Scrolltop arrow icon
Prop 1 Prop 2
Chcesz, aby Twoje dziecko było dwujęzyczne? ✌Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną!
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Past Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Past Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim. Służy do opisu czynności, które działy się w określonym momencie w przeszłości lub podczas innego wydarzenia. Zdanie w czasie Past Continuous budujemy przy użyciu czasownika „to be”, odmienionego w czasie przeszłym. W Past Continuous używamy również czasownika z końcówką -ing, który pojawia się też w czasie Present Continuous. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czasowi przeszłemu Past Continuous. Zrozumiemy, jak go poprawnie używać i czym charakteryzuje się jego budowa w kontekście zdania twierdzącego, pytającego i przeczącego. Zwrócimy też uwagę na określniki czasu, które wskazują na użycie czasu Past Continuous. Na końcu znajdują się praktyczne ćwiczenia, które pozwolą na utrwalenie nowej wiedzy o Past Continuous tense. 

Czym jest czas Past Continuous?

Past Continuous to drugi najczęściej używany czas przeszły w języku angielskim. Nazywany też jako czas przeszły progresywny lub przeszły ciągły, łączy aspekt progresywny z czasem przeszłym. Jest 1 z 4 czasów przeszłych w języku angielskim.

Konstrukcję czasu Past Continuous tworzymy przy użyciu czasu przeszłego czasownika „to be” (był) z imiesłowem czasu teraźniejszego głównego czasownika, czyli czasownika z koncówką -ing. Czas Past Continuous wskazuje na wykonywaną czynność, która była w toku w konkretnym momencie przeszłości.

Kiedy używamy czasu Past Continuous?

Past Continuous używamy do opisania czynności, która była w trakcie trwania w pewnym konkretnym momencie w przeszłości lub zachodziła równocześnie z inną czynnością. W Past Continuous skupiamy się na trwającej akcji lub zdarzeniu, niekoniecznie na jego początku czy końcu.

Dzięki użyciu czasu Past Continuous możemy przedstawić tło lub kontekst dla innych zdarzeń w przeszłości oraz podkreślić ciągłość lub przerwanie danej czynności. Umożliwia to stworzenie dynamicznego obrazu przeszłości, w którym różne zdarzenia i czynności zachodziły jednocześnie lub w określonej kolejności.

Czas Past Continuous wykorzystujemy do: 

 1. Opisywania akcji lub wydarzeń, które rozgrywały się w przeszłości w określonym momencie lub trwały przez pewien czas. Na przykład: „I was watching TV last night.” (Oglądałem telewizję wczoraj wieczorem.)
 2. Opisywania dwóch równoczesnych akcji w przeszłości. Na przykład: „While I was reading a book, my sister was cooking dinner.” (Podczas gdy ja czytałem książkę, moja siostra gotowała obiad.)
 3. Wyrażania irytacji z powodu powtarzającej się akcji w przeszłości. Na przykład: „He was always making jokes during the class.” (On zawsze robił żarty podczas zajęć.)
 4. Tworzenia tła dla innych akcji w przeszłości. Na przykład: „I was walking down the street when I saw an old friend.” (Szedłem ulicą, kiedy zobaczyłem starego przyjaciela.)

Jak budować zdania w czasie Past Continuous?

Budowa czasu Past Continuous wymaga użycia formy „was” lub „were” (odpowiedniki polskiego „był”), a następnie dodania czasownika z końcówką -ing. Forma „was” jest używana w odniesieniu do pierwszej osoby (I) oraz trzeciej osoby (he/she/it), natomiast forma „were” jest używana w odniesieniu do drugiej osoby (you) oraz osób w liczbie mnogiej (we/you/they).

Schemat budowy zdania w Past Continous wygląda tak:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie). 

Poniżej znajduje się schemat jak budować zdania twierdzące w czasie past Continuous dla każdej osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej, na przykładzie czasownika „play”: 

 • I was playing – Grałem
 • You were playing – Grałeś
 • He/She/It was playing – On/Ona/Ono grał/a/o
 • We were playing – Graliśmy
 • You were playing – Graliście
 • They were playing – Oni grali 

Przykładowe zdania twierdzące

Poniżej znajdują się przykłady zdań twierdzących w czasie Past Continuous. Każde z tych zdań pokazuje, jak używać czasu Past Continuous do opisania czynności, która trwała w określonym czasie w przeszłości.

 • „I was reading a book all evening yesterday.” (Cały wieczór wczoraj czytałem książkę.)
 • „They were cooking dinner when the guests arrived.” (Oni gotowali kolację, kiedy goście przybyli.)
 • „She was working on her project throughout the night.” (Ona pracowała nad swoim projektem przez całą noc.)

Czym są czasowniki posiłkowe?

W czasie przeszłym ciągłym Past Continuous, do konstrukcji zdania używamy czasownika posiłkowego „to be” (być) w formie przeszłej. Czasownik posiłkowy „to be” odmienia się w zależności od osoby i liczby. 

Czasownik posiłkowy „to be” w Past Continuous odgrywa centralną rolę. To właśnie on umożliwia nam zastosowanie tego czasu, wskazując na trwający charakter czynności w pewnym konkretnym momencie w przeszłości. W Past Continuous, czasownik „to be” występuje w formie przeszłej: „was” dla osoby pierwszej i trzeciej liczby pojedynczej (I, he, she, it) oraz „were” dla pozostałych osób (you, we, they).

Ważne jest, aby pamiętać, że czasowniki posiłkowe same w sobie nie niosą pełnego znaczenia, ale pełnią funkcję wsparcia dla głównego czasownika w zdaniu, umożliwiając wyrażenie określonego czasu, aspektu czy modalności.

