Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Future Perfect, czyli czas przyszły dokonany: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Future Perfect, czyli czas przyszły dokonany: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Czas Future Perfect, po polsku nazywamy czasem przyszłym dokonanym, pozwala wyrazić koncepcję zakończonych działań w przyszłości i jest używany, gdy mówimy o kolejności wydarzeń lub planujemy coś na przyszłość.

Czasy w języku angielskim stanowią kluczowy element nauki tego języka i opanowanie ich jest niezwykle ważne dla płynności i precyzji w komunikacji. Dzisiaj omówimy temat, który często jest punktem zwrotnym dla wielu osób zainteresowanych nauką gramatyki angielskiej – czas przyszły, a dokładniej, Future Perfect lub inaczej Future Perfect Simple.

Opanowanie czasu przyszłego Future Perfect Simple nie jest trudne, jeżeli zna się budowę tego czasu, charakterystyczne frazy w Future Perfect, przykładowe zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie.

Kiedy stosować czas Future Perfect? Zastosowanie czasu Future Perfect w praktyce

Future Perfect, czyli 1 z 4 czasów przyszłych w języku angielskim, jest używany do opisywania zdarzeń, które będą skończone w przyszłości przed określonym punktem odniesienia. To czas, który pozwala nam spojrzeć w przyszłość i wyrazić kompletność lub dokonanie jakiegoś działania przed określonym momentem w przyszłości.

Warto dobrze znać angielski czas Future Perfect Simple, ponieważ możemy go stosować, gdy chcemy mówić o czymś, co będzie skończone przed innym wydarzeniem lub punktem w czasie w przyszłości. Co innego, jeżeli chodzi o czas Future Perfect Continuous, którego porównanie z Future Perfect Simple i najważniejsze różnice w zastosowaniu czasu Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous omówimy za chwilę.

Przykładem zastosowania czasu Future Perfect może być zdanie: „By the end of the week, I will have completed my project”. Używamy tutaj czasu Future Perfect Simple („will have completed”), aby powiedzieć, że osoba skończy projekt, przed końcem tygodnia.

W jakich sytuacjach możemy zatem używać czasu Future Perfect?

 • Gdy coś zostanie ukończone przed określonym terminem, np. „By the end of next week, I will have completed my project.”
 • Gdy coś zostanie osiągnięte przed określonym terminem, np. „She will have earned her degree by the time she turns 25.”
 • Gdy coś nie zostanie ukończone przed określonym terminem, np. „They won’t have saved money to buy a new car by the end of the year.”

Jak się tworzy zdania w Future Perfect? Budowa zdań w czasie przyszłym dokonanym Future Perfect

Aby zbudować zdanie w czasie Future Perfect, niezbędna jest trzecia forma (III forma) czasownika, znanego też jako czasownik w formie past participle oraz czasownik modalny „will have”. Zrozumienie, jak zbudować zdanie w czasie Future Perfect Simple, jest kluczowe do opanowania tego czasu i jego poprawnego zastosowania w praktyce.

Ogólny schemat budowy zdania w czasie Future Perfect Simple

Czas Future Perfect Simple tworzy się za pomocą czasownika modalnego 'will’ oraz formy trzeciej czasownika, czyli tzw. 'past participle’. W zdaniu twierdzącym struktura wygląda tak:

Podmiot + will have + III forma czasownika + reszta zdania.

 

 

Przykłady zdań Future Perfect wraz z tłumaczeniami

Zobacz poniższe przykłady zdań w czasie przyszłym dokonanym Future Perfect Simple i zaobserwuj regułę budowy zdania z „will have + III forma czasownika”.

