Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Opisz swój dzień po angielsku - jak poprawnie mówić o rutynie dnia po angielsku? 
Słownictwo
Star icon
22.09.2023
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

Opisz swój dzień po angielsku – jak poprawnie mówić o rutynie dnia po angielsku? 

Spis treści

Niezależnie czy jesteś zwolennikiem planowania i posiadania uporządkowanej rutyny dnia, a w szczególności poranka, czy zazwyczaj działasz spontanicznie, jednocześnie biorąc prysznic, pijąc poranną kawę, a śniadanie jedząc w drodze do pracy lub szkoły, warto wiedzieć, jak po angielsku mówić o swojej porannej rutynie. Opis dnia po angielsku, to nie tylko przydatna umiejętność podczas rozmowy z nowo poznanymi osobami, ale także częste zadanie na testach językowych, sprawdzające przy okazji umiejętność wykorzystania angielskiego czasu Present Simple w praktyce. 

Ten praktyczny przewodnik pomoże w nauce opisywania swojego codziennego życia po angielsku, a także przyda się, aby poznać przydatne słownictwo i wyrażenia. 

Na początek, warto zastanowić się, jak wygląda nasz typowy dzień. Czy jesteśmy tzw. „early birds” czy może wolimy dłużej pospać? Czy nasze poranki są pełne aktywności, czy może wolelibyśmy spędzić ten czas w spokoju? Poznaj wiele przydatnych zwrotów i słów oraz kilka zasad gramatycznych, które pomogą opisać swój typowy dzień po angielsku.

Jakiego czasu używamy do opisu dnia po angielsku?

Do opisu dnia po angielsku używamy przede wszystkim czasu Present Simple. Jest to najczęściej stosowany czas, ponieważ opisuje on rutynowe i powtarzające się czynności oraz stałe fakty. Do najważniejszych zastosowań czasu Present Simple należą sytuacje, takie jak:

 • Opisywanie codziennych rutyn i zwyczajów: Present Simple używamy do opisania czynności, które wykonujemy regularnie, na przykład: „I wake up at 7 a.m.,” „She goes to the gym every evening,” „They have dinner together as a family.”
 • Wyrażanie stałych faktów: Ten czas pozwala nam również opisywać stałe fakty, które nie zmieniają się w czasie, na przykład: „The sun rises in the east,” „Water boils at 100 degrees Celsius.”
 • Opisywanie harmonogramów i planów: Present Simple jest idealny do wyrażania planów i harmonogramów, na przykład: „The train departs at 9 a.m.,” „The conference starts on Monday.”
 • Wypowiadanie ogólnych prawd: Czas Present Simple pozwala na wyrażanie ogólnych prawd, na przykład: „Birds fly,” „Fish swim.”
 • Opisywanie zwyczajów kulturowych i społecznych: Present Simple może być używany do opisywania zwyczajów i praktyk kulturowych, na przykład: „We celebrate Thanksgiving in November.”

Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach, szczególnie przy opisie czynności bieżących lub trwających tylko krótką chwilę, możemy również używać innych czasów, takich jak Present Continuous (np. „I am having lunch right now”) lub Present Perfect (np. „I have already eaten breakfast”).

Jednak Present Simple jest podstawowym czasem do opisu dnia w języku angielskim ze względu na jego wszechstronność i użyteczność w opisywaniu codziennego życia.

Wykorzystanie przysłówków częstotliwości do opisu dnia po angielsku

Aby mówić o czynnościach wykonywanych regularnie, tj. codziennie, co drugi dzień lub tylko okazjonalnie, przydadzą się nam przysłówki częstotliwości (tzw. frequency adverbs). Zaliczamy do nich następujące wyrażenia:

 • Always – zawsze
 • Usually – zazwyczaj
 • Often – często
 • Sometimes – czasami
 • Occasionally – okazjonalnie
 • Seldom – rzadko, ale się zdarza
 • Rarely – rzadko
 • Never – nigdy

Wykorzystując podane przysłówki częstotliwości, podkreślamy jak często w naszej rutynie dnia / tygodnia / miesiąca, dana czynność występuje. 

