Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak wygląda rozwój sześciolatka - ilustracja
Novakid dla rodziców
Star icon
14.12.2023
Time icon 12 min
Comment icon 0 komentarze

Jak wygląda rozwój sześciolatka? 

Spis treści

Rozwój u 6-letniego dziecka to czas, kiedy pociecha przechodzi znaczące zmiany w wielu aspektach swojego życia. W tym okresie dzieci rozwijają się nie tylko fizycznie, ale także intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Sześciolatek staje się coraz bardziej samodzielny, zaczyna lepiej rozumieć świat wokół siebie oraz własne uczucia i emocje.

To również czas, gdy dzieci są gotowe do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych i społecznych, wkraczając w świat szkolnej edukacji. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak zachowuje się 6-letnie dziecko, jak przebiega jego rozwój oraz co powinno umieć w tym wieku. Odpowiemy na pytania dotyczące gotowości szkolnej, a także omówimy trudności rozwojowe, z jakimi mogą się zmagać sześciolatki.

Poruszymy też kwestie związane z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Na koniec, podpowiemy, jak możemy wspierać rozwój naszego sześciolatka, by ten etap był dla niego jak najbardziej owocny i przyjemny. 

Jaki jest sześciolatek?

Szósty rok życia to czas w rozwoju dziecka, stanowiący symboliczny most między średnim dzieciństwem, zwanym też wiekiem przedszkolnym, a późnym dzieciństwem, zwanym młodszym wiekiem szkolnym. W tym okresie sześciolatki zaczynają stopniowo opuszczać świat bezpośredniej opieki rodzicielskiej i wchodzą w nowe środowisko społeczne, jakim jest szkoła.

Charakterystyczne dla tego wieku jest rozwijanie większej samodzielności, zdolności adaptacyjnych oraz umiejętności społecznych niezbędnych w szkolnym życiu.

Sześciolatki wykazują także rosnące zainteresowanie otaczającym je światem, zadając wiele pytań i poszukując odpowiedzi, co stanowi naturalny element ich intelektualnego rozwoju. Warto podkreślić, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, więc obserwacja i wsparcie indywidualnych potrzeb jest kluczowe w tym przełomowym okresie.

Jak zachowuje się 6 letnie dziecko?

W szóstym roku życia, zachowanie dziecka ulega szybszej ewolucji. Sześciolatek zaczyna odchodzić od spontanicznych form aktywności, które były głównie zdominowane przez zabawę, przechodząc do bardziej ustrukturalizowanego działania. Ten etap rozwoju charakteryzuje się adaptacją do stałych zadań, obowiązków oraz norm społecznych, które stają się obecne w codziennym życiu dziecka, zwłaszcza w kontekście przygotowania do szkoły.

W tym wieku dzieci stają się bardziej świadome otaczającego je świata, ich interakcje z rówieśnikami i dorosłymi stają się bardziej złożone. Sześciolatki zaczynają rozumieć i stosować zasady społeczne, uczą się dzielenia, współpracy i negocjacji. Również ich emocjonalność ulega ewolucji – sześciolatki zaczynają lepiej rozumieć i wyrażać swoje uczucia, choć czasami mogą mieć trudności z kontrolą emocjonalnych reakcji.

W tym okresie rozwija się także myślenie abstrakcyjne i logiczne, co pozwala na lepsze zrozumienie przyczyn i skutków własnych działań. Wszystkie te zmiany są ważnymi krokami na drodze do dojrzałości i przygotowania do życia w społeczności szkolnej.

Jak przybiega rozwój sześciolatka?

Rozwój sześciolatka jest kluczowym momentem w życiu dziecka, zaznaczającym zakończenie średniego dzieciństwa i początek późnego, czyli wejście w młodszy wiek szkolny. W tym okresie dochodzi do znaczącej integracji funkcji psychicznych, co pozwala dziecku na dostosowanie się do nowych sytuacji, zadań i wymagań. To etap, w którym rozwijają się zdolności adaptacyjne, umiejętność koncentracji, a także zdolności językowe i matematyczne.