 • „By the time you arrive, we will have eaten dinner.” (Zanim przyjdziesz, skończymy kolację.)
 • „They will have lived in this city for ten years by the end of next year.” (Do końca przyszłego roku będą mieszkać w tym mieście przez dziesięć lat.)
 • „Next month, I will have worked here for three years.” (W przyszłym miesiącu będę tu pracował przez trzy lata.)
 • „She won’t have done her homework by the end of the day.” (Ona nie zrobi swojego zadania domowego do jutra.)
 • „By the end of this year, I will have visited all the countries on my bucket list.” (Do końca tego roku odwiedzę wszystkie kraje na mojej liście marzeń.)

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect

Aby utworzyć twierdzenie, należy użyć odpowiedniego czasownika posiłkowego „will” lub „shall”, następnie czasownika głównego w formie trzeciej, a na końcu podmiotu. Poniżej został przedstawiony schemat twierdzenia.

Jak zbudować twierdzenie w angielskim czasie przyszłym dokonanym?

Podstawowy schemat zdania twierdzącego w czasie Future Perfect wygląda tak:

Podmiot + will have + III forma czasownika + reszta zdania.

 

Przykładowo, „By the end of June, they will have sold their house.”

Pytania w czasie Future Perfect

Aby utworzyć pytanie, należy użyć odpowiedniego czasownika posiłkowego „will” lub „shall” na początku zdania a, następnie czasownika głównego w formie trzeciej, a na końcu podmiotu. Poniżej został przedstawiony schemat tworzenia pytania.

Jak utworzyć pytanie w czasie przyszłym dokonanym po angielsku?

Pytania w Future Perfect tworzy się, przestawiając operator 'will’ na początek zdania.

Will + podmiot + have + III forma czasownika + reszta zdania?

 

Na przykład: „Will she have finished dinner by six o’clock?”

Przeczenia w czasie Future Perfect

Aby stworzyć przeczenie, należy umieścić słowo „not” między czasownikiem modalnym „will” a czasownikiem głównym w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. Dzięki temu zdanie staje się zdaniem przeczącym, a informacja, którą przekazujemy, wyraża się w sposób odwrotny do twierdzenia. Poniżej został przedstawiony schemat tworzenia przeczenia.

Jak utworzyć przeczenie w angielskim czasie przyszłym dokonanym?

Przeczenie tworzymy przez dodanie 'not’ po 'will’.

Podmiot + will not (won’t) + have + III forma czasownika + reszta zdania.

 

Przykład: „By the end of this week, you won’t have saved money.”

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Tabelki budowy zdań w czasie przeszłym dokonanym Future Perfect

Zdania twierdzące I will have made She will have eaten They will have done it
Zdania przeczące I won’t have made. She won’t have eaten. They won’t have done it.
Zdania pytające Will I have made? Will she have eaten? Will they have done it?

Dodatkowa tabelka w formie ilustracji do pobrania i wykorzystania w codziennej nauce:

Future Perfect – charakterystyczne słowa i wyrażenia dla tego czasu w języku angielskim

Sprawdź, po jakich charakterystycznych słówkach i wyrażeniach użytych w zdaniu, można rozpoznać czas przyszły dokonany Future Perfect Simple.

Wyrażenie w czasie Future Perfect: By the time – zanim

 • By the time you decide which flavor you want, the ice cream will have melted. – Zanim zdecydujesz jaki chcesz smak, lody się rozpuszczą.
 • By the time you arrive at the station, the train will have left. – Zanim dotrzesz do stacji, pociąg odjedzie.

Wyrażenie w czasie Future Perfect: By – przed, do

 • Will you have forgotten me by next year? – Czy zapomnisz mnie do przyszłego roku?
 • By noon, we will have spent all our money. – Do południa wydamy wszystkie nasze pieniądze.

Wyrażenie w czasie Future Perfect: In – w

 • In three hours, we will have arrived home. – W trzy godziny, dojedziemy do domu.
 • She will have been in the firm for 10 years in 2027. – Będzie w firmie przez dziesięć lat w 2027.

Wyrażenie w czasie Future Perfect: Before – przed

 • Susan will not have bought a new car before the end of the month. – Susan nie kupi nowego samochodu przed końcem miesiąca.
 • My husband will have cleaned the house before the party. – Mój mąż wysprząta domu przed imprezą.

