Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Second Conditional - czym jest drugi okres warunkowy w języku angielskim?
Gramatyka
Star icon
21.08.2023
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

Second Conditional – czym jest drugi okres warunkowy w języku angielskim?

Spis treści

Second Conditional, inaczej nazywany drugim trybem warunkowym lub drugim okresem warunkowy jest 1 z 4 trybów warunkowych w języku angielskim. 

Drugi tryb warunkowy w angielskim służy do wyrażania hipotetycznych lub mało prawdopodobnych warunków w przyszłości. Jest używany, gdy mówimy o możliwych scenariuszach i ich potencjalnych skutkach, które są związane z nieosiągalną lub mało prawdopodobną sytuacją. W zdaniu drugiego okresu warunkowego używamy czasu przeszłego dla zdania warunkowego i czasu przyszłego dla zdania wynikowego.

Okresy warunkowe w angielskim różnią się od siebie zastosowaniem i prawdopodobieństwem wystąpienia danego zdarzenia. Tutaj przyjrzymy się szerzej Second Conditional. Czytając ten artykuł, dowiesz się jak poprawnie budować i używać zdania w drugim trybie warunkowym w języku angielskim. Na końcu znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci utrwalić wiedzę.

Kiedy używamy drugiego okresu warunkowego?

Drugi okres warunkowy stosowany jest w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Warunek w zdaniu nadrzędnym traktujemy jako nierealny, bardzo mało prawdopodobny lub niemożliwy do spełnienia.

Second Conditional to konstrukcja, która pozwala nam wyrazić, że dana sytuacja ma małe szanse na zaistnienie. Po każdym zdaniu warunkowym drugiego typu możemy powiedzieć: „ale tak nie jest/nie będzie”.

Zastosowanie drugiego trybu warunkowego jest częste w przypadku dawania rad, podobnie jak polska konstrukcja „Na Twoim miejscu (zrobiłbym)…”. Na przykład:

 • If I were you, I wouldn’t quit the job so hastily.  (Na Twoim miejscu nie rzucałbym pracy tak pośpiesznie.)
 • If I were you, I wouldn’t trust Alexander. (Gdybym był Tobą, nie ufałbym Aleksandrowi.)
 • If I were in your shoes, I would choose the first offer. (Na Twoim miejscu, wybrałabym pierwszą ofertę.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować zdania używając drugiego trybu warunkowego?

Budowa zdania w drugim trybie warunkowym wymaga zastosowania dwóch członów:

 • zdania podrzędnego, które rozpoczynamy słówkiem „if”, opisującego warunek w Past Simple,

 • zdania nadrzędnego, opisującego skutki spełnienia tego warunku, wykorzystując  will + bezokolicznik.

Schemat budowy zdania w drugim okresie warunkowym wygląda następująco:

Zdanie podrzędne (warunek) Zdanie nadrzędne (rezultat) 
If + Past Simple   + would + bezokolicznik

Uwaga: Dla wszystkich osób liczby pojedynczej (I, she, he, it) w drugim okresie warunkowym używamy formy „were” zamiast „was”. Dla wszystkich innych osób liczby mnogiej oraz dla formy grzecznościowej używamy „were” zarówno w zdaniu warunkowym, jak i wynikowym.

Budowa zdania Second Conditional – inne możliwości

Czas Past Simple w zdaniu podrzędnym oraz „would” + bezokolicznik w zdaniu nadrzędnym w drugim trybie warunkowym w pewnych sytuacjach mogą zostać zastąpione innymi strukturami gramatycznymi.

W zdaniu nadzrzędnym (warunek) może występować: 

 • Past Continuous – gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili lub planu na najbliższą przyszłość.
 • was/were going to – gdy warunek dotyczy hipotetycznego zamiaru lub intencji. 
 • was/were to do sth – używane do wyrażenia przypuszczenia.
 • would + bezokolicznik – dla wyrażenia uprzejmej prośby.
 • would/wouldn’t + bezokolicznik – używane do wyrażenia chęci lub jej braku.
 • by some unlucky chance/by any chance/by some remote chance – wyrażanie ograniczonego prawdopodobieństwa. 

W zdaniu podrzędnym (rezultat) może występować: 

 • might/could + bezokolicznik – dla wyrażenia przypuszczenia. 
 • could + bezokolicznik – używane do wyrażenia pozwolenia.

would/might/could + be + czasownik+ing – dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w chwili mówienia lub w najbliższej przyszłości.

Przykłady zdań w drugim trybie warunkowym – Second Conditional

Poniżej znajdziesz przykłady użycia drugiego trybu warunkowego w zdaniach: 

 • If I won the lottery, I would buy a big house. (Gdybym wygrał w loterii, kupiłbym duży dom.)
 • If it rained tomorrow, we would stay indoors. (Gdyby jutro padało, pozostalibyśmy wewnątrz.)
 • If I were a bird, I would fly around the world. (Gdybym był ptakiem, latałbym dookoła świata.)
 • If he were my neighbor, we would be best friends. (Gdyby był moim sąsiadem, bylibyśmy najlepszymi przyjaciółmi.)

