Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czasie Future Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 7 min

Czasie Future Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Future Perfect Continuous, znany również jako Future Perfect Progressive, jest 1 z 12 czasów w języku angielskim używanym do opisywania czynności, które będą trwały w przyszłości do określonego punktu w czasie i będą miały charakter długotrwały.

Zdania w czasie Future Perfect Continuous tworzy się poprzez połączenie czasownika „will have been” z czasownikiem w formie ciągłej. Forma czasownika nie zmienia się i pozostaje taka sama dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej.

Z tego artykułu dowiedz się czym jest angielski czas Future Perfect Continuous, jak budować zdania twierdzące, pytające i przeczenia w tym czasie oraz kiedy stosujemy czas Future Perfect Continuous. Zrozumienie tego czasu pomoże Ci w biegłym posługiwaniu się językiem angielskim i będzie ważnym krokiem do opanowania angielskiej gramatyki.

Czym jest czas Future Perfect Continuous?

Future Perfect Continuous to czas zaprzyszły postępujący, zwany również czasem zaprzyszłym ciągłym. Tworzony jest za pomocą operatora „will” lub „shall”, czasownika „have”, imiesłowu biernego czasownika „be” – „been” oraz czasownika w formie gerund, z końcówką -ing. Czas przyszły dokonany ciągły jest najbardziej złożony, spośród wszystkich 4 czasów przyszłych.

Czasu Future Perfect Continuous używamy do wskazywania czynności, które będą trwały nieustannie do określonego momentu w przyszłości. W tym czasie nacisk kładziemy na podkreślenie ciągłości i okresu trwania czynności, a nie jej efekt.

 

 

Kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous?

Czasu Future Perfect Continuous używamy, aby wyrazić działanie, które rozpocznie się w przeszłości lub teraźniejszości i będzie trwać do pewnego momentu w przyszłości. W szczególności użyjemy tego czasu do opisania: 

 • Trwania działania do określonego momentu w przyszłości: „By next year, she will have been studying English for a decade.” (Do przyszłego roku będzie się uczyła angielskiego przez dekadę.)
 • Wydarzeń, które będą trwały do pewnego punktu w przyszłości: „At this time next week, we will have been driving for over 8 hours.” (W przyszłym tygodniu o tej porze będziemy prowadzili samochód przez ponad 8 godzin.)
 • Rozważań przyszłościowych w kontekście ciągłego działania: „I wonder if they will have been living in France for two years by the time we visit them.” (Ciekawe czy będą mieszkać we Francji przez dwa lata, zanim ich odwiedzimy.) 

Jak budować zdania w czasie Future Perfect Continuous?

Budowa czasu Future Perfect Continuous wymaga użycia konstrukcji „will have been” połączonej z głównym czasownikiem w formie ciągłej (-ing). Schemat takiego zdania to: 

Podmiot + will have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie).

Uwaga: W języku angielskim, czasowniki posiłkowe (takie jak „be”, „have”, „do”) zmieniają swoją formę w zależności od osoby gramatycznej podmiotu oraz czasu, w którym są używane. Na przykład, czasownik „be” może przyjąć formę „am”, „is”, „are”, „was”, „were” w zależności od osoby i liczby (np. „I am”, „she is”, „they are”).

Jednakże w schemacie zdania w czasie Future Perfect Continuous, używamy konkretnych form czasowników posiłkowych: „will have been”, gdzie „will” jest czasownikiem modalnym, a „have been” to czasowniki posiłkowe. W tym przypadku, niezależnie od osoby (I, you, he, she, it, we, they) forma „will have been” pozostaje niezmieniona.

Sprawdźmy, jak wyglądają przykłady zdań twierdzących w czasie Future Perfect Continuous. 

Przykład zdań twierdzących

 • „She will have been reading this book for three hours by the time she finishes.” (Będzie czytała tę książkę przez trzy godziny, zanim ją skończy.)
 • „They will have been playing football every weekend for a year next month.” (W przyszłym miesiącu będzie rok, odkąd grają w piłkę nożną co weekend.)
 • „By next year, I will have been working at this company for a decade.” (W przyszłym roku będę pracował w tej firmie przez dekadę.)