W szóstym roku życia dzieci rozpoczynają przygotowanie do obowiązku szkolnego, co wymaga od nich rozwinięcia nowych umiejętności i zdolności. W tym czasie ważne staje się rozumienie i przestrzeganie zasad, rozwój umiejętności czytania i pisania, a także podstawowe zdolności matematyczne. Rozwija się także zdolność logicznego myślenia oraz zrozumienie abstrakcyjnych pojęć.

To również okres, w którym rozwój emocjonalny i społeczny dziecka nabiera tempa. Sześciolatki uczą się wyrażać swoje uczucia, rozumieć emocje innych, a także nawiązywać i utrzymywać relacje z rówieśnikami. Wszystkie te aspekty rozwoju są kluczowe dla pomyślnego przejścia do życia szkolnego. Inwestycja czasu i uwagi w rozwój sześciolatka ma ogromne znaczenie, gdyż odpowiednio wspierane i rozwijane w tym okresie umiejętności, mogą znacząco wpłynąć na przyszłe osiągnięcia edukacyjne i społeczne dziecka.

Co powinno umieć 6 letnie dziecko?

Sześcioletnie dziecko powinno posiadać już wiele kluczowych umiejętności, które nabyło na drodze wcześniejszego rozwoju. W szczególności 6 latki nie powinny mieć trudności z: 

 1. Utrzymywaniem równowagi: Zdolność do wykonywania ruchów wymagających utrzymania równowagi, jak na przykład samodzielna jazda na rowerze czy hulajnodze.
 2. Samodzielnością w codziennych czynnościach: Obejmuje umiejętność ubierania się, jedzenia, korzystania z toalety, czy wiązania sznurowadeł, ale także pomagania w podstawowych domowych obowiązkach, takich jak odkurzanie, czy nakrywanie do stołu.
 3. Rozwojem mowy i języka: Zdolność do formułowania zdań, opowiadania historii i wyrażania myśli w sposób zrozumiały dla innych.
 4. Podstawami pisania i czytania: Rozpoznawanie liter alfabetu, pisanie prostych słów i rozpoczynanie nauki czytania to umiejętności, które dziecko może rozwijać od 6 r.ż. wzwyż.
 5. Zrozumieniu instrukcji i zasad: Zdolność do przestrzegania prostych poleceń i zrozumienia reguł, na przykład w grach czy w szkole. Również podczas zabaw z rówieśnikami zrozumienie zasady gry fair play.
 6. Podstawową koordynacją ruchową: Umiejętność wykonywania prostych czynności ruchowych, takich jak bieganie, skakanie czy rzucanie i łapanie piłki oraz gry i zabawy ruchowe.

Warto podkreślić, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, a wyżej wymienione umiejętności są jedynie ogólnymi wytycznymi. Wsparcie, które dziecko otrzymuje w domu i w środowisku edukacyjnym, jest zawsze kluczowe dla pełnego i prawidłowego rozwoju tych umiejętności.

Gotowość szkolna 6 letniego dziecka

Aspekt gotowości szkolnej sześciolatka łączy się z końcem średniego dzieciństwa i początkiem młodszego wieku szkolnego. W tym okresie dziecko przekształca swoją dotychczasową aktywność, która była głównie spontaniczna i zdominowana przez zabawę, w system działań sterowanych przez stałe zadania, obowiązki i normy społeczne. Rozwój i integracja funkcji psychicznych pozwalają na dostosowanie się do nowych sytuacji, zadań i wymagań stawianych przez szkołę.

W ramach przygotowania do obowiązku szkolnego dziecko musi zrealizować szereg nowych zadań rozwojowych. Należy do nich rozwój umiejętności czytania i pisania, zdolność do koncentracji, rozwijanie umiejętności społecznych oraz adaptacja do zasad i reguł panujących w szkole. Wsparcie rodziców i nauczycieli w tym okresie jest nieocenione, gdyż pozwala na lepsze przygotowanie dziecka do wyzwań szkolnych oraz zapobiega ewentualnym trudnościom na przyszłych poziomach edukacji szkolnej.

Jeżeli jako rodzice zauważamy, że nasze 6 letnie dziecko napotyka problemy związane z osiągnięciem dojrzałości szkolnej i adaptacją do nowej sytuacji, wówczas warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże określić, czy dziecko nie boryka się z trudnościami rozwojowymi, jak np. ADHD, dysleksja itd. 

