Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czasowniki Statyczne w języku angielskim: zastosowanie i przykłady
Gramatyka
Star icon
28.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Czasowniki Statyczne w języku angielskim: zastosowanie i przykłady

Spis treści

Język angielski, podobnie jak wiele innych języków, skrywa w sobie bogactwo niuansów gramatycznych, które decydują o poprawności i płynności wypowiedzi. Jednym z aspektów, który zasługuje na szczególną uwagę, są czasowniki statyczne, znane również jako stative verbs. Te pozornie proste elementy gramatyczne pełnią kluczową rolę w sposobie, w jaki opisujemy świat wokół nas, nasze odczucia, percepcje oraz stosunki międzyludzkie. Ich zrozumienie i właściwe używanie są niezbędne dla każdego, kto chce nie tylko biegle władać językiem angielskim, ale również pragnie wyrażać się precyzyjnie i autentycznie.

W skrócie, są to czasowniki, które opisują stan, a nie akcję. Nie wskazują na czynności, które mają wyraźny początek i koniec, ale raczej na trwające stany bycia, uczucia, przekonania lub zmysłowe doświadczenia. Takie czasowniki jak believe (wierzyć), love (kochać), own (posiadać) czy seem (wydawać się) tworzą podstawę dla opisu niematerialnych aspektów naszego życia i wewnętrznego świata.

Ich specyfika sprawia, że zazwyczaj nie są używane w formach ciągłych, co stanowi jedną z fundamentalnych zasad gramatyki angielskiej. Jest to reguła, która początkowo może wydawać się uczącym nietypowa, ale jej zrozumienie otwiera drzwi do głębszego pojmowania subtelności języka angielskiego.

Czym są czasowniki statyczne (Stative Verbs) ?

Czasowniki statyczne (stative verbs), znane także jako czasowniki stanu, opisują stan, uczucie, percepcję lub posiadanie, a nie akcję czy proces. Są to na przykład słowa takie jak love, hate, know, belong, które wyrażają uczucia, myśli, percepcje zmysłów czy stan posiadania. Z reguły nie używa się ich w czasach ciągłych, ponieważ nie opisują czynności, które mają jasny początek i koniec. Zamiast tego stosuje się je w czasach prostych, takich jak Present Simple, aby wyrazić stan trwały lub zjawisko ogólne.

Przykłady czasowników statycznych to:

 1. believe (wierzyć) – I believe in fair play.
 2. love (kochać) – She loves classical music.
 3. own (posiadać) – They own a small house in the countryside.
 4. seem (wydawać się) – It seems impossible.
 5. know (wiedzieć) – He knows the answer.
 6. want (chcieć) – I want a new car.
 7. need (potrzebować) – We need more information.
 8. prefer (preferować) – She prefers tea over coffee.
 9. understand (rozumieć) – Do you understand the question?
 10. hate (nienawidzić) – I hate being late.

Czasowniki statyczne opisują stany, uczucia, przekonania oraz percepcje, które są uznawane za trwałe lub przynajmniej istniejące niezależnie od konkretnego momentu czasu. W przeciwieństwie do czasowników dynamicznych, które opisują czynności lub procesy mające wyraźny początek i koniec, czasowniki statyczne nie wskazują na aktywności, które „postępują” w czasie. Dlatego też zazwyczaj nie stosuje się ich w formach ciągłych (continuous tenses), które sugerowałyby tymczasowość lub zmienność stanu opisywanego przez czasownik.

Zamiast używać form ciągłych z czasownikami statycznymi, zwykle stosuje się formy proste, takie jak Present Simple, Past Simple czy Future Simple, aby wyrazić fakty, przekonania, uczucia i inne stany, które są postrzegane jako trwające lub ogólne. Na przykład, zamiast mówić I am knowing the answer (co jest niepoprawne), powiemy I know the answer. Użycie formy prostej podkreśla trwałość lub stałość stanu opisywanego przez czasownik.

