Scrolltop arrow icon
Prop 1 Prop 2
Chcesz, aby Twoje dziecko było dwujęzyczne? ✌Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną!
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Present Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Present Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Present Continuous jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim. Jego budowa jest prosta i składa się z czasownika „to be” w czasie teraźniejszym oraz formy -ing czasownika. 

Czasu Present Continuous używamy do opisywania czynności lub sytuacji, które dzieją się w chwili obecnej lub bliskiej teraźniejszości. Ten czas może również wskazywać na planowane lub przyszłe czynności, które zostały już ustalone.

Poznaj czas teraźniejszy ciągły Present Continuous i ucz się angielskiej gramatyki w uporządkowany i przyjemny sposób. Dowiedz się jak wyrażać się na temat teraźniejszości w czasie Present Continuous. Na końcu artykułu, znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które pomogą w utrwaleniu wiedzy! Let’s go!

Czym jest Present Continuous?

Present Continuous to 1 z 4 gramatycznych czasów teraźniejszych w angielskim, nazywany także teraźniejszym progresywnym lub teraźniejszym niedoskonałym. W tym czasie forma czasownika łączy czas teraźniejszy z aspektem ciągłym. Czas Present Continuous tworzony jest poprzez zastosowanie formy teraźniejszej czasownika „to be” i dodania imiesłowu teraźniejszego czasownika. 

Present Continuous jest ogólnie używany do opisania czegoś, co ma miejsce w chwili obecnej i może być stosowany zarówno w trybie oznajmującym, jak i pytającym oraz w przeczeniach. W przeciwieństwie do Present Simple, który używany jest do opisywania stałych, niezmieniających się stanów, rutynowych czynności czy faktów, Present Continuous koncentruje się na czynnościach trwających w momencie mówienia lub blisko momentu mówienia.

Kiedy używamy Present Continuous?

Present Continuous wykorzystywany jest do opisu: 

 1. Czynności będących w trakcie wykonywania: „I am reading a book.” (Czytam książkę.)
 2. Planowanych czynności w niedalekiej przyszłości: „She is meeting her friends tonight.” (Ona spotyka się dziś wieczorem z przyjaciółmi.)
 3. Czynności tymczasowych: „We are living in Paris for a month.” (Mieszkamy w Paryżu przez miesiąc.)
 4. Zmian zachodzących wokół nas: „The climate is getting warmer.” (Klimat staje się cieplejszy.)
 5. Czynności powtarzających się: „He is always losing his keys.” (On zawsze gubi swoje klucze.)

Jak budować zdania w czasie Present Continuous?

Budowa czasu Present Continuous opiera się na formule:

Podmiot + To be (am/is/are) + Czasownik z końcówką -ing.

Konstrukcja zdania w czasie Present Continous jest prosta. Najważniejsze to zapamiętać, żeby prawidłowo odmienić czasownik posiłkowy „to be” oraz dodać końcówkę -ing do głównego czasownika w zdaniu.

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Continuous

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Continuous jest proste. Poniżej znajduje się 5 przykładów:

 • „I am studying English.” (Uczę się angielskiego.)
 • „You are reading a book.” (Czytasz książkę.)
 • „He is playing football.” (On gra w piłkę nożną.)
 • „We are watching a movie.” (Oglądamy film.)
 • „They are eating dinner.” (Oni jedzą kolację.)

To Be Present Contunous

W czasie Present Continous należy dobrze dopasować czasownik posiłkowy (auxiliary verb) „to be” do podmiotu tak jak na przykładach poniżej:

 • „I am dancing.” (Tańczę.)
 • „You are dancing.” (Tańczysz.)
 • „He/she/it is dancing.” (On/ona/ono tańczy.)
 • „We are dancing.” (Tańczymy.)
 • „You are dancing.” (Tańczycie.)
 • „They are dancing.” (Oni tańczą.)

Jak używać formy -ing czasownika?

Formę -ing czasownika używamy przy tworzeniu zdań w czasie Present Continuous. Dodajemy wówczas końcówkę -ing do podstawowej formy czasownika, przy czym musimy pamiętać o podwójnych spółgłoskach oraz o zakończeniach -e, które zmieniają się poprzez ucięcie końcówki czasownika. 

Przykłady jak zmienia się pisownia niektórych czasowników przy dodaniu końcówki -ing znajdują się poniżej. 

Czasowniki regularne:

 • work → working (pracować → pracujący)
 • play → playing (grać → grający)
 • study → studying (uczyć się → uczący się)

Czasowniki zakończone na -e:

 • make → making (robić → robiący)
 • write → writing (pisywać → piszący)
 • dance → dancing (tańczyć → tańczący)

Czasowniki zakończone na spółgłoskę: 

 • run → running (biec → biegnący)
 • swim → swimming (pływać → pływający)
 • sit → sitting (siedzieć → siedzący)

Słowa charakterystyczne dla czasu Present Continuous

Istnieją charakterystyczne słowa i frazy, które często towarzyszą czasowi Present Continuous i wskazują na jego zastosowanie. Słowa charakterystyczne dla czasu Present Continuous wskazują na to, że dana czynność opisywana jest w teraźniejszej chwili. 

 • Now (teraz): „He is studying now.” (On teraz się uczy.)
 • At the moment (w tej chwili): „I am working at the moment.” (Pracuję w tej chwili.)
 • Currently (aktualnie): „They are currently traveling in Europe.” (Aktualnie podróżują po Europie.)
 • Right now (właśnie teraz): „She is sleeping right now.” (Ona właśnie teraz śpi.)
 • Look (patrz): „Look! They are dancing.” (Patrz! Oni tańczą.)
 • Listen (słuchaj): „Listen! They are singing.” (Słuchaj! Oni śpiewają.)
 • At present (obecnie): „At present, I am living with my parents.” (Obecnie mieszkam z rodzicami.)
 • Nowadays (obecnie, w dzisiejszych czasach): „Nowadays, people are spending more time online.” (Obecnie ludzie spędzają więcej czasu online.)