Możemy także dokonać inwersji:

 • She would be able to reach the top shelf if she were taller. (Mogłaby sięgnąć na górną półkę, gdyby była wyższa.)

Uwaga: Zawsze po części zdania, w której występuje „if”, a przed tą z would, używamy przecinka. Jednak, dokonując inwersji, nie trzeba używać przecinka tak jak w zdaniu powyżej.

W zdaniach w drugim trybie warunkowym, zamiast „would” możemy użyć  także „should”, „could” lub „might”. W ten sposób wyrażamy możliwe rezultaty lub reakcje na hipotetyczne sytuacje w przyszłości, które są związane z danym warunkiem. Przykłady zdań z użyciem should, could, might znajdują się poniżej:

 • If it stopped raining, we could go for a walk in the park. (Gdyby przestało padać, moglibyśmy iść na spacer do parku.)
 • If she spoke English fluently, she could work as a translator. (Gdyby mówiła płynnie po angielsku, mogłaby pracować jako tłumaczka.)
 • If it were warmer outside, we might have a picnic. (Gdyby na zewnątrz było cieplej, moglibyśmy zorganizować piknik.)
 • If she practiced more, she might become a professional dancer. (Gdyby więcej ćwiczyła, mogłaby zostać tancerką zawodową.)
 • If she took a language course, she should improve her language skills. (Gdyby zapisała się na kurs językowy, poprawiłaby swoje umiejętności językowe.)
 • If he followed the recipe correctly, the cake should turn out delicious. (Jeśli postępowałby zgodnie z przepisem, ciasto powinno być pyszne.)

Inne przykłady zastosowania drugiego okresu warunkowego Second Conditional z pozostałymi strukturami gramatycznymi: 

 • If he was studying when the phone rang, he wouldn’t have heard it. (Gdyby się uczył, kiedy zadzwonił telefon, nie usłyszałby go.)
 • If she was going to bake a cake, she would need to buy some ingredients. (Gdyby miała zamiar upiec ciasto, musiałaby kupić pewne składniki.)
 • If he was to give a presentation, it would probably be about climate change. (Gdyby miał wygłosić prezentację, prawdopodobnie dotyczyłaby ona zmian klimatycznych.)
 • If you would lend me your car, I could run some errands. (Gdybyś mi pożyczył swój samochód, mógłbym załatwić kilka spraw.)
 • If he wouldn’t keep interrupting, we could have a productive meeting. (Gdyby nie przerywał, moglibyśmy mieć produktywne spotkanie.)
 • If by some unlucky chance the flight was canceled, we would have to find an alternative. (Gdyby z jakiegoś pechowego powodu lot został odwołany, musielibyśmy znaleźć alternatywę.)
 • If she could borrow her sister’s laptop, she would finish her assignment faster. (Gdyby mogła pożyczyć laptop swojej siostry, skończyłaby zadanie szybciej.)

Różnice i podobieństwa w pierwszym i drugim trybie warunkowym

Pierwszy i drugi tryb warunkowy w języku angielskim reprezentują dwa różne podejścia do wyrażania warunków.

First Conditional Second Conditional
Pierwszy tryb warunkowy używany jest do opisywania realistycznych lub możliwych do spełnienia warunków w przyszłości. Charakteryzuje się on składnią „If” + czas teraźniejszy prosty w zdaniu podrzędnym oraz czas teraźniejszy prosty lub „will” w zdaniu nadrzędnym. Drugi tryb warunkowy z kolei służy do wyrażania mniej prawdopodobnych lub nierealnych warunków w teraźniejszości lub przeszłości. Jest to rodzaj konstrukcji, który pozwala opisać hipotetyczne sytuacje z mniejszymi szansami na spełnienie.

Oba tryby pozwalają precyzyjnie określić różne scenariusze: pierwszy skupia się na realnych perspektywach, a drugi umożliwia opisywanie hipotetycznych sytuacji o mniejszych szansach na zaistnienie.

 

Second Conditional – ćwiczenia

Zapraszamy do wykonania praktycznych ćwiczeń, które pomogą Ci prawidłowo korzystać z drugiego trybu warunkowego w języku angielskim. Oto kilka zdań, które musisz poprawnie sformułować w drugim trybie warunkowym:

Uzupełnij zdanie: If he ___ the answer, he would tell us.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If she were richer, …
Które zdanie poprawnie wykorzystuje second conditional?
Uzupełnij zdanie: She would visit Paris if she ___ enough money.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If I won the lottery, …
Które zdanie jest błędne w kontekście second conditional?
Uzupełnij zdanie: If they ___ in that race, they would have won a medal.
Wybierz poprawne zdanie wykorzystujące second conditional:
Uzupełnij zdanie: If we ___ a map, we wouldn't get lost.
Które zdanie poprawnie wykorzystuje second conditional?
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If he spoke English, …
Uzupełnij zdanie: I would help if I ___ how.
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten wpis był pomocny? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.