Gdzie umiejscowiony jest czas Future Perfect na timeline czasów przyszłych?

Czas Future Perfect jest umiejscowiony na timeline czasów przyszłych pomiędzy Future Simple a Future Perfect Continuous. Przeanalizujmy każdy z tych czasów, aby lepiej zrozumieć ich kolejność i charakterystykę:

 1. Future Simple (czas przyszły prosty): Jest to najprostszy czas przyszły, używany do wyrażania planów, prognoz, intencji lub stałych faktów w przyszłości. Przykład: „I will visit my friend tomorrow.” (Odwiedzę mojego przyjaciela jutro.)
 2. Future Continuous (czas przyszły ciągły): Ten czas przyszły jest używany, aby wyrazić akcje, które będą się działy w określonym momencie w przyszłości lub będą trwały przez pewien okres czasu. Przykład: „They will be playing tennis at 4 PM tomorrow.” (Oni będą grać w tenisa o 16:00 jutro.)
 3. Future Perfect (czas przyszły dokonany): Ten czas przyszły jest używany do opisywania zdarzeń, które zostaną ukończone przed określonym punktem w przyszłości. Przykład: „By the time she arrives, we will have finished dinner.” (Do czasu, gdy ona przyjdzie, skończymy kolację.)
 4. Future Perfect Continuous (czas przyszły niedokonany ciągły): Ten czas przyszły jest używany do opisywania akcji, które będą trwały przez określony okres czasu w przyszłości przed innym punktem w przyszłości. Przykład: „I will have been studying for two hours by the time the exam starts.” (Będę się uczył przez dwie godziny do czasu rozpoczęcia egzaminu.)

Podsumowując, czas Future Perfect znajduje się pomiędzy Future Simple a Future Perfect Continuous na timeline czasów przyszłych. Jest to czas, który wyraża zakończenie pewnej czynności przed określonym punktem w przyszłości.

Czym się różni Future Perfect od Future Perfect Continuous?

Główna różnica polega na tym, że Future Perfect Simple skupia się na rezultacie, podczas gdy Future Perfect Continuous podkreśla trwanie akcji do określonego momentu w przyszłości. Oba te czasy odnoszą się do czynności, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.

Innymi słowy, Future Perfect skupia się na rezultacie czynności, która zostanie ukończona przed określoną chwilą w przyszłości, natomiast Future Perfect Continuous podkreśla trwanie czynności do tego momentu.

Czas Future Perfect: ćwiczenia

Which of the following sentences uses the Future Perfect tense correctly?
By the end of this year, she ________ her degre
Put the words into the correct order: read, will, books, have, ten, I.
Change the sentence into negative: They will have visited the Eiffel Tower.
Which word completes this sentence? By 9 PM, I ________ the movie.
Choose the correct sentence in Future Perfect:
Make a question out of the following sentence: He will have completed the marathon.
Which verb completes the sentence? By the time you return, I ________ the cake.
Change the sentence into negative: I will have learned Spanish.
Put the words into the correct order: will, have, driven, she, miles, 500.
Which of the following is NOT in the Future Perfect tense?
Choose the correct sentence in Future Perfect:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy wiesz już jak budować zdania twierdzące, pytania i zdania przeczące w czasie przyszłym dokonanym Future Perfect Simple oraz kiedy stosować ten czas? Nauka angielskiego jest łatwa i przyjemna! Wystarczy poznać odpowiednie reguły gramatyczne i słówka, najlepiej w jak najbardziej angażujący dla ucznia sposób. Angielski najlepiej doskonalić w praktyce, poprzez konstruuowanie poprawnych gramatycznie zdań w trakcie rozmowy z native speakerami, a u młodszych uczniów najlepiej sprawdzi się nauka w formie zabawy. Dzięki niej nowa wiedza zostanie w głowie na długo!

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.