Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Liczebniki w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Liczebniki w języku angielskim

Spis treści

Liczebniki to część mowy w języku angielskim, która odgrywa kluczową rolę w określaniu ilości, porządku oraz pomiaru. W angielskim wyróżniamy głównie dwa rodzaje liczebników: główne (cardinal numbers) i porządkowe (ordinal numbers).

Liczebniki główne odpowiadają na pytania „ile?” i używane są do określania ilości, na przykład: „I have three apples” (Mam trzy jabłka).

Z kolei liczebniki porządkowe odpowiadają na pytania „który?” i używane są do wskazywania pozycji w szeregu, jak w zdaniu: „This is my third car” (To jest moje trzecie auto).

Liczebniki są niezbędne w wielu aspektach życia, od prostych działań matematycznych, przez określenie daty, do bardziej złożonych kontekstów, jak podawanie precyzyjnej miary i wagi czy określenie wartości pieniężnych w stosunku do różnych sum. 

Odkryj reguły gramatyczne dotyczące korzystania z liczebników głównych i liczebników złożonych w angielskim, które sprawią, że poczujesz się pewniej w codziennej komunikacji, mówiąc o latach, datach, miarach, wadze czy pieniądzach w języku angielskim. 

Na jakie pytania odpowiada liczebnik w języku angielskim?

W języku angielskim liczebnik odpowiada głównie na pytania „How many?” (Ile?) w przypadku liczebników głównych, oraz „Which one?” (Który?) dla liczebników porządkowych. Oto kilka przykładów:

 • How many apples do you have? (Ile masz jabłek?) – odpowiedź używająca liczebnika głównego: „I have five apples” (Mam pięć jabłek).
 • Which one is your house? (Który to jest twój dom?) – odpowiedź używająca liczebnika porządkowego: „It’s the third one on the left” (To trzeci z lewej).

W skrócie, liczebniki główne odpowiadają na pytania dotyczące ilości, a liczebniki porządkowe na pytania dotyczące kolejności.

Liczebniki główne w języku angielskim

Liczebniki główne są to słowa, które służą do określenia ilości. W języku angielskim używane są do odpowiadania na pytania typu „How many?” (Ile?). Przykłady liczebników głównych to „one” (jeden), „two” (dwa), „three” (trzy), „four” (cztery) i tak dalej. Są one niezbędne w codziennym życiu, na przykład przy kupowaniu produktów, określaniu liczby osób w grupie czy mierzeniu czasu.

Przykłady zdań z liczebnikami głównymi:

 1. „I have two dogs.” (Mam dwa psy.)
 2. „She read seven books this month.” (Ona przeczytała siedem książek w tym miesiącu.)
 3. „There are five pencils on the table.” (Na stole są pięć ołówków.)
 4. „They won ten matches this season.” (Oni wygrali dziesięć meczów w tym sezonie.)
 5. „It will take three hours to get there.” (Dojście tam zajmie trzy godziny.)

Liczebniki główne od 1 do 10

W języku angielskim, liczebniki od 1 do 10 są unikalne i trzeba nauczyć się ich na pamięć. Oto one:

1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten

Liczebniki główne od 11 do 20

Aby utworzyć dalsze liczebniki „naście” w większości przypadków wystarczy dodać końcówkę „-teen”. Wyjątkami są tu unikalne liczebniki 11 i 12. 

11 – eleven
12 – twelve

13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen
20 – twenty

Teraz już wiesz jakie są liczebniki angielskie od 1 do 20. Czas iść dalej!

Liczebniki od 20-99

Od 21 do 99 liczebniki główne są tworzone przez łączenie dziesiątek i jednostek. Dla liczby dziesiętnej, dodajemy końcówkę „-ty” (na przykład, „forty” dla 40), a następnie łączymy ją z liczbą jednostkową, używając myślnika (separator dziesiętny). Na przykład:

 • 21 – twenty-one
 • 35 – thirty-five
 • 67 – sixty-seven
 • 88 – eighty-eight
 • 99 – ninety-nine

Nazwy całych dziesiątek w języku angielskim są następujące: 

 • 10 – Ten
 • 20 – Twenty
 • 30 – Thirty
 • 40 – Forty
 • 50 – Fifty
 • 60 – Sixty
 • 70 – Seventy
 • 80 – Eighty
 • 90 – Ninety

Uwaga, warto zauważyć, że w przypadku „Forty”, brakuje jednego 'u’, w przeciwieństwie do „Four”. To jest jedna z nielicznych nieprawidłowości, na którą warto zwrócić uwagę podczas nauki pisowni angielskich liczebników.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Liczebniki główne powyżej 100

W przypadku liczb powyżej 100, używamy słów „hundred”. Pomiędzy setkami a dziesiątkami i jednostkami wstawiamy słowo „and”. Na przykład:

 • 101 – one hundred and one
 • 220 – two hundred and twenty
 • 356 – three hundred and fifty-six

Liczebniki powyżej 1000 i duże liczby

Dla liczb powyżej 1000, zasady są podobne jak dla liczb powyżej 100, ale dodajemy „thousand”, „million”, „billion” itd.