Jest to ważna zasada w gramatyce angielskiej, ponieważ pomaga zachować jasność komunikacji i unikać błędów wynikających z niepoprawnego stosowania czasów.

Kiedy czasownik statyczny może być używany w formie ciągłej ?

Chociaż zasada mówi, że czasowników statycznych zwykle nie używa się w formach ciągłych, istnieją interesujące wyjątki, które pozwalają na większą elastyczność językową. Te wyjątki ujawniają się przede wszystkim w mowie potocznej oraz w niektórych kontekstach, w których chcemy nadać naszej wypowiedzi dodatkowy nacisk lub wyrazić stan tymczasowy, nietrwały.

Przykładem takiego wyjątku może być popularne wyrażenie „I’m loving it” stosowane w reklamie znanej sieci fast foodów. Mimo że czasownik „love” jako czasownik statyczny opisuje zazwyczaj trwałe uczucie, jego użycie w formie ciągłej w tym kontekście podkreśla silne, aktualnie doświadczane zadowolenie.

Inne przykłady, gdzie czasowniki statyczne mogą pojawiać się w formie ciągłej, obejmują wyrażenia emocjonalne lub sytuacje, w których chcemy zaznaczyć zmianę stanu lub intensywność doświadczenia.

Na przykład, „I’m feeling blue” wyraża chwilowy nastrój smutku, a „I’m thinking” może oznaczać proces rozważania czy podejmowania decyzji, różniący się od trwałego stanu wiedzy lub przekonania wyrażanego przez „I think”.

Aby lepiej zrozumieć różnice między czasami prostymi a ciągłymi i dowiedzieć się więcej o czasie Present Continuous, zachęcamy do zapoznania się z artykułem o czasie Present Continuous. Ta wiedza pozwoli Ci jeszcze skuteczniej używać angielskiego w praktyce, adekwatnie dostosowując formę wypowiedzi do intencji komunikacyjnej i kontekstu.

Różnice między czasownikami statycznymi a dynamicznymi

Główna różnica polega na tym, że czasowniki dynamiczne opisują akcje lub procesy, które mają jasno określony początek i koniec. Mogą one występować zarówno w czasach prostych, jak i ciągłych.

Przykłady czasowników dynamicznych:

 • He runs every morning. (On biega każdego ranka.)
 • She is reading a book. (Ona czyta książkę.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Dlaczego czasowniki statyczne są ważne w nauce angielskiego?

Czasowniki statyczne odgrywają kluczową rolę w nauce angielskiego, ponieważ stanowią fundament dla wyrażania stanów, uczuć, przekonań i relacji. Ich właściwe zrozumienie i stosowanie są niezbędne do precyzyjnej i poprawnej komunikacji. Czasowniki te umożliwiają uczącym się języka angielskiego dokładne opisywanie swoich doświadczeń wewnętrznych, myśli i odczuć, co jest nieocenione w budowaniu głębokich i autentycznych relacji międzyludzkich.

Ponadto, rozróżnienie między czasownikami statycznymi a dynamicznymi pomaga uniknąć powszechnych błędów gramatycznych, co jest istotne zarówno w mowie, jak i piśmie. W konsekwencji, nauka czasowników statycznych nie tylko ułatwia poprawne konstruowanie zdań, ale także wzbogaca język o niuanse znaczeniowe, co jest kluczowe dla efektywnej i zróżnicowanej komunikacji.

Czasowniki statyczne w zdaniach – struktury gramatyczne

 • Czasowniki statyczne w zdaniach pełnią zasadniczą rolę w kształtowaniu znaczeń i wyrażaniu stanów trwałych, uczuć, posiadania czy przekonań. Ich prawidłowe użycie w różnych strukturach gramatycznych wymaga zrozumienia i przestrzegania pewnych reguł.

