Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Słownictwo na poziomie B1 w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
11.01.2024
Time icon 12 min
Comment icon 0 komentarze

Słownictwo na poziomie B1 w języku angielskim

Spis treści

Poziom B1 znajomości języka angielskiego oznacza średnio-zaawansowane umiejętności posługiwania się tym językiem obcym. Na poziomie B1 użytkownicy języka są w stanie tworzyć proste i spójne wypowiedzi na tematy znane lub opowiadać w zróżnicowany sposób o zainteresowaniach osobistych.

Dzięki angielskiemu B1 słownictwu uczniowie mogą opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, ambicje oraz krótko uzasadniać swoje opinie lub plany. Poniżej przedstawiamy kluczowe kategorie słownictwa, które są niezbędne dla osób znajdujących się na tym poziomie zaawansowania.

Poznaj słówka angielskie B1, które przydadzą się podczas kolejnej rozmowy po angielsku. 

Szczegółowe opisy

Opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i sytuacji to podstawowa umiejętność na każdym poziomie zaawansowania językowego. Na poziomie B1 ważne jest, aby móc przekazać więcej niż tylko podstawowe informacje, używając bogatszego słownictwa, które pozwoli na dokładniejsze i bardziej szczegółowe opisy.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
vivid żywy, jaskrawy
gloomy ponury, posępny
bustling tętniący życiem
serene spokojny
desolate opuszczony, pusty
quaint osobliwy, uroczy
sleek gładki, elegancki
dilapidated zniszczony, w ruinie
fragrant pachnący, aromatyczny
vibrant dynamiczny, żywy

Podróże i kultura

Podróżowanie to doskonała okazja do poznawania nowych kultur, miejsc, ludzi i tradycji. Słownictwo z tej kategorii pozwoli nie tylko opowiadać o swoich podróżach, ale także zrozumieć i docenić różnorodność kulturową.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
itinerary plan podróży
landmark zabytek, punkt orientacyjny
heritage dziedzictwo
customs obyczaje, zwyczaje
excursion wycieczka
wanderlust żądza podróży
picturesque malowniczy
accommodation zakwaterowanie
souvenir pamiątka
backpacking podróżowanie z plecakiem

Zdrowie i fitness

Zdrowie jest najważniejsze, a znajomość odpowiedniego słownictwa w tym obszarze umożliwi dyskutowanie o zdrowym trybie życia, ćwiczeniach, diecie i samopoczuciu.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
wellness dobre samopoczucie
nutrition odżywianie
hydration nawodnienie
stamina wytrzymałość
flexibility elastyczność
workout trening
metabolism metabolizm
fatigue zmęczenie
recovery regeneracja
diet dieta

Edukacja i studia

Edukacja jest kluczowym elementem naszego rozwoju. Znajomość słownictwa związana z edukacją pozwoli na lepszą komunikację na temat szkoły, studiów, kursów i planów zawodowych.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
curriculum program nauczania
syllabus sylabus, program kursu
semester semestr
lecture wykład
scholarship stypendium
tuition czesne
major kierunek studiów
assignment zadanie, praca domowa
undergraduate student studiów licencjackich
graduate absolwent

Praca i kariera

W dzisiejszych czasach dyskusje na temat pracy i kariery zajmują ważne miejsce w naszym życiu. Słownictwo z tej kategorii pomoże w rozmowach o poszukiwaniach pracy, rozwijaniu kariery i na rozmowach kwalifikacyjnych.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
resume CV, życiorys
vacancy wolne stanowisko
employer pracodawca
employee pracownik
salary wynagrodzenie
promotion awans
skills umiejętności
experience doświadczenie
interview rozmowa kwalifikacyjna
application aplikacja, podanie

Technologia i internet

W erze cyfrowej, technologia i internet są nieodłącznymi elementami naszego życia. Znajomość słownictwa z tego zakresu jest kluczowa, aby móc rozmawiać o nowoczesnych technologiach, mediach społecznościowych, aplikacjach czy bezpieczeństwie w sieci.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
device urządzenie
software oprogramowanie
hardware sprzęt komputerowy
application aplikacja
social media media społecznościowe
privacy prywatność
cybersecurity cyberbezpieczeństwo
download pobierać
upload przesyłać
update aktualizacja
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Środowisko i kwestie społeczne

Świadomość ekologiczna jest coraz ważniejsza w dzisiejszym świecie. Słownictwo z tej kategorii pomoże w dyskusjach na temat ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań klimatycznych.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
environment środowisko
sustainability zrównoważony rozwój
pollution zanieczyszczenie
renewable energy energia odnawialna
conservation ochrona
ecosystem ekosystem
biodiversity bioróżnorodność
waste management gospodarka odpadami
recycling recykling
climate change zmiana klimatu

Media i rozrywka

Rozrywka i media to obszary, które oferują szeroki zakres tematów do rozmów, od filmów i muzyki po książki i gry wideo. Znajomość odpowiedniego słownictwa pozwoli na swobodne wyrażanie opinii i dyskusję na te tematy.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
entertainment rozrywka
movie film
music muzyka
book książka
game gra
television telewizja
media media
celebrity celebryta
genre gatunek
review recenzja

Zakupy i usługi

W tej kategorii skupiamy się na słownictwie niezbędnym do przeprowadzania transakcji, rozumienia specyfikacji produktów oraz omawiania usług. Znajomość tych słów pozwoli na bardziej świadome i szybsze zakupy, jak również na zrozumienie i negocjowanie warunków świadczonych usług.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
purchase zakup
refund zwrot pieniędzy
warranty gwarancja
invoice faktura
customer service obsługa klienta
bargain okazja
receipt paragon
discount zniżka
exchange wymiana
delivery dostawa