Trudności rozwojowe 6-latka 

No właśnie, sześciolatek może napotkać różne trudności rozwojowe, które wymagają uwagi i wsparcia. W tym okresie rozwoju mózgu, który jest bardzo plastyczny do około 7. roku życia, istnieje wciąż możliwość zapobiegania dysfunkcjom rozwojowym, dlatego tak ważna jest fachowa pomoc.

Charakterystyczne objawy trudności rozwojowych u dzieci przedszkolnych obejmują problemy z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek, poruszanie się niezgodnie z rytmem, trudności z odtworzeniem słów i melodii znanej piosenki.

Dzieci, które borykają się z zaburzeniami rozwojowymi, mogą unikać głośnego czytania i opowiadania, a czynności te szybko je męczą. Ważne jest, aby nie czekać na pojawienie się pełnego spektrum objawów i reagować w odpowiednim czasie. Wczesna interwencja i wsparcie mogą znacznie pomóc w dalszym prawidłowym rozwoju dziecka i uniknięciu poważniejszych problemów.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Rozwój społeczny i emocjonalny sześciolatka

Sześciolatki wykazują duże zainteresowanie kontaktami z innymi dziećmi, często organizując różnorodne zabawy, w tym tematyczne i ruchowe. W tym wieku emocje dziecka charakteryzują się dużą zmiennością i intensywnością, co jest wynikiem słabszych możliwości hamowania i mniejszej dojrzałości układu nerwowego. Może to prowadzić do przeżywania skrajnych emocji, w tym gwałtownych wybuchów gniewu, złości, czy zazdrości.

Jednocześnie, w tym okresie kształtuje się zdolność do powściągania emocji i kontroli ich wyrażania. Dzieci uczą się rozumienia norm społecznych, a także odpowiedniego reagowania i wyrażania własnych emocji.

Wzrost wyobraźni i sugestywności może wpływać na rozwój uczucia strachu. To także czas, w którym rozwija się osobowość dziecka, kształtowana nie tylko przez cechy temperamentu, ale również przez doświadczenia społeczne i emocjonalne.

Bunt sześciolatka

Bunt sześciolatka jest kolejnym naturalny etapem rozwoju u 6-letnich dzieci, który może być wyzwaniem dla rodziców. Dziecko w tym wieku często staje się psotne i skłonne do konfliktów. Może wykazywać opór wobec poleceń dorosłych, nie chcąc wykonywać próśb rodziców czy wymagań nauczycieli.

Bunt sześciolatka na ogół kontrastuje z wcześniejszym zachowaniem, gdy dziecko było raczej spokojne i grzeczne, co może prowadzić do kłopotów wychowawczych, ale może być tylko etapem przejściowym na ścieżce rozwoju dziecka.

W tym okresie sześciolatek może wykazywać różne zachowania, takie jak kłamstwa, przejawianie się stanów lękowych, nieprzewidywalność, a w skrajnych przypadkach nawet agresję. Ważne jest, aby rodzice rozumieśli, że ten etap jest naturalną częścią rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, i odpowiednio na niego reagowali, zachowując cierpliwość i konsekwencję w dotychczasowym podejściu wychowawczym, opartym na miłości, zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Rozwój intelektualny sześciolatka

Rozwój intelektualny sześciolatka cechuje się przede wszystkim ogromną ciekawością świata. Procesy poznawcze takie jak uwaga i myślenie są w tym wieku impulsywne i związane z działaniem. Pamięć słowno-logiczna dziecka nie jest jeszcze w pełni wyćwiczona i wykształcona. Sześciolatki mogą zapamiętać wiersze czy piosenki, często z pomocą materiałów obrazowych lub ruchowych, ale mają trudności z rozumieniem stosunków logicznych między treściami tekstu.

Pamięć w tym wieku wciąż się kształtuje – najsilniej między 3 a 7 rokiem życia, zwiększając wtedy wielokrotnie swoją skuteczność. W okresie szkolnym następuje dalszy rozwój tych umiejętności, wraz z dojrzewaniem mózgu i rozwojem procesów umysłowych. Warto zaznaczyć, że sześciolatek zaczyna rozumieć proste pojęcia matematyczne, poznaje litery i cyfry oraz uczy się podstaw czytania i pisania.

