Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Mixed Conditionals - czym są mieszane tryby warunkowe w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
21.08.2023
Time icon 7 min

Mixed Conditionals – czym są mieszane tryby warunkowe w języku angielskim

Spis treści

W języku angielskim oprócz czterech podstawowych okresów warunkowych wyróżniamy dwa mieszane tryby warunkowe,  nazywane Mixed Conditionals, które łączą cechy II i III okresu warunkowego. 

Są to wyjątkowe konstrukcje, które umożliwiają łączenie elementów dwóch różnych typów warunkowych w jednym zdaniu. Dlaczego tak się dzieje i w jakich sytuacjach używamy tego typu zdań? Zawsze ma to związek z przeszłością i teraźniejszością jednocześnie.

Mixed conditionals łączą cechy dwóch różnych typów zdań warunkowych, II z III Conditional oraz III z II Conditional, tworząc nowe wyrażenia warunkowe, które składają się z jednej części odnoszącej się do teraźniejszości, a drugiej do przeszłości.

Poznaj zastosowanie, budowę i przykłady użycia mieszanego okresu warunkowego w zdaniach i naucz się poprawnie używać tej konstrukcji w angielskiej gramatyce. Ten artykuł Ci w tym pomoże! Na końcu znajdują się praktyczne ćwiczenia, które przyspieszą utrwalenie wiedzy o mieszanych okresach warunkowych w języku angielskim.

Kiedy używamy mieszanych trybów warunkowych?

Mieszanych trybów warunkowych używamy zawsze do pokazania związku z przeszłością i teraźniejszością jednocześnie. Szczegółowe zastosowanie mieszanych trybów warunkowych w dwóch przypadkach przedstawia tabela poniżej. 

Mixed Conditionals – 2nd & 3rd Mixed Conditionals – 3rd & 2nd
Dzięki połączeniu 2nd Conditional z 3rd Conditional otrzymujemy zdanie, gdzie warunek w zdaniu podrzędnym dotyczy teraźniejszości, a skutek w zdaniu nadrzędnym odnosi się do przeszłości. Chodzi tu o stałe cechy lub niezmienne sytuacje, które hipotetycznie mogłyby być inne. Jeśli by tak było, miałyby one określone skutki w przeszłości. Dzięki połączeniu 3rd Conditional z 2nd Conditional, otrzymujemy zdanie, gdzie warunek w zdaniu podrzędnym dotyczący przeszłości, skutek w zdaniu nadrzędnym teraźniejszości. Ten mieszany tryb warunkowy jest używany, gdy chcemy wyrazić, że gdyby w przeszłości został spełniony pewien warunek, jego skutki byłyby widoczne w teraźniejszości.
Przykładem może być zdanie: 'If Jane were taller, she could have played in a basketball team in high school.”

(Gdyby Jane była wyższa, mogłaby grać w drużynie koszykarskiej w liceum.) W tym przypadku wysokość jest stałą cechą, która była taka sama w przeszłości, jak i jest w teraźniejszości.

Przykładem może być zdanie: „If I hadn’t read that advertisement, I wouldn’t live in this house now.” (Gdybym nie przeczytał tamtego ogłoszenia, nie mieszkałabym w tym domu teraz.) Ogłoszenie, które osoba przeczytała w przeszłości, miało bezpośredni wpływ na jej obecną sytuację mieszkalną.

Jak budować zdania w okresach warunkowych mieszanych?

W języku angielskim możemy spotkać się z dwoma rodzajami mieszanych trybów warunkowych: II/III oraz III/II. Zarówno te tryby mieszane, jak i tradycyjne okresy warunkowe, składają się z dwóch części: zdania podrzędnego, gdzie wyrażony jest pewien warunek, oraz zdania głównego – nadrzędnego, które opisuje konsekwencje spełnienia tego warunku.