Past Continous słowa charakterystyczne

Przy konstrukcji zdań w czasie Past Continuous warto znać charakterystyczne wyrażenia, które często towarzyszą temu czasowi. Dzięki nim możemy rozpoznać, że opisujemy działalność trwającą w przeszłości w określonym momencie lub w trakcie innego wydarzenia. Oto najważniejsze z nich:

 • While (podczas gdy) – Przykład: „He was studying while I was watching TV.” (On uczył się, podczas gdy ja oglądałem telewizję.)
 • When (kiedy) – Przykład: „I was cooking dinner when the phone rang.” (Gotowałem obiad, kiedy zadzwonił telefon.)
 • As (w miarę jak) – Przykład: „They were dancing as the music played.” (Tańczyli, w miarę jak grała muzyka.)
 • At that moment/time (w tamtym momencie/czasie) – Przykład: „The sun was setting at that moment.” (Słońce zachodziło w tamtym momencie.)
 • While I was doing (podczas gdy ja robiłem) – Przykład: „While I was working, she was reading a book.” (Podczas gdy ja pracowałem, ona czytała książkę.)

Jak budować pytania w czasie Past Continuous?

Pytania w czasie Past Continuous budujemy, przestawiając czasownik posiłkowy „to be” (w odpowiedniej formie przeszłej: „was” lub „were”) przed podmiot, a następnie dodając formę „-ing” czasownika głównego, według następującego schematu: 

Was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie).

Użycie „was” i „were” jest identyczne, jak w przypadku twierdzeń. Pytania bezpośrednie, które zaczynają się od pytających „who”, „what”, „where”, „when”, „why” i „how” również podążają za tym schematem. 

Przykład zdań pytających

 • „Was she singing when you arrived?” (Czy ona śpiewała, kiedy przyjechałeś?)
 • „What were they doing when the alarm rang?” (Co robili, kiedy zadzwonił alarm?)
 • „Where were you living last year?” (Gdzie mieszkałeś w zeszłym roku?)

Jak budować przeczenia w czasie Past Continuous?

W czasie Past Continuous tworzymy zdania przeczące poprzez dodanie „not” po „was” lub „were”. Do zbudowania przeczenia w czasie Past Continuous zastosujemy schemat:

Podmiot + was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie).

Przykład zdań przeczących

 • „They were not (weren’t) studying when I saw them.” (Oni nie uczyli się, kiedy ich widziałem.)
 • „I was not (wasn’t) sleeping all day.” (Nie spałem przez cały dzień.)
 • „She was not (wasn’t) reading a book during the meeting.” (Ona nie czytała książki podczas spotkania.)

Różnice pomiędzy czasem Past Simple a czasem Past Continuous

W przeciwieństwie do Past Continous, czas Past Simple służy do opisywania wydarzeń, które zakończyły się w przeszłości. Często używany jest z przysłówkami czasu, które wskazują konkretny punkt w przeszłości, takimi jak „yesterday”, „last week” lub „in 2016”.

Czas Past Continuous opisuje czynności, które trwały przez pewien okres czasu w przeszłości. Często używamy go z przysłówkami i zwrotami, które wskazują trwanie, takimi jak „while”, „when” lub „during”. Past Continuous to czas podkreślający trwanie czynności w przeszłości, natomiast Past Simple wyróżnia zakończoną czynność, która odbywała się w przeszłości, w konkretnym momencie. 

Jak nauczyć się czasu Past Continuous?

Najskuteczniejszym sposobem nauki gramatyki angielskiej jest regularne ćwiczenie. To pozwoli utrwalić wiedzę i zrozumieć, jak i kiedy używać czasu Past Continuous.

Czas Past Continuous: ćwiczenia

Poniżej znajdują się ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Wykorzystaj je do utrwalenia wiedzy o czasie Past Continuous!

Which of the following sentences uses the Past Continuous tense correctly?
She ________ the piano when the phone rang.
Put the words into the correct order: driving, they, home, when, were, it, began, to, rain.
Change the sentence into negative: He was reading a book.
Which word completes this sentence? The birds ________ south for the winter.
Choose the correct sentence in Past Continuous:
Make a question out of the following sentence: The students were studying for the test.
Which verb completes the sentence? They ________ to music when I entered the room.
Change the sentence into negative: I was eating dinner.
Put the words into the correct order: you, doing, were, what, 9pm, at?
Which of the following is NOT in the Past Continuous tense?
Choose the correct sentence in Past Continuous:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny?

Czas Past Continuous jest kluczowym elementem w nauce języka angielskiego. Początkowo może wydawać się skomplikowany, ale regularne ćwiczenia z pewnością pomogą w opanowaniu tego czasu. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest praktyka. W razie wątpliwości wróć do tego artykułu – zawsze możesz go wykorzystać jako przewodnik po angielskiej gramatyce! 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
31.05.2022
Time icon 16 min
Czasy w języku angielskim – ile ich jest i jak je rozpoznać?
Słownictwo
14.01.2022
Time icon 8 min
Pomieszczenia w domu po angielsku
Edukacja dziecka
21.09.2020
Time icon 6 min
Co robić, gdy dziecko ma złe oceny w szkole
Może Ci się spodobać
Gramatyka
29.06.2023
Time icon 8 min
Jak napisać esej po angielsku?
Gramatyka
02.06.2022
Time icon 8 min
Present Simple i Present Continuous – porównianie czasów
Gramatyka
09.08.2023
Time icon 10 min
Czas Present Perfect: wszystko, co musisz wiedzieć
Wybierz język
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prop Prop Prop Prop
Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

  Imię
  Adres e-mail
  Novakid dziecko
  Prop Prop Prop Prop
  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

   Imię
   Adres e-mail
   Novakid dziecko
   Prop Prop Prop Prop
   Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

    Imię
    Adres e-mail
    Novakid dziecko