Rozwój fizyczny i motoryczny sześciolatka

W ostatniej fazie średniego dzieciństwa następuje istotna zmiana w rozwoju fizycznym i motorycznym dziecka w wieku 6 lat. Dziecko zaczyna tracić zęby mleczne, a tempo wzrostu i przyrostu wagi ciała nie są już tak intensywne jak we wcześniejszych latach.

Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, celowe i precyzyjne, co widać w poprawie umiejętności utrzymania równowagi, a także w lepszym posługiwaniu się narzędziami i przedmiotami codziennego użytku.

W tym okresie dziecko staje się bardziej samodzielne, co obejmuje umiejętności takie jak ubieranie się, jedzenie, mycie, czy wiązanie sznurowadeł. Rozwija się także sprawność motoryczna, widoczna w poprawie czynności ruchowych, takich jak bieganie, skakanie, rzucanie czy chwytanie. To wszystko wpływa na ogólny rozwój fizyczny dziecka, obejmujący wzrost, zdrowy przyrost wagi oraz proporcjonalizację sylwetki.

Jak wspierać rozwój sześciolatka?

Na koniec mamy kilka porad dla rodziców, jak w praktyczny sposób każdego dnia wspierać rozwój sześciolatka. Można to robić przez: 

 • Zabawy edukacyjne: Stopniowo wprowadzaj edukacyjne gry i zabawy rozwijające zdolności percepcyjne, które pomogą w nauce czytania i pisania, np. gry z serii moje pierwsze literki, moje pierwsze cyferki itp. 
 • Wspólne czytanie: Codzienne czytanie książek wspiera rozwój językowy i leksykalny dziecka, a także jest doskonałym treningiem dla wyobraźni. Wspólne czytanie z dzieckiem pomaga w późniejszej, samodzielnej nauce czytania przez dziecko.
 • Zachęcanie do rysowania i pisania: Zapewnij dziecku dostęp do materiałów plastycznych i zachęcaj do rysowania oraz pisania liter i pierwszych prostych słów. Możecie też kolorować kolorowanki, rozwiązywać wykreślanki i krzyżówki oraz wykonywać karty pracy dla 6-latków.
 • Gry na świeżym powietrzu: Aktywność fizyczna, jak bieganie, skakanie czy jazda na rowerze, wspiera rozwój motoryczny sześciolatków.
 • Uczestnictwo w domowych obowiązkach: Proste zadania, jak pomoc w kuchni czy sprzątaniu, uczą odpowiedzialności i samodzielności. Takie prace domowe są też super treningiem fizycznym i wymagają angażowania wszystkich mięśni ciała do działania.
 • Rozmowy i dyskusje: Rozmawiaj z dzieckiem na różne tematy, aby rozwijać jego myślenie krytyczne i umiejętności komunikacyjne. Odpowiadaj na dociekliwe pytania dziecka, a jeżeli któreś pytanie jest dla Ciebie trudne, zapewnij dziecko, że pomożesz mu poznać odpowiedź, np. dzięki książce czy filmowi.
 • Zachęcanie do wyrażania emocji: Pomóż dziecku zrozumieć i wyrażać swoje uczucia, co jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego. 

Podsumowując, rozwój sześciolatka to złożony i dynamiczny proces, obejmujący wiele różnych aspektów. Omówiliśmy rozwój 6 letniego dziecka na wielu płaszczyznach, od fizycznego i motorycznego, przez emocjonalny i społeczny, aż po intelektualny i edukacyjny.

Rodzice i opiekunowie, pamiętajcie, że kluczowe jest wsparcie, jakiego dziecko od Was doświadcza. Każdy etap rozwoju niesie ze sobą wyzwania, ale również i ogromne możliwości. Z miłością, cierpliwością i zrozumieniem, możecie pomóc swojemu sześciolatkowi w osiągnięciu pełnego potencjału. Wychowywanie dziecka to wielka przygoda, a każdy dzień przynosi nowe możliwości do nauki i wspólnego rozwoju. Miejcie wobec dziecka realne wymagania i oczekiwania, dając mu miejsce i przestrzeń na rozwój w swoim tempie.

Czy ten artykuł był pomocny?

4.2/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
zabawy dla dużych rodzin - ilustrcja
Novakid dla rodziców
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.