Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
przeszłość nierzeczywista w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
24.10.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Unreal Past, czyli przeszłość nierzeczywista –  konstrukcje z “I wish” oraz “if only”

Spis treści

Unreal past w kontekście języka angielskiego, to konstrukcje gramatyczne, które pozwalają na wyrażenie nieosiągalnych pragnień, warunków czy też hipotetycznych sytuacji. W tym artykule skupimy się na wykorzystaniu konstrukcji gramatycznych z „I wish” i „if only” w kontekście unreal past.

Poznaj konstrukcję z wish – I wish I would oraz If only i dowiedz się w jakich sytuacjach możemy użyć tych form gramatycznych. Przykłady użycia i zdania z tymi konstrukcjami znajdują się  w dalszej części wpisu. 

Wyrazy i wyrażenia wprowadzające okres warunkowy

Najważniejsze wyrazy i wyrażenia wprowadzające okres warunkowy w kontekście unreal past to:

Te konstrukcje są ściśle powiązane z wyrażaniem unreal past w języku angielskim. 

Konstrukcja „I wish” w języku angielskim

Konstrukcja „I wish” jest używana, gdy chcemy wyrazić pragnienie lub żal dotyczący rzeczywistości, której nie możemy zmienić. Wygląda to następująco.

Jak wygląda konstrukcja i wish w zdaniach teraźniejszych?

 • I wish + Past Simple: „I wish I knew the answer.” (Żałuję, że nie znam odpowiedzi.). Zastosowano „I wish” + Past Simple („knew”). Wyrażamy żal dotyczący obecnej sytuacji, której nie możemy zmienić.

Jak wygląda konstrukcja i wish w zdaniach w czasie przeszłym?

 • I wish + Past Perfect: „I wish I had studied harder.” (Żałuję, że nie uczyłem się pilniej.). Zastosowano „I wish” + Past Perfect („had studied”). Mówimy o przeszłej sytuacji, którą chcielibyśmy zmienić, ale jest to już niemożliwe.

Jak wygląda konstrukcja I wish w przeczeniach?

 • I wish + Past Simple z przeczeniem: „I wish I didn’t have to go to work tomorrow.” (Żałuję, że muszę iść jutro do pracy.). Zastosowano „I wish” + Past Simple z przeczeniem („didn’t have to go”). Użycie przeczenia w Past Simple („didn’t”) wskazuje na nierealne, ale silne pragnienie dotyczące obecnej lub przyszłej sytuacji, której nie można zmienić.

I wish + Past Perfect z przeczeniem: „I wish I hadn’t eaten so much cake.” (Żałuję, że zjadłem tyle ciasta.). Zastosowano „I wish” + Past Perfect z przeczeniem („hadn’t eaten”). Użycie przeczenia w Past Perfect („hadn’t”) wskazuje na żal związany z konkretną przeszłą sytuacją, którą chcielibyśmy zmienić, ale jest to już niemożliwe.

Konstrukcja „Wish + Would” w języku angielskim

Ta konstrukcja jest używana, gdy chcemy wyrazić nasze niezadowolenie z obecnej sytuacji i pragnienie jej zmiany. Budowa konstrukcji wish + would wygląda następująco:

 • Wish + Would + Bezokolicznik: „I wish you would stop smoking.”

Inne przykłady takich zdań w konstrukcji „wish + would” w języku angielskim to: 

 • „I wish it would stop raining.” – „Chciałbym, żeby przestało padać.”
 • „I wish you would listen to me.” – „Chciałbym, żebyś mnie słuchał.”
 • „I wish she would call me back.” – „Chciałbym, żeby ona do mnie oddzwoniła.”
 • „I wish he would finish his work on time.” – „Chciałbym, żeby on skończył swoją pracę na czas.”
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Konstrukcja „If only” w języku angielskim

Konstrukcja „if only” jest używana głównie do wyrażania silnych pragnień, żalów lub emocjonalnych reakcji na obecne lub przeszłe sytuacje. Jest to forma bardziej dramatyczna i emocjonalna niż „I wish”.

Konstrukcja „if only” może być używana z czasami Past Simple lub Past Perfect, w zależności od tego, czy mówimy o obecnych/przyszłych czy przeszłych sytuacjach. Struktury wyglądają następująco:

 • If only + Past Simple: „If only she knew.”
 • If only + Past Perfect: „If only I had known.”

„If only” z Past Simple używamy, gdy wyrażamy pragnienie zmiany w obecnej lub przyszłej sytuacji.

„If only” z Past Perfect używamy, gdy mówimy o sytuacji w przeszłości, której nie możemy już zmienić.