 • 1,000 – one thousand
 • 10,000 – ten thousand
 • 100,000 – one hundred thousand
 • 1,000,000 – one million
 • 1 000 000 000 – one/a billion (miliard)

Poniżej znajdziesz przykłady użycia liczebników głównych w różnych kontekstach w angielskich zdaniach.

 • She has three dogs.
 • I will be back in ten minutes.
 • There are twenty books on the shelf.
 • The hotel has one hundred rooms.
 • The recipe calls for five eggs.
 • The population of the town increased to seventeen thousand, four hundred and twenty-three last year.
 • The company’s revenue reached ten million, five hundred and sixty-seven thousand, eight hundred and ninety this quarter.
 • The distance to the nearest galaxy is approximately two point five three seven million light-years.
 • The painting was sold for one million, seven hundred and eighty-nine thousand, six hundred and fifty-four at an auction.
 • The planet is estimated to be four point five four three billion years old.

Pobierz darmowy PDF z praktycznym ćwiczeniem, które pomoże uczniom zapamiętać podstawowe angielskie liczebniki. Sprawdź koniecznie! 

Liczebniki porządkowe w języku angielskim

Liczebniki porządkowe są to specjalne formy liczebników, które służą do określania kolejności lub rangi. W języku angielskim mamy kilka nieregularnych form dla pierwszych trzech liczb: „first,” „second,” i „third.” Od liczby 4 wzwyż, zasady są bardziej regularne. Zwykle dodajemy „-th” do liczebnika głównego, jak w „fourth,” „fifth,” „sixth,” itd. Jednak są wyjątki, takie jak „ninth” (gdzie 'e’ jest opuszczone) czy „twelfth” (gdzie 'v’ zamienia się na 'f’).

W angielskim istnieje również możliwość skracania liczebników porządkowych w formie pisemnej. Skrót taki wykonuje się poprzez dodanie ostatnich dwóch liter liczebnika porządkowego do liczby arabskiej. Na przykład:

 • 1st (first)
 • 2nd (second)
 • 3rd (third)
 • 4th (fourth)
 • 21st (twenty-first)
 • 22nd (twenty-second)
 • 23rd (twenty-third)
 • 24th (twenty-fourth)

Przykłady zdań z liczebnikami porządkowymi po angielsku

 • He was the first person to arrive at the party.
 • She was the third contestant to be eliminated.
 • This is my fifth attempt at passing the test.
 • The ninth chapter of the book is the most interesting.
 • He finished 21st in the marathon, a commendable effort.
 • Her birthday falls on the 22nd of November.

Te skrócone formy są bardzo użyteczne, szczególnie gdy mówimy o datach czy rankingach. Dzięki nim angielski staje się jeszcze bardziej elastyczny i łatwy w użyciu w różnych kontekstach.

Procenty i ułamki po angielsku

Procenty w języku angielskim zapisuje się znakiem „%” i czyta, dodając słowo „percent” po liczbie. Na przykład, „25%” czyta się jako „twenty-five percent”. Przykłady zdań z procentami i liczebnikami:

The task is 50 percent complete.
Only 10 percent of people passed the test.

Ułamki w języku angielskim zwykle są zapisywane i odczytywane w specyficzny sposób. Na przykład, „1/2” to „one-half,” a „3/4” to „three-quarters.” Ułamki dziesiętne są odczytywane jak normalne liczby, dodając słowo „point” dla kropki dziesiętnej.

Przykłady ułamków zwykłych:

 • 1/2 – one-half
 • 2/3 – two-thirds
 • 5/8 – five-eighths

Przykłady ułamków dziesiętnych:

 • 0.5 („zero point five”)
 • 0.75 („zero point seven five”)
 • 0.21 („zero point two one”)

Określenie daty po angielsku

Daty w języku angielskim możemy zapisać w formacie brytyjskim i amerykańskim. W formie amerykańskiej jest to miesiąc, dzień i rok (MM/DD/YYYY), w brytyjskiej – dzień, miesiąc, rok (DD/MM/YYYY). Przykłady:

 • Brytyjski: 24th December 2022
 • Amerykański: December 24th, 2022

W języku angielskim używamy także liczebników porządkowych do określenia konkretnego dnia:

 • 1st January (first of January)
 • 2nd February (second of February)
 • 3rd March (third of March)
 • 4th April (fourth of April)

Wiedza na temat poprawnego zapisu i odczytania dat jest niezbędna w komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej, i stanowi podstawę w nauce języka angielskiego. Więcej na temat tego jak poprawnie czytać i zapisywać daty w języku angielskim znajdziesz w osobnym artykule. Zapraszamy!

Określanie miar i jednostek po angielsku przy użyciu liczebników

W języku angielskim występują różne systemy jednostek miar: metryczny i imperialny. W krajach anglojęzycznych, jak USA, częściej używa się systemu imperialnego, podczas gdy w innych krajach, takich jak Wielka Brytania, używa się zarówno systemu metrycznego, jak i imperialnego.

