Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Past Simple: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Past Simple: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Past Simple, czyli czas przeszły prosty, jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim, który służy do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i są już zakończone. Zdania w Past Simple budujemy przy pomocy regularnych lub nieregularnych form czasowników.

W tym artykule przyjrzymy się, czym jest Past Simple, jak poprawnie konstruować zdania w tym czasie i kiedy go używać. Możesz sprawdzić konkretne przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących, które pomogą Ci zrozumieć, jak i kiedy używać czasu Past Simple. Omówimy też wyjątki w czasownikach w czasie Past Simple. Na końcu znajdują się praktyczne ćwiczenia, które pomogą w utrwaleniu wiedzy o czasie przeszłym Past Simple.

Czym jest Past Simple?

Past Simple to 1 z 4 czasów przeszłych w języku angielskim, nazywany czasem przeszłym prostym. Past Simple uważa się za podstawową formę czasu przeszłego w języku angielskim. Czas Past Simple służy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, choć ma także inne zastosowania. 

„Prosty” (simple) w nazwie tego angielskiego czasu odnosi się do struktury zdania, które w swej podstawowej formie używa jedynie czasu przeszłego, w odróżnieniu od innych konstrukcji czasów przeszłych, które używają czasowników posiłkowych w połączeniu z imiesłowami, jak na przykład Past Perfect czy Past Continuous.

Kiedy stosujemy czas Past Simple?

Past Simple używamy do opisania czynności, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości, bez bezpośredniego związku z chwilą obecną. W Past Simple określamy konkretny moment lub okres w przeszłości, kiedy dana czynność się wydarzyła. Skupiamy się na samej czynności lub zdarzeniu, a nie na jego skutkach czy trwaniu.

Dzięki użyciu czasu Past Simple możemy przedstawić fakty, wydarzenia lub sytuacje, które już się zakończyły i nie mają bezpośredniego wpływu na teraźniejszość. Jest to najbardziej podstawowy czas przeszły w języku angielskim.

Past Simple służy do:

 1. Opisywania czynności zakończonych w określonym momencie w przeszłości. Przykład: „She finished her work at 5 o’clock yesterday.” (Ona skończyła swoją pracę wczoraj o piątej.)
 2. Opisywania serii czynności, które nastąpiły w przeszłości. Przykład: „I woke up, brushed my teeth and had breakfast before I left for work.” (Obudziłem się, umyłem zęby i zjadłem śniadanie, zanim wyszedłem do pracy.)
 3. Opisywania sytuacji lub stanu, który istniał w przeszłości. Przykład: „I lived in New York for three years.” (Mieszkałem w Nowym Jorku przez trzy lata.)
 4. Opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale nie są związane z teraźniejszością. Przykład: „He wrote many books but never published them.” (On napisał wiele książek, ale nigdy ich nie opublikował.)

Jak budować zdania w czasie Past Simple?

Budowa czasu Past Simple polega na dodaniu do podmiotu gramatycznego czasownika w formie przeszłej, a następnie reszty zdania (dopełnienie). Tworząc zdania twierdzące w czasie Past Simple, stosujemy schemat:

Podmiot + czasownik w formie przeszłej + reszta zdania (dopełnienie). 

Konstruując zdanie twierdzące w czasie Past Simple należy zawsze pamiętać o zastosowaniu drugiej formy czasownika.

Przykłady zdań twierdzących

Poniżej znajdziesz przykłady zdań twierdzących w czasie Past Simple:

 • „I cleaned the room.” (Posprzątałam pokój.)
 • „He bought a new car.” (On kupił nowe auto.)
 • „We went to the cinema.” (Poszliśmy do kina.)

Jak stosować drugą formę czasownika i kiedy użyć czasownika nieregularnego?

W czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących, musimy użyć drugiej formy czasownika. W przypadku czasowników regularnych wystarczy dodać końcówkę „-ed” lub „-d”.

Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym, trzeba się go nauczyć i zapamiętać jego formę. Czasowniki nieregularne znajdziesz w tabelce, którą podczas nauki warto mieć zawsze przy sobie. 

Poniżej znajdują się II formy – Past Simple dla 20 podstawowych czasowników w języku angielskim: 

 • eat – ate
 • think – thought
 • buy – bought
 • go – went
 • see – saw
 • speak – spoke
 • run – ran
 • drink – drank
 • write – wrote
 • meet – met
 • drive – drove
 • read – read (zmiana wymowy w czasie przeszłym)
 • fly – flew
 • bring – brought
 • choose – chose
 • build – built
 • catch – caught
 • feel – felt
 • keep – kept
 • leave – left

Kiedy i jak używamy konstrukcji used to?

Konstrukcja „used to” jest często używana w czasie Past Simple do wyrażania się na temat czynności, które były regularne w przeszłości, ale już nie są. W przypadku tej konstrukcji, drugiej formy czasownika użyjemy tylko w „used to” na początku zdania, natomiast czasownik główny pozostanie w podstawowej wersji. 

Przykłady zastosowania konstrukcji „used to” w czasie Past Simple:

 • „I used to smoke.” ( Kiedyś paliłem.)
 • „She used to play the piano.” (Ona kiedyś grała na pianinie.)
 • „They used to live in London.” (Oni kiedyś mieszkali w Londynie.)

Konstrukcji „used to” możemy także użyć w zdaniach przeczących i pytających w czasie Past Simple:

 • „I didn’t use to like sushi, but now it’s one of my favorite foods.” (W przeszłości nie lubiłem sushi, ale teraz to jedno z moich ulubionych dań.)
 • „Did you use to play football when you were in school?” (Czy grałeś kiedyś w piłkę nożną, gdy byłeś w szkole.)
 • „We didn’t use to go on holidays abroad.” (Nie jeździliśmy kiedyś na wakacje za granicę.)

