne przysłówki oraz przymiotniki, jednak ich podstawową funkcją jest wpływanie na czasowniki.

Ich użycie sprawia, że komunikat staje się bardziej szczegółowy i informatywny, co przyczynia się do lepszego zrozumienia intencji mówiącego lub piszącego.

Aby ułatwić zrozumienie i właściwe użycie przysłówków częstotliwości, poniżej znajduje się ich lista wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • Always (zawsze) – wskazuje na akcję, która dzieje się bez wyjątków, 100% częstotliwości.
 • Usually (zazwyczaj) – akcja ma miejsce w większości przypadków, około 80% czasu.
 • Often (często) – częstość wykonania akcji wynosi około 60%.
 • Sometimes (czasami) – akcja ma miejsce około 50% czasu.
 • Occasionally (okazjonalnie) – wskazuje na mniej regularne działania, około 30-40% częstotliwości.
 • Seldom (rzadko) lub Rarely (rzadko) – akcje występują rzadko, poniżej 30% czasu.
 • Never (nigdy) – oznacza brak akcji, 0% częstotliwości.

Znajomość i prawidłowe stosowanie tych przysłówków pozwala na efektywną komunikację i dokładniejsze opisywanie naszych działań, planów oraz zwyczajów. W kontekście nauki języka angielskiego, opanowanie przysłówków częstotliwości jest niezbędne dla zrozumienia oraz płynnego stosowania czasów gramatycznych, zwłaszcza czasu Present Simple, w którym najczęściej opisujemy nasze codzienne rutyny i zwyczaje.

Kiedy stawiamy przysłówki częstotliwości?

Przysłówki częstotliwości stawiamy w zdaniach, kiedy chcemy wyrazić, jak często odbywa się określona czynność lub zdarzenie. Są one niezastąpione przy opisie rutyn, nawyków oraz regularnych działań, co czyni je kluczowym elementem w czasach takich jak Present Simple, używanym do opisania codziennych czynności, czy też Present Continuous, kiedy mówimy o czynnościach mających miejsce w bieżącym okresie, ale z określoną regularnością.

Przysłówki te stosujemy również przy innych czasach, aby podkreślić częstotliwość występowania zdarzeń w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, zależnie od kontekstu i potrzeb wypowiedzi.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Gdzie stawiamy przysłówki częstotliwości?

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu zależy od kilku czynników, w tym od użytego czasu gramatycznego oraz struktury zdania. W przypadku czasu Present Simple, które jest najczęściej używane do wyrażania rutynowych czynności, przysłówki częstotliwości zwykle umieszcza się:

 • Przed głównym czasownikiem, np. I always wake up at 7 a.m. (Zawsze budzę się o 7 rano.), z wyjątkiem czasownika „to be”, gdzie przysłówek stawia się po czasowniku, np. He is always late. (On jest zawsze spóźniony).
 • W przypadku zdań złożonych z pomocniczym czasownikiem (np. czasowniki modalne, „have” w czasach Perfect, „be” w czasach Continuous), przysłówek częstotliwości umieszcza się po pierwszym pomocniczym czasowniku, np. She can often see the stars from her window. (Ona często może widzieć gwiazdy z okna swojego pokoju).
 • Na początku zdania przysłówki częstotliwości mogą być używane dla nacisku lub w celach stylistycznych, jednak jest to mniej typowe i często spotykane w bardziej formalnych lub literackich kontekstach, np. Sometimes, I go for a walk before breakfast. (Czasami idę na spacer przed śniadaniem).

Przykłady najczęściej używanych przysłówków częstotliwości w zdaniach

Teraz, kiedy już omówiliśmy, czym są przysłówki częstotliwości oraz jak i gdzie je stosować, przyjrzyjmy się praktycznym przykładom ich użycia w zdaniach.

Poniższe przykłady pokazują, jak przysłówki częstotliwości mogą być używane w różnych kontekstach, aby wyrazić, jak często wykonujemy pewne działania czy jak regularnie zdarzają się określone zjawiska. Znajomość tych przykładów pomoże Ci lepiej zrozumieć i zastosować przysłówki częstotliwości w codziennej komunikacji po angielsku.