Budowa zdania w Mixed Conditional II z III – wszystkie możliwości

W przypadku tego mieszanego okresu warunkowego struktura zdania wygląda następująco:

 • zdanie podrzędne (warunek) w 2nd Conditional, w którym stosujemy czas Past Simple,
 • zdanie nadrzędne (rezultat) w 3rd Conditional, gdzie zastosowanie ma forma would have + past participle (III forma/-ed). 

Schemat podstawowej budowy zdania w połączeniu drugiego i trzeciego okresu warunkowego zaprezentowano poniżej: 

Zdanie podrzędne (warunek) Zdanie nadrzędne (rezultat)
If + Past Simple would have + past participle (III forma/-ed)

Wykorzystanie tej konstrukcji to nie jedyna opcja zbudowania zdania w mieszanym okresie warunkowym z II i III Conditional. Oto pozostałe możliwości gramatyczne:

Zdania podrzędnego (warunek):

 • Past Continuous – gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili lub planu na najbliższą przyszłość. 
 • was/were going to – gdy warunek dotyczy hipotetycznego zamiaru/intencji.
 • was/were to do sth – dla wyrażenia przypuszczenia.

Zdania nadrzędnego (rezultat):

 • might/could + have + past participle (III forma/-ed) – dla wyrażenia przypuszczenia, pozwolenia, zdolności lub możliwości.  
 • would + have been + czasownik+ing  – dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w przeszłości.

 

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Budowa zdania w Mixed Conditional III z II – wszystkie możliwości

W przypadku tego mieszanego okresu warunkowego struktura zdania wygląda następująco:

 • zdanie podrzędne (warunek) w 3rd Conditional, w którym stosujemy czas Past Perfect,
 • zdanie nadrzędne (rezultat) w 2nd Conditional, gdzie zastosowanie ma forma would + bezokolicznik. 

Schemat podstawowej budowy zdania w połączeniu trzeciego i drugiego okresu warunkowego zaprezentowano poniżej: 

Zdanie podrzędne (warunek) Zdanie nadrzędne (rezultat)
If + Past Perfect would + bezokolicznik

Wykorzystanie tej konstrukcji to nie jedyna opcja zbudowania zdania w mieszanym okresie warunkowym z III z II Conditional. Oto pozostałe możliwości gramatyczne dla:

Zdania podrzędnego (warunek):

 • Past Perfect Continuous – gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili w przeszłości.
 • was/were to have done sth – dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa.
 • inwersja – w wypowiedziach formalnych możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję.
 • If it hadn’t been for – to odpowiednik polskiego “Gdyby nie”.
 • But for – jak powyżej, kondtrukcja podobna do „gdyby nie”… 

Zdania naddrzędnego (rezultat): 

 • might/could + bezokolicznik – dla wyrażenia przypuszczenia. 
 • could + bezokolicznik – dla wyrażenia pozwolenia. 

would/might/could + be + czasownik+ing  – dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w chwili mówienia lub najbliższej przyszłości.

Przykłady zdań w mieszanym okresie warunkowym

Poniżej znajdują się przykładowe zdania w mieszanym okresie warunkowym, podzielone na Mixed Conditional II z III oraz III z II. 