Jak przeczytać jednostki i miary? W przypadku jednostek, takich jak kilogramy, mówimy „five kilograms,” a w przypadku funtów „eleven pounds.” Nie zapomnijmy też o użyciu liczebników przy jednostkach odległości, np. „ten miles” czy „sixteen kilometers.” Więcej przykładyów znajduje się poniżej.

 • Waga
  5 kilograms (five kilograms) / 11 pounds (eleven pounds)
  50 kilograms (fifty kilograms) / 110 pounds (one hundred and ten pounds)
 • Długość i odległość
  10 miles (ten miles) / 16 kilometers (sixteen kilometers)
  100 feet (one hundred feet) / 30.48 meters (thirty point four eight meters)
 • Objętość
  1 gallon (one gallon) / 3.8 liters (three point eight liters)
  500 milliliters (five hundred milliliters) / 16.9 fluid ounces (sixteen point nine fluid ounces)

Określanie kwot pieniężnych przy pomocy liczebników w angielskim

Kwoty pieniężne zapisuje się, używając symbolu waluty przed liczbą, np. $10, €20, £30. Warto również pamiętać o zapisie groszy czy centów po przecinku, np. $10.99. Przykłady:

 • $10 („ten dollars”)
 • €20 („twenty euros”)
 • £30 („thirty pounds”)
 • $99.99 („ninety-nine dollars and ninety-nine cents”)

Jak odczytać kwoty? Dla kwot poniżej stu, mówimy „ten dollars,” „twenty euros,” itd. Dla kwot wyższych, oddzielamy setki od dziesiątek i jednostek, np. $250 to „two hundred and fifty dollars. Również dla innych walut, takich jak japońskie jeny (¥) czy kanadyjskie dolary (CAD), używamy podobnych reguł:

 • ¥5000 („five thousand yen”)
 • CAD 75 („seventy-five Canadian dollars”)

Znajomość zasad zapisu i odczytania kwot pieniężnych jest niezbędna, szczególnie jeśli planujesz podróże do krajów anglojęzycznych lub handel z podmiotami z tych krajów.

Określanie lat po angielsku

Lata zapisujemy i odczytujemy tak jak liczebniki główne. Jeżeli chodzi o określenie lat po angielsku, to rozgraniczamy je na lata poniżej 2000 i lata powyżej 2000 roku. 

Lata poniżej 2000 często czytamy jako dwie pary liczb, np. 1776 – seventeen seventy-six, 1969 – nineteen sixty-nine. Lata powyżej 2000 można czytać na dwa sposoby: 2005 – twenty oh-five lub two thousand and five, oraz 2021 – twenty twenty-one lub two thousand and twenty-one. Rok 2000 – two thousand.

Poniżej znajduje się lista przedstawiające zastosowanie liczebników do podawania lat w języku angielskim w zdaniach – przykłady:

 • The Declaration of Independence was signed on 4th July 1776 (fourth of July, seventeen seventy-six).
 • The first man landed on the moon in 1969 (nineteen sixty-nine).
 • Facebook was launched on 4th February 2004 (fourth of February, two thousand and four).

Jak czytamy duże liczby po angielsku? 

W przypadku dużych liczb w języku angielskim, najpierw podajemy liczbę tysięcy, potem setek, dziesiątek i jednostek. Jeśli jest to konieczne, dodajemy „and” pomiędzy setkami a dziesiątkami i jednostkami. Warto również zauważyć, że w amerykańskiej odmianie angielskiego słowo „and” jest często pomijane, na przykład „One hundred twenty” zamiast „One hundred and twenty”. Oto pięć przykładów, jak czytamy duże liczby w języku angielskim:

 • 1,234 – „One thousand, two hundred and thirty-four”
 • 56,789 – „Fifty-six thousand, seven hundred and eighty-nine”
 • 120,450 – „One hundred and twenty thousand, four hundred and fifty”
 • 1,000,000 – „One million”
 • 7,890,123 – „Seven million, eight hundred and ninety thousand, one hundred and twenty-three”

Ćwiczenia z liczebników

Wykonaj poniższe ćwiczenia w formie quizu, aby utrwalić nową wiedzę o angielskich liczebnikach. Ile z nich potrafisz już wymienić prawidłowo? Czy przykłady zdań z liczebnikami porządkowymi i liczebnikami głównymi są Ci już dobrze znane? Sprawdź swoją wiedzę! 

Which of the following sentences is correct?
Which is the correct way to say 2,500?
How do you write 101st?
What is the correct ordinal number for 9?
Which is the correct way to say £1,789?
How do you say 4.5 in English?
Which sentence is grammatically correct?
What is the correct way to say 15%?
Which sentence correctly uses an ordinal number?
Which of the following sentences is correct?
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy udało Ci się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania? Jeżeli tak, świetnie! Jeżeli nie, zachęcam do ponownego zapoznania się z materiałem.

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.