 1. I always drink coffee in the morning. (Zawsze piję kawę rano.)
 2. She usually takes the bus to work. (Zazwyczaj jeździ do pracy autobusem.)
 3. He often goes to the gym after work. (Często chodzi na siłownię po pracy.)
 4. We sometimes watch movies on weekends. (Czasami oglądamy filmy w weekendy.)
 5. They occasionally eat out at a restaurant. (Okazjonalnie jedzą na mieście w restauracji.)
 6. I seldom see him at the library. (Rzadko go widuję w bibliotece.)
 7. She rarely eats fast food. (Rzadko je fast food.)
 8. He never smokes. (Nigdy nie pali.)
 9. You always do your homework on time. (Zawsze odrabiasz pracę domową na czas.)
 10. They usually arrive early to meetings. (Zazwyczaj przychodzą wcześnie na spotkania.)
 11. I often forget my keys. (Często zapominam swoich kluczy.)
 12. We sometimes miss the bus. (Czasami przegapiamy autobus.)
 13. She occasionally visits her grandparents. (Okazjonalnie odwiedza swoich dziadków.)
 14. He seldom watches TV. (Rzadko ogląda telewizję.)

Te przykłady pokazują, jak przysłówki częstotliwości mogą być elastycznie używane do opisu różnorodnych sytuacji i działań, od codziennych rutyn po rzadziej występujące zdarzenia, co czyni je niezwykle użytecznymi w komunikacji językowej.

Jak przysłówki częstotliwości wpływają na znaczenie zdania?

Przysłówki częstotliwości odgrywają kluczową rolę w modulacji znaczenia zdania, pozwalając na precyzyjne wyrażenie częstości, z jaką dane zdarzenie ma miejsce. Ich umiejętne użycie może całkowicie zmienić percepcję wypowiedzi, dostarczając słuchaczowi lub czytelnikowi dodatkowych informacji o regularności opisywanych działań.

Pozycja przysłówka częstotliwości w zdaniu zależy od kilku czynników: rodzaju użytego przysłówka, obecności czasowników pomocniczych, a także tego, czy zdanie jest twierdzące, przeczące, czy pytające.

 1. W zdaniach twierdzących bez czasownika pomocniczego, przysłówki częstotliwości umieszcza się zwykle przed głównym czasownikiem (oprócz „to be”, gdzie przysłówek stoi po czasowniku). Na przykład:
 • „She often reads before bed.” (Ona często czyta przed snem.)

2. W zdaniach z czasownikiem pomocniczym (np. w czasach złożonych lub przy użyciu czasowników modalnych), przysłówki umieszcza się zazwyczaj po pierwszym czasowniku pomocniczym:

 • „He can sometimes play the guitar.” (On czasami potrafi grać na gitarze.)

3. W zdaniach przeczących, przysłówki częstotliwości często pojawiają się przed przeczeniem, szczególnie w mówionym angielskim, aby dodać nacisk na częstotliwość nie-wykonywania danej czynności:

 • „I never smoke.” (Nigdy nie palę.)

4. W zdaniach pytających, przysłówki częstotliwości mogą pojawiać się na początku pytania, aby zaznaczyć, że pytanie dotyczy częstości:

 • How often do you go to the gym?” (Jak często chodzisz na siłownię?)

Różne pozycje przysłówków częstotliwości w zdaniu nie tylko wpływają na jego strukturę, ale także mogą zmieniać nacisk na określone elementy wypowiedzi, podkreślając to, co mówiący uznaje za najbardziej istotne. To, jak i gdzie użyjemy przysłówka częstotliwości, może więc zmienić odbiór całej wypowiedzi, nadając jej nowy wymiar lub subtelną zmianę znaczenia.

Przykłady:

 • „I rarely eat fast food.” (Rzadko jem fast food.) vs. „I eat fast food rarely.” (Jem fast food rzadko.) – choć oba zdania przekazują tę samą informację, nacisk i rytm zdania ulegają zmianie.
 • Do you ever travel by train?” (Czy kiedykolwiek podróżujesz pociągiem?) – tu przysłówek częstotliwości „ever” w pytaniu może sugerować zainteresowanie mówiącego doświadczeniami słuchacza związanymi z podróżowaniem pociągiem.

Zrozumienie, jak przysłówki częstotliwości wpływają na znaczenie zdania, jest kluczowe dla efektywnego komunikowania się w języku angielskim, pozwalając na bardziej precyzyjne i wyrafinowane wyrażanie myśli.

Ćwiczenia na przysłówki częstotliwości w języku angielskim 

Sprawdź swoją wiedzę na temat przysłówków częstotliwości, wybierając właściwą odpowiedź w poniższym quizie. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna dla każdego pytania.

Where do you place the adverb of frequency in the sentence "I (_____) drink coffee in the morning."?
Which adverb of frequency means "100% of the time"?
Choose the correct sentence:
What is the correct order for multiple adverbs of frequency in a sentence?
Which sentence uses the adverb of frequency correctly?
How often does "seldom" imply an action happens?
Choose the correct sentence using the adverb of frequency in a question:
Which adverb of frequency would be incorrect in the sentence "I _____ go to the gym on Sundays."?
Sprawdź wyniki

Czy artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.