Dodatkowo do opisu dnia po angielsku można wykorzystywać inne wyrażenia częstotliwości, takie jak:

 • Every month – co miesiąc
 • Once a year – raz w roku
 • Twice a month – dwa razy w miesiącu
 • Three times a day – trzy razy dziennie
 • Annually – co roku

Gdzie umieszczać przysłówki częstotliwości w zdaniu?

 • Przysłówki częstotliwości umieszczamy przed głównym czasownikiem, np. w zdaniu „I always have coffee in the morning.”
 • Umieszczamy je także po czasowniku „to be”, jak w zdaniu: „I am always late for work.”
 • Możemy też wykorzystać przysłówki częstotliwości między czasownikiem pomocniczym a głównym czasownikiem, jak w zdaniu: „I have always worked very hard.” 
 • Mogą występować również za czasownikami „used to” i „have to”, jak w zdaniu: „They never used to go to bed early.”.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Przykładowe zdania z powtarzającymi się czynnościami w opisie dnia po angielsku

 • „I always wake up at 6 a.m.” – Zawsze budzę się o godzinie 6 rano.
 • „I always make the bed.” – Zawsze ścielę łóżko.
 • „I usually get up at 9 a.m.”– Wstaję zazwyczaj o 9 rano.
 • „I rarely have breakfast before 10 a.m.” – Rzadko jem śniadanie przed 10 rano.
 • „I leave the house at 10:30 a.m. every day.” – Każdego dnia wychodzę z domu o 10:30.
 • „She usually takes her dog for a walk in the evening.” – Ona zazwyczaj wyprowadza psa na spacer wieczorem.
 • „They often go to the gym after work.” – Oni często idą na siłownię po pracy.
 • „We sometimes have lunch together at the office.” – Czasami jemy razem lunch w biurze.
 • „He occasionally visits his grandparents on weekends.” – On okazjonalnie odwiedza swoich dziadków w weekendy.
 • „I seldom eat fast food because it’s not healthy.” – Rzadko jem fast foody, ponieważ to niezdrowe.
 • „They rarely watch TV in the morning.” – Oni rzadko oglądają telewizję rano.
 • „She never forgets to call her parents on their birthdays.” – Ona nigdy nie zapomina dzwonić do swoich rodziców w ich urodziny.
 • „I always read a book before going to bed.” – Zawsze czytam książkę przed pójściem spać.
 • „We usually have dinner as a family on Sundays.” – Zazwyczaj jemy obiad jako rodzina w niedziele.

Spójniki używane do opisu dnia po angielsku

Dobry opis dnia po angielsku musi być spójny i chronologiczny. Nie powinien składać się z pojedynczych zdań, gdzie każde jestna inny temat. Dlatego, do opisywania dnia po angielsku przydaje się również lista spójników, które możemy wykorzystać w tekście opisującym nasz dzień, aby był ciekawszy i bardziej szczegółowy. Do popularnych spójników w języku angielskim zaliczamy: 

 • And – i
 • But – ale
 • Before – zanim
 • After – po
 • Then – potem
 • After that – po tym

Niżej znajdziesz kilka przykładów zdań po angielsku z polskim tłumaczeniem, z wykorzystaniem spójników angielskich do opisu dnia. 