Future Perfect Continuous słowa charakterystyczne

W zdaniach z czasem Future Perfect Continuous często używane są określone słowa i wyrażenia, które pomagają w zrozumieniu kontekstu. Poniższe słówka w Future Perfect Continuous służą do opisania długotrwałych czynności, które będą trwały do przyszłego punktu czasowego. Przykłady takich wyrażeń to:

 • by, forprzyimki, które często występują w zdaniach z czasem Future Perfect Continuous, wskazujące na czas, do którego trwała czynność. Przykład: „By 8 o’clock, he will have been studying for 3 hours.”
 • since, how longwyrażenia używane do wskazania momentu rozpoczęcia czynności w przeszłości, która będzie trwała do przyszłego punktu czasowego. Przykład: „In December, she will have been working here since March. How long will she have been working by then?”
 • all day, all night, all week  frazy wskazujące na okres czasu, przez który czynność trwała. Przykład: „By tomorrow, I will have been reading this book all week.”
 • stillsłowo używane do podkreślenia, że czynność będzie nadal trwać do przyszłego punktu w czasie. Przykład: „In two hours, they will still have been playing football.”
 • by the timewyrażenie używane do określania punktu w przyszłości, do którego czynność będzie trwała. Przykład: „By the time you arrive, we will have been waiting for over an hour.”
 • beforeprzyimek używany do wskazania momentu w przyszłości, kiedy czynność się zakończy. Przykład: „Before the sun rises, he will have been running for two hours.”
 • constantly, continuouslysłowa używane do opisania ciągłości czynności w przyszłości. Przykład: „She will have been constantly talking on the phone for hours.”
 • during, throughoutprzyimki wskazujące na okres, przez który czynność będzie trwała w przyszłości. Przykład: „During the summer, they will have been traveling throughout Europe.”
 • non-stop słowo używane do opisania nieprzerwanej, ciągłej czynności w przyszłości. Przykład: „By the end of the day, the machine will have been working non-stop for 24 hours.”
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować pytania w czasie Future Perfect Continuous?

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy przez inwersję podmiotu i pomocnika „will”. Schemat wygląda następująco:

Will + podmiot + have been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie)?

Przykład zdań pytających

 • „Will you have been waiting long by the time she arrives?” (Czy będziesz długo czekał, zanim ona przyjedzie?)
 • „How long will they have been living in Paris next year?” (Jak długo będą mieszkać w Paryżu w przyszłym roku?)
 • „Will she have been studying for five hours by the evening?” (Czy ona będzie się uczyła przez pięć godzin do wieczora?)

Jak budować przeczenia w czasie Future Perfect Continuous?

Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous tworzymy dodając „not” po „will”. Schemat budowy przeczenia to:

Podmiot + will not (won’t) + have been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie). 

Przykład zdań przeczących

 • „They won’t have been waiting for more than an hour.” (Nie będą czekać więcej niż godzinę.)
 • „She won’t have been working here for long when she leaves.” (Nie będzie tu długo pracować, kiedy odejdzie.)
 • „I won’t have been reading this book for two days by tomorrow.” (Nie będę czytał tej książki przez dwa dni do jutra.)

Future Perfect Continuous vs Future Perfect

Różnica między Future Perfect Continuous a Future Perfect polega na sposobie wyrażania trwania czynności w przyszłości. Future Perfect Continuous koncentruje się na trwaniu czynności w przyszłości, które będą miały charakter długotrwały. Z drugiej strony, Future Perfect skupia się na zakończeniu czynności w przyszłości przed określonym punktem w czasie.

Pomocna w uporządkowaniu chronologii czasów w języku angielskim jest oś czasu, która obrazuje do jakich momentów w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości, odnosi się dany czas. 

Jak nauczyć się czasu Future Perfect Continuous?

Najlepszy sposób to ćwiczenia, regularne powtórki i używanie języka angielskiego w praktyce. Nauka czasu Future Perfect Continuous nie musi być trudna, ale wymaga systematyczności i zaangażowania. Kluczem jest zrozumienie tego, jak ten czas działa i kiedy jest stosowany. Ćwiczenia, które skupiają się na jego budowie i zastosowaniu, mogą być niesamowicie pomocne w opanowaniu tego materiału. 

Future Perfect Continuous: ćwiczenia

Poniżej przygotowaliśmy trzy ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić wiedzę na temat czasu Future Perfect Continuous.

Which of the following sentences uses the Future Perfect Continuous tense correctly?
By next month, they ________ together for three years.
Put the words into the correct order: been, playing, for, will, five, hours, have, they.
Change the sentence into negative: She will have been reading for two hours.
Which word completes this sentence? At 7 PM, I ________ the piano for one hour.
Choose the correct sentence in Future Perfect Continuous:
Make a question out of the following sentence: He will have been studying all night.
Which verb completes the sentence? By the time you return, I ________ for a solution.
Change the sentence into negative: I will have been cooking dinner.
Put the words into the correct order: traveling, been, will, have, she, for, weeks, three.
Which of the following is NOT in the Future Perfect Continuous tense?
Choose the correct sentence in Future Perfect Continuous:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był przydatny?

Mamy nadzieję, że ten artykuł na temat 1 z 12 angielskich czasów gramatycznych pomoże Ci w lepszym zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu czasu przyszłego Future Perfect Continuous. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularne ćwiczenie i praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Dzięki temu nauka angielskiej gramatyki stanie się przyjemnością, a nie wyzwaniem!

4/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.