Jak tworzyć pytania w czasie Present Continuous?

Aby utworzyć pytanie w czasie Present Continuous, należy postawić operator (czasownik „be”) na początku zdania, a następnie podmiot (osobę), do którego się odnosi, czasownik z końcówką -ing oraz resztę zdania. 

Na przykład: „Are you going to the store?”.W tej strukturze pytanie zaczyna się od operatora „Are”, potem występuje podmiot „you”, dalej czasownik going, a następnie reszta zdania.

Przykłady zdań pytających

 • „Are you studying now?” (Czy teraz się uczysz?)
 • „Is she sleeping right now?” (Czy ona teraz śpi?)
 • „Are they currently traveling in Europe?” (Czy oni obecnie podróżują po Europie?)

Jak tworzyć przeczenia w czasie Present Continuous?

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Continuous, należy po operatorze (czasowniku „be”) dodać słowo „not”. Na przykład: „I am not going to the store.” Tutaj mamy operator „am”, potem „not”, dalej czasownik going, a następnie resztę zdania.

Przykład zdań przeczących

 • „He is not studying now.” (On teraz się nie uczy.)
 • „She is not sleeping right now.” (Ona teraz nie śpi.)
 • „They are not currently traveling in Europe.” (Oni obecnie nie podróżują po Europie.)

Kiedy nie używać Present Continuous?

Czasu Present Continuous nie należy stosować we wszystkich kontekstach dotyczących teraźniejszości. Istnieje grupa czasowników, nazywanych statycznymi, które nie są używane w czasie Present Continuous. Są to czasowniki związane z emocjami, percepcją i myśleniem, charakterystyczne dla czasu Present Simple. Zaliczamy do nich: 

 • belong – należeć
 • feel – czuć
 • hate – nienawidzić
 • have – mieć
 • hear – słyszeć
 • know – wiedzieć
 • like – lubić
 • love – kochać
 • mean – znaczyć
 • need – potrzebować
 • own – posiadać
 • prefer – woleć
 • realise – zdawać sobie sprawę
 • recognise – rozpoznawać
 • remember – pamiętać
 • suppose – przypuszczać
 • think – myśleć, sądzić
 • understand – rozumieć
 • want – chcieć
 • wish – pragnąć, życzyć sobie

W zależności od kontekstu niektóre czasowniki mogą mieć zarówno użycie statyczne jak i dynamiczne. Zaliczamy do nich czasowniki: think, have, be, taste, smell, feel, see. Na przykład czasownik „think” może występować w obu formach w następującym kontekście: 

 • „I think this car is too expensive.” (Myślę, że to auto jest zbyt drogie.) – statyczne użycie „think”
 • „I’m thinking of buying a new car.” (Rozważam kupno nowego samochodu.) – dynamiczne użycie „think”

Jak nauczyć się czasu Present Continuous?

Praktyka poprzez ćwiczenia gramatyczne jest kluczem do opanowania angielskiego czasu Present Continuous. Poniżej znajdują się ćwiczenia, które pomogą uczniom w utrwaleniu tego czasu. Spróbuj samodzielnie utworzyć jak najwięcej zdań w Present Continuous.

Czas Present Continuous: ćwiczenia

Rozwiąż poniższe ćwiczenia. Zaznacz jedną, wybraną odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna. Na końcu sprawdź, ile ćwiczeń udało Ci się wykonać prawidłowo.

Which of the following sentences uses the Present Continuous tense correctly?
The children ________ in the park right now.
Put the words into the correct order: now, I, studying, am, hard.
Change the sentence into negative: She is eating an apple.
Which word completes this sentence? They ________ for the bus to arrive.
Choose the correct sentence in Present Continuous:
Make a question out of the following sentence: The teacher is explaining the lesson.
Which verb completes the sentence? Look outside! It ________.
Change the sentence into negative: We are going to the cinema.
Put the words into the correct order: working, at, is, he, home, currently.
Which of the following is NOT in the Present Continuous tense?
Choose the correct sentence in Present Continuous:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy artykuł był pomocny? 

Mamy nadzieję, że wiesz już wszystko na temat czasu Present Continuous i budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń w tym czasie nie stanowi dla Ciebie problemu! Pamiętaj, że Present Continuous to czas teraźniejszy służący do opisywania sytuacji mających miejsce tu i teraz lub w niedalekiej przyszłości. Stosuj ten angielski czas w praktyce i obserwuj swoje postępy!

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
31.05.2022
Time icon 16 min
Czasy w języku angielskim – ile ich jest i jak je rozpoznać?
Słownictwo
14.01.2022
Time icon 8 min
Pomieszczenia w domu po angielsku
Edukacja dziecka
21.09.2020
Time icon 6 min
Co robić, gdy dziecko ma złe oceny w szkole
Może Ci się spodobać
Gramatyka
09.08.2023
Time icon 7 min
Czas Future Simple: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
27.11.2020
Time icon 10 min
Ćwiczenia z gramatyki angielskiej – kiedy zacząć naukę gramatyki
Gramatyka
02.06.2022
Time icon 8 min
Present Simple i Present Continuous – porównianie czasów
Wybierz język
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prop Prop Prop Prop
Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

  Imię
  Adres e-mail
  Novakid dziecko
  Prop Prop Prop Prop
  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

   Imię
   Adres e-mail
   Novakid dziecko
   Prop Prop Prop Prop
   Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

    Imię
    Adres e-mail
    Novakid dziecko