Mixed Conditionals – 2nd & 3rd Mixed Conditionals – 3rd & 2nd
 • „If she loved him, she would have told him the truth.” (Gdyby ona go kochała, powiedziałaby mu prawdę.)
 • „If she was studying all night, she would have passed the exam.” (Gdyby uczyła się całą noc, zdałaby egzamin.)
 • „If she was going to travel, she would have booked the tickets earlier.” (Gdyby miała zamiar podróżować, zarezerwowałaby bilety wcześniej.)
 • „If she was to see the doctor, she would have known about her condition.” (Gdyby miała iść do lekarza, wiedziałaby o swoim stanie zdrowia.)
 • „If he listened to me, he might have avoided the accident.” (Gdyby mnie słuchał, mógłby uniknąć wypadku.)
 • „If it was sunny yesterday, we would have been swimming at the beach.” (Gdyby było słonecznie wczoraj, pływalibyśmy na plaży.)
 • „If she had known about the surprise, she would be more excited.” (Gdyby wiedziała o niespodziance, była by bardziej podekscytowana.)
 • „If she had been studying for weeks, she would feel more confident.” (Gdyby uczyła się przez tygodnie, czułaby się pewniej siebie.)
 • „If he was to have attended the meeting, he would know the details.” (Gdyby miał uczestniczyć w spotkaniu, znałby szczegóły.)
 • „Had she known the truth, she would confront him.” (Gdyby znała prawdę, skonfrontowałaby się z nim.)
 • „If it hadn’t been for the traffic, she would be on time.” (Gdyby nie ruch uliczny, była by na czas.)
 • „But for the rain, we would play football.” (Gdyby nie deszcz, gralibyśmy w piłkę nożną.)
 • „If she had remembered his birthday, she might give him a gift.” (Gdyby pamiętała o jego urodzinach, mogłaby dać mu prezent.)
 • „If he had the authority, he could make that decision.” (Gdyby miał uprawnienia, mógłby podjąć tę decyzję.)
 • „If he had received the invitation, he would be attending the party right now.” (Gdyby otrzymał zaproszenie, uczestniczyłby w przyjęciu teraz.)

 

Ile jest wszystkich okresów warunkowych w angielskim?

W języku angielskim wyróżniamy cztery główne okresy warunkowe Conditionals 0, 1, 2, 3 oraz dwa mieszane tryby warunkowe, które łączą 2 i 3 Conditional oraz 3 i 2 Conditional.

 • Zero Conditional – używany do opisywania ogólnych prawd, faktów lub zdarzeń, które zawsze zachodzą.
 • First Conditional – używany do wyrażenia sytuacji prawdopodobnych w przyszłości.
 • Second Conditional – opisuje sytuacje hipotetyczne w teraźniejszości lub przyszłości.
 • Third Conditional – mówi o sytuacjach hipotetycznych w przeszłości.

Jak nauczyć się Mixed Conditionals?

Najlepszym sposobem na naukę Mixed Conditionals jest regularna praktyka. Ćwiczenia, powtarzanie nowego materiału i konwersacje w języku angielskim z pewnością w tym pomogą. Lekcje online z native speakerem w Novakid, gdzie uczniowie uczą się poprzez zabawę, przyspieszają naukę zagadnień gramatycznych, takich jak tryby warunkowe w języku angielskim. Koniecznie przetestuj to podejście! 

Ćwiczenia z Mixed Conditionals

A teraz uzupełnij poniższe zdania jedną, poprawną odpowiedzią. Na końcu sprawdź podsumowanie swoich odpowiedzi i zobacz, ile ćwiczeń udało Ci się rozwiązać poprawnie!

Uzupełnij zdanie: If she _____ (to study) harder, she would have passed her exams.
Wybierz prawidłową konstrukcję: If he was to have known about the surprise, _____
Zdecyduj, które zdanie jest poprawne:
Wybierz odpowiednią formę czasownika: If she hadn’t been feeling sick, she _____ (to join) the party now.
Utwórz zdanie z podanych słów: If, work, yesterday, I, be, free, now.
Zdecyduj, które zdanie jest niepoprawne:
Wybierz odpowiednie dokończenie zdania: If I had realized how important it was, _______
Dopasuj czasownik do zdania: If he _____ (to warn) us earlier, we would be cautious now.
Wybierz odpowiednią formę czasownika: If you hadn’t been wasting time, you _____ (to finish) by now.
Uzupełnij zdanie: Had we known about the sale, _____
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny?

Mamy nadzieję, że artykuł okazał się pomocny w zrozumieniu Mixed Conditionals. Pamiętaj, zawsze możesz tu wrócić i powtórzyć zasady budowy, zastosowanie oraz przykłady dla mieszanego okresu warunkowego oraz pozostalych trybów warunkowych w języku angielskim.

4.5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.