– Przykładowo, w czasie Present Simple, używanym do opisu stałych stanów lub prawd ogólnych, czasowniki statyczne świetnie oddają trwałość opisywanych zjawisk: She knows the best places in town (Ona zna najlepsze miejsca w mieście).

– W przeciwieństwie do czasowników dynamicznych, czasowniki statyczne rzadko pojawiają się w formach ciągłych, co podkreśla ich naturę wyrażającą trwałość lub stałość: I believe in kindness (Wierzę w dobroć).

– Ważne jest, aby pamiętać, że nawet gdy chcemy wyrazić zmianę stanu lub uczucie w danej chwili, zwykle unikamy form ciągłych z czasownikami statycznymi, chyba że celowo chcemy nadać zdaniu niekonwencjonalny wydźwięk, jak w potocznym wyrażeniu I’m loving it.

Czasowniki dynamiczne (Dynamic Verbs)

Czasowniki dynamiczne, znane także jako action verbs, umożliwiają opisanie szerokiego zakresu czynności, procesów i zmian, które mają miejsce w czasie. W przeciwieństwie do czasowników statycznych, które odnoszą się do stanów i są zazwyczaj używane w czasach prostych, czasowniki dynamiczne wyrażają akcje mogące mieć wyraźny początek i koniec. Dzięki temu są one niezwykle ważne dla opisu działań, zachowań, a także wszelkich aktywności fizycznych czy mentalnych.

Czasowniki dynamiczne znajdują zastosowanie w różnych strukturach gramatycznych, w tym w czasach ciągłych, co pozwala na wyrażenie trwających akcji lub procesów. Na przykład, zdanie She is reading a book (Ona czyta książkę) używa czasownika dynamicznego „read” w formie ciągłej, aby pokazać, że czynność czytania ma miejsce w chwili obecnej. Warto zauważyć, że czasowniki dynamiczne mogą również występować w czasach prostych, wskazując na regularne lub powtarzające się akcje, jak w zdaniu He plays football every weekend (On gra w piłkę nożną co weekend).

Czasowniki dynamiczne, dzięki swojej zdolności do opisywania akcji, wnoszą dynamikę i życie do języka, umożliwiając bardziej szczegółowe i barwne przedstawienie opowieści, instrukcji, opisów i wypowiedzi.

Ćwiczenia na rozróżnienie czasowników statycznych i dynamicznych

Wykonaj poniższe ćwiczenia w formie quizu, aby utrwalić swoją wiedzę o czasownikach statycznych w języku angielskim.

Które zdanie poprawnie używa czasownika statycznego?
Jakie zdanie najlepiej ilustruje użycie czasownika dynamicznego?
Które zdanie używa czasownika w formie ciągłej, który zwykle jest statyczny, ale jest tutaj użyty poprawnie?
Które zdanie zawiera tylko czasowniki statyczne?
Jakie zdanie poprawnie używa czasownika dynamicznego?
Które zdanie niepoprawnie używa czasownika statycznego?
Wybierz zdanie, które poprawnie opisuje trwały stan za pomocą czasownika statycznego.
Które zdanie używa czasownika dynamicznego w odpowiednim czasie?
Jakie zdanie niepoprawnie miesza czasowniki statyczne z dynamicznymi?
Które zdanie poprawnie używa czasownika statycznego do wyrażenia uczucia?
Sprawdź wyniki

Podsumowanie

Zrozumienie różnic między czasownikami statycznymi a dynamicznymi jest fundamentem efektywnej komunikacji i nauki języka angielskiego. Poprzez świadome stosowanie tych czasowników, uczniowie mogą uniknąć typowych błędów i poprawić swoje umiejętności językowe. Zaprezentowane ćwiczenia i przykłady powinny pomóc w lepszym zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu tej wiedzy. Mamy nadzieję, że świat czasowników statycznych nie ma teraz przez Tobą żadnych tajemnic!

Czy artykuł był pomocny?
Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.