Jak w Past Simple jest używany operator did?

Past Simple jest jednym z dwóch czasów gramatycznych, obok Present Simple, który wymaga dodatkowego operatora do generowania pytań i przeczeń. W przypadku Past Simple wszystkie osoby mają ten sam operator w czasie przeszłym – „did”.

Operator „did” w pytaniach sygnalizuje, że pytanie odnosi się do przeszłości. Operator „did” razem z „not” w zdaniach przeczących wskazuje, że działanie nie miało miejsca w przeszłości. 

Ważne jest, aby pamiętać, że operator „did” jest używany we wszystkich osobach (I, you, he, she, it, we, they) w czasie Past Simple, co jest wyjątkiem w porównaniu do czasu Present Simple, gdzie mamy do czynienia z operatorami „do” i „does”. Operator „did” jest zawsze łączony z bazową formą czasownika, niezależnie od tego, czy czasownik jest regularny, czy nieregularny.

Past Simple słowa charakterystyczne

W czasie Past Simple występują często słowa charakterystyczne dla tego czasu. Są to przede wszystkim wyrażenia wskazujące na zaistnienie danej sytuacji w określonym czasie w przeszłości, takie jak: 

 • Yesterday (wczoraj): „I saw a movie yesterday.” (Wczoraj widziałem film.)
 • Last (ostatni): „I went to the beach last Sunday.” (Byłem na plaży w ostatnią niedzielę.)
 • Ago (temu): „He moved to London five years ago.” (Przeprowadził się do Londynu pięć lat temu.)
 • In 1990, in February, in the 19th century (w 1990, w lutym, w XIX wieku): „She was born in 1990.” (Urodziła się w 1990 roku.)
 • The other day (parę dni temu): „I ran into an old friend the other day.” (Parę dni temu spotkałem starego przyjaciela.)
 • Once (kiedyś): „I once met a famous actor.” (Kiedyś spotkałem sławnego aktora.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować pytania w czasie Past Simple?

Pytania w czasie Past Simple konstruujemy, używając operatora „did” na początku zdania, po którym następuje podmiot, a potem bezokolicznik czasownika głównego. Konstrukcja pytań w Past Simple opiera się o następujący schemat:

Operator did + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania (dopełnienie). 

Przykład zdań pytających

 • „Did she clean the room?” (Czy ona posprzątała pokój?)
 • „Did he buy a new car?” (Czy on kupił nowe auto?)
 • „Did we go to the cinema?” (Czy poszliśmy do kina?)

Jak budować przeczenia w czasie Past Simple?

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy, dodając operator „did not” lub skróconą formę „didn’t” po podmiocie, a następnie bezokolicznik czasownika głównego. Przeczenia w czasie Past Simple budujemy stosując następujący schemat:

Podmiot + operator did + not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania (dopełnienie).

Przykład zdań przeczących

 • „She did not (didn’t) clean the room.” (Ona nie posprzątała pokoju.)
 • „He did not (didn’t) buy a new car.” (On nie kupił nowego auta.)
 • „We did not (didn’t) go to the cinema.” (Nie poszliśmy do kina.)

Past Simple vs. Past Continuous

Czasu Past Simple używamy do opisania zakończonych czynności lub wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Past Simple podkreśla skończony charakter danej akcji, niezależnie od jej długości. Na przykład: „I cleaned my room yesterday” – wskazuje, że akcja sprzątania jest zakończona, a moment jej wystąpienia jest precyzyjnie określony.

W przeciwieństwie do Past Simple, czas Past Continuous jest używany do opisu czynności, które były w trakcie wykonywania w określonym momencie w przeszłości. Nie podkreśla on końca akcji, ale jej trwający charakter. Na przykład: „I was cleaning my room at 5pm yesterday” – tutaj akcentujemy, że w określonym momencie (o godz. 17:00) byliśmy w trakcie sprzątania pokoju.

Różnica między Past Simple a Past Continuous jest więc związana z tym, jak prezentujemy sytuacje z przeszłości – czy jako zakończone (Past Simple), czy jako trwające w pewnym punkcie czasu (Past Continuous). To, który czas wybierzemy, zależy od tego, jaki aspekt sytuacji chcemy podkreślić.

Past Simple – ćwiczenia

Aby utrwalić swoją wiedzę na temat czasu przeszłego prostego Past Simple, zapraszamy do rozwiązania poniższych ćwiczeń. Na końcu sprawdź, ile prawidłowych odpowiedzi udało Ci się udzielić. 

Which of the following sentences uses the Past Simple tense correctly?
She ________ a beautiful song at the concert last night.
Put the words into the correct order: movie, last, the, watched, night, I.
Change the sentence into negative: He played football.
Which word completes this sentence? They ________ to the beach during their vacation.
Choose the correct sentence in Past Simple:
Make a question out of the following sentence: The kids enjoyed the party.
Which verb completes the sentence? He ________ a book and then went to sleep.
Change the sentence into negative: We traveled to Spain.
Put the words into the correct order: did, where, last, go, summer, you.
Which of the following is NOT in the Past Simple tense?
Choose the correct sentence in Past Simple:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten wpis był pomocny? 

Podziel się w komentarzu swoimi sposobami na naukę angielskiej gramatyki i daj znać, czy czasy w języku angielskim – w tym omawiany tutaj Past Simple są zrozumiałe.

4.9/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.