Przykładowe zdania ze spójnikami do opisu dnia lub rutyny po angielsku 

 • „I wake up at 7 a.m., then I brush my teeth.” – Budzę się o 7 rano, potem myję zęby.
 • „I have breakfast at 8 a.m., but I never have time for a big meal.” – Jem śniadanie o 8 rano, ale nigdy nie mam czasu na duży posiłek.
 • „After I finish work, I like to go for a walk in the park.” – Po skończeniu pracy lubię pójść na spacer do parku.
 • „I take a shower in the morning, before I get dressed.” – Rano biorę prysznic, zanim się ubiorę.
 • „I always have a cup of tea in the afternoon, and I enjoy it with a good book.” – Zawsze piję filiżankę herbaty po południu, i rozkoszuję się nią przy dobrej książce.
 • „I go to the gym three times a week, then I have a protein shake.” – Chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu, potem piję koktajl białkowy.
 • „I finish my work on Fridays at 5 p.m., after that I usually meet my friends for dinner.” – Kończę pracę w piątki o 17:00, po tym zazwyczaj spotykam się z przyjaciółmi na kolację.
 • „I wake up early in the morning, and I love watching the sunrise.” – Budzę się wcześnie rano, i uwielbiam oglądać wschód słońca.
 • „I have a busy day at the office, but I always find time for a coffee break.” – Mam intensywny dzień w biurze, ale zawsze znajduję czas na przerwę kawową.
 • „I usually go grocery shopping on Sundays, before I prepare meals for the week.” – Zazwyczaj robię zakupy spożywcze w niedziele, zanim przygotuję posiłki na cały tydzień.

3 praktyczne gotowe opisy – Jak opisać swój dzień po angielsku

Tutaj znajdziesz cztery różne praktyczne gotowe opisy swojego dnia po angielsku. Zainspiruj się nimi do przygotowania własnego opisu swojego dnia w języku angielskim. Pamiętaj także, że regularna rutyna pomaga w nauce języka angielskiego i daje szybsze efekty! 

Opis dnia po angielsku: dzień dziecka w wieku szkolnym 

In the morning, as the sun begins to rise, I wake up and get out of bed. First, I go to the bathroom to brush my teeth and wash my face. Then, I go back to my room and put on my favorite clothes. I go downstairs to the kitchen where Mom always prepares a delicious breakfast for me. I eat breakfaast every day. Today, I have toast with jam and a glass of orange juice for breakfast. After breakfast, I grab my school backpack and head to the bus stop. I wait there for the school bus with my friends. When the bus arrives, I get on and head to school, ready for new adventures.

Opis dnia po angielsku: praca i aktywność fizyczna

My weekdays usually start early. I wake up at 6 a.m., then I hit the gym for a morning workout. After that, I take a quick shower and grab a healthy breakfast. I’m out the door by 8 a.m., heading to work. My workdays are quite busy, filled with meetings and tasks. I usually have lunch at my desk while catching up on emails. After work, I like to unwind by going for a jog in the park or taking a yoga class. It helps me relax and clear my mind. I get back home around 7 p.m., prepare dinner, and spend some quality time with my family. Evenings are for reading or watching a movie before I go to bed around 10:30 p.m.

Opis dnia po angielsku: studia i zajęcia dodatkowe

I’m currently a college student, so my daily routine revolves around my classes and extracurricular activities. I usually wake up around 7 a.m. and start my day with a quick breakfast. Then, I head to the university for my morning classes. I have a break around noon, and that’s when I grab lunch with my friends. In the afternoon, I attend more classes and sometimes work on group projects at the library. Once my classes are over, I often go to my part-time job, which keeps me busy until the evening. After work, I head home, have dinner, and spend some time studying or working on assignments. Finally, I relax by watching TV or chatting with my roommates before bedtime at 11 p.m.

Opis dnia po angielsku: Babcia i dziadek oraz ich hobby

Now that my grandparents are retired, their daily routine is quite different from my school days. They usually wake up naturally without an alarm clock, typically around 8 a.m. After a leisurely breakfast, they like to go for a long walk in the nearby park. It’s a great way to stay active and enjoy nature. In the afternoons, my grandma and grandpa often pursue their hobbies, which include painting and gardening. They find these activities both relaxing and fulfilling. Evenings are usually reserved for spending time with me – their grandchild. We either visit each other or have a dinner together in the restaurant. We share stories and laughter, and it’s the highlight of my day. My grandparents usually go to bed around 10 p.m., feeling grateful for a day well spent in their retirement.

Czy wiesz już jak poprawnie opisać swój dzień po angielsku? Mamy nadzieję, że ten wpis ułatwił Ci zadanie i następnym razem bez problemu opowiesz swojemu rozmówcy o rutynie dnia lub opiszesz swój dzień na teście z angielskiego.

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.