„If only” jest formą bardziej emocjonalną i dramatyczną niż „I wish”, dlatego używamy jej w sytuacjach wymagających podkreślenia emocji.

Przykłady zdań z konstrukcją “if only”: 

 • „If only I could fly.” – „Gdybym tylko mógł latać.”. Zastosowano „If only” + „could” (modalny czasownik) dla wyrażenia pragnienia, które jest niemożliwe do spełnienia.
 • „If only she were here.” – „Gdyby tylko ona tu była.”. Zastosowano „If only” + Past Simple („were”). Wyrażamy pragnienie dotyczące obecnej sytuacji, której nie możemy zmienić.
 • „If only I had listened to you.” – „Gdybym tylko Cię posłuchał.”. Zastosowano „If only” + Past Perfect („had listened”). Mówimy o przeszłej sytuacji, którą chcielibyśmy zmienić, ale jest to już niemożliwe.

Konstrukcja “supposing” w jezyku angielskim

Konstrukcja „supposing” jest używana do wprowadzenia hipotetycznej sytuacji, zwykle jako forma pytania, aby zastanowić się nad różnymi możliwościami lub konsekwencjami.

W zdaniach „supposing” jest zwykle używane na początku zdania i następuje po nim tzw. conditional clause.

 • Supposing + Conditional Clause: „Supposing it rains, what will we do?”

„Supposing” zwykle wprowadza drugi lub trzeci tryb warunkowy i jest używane w kontekście mówionym.

Przykłady zdań z supposing:

 • „Supposing she doesn’t come, what will you do?” –  „Załóżmy, że ona nie przyjdzie, co zrobisz?”
 • „Supposing it rains, should we stay home?” – „Załóżmy, że będzie padać, czy zostaniemy w domu?”
 • „Supposing you won the lottery, what would you do first?” – „Załóżmy, że wygrałeś na loterii, co zrobisz jako pierwsze?”

Konstrukcja “I’d rather” w języku angielskim

Konstrukcja „I’d rather” jest używana do wyrażania preferencji.

 • I’d rather + verb (base form): „I’d rather stay home.”

Konstrukcja ta jest często używana w kontekście mówionym i nie wymaga dodatkowego czasownika pomocniczego.

Przykłady zdań: 

 • „I’d rather go by train.” – „Wolałbym jechać pociągiem.”
 • „I’d rather not talk about it.” – „Wolałbym o tym nie rozmawiać.”
 • „I’d rather you didn’t smoke.” – „Wolałbym, żebyś nie palił.”

Konstrukcja “high time” w języku angielskim

Konstrukcja „high time” jest używana do wyrażenia poczucia, że coś powinno już być zrobione i jest opóźnione.

 • It’s high time + subject + past tense: „It’s high time we left.”

Czasownik po „high time” jest w czasie Past Simple, nawet jeśli odnosi się do teraźniejszości czy przyszłości.

Przykłady zdań:

 • „It’s high time you got a job.” – „Najwyższa pora, żebyś znalazł pracę.”
 • „It’s high time we went on vacation.” – „Najwyższa pora, żebyśmy pojechali na wakacje.”
 • „It’s high time you cleaned your room.” – „Najwyższa pora, żebyś posprzątał swój pokój.”

Konstrukcja “what if”

Konstrukcja „what if” jest używana do wyrażania hipotetycznych sytuacji lub pytań.

 • What if + subject + verb: „What if it rains?”

„What if” jest używane w pytaniach i nie wymaga dodatkowego czasownika pomocniczego.

Przykłady zdań: 

 • „What if I fail the test?” – „Co jeśli nie zdam testu?”
 • „What if she doesn’t love me?” – „Co jeśli ona mnie nie kocha?”
 • „What if we get lost?” – „Co jeśli się zgubimy?”

“If only” + “I wish” konstrukcja – podsumowanie i wnioski

Unreal past w języku angielskim daje nam narzędzia do wyrażania różnych nierealnych pragnień, warunków czy sytuacji. Kluczowe konstrukcje, o których mówiliśmy, to „I wish” i „if only”. Pamiętaj, że zrozumienie i skuteczne wykorzystanie tych konstrukcji wymaga praktyki. Dlatego warto je regularnie ćwiczyć i analizować w kontekście różnych zdań i sytuacji.

Osobom uczącym się gramatyki języka angielskiego, w tym czasów w języku angielskim i zdań z wish i if only radzimy:

 • Ćwicz konstrukcje „I wish” i „if only” w różnych kontekstach.
 • Staraj się zrozumieć subtelne różnice między „I wish” a „if only”.
 • Ustal z nauczycielem (lub samodzielnie) różne scenariusze i konteksty, w których te konstrukcje mogą być używane.

Czy ten artykuł był pomocny? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.