Jedzenie i kuchnia

Słownictwo B1 na temat gotowania, przepisów, restauracji oraz różnorodności kuchni kulturowych ułatwi dzielenie się doświadczeniami kulinarnymi i wyrażanie opinii na temat potraw.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
recipe przepis
cuisine kuchnia (styl)
ingredient składnik
to taste próbować (smaku)
dish danie
seasoning przyprawa
bake piec
fry smażyć
boil gotować
grill grillować

Tematy abstrakcyjne

Rozmowy na tematy abstrakcyjne, takie jak szczęście, sukces, czy motywacja, wymagają użycia bardziej subtelnych i złożonych form językowych. Poniższe słowa i zwroty pomogą w wyrażaniu głębszych przemyśleń i uczuć.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
happiness szczęście
success sukces
motivation motywacja
goal cel
dream marzenie
challenge wyzwanie
achievement osiągnięcie
purpose cel, zamiar
ambition ambicja
fulfillment spełnienie

Narracja i opowiadanie historii

Umiejętność opowiadania historii i anegdot w zrozumiały dla innych sposób jest kluczowa dla efektywnej i płynnej komunikacji. Poniższe słownictwo pomoże w budowaniu narracji i opisach wydarzeń.

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
story historia
event wydarzenie
to narrate opowiadać
character postać
plot fabuła
setting sceneria, miejsce akcji
climax punkt kulminacyjny
resolution rozwiązanie
flashback retrospekcja
to describe opisywać

Gramatyka i struktura

Zrozumienie i stosowanie bardziej złożonych struktur gramatycznych, takich jak zdania warunkowe, zdania względne i mowa zależna, wspiera w bardziej zaawansowanej komunikacji w języku angielskim.

Przykładowe struktury gramatyczne, które warto znać na poziomie B1 i które pomogą w budowaniu złożonych wypowiedzi to. 

Gramatyczna struktura Przykład
Zdania warunkowe If I had more time, I would travel more.
Zdania względne The book that you gave me is fantastic.
Mowa zależna She said she would call me later.

 

Zdania warunkowe (conditional sentences) używane są do wyrażania hipotetycznych sytuacji i ich możliwych wyników. W języku angielskim rozróżniamy kilka typów zdań warunkowych, ale na poziomie B1 najczęściej spotyka się dwa typy:

  • Typ 1 (First Conditional): Wyraża sytuacje, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Struktura: if + czas teraźniejszy prosty, will + bezokolicznik. Przykład: If it rains, I will stay home.
  • Typ 2 (Second Conditional): Używany do mówienia o nieprawdopodobnych sytuacjach w teraźniejszości lub przyszłości. Struktura: if + czas przeszły prosty, would + bezokolicznik. Przykład: If I won the lottery, I would travel the world.

Zdania względne (relative clauses) służą do dostarczania dodatkowych informacji o osobach lub rzeczach bez potrzeby rozpoczynania nowego zdania. Używa się do tego zaimków względnych takich jak who, that, which:

  • Who: odnosi się do osób. Przykład: The man who called yesterday is my uncle.
  • Which: odnosi się do rzeczy lub zwierząt. Przykład: The book which you see on the table is mine.
  • That: może odnosić się zarówno do osób, jak i rzeczy, ale jest często używane w zdaniach określających (defining relative clauses). Przykład: The car that I bought was very expensive.

Mowa zależna (reported speech) jest używana, gdy chcemy przekazać, co ktoś powiedział, nie używając dokładnych słów tej osoby. Główne zasady obejmują zmianę czasu, zaimków i wskaźników czasu/place:

  • Zmiana czasu: Na przykład, czas teraźniejszy zmienia się na przeszły. Przykład: Direct: „I am tired.” Reported: „She said she was tired.”
  • Zmiana zaimków: Zaimki są dostosowywane do kontekstu mówiącego. Przykład: Direct: „I like your dress.” Reported: „She said she liked my dress.”
  • Zmiana wskaźników czasu/place: „today” na „that day,” „here” na „there,” itd. Przykład: Direct: „I will do it tomorrow.” Reported: „He said he would do it the next da

Wyrażenia złożone i idiomy

Rozumienie i używanie idiomów oraz języka potocznego wzbogaca wypowiedzi w języku angielskim i pozwala na bardziej naturalną komunikację, zbliżoną do tego jak komunikują się rodowici użytkownicy języka angielskiego. Poniżej znajduje się kilka idiomów, które są często używane w języku angielskim.

Angielskie wyrażenie idiomatyczne Polskie tłumaczenie
out of the blue nagle, bez ostrzeżenia
piece of cake bułka z masłem
hit the books zabierać się do nauki
break the ice przełamać lody
catch someone’s eye przyciągnąć czyjąś uwagę
face the music wypić piwo, które się nawarzyło
under the weather czuć się źle
cut to the chase przejść do sedna

 

Podsumowanie

Opanowanie słownictwa na poziomie B1 otwiera drzwi do bardziej płynnej i efektywnej komunikacji w języku angielskim. Zaprezentowane w artykule kategorie słówek stanowią solidny fundament, na którym można budować dalsze umiejętności językowe.

Zachęcamy do regularnego poszerzania swojego słownictwa, korzystając z różnorodnych źródeł i interaktywnych metod nauki, co z pewnością przyczyni się do szybszego osiągnięcia biegłości językowej i przejścia z angielskiego poziomu B1 słownictwa na najwyższe poziomy C1 i C2. 

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.