Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
First Conditional - czym jest pierwszy tryb warunkowy ?
Gramatyka
Star icon
21.08.2023
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

First Conditional – czym jest pierwszy tryb warunkowy ?

Spis treści

First Conditional, inaczej nazywany pierwszym  trybem warunkowym lub pierwszym okresem warunkowy jest 1 z 4 trybów warunkowych w języku angielskim, które różnią się od siebie zastosowaniem i prawdopodobieństwem zdarzenia.

Wykorzystywany jest do wyrażania możliwych, realnych sytuacji lub zdarzeń w przyszłości, które mają duże szanse się spełnić. Ten rodzaj warunku opisuje scenariusze, które mogą stać się rzeczywistością, gdy dany warunek zostanie spełniony. Jest to związane z przyszłymi wydarzeniami lub planami, które są realne i prawdopodobne.

Czytając ten artykuł, dowiesz się jak poprawnie budować i używać zdania w pierwszym okresie warunkowym w języku angielskim. Na końcu znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci utrwalić wiedzę. 

Kiedy używamy pierwszego okresu warunkowego?

First Conditional stosujemy w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości, kiedy wyrażony warunek uważamy za możliwy, a nawet prawdopodobny do spełnienia. Przewidywania co do skutku spełnienia warunku opierają się najczęściej na faktach, przewidywaniach lub doświadczeniach osoby mówiącej. First Conditional użyjemy w kontekście mówienia o:

 • Pogodzie i planach: „If it doesn’t rain tomorrow, we can go for a picnic.” (Jeśli nie będzie padać jutro, możemy pójść na piknik.) Tutaj warunek (brak deszczu) wydaje się możliwy do spełnienia, a zdanie sugeruje, że możliwość pójścia na piknik istnieje, jeśli ten warunek zostanie spełniony.
 • Zakupach: „If they have fresh strawberries at the market, I’ll buy some.” (Jeśli będą świeże truskawki na targowisku, kupię kilka.) Warunek (dostępność świeżych truskawek) jest realny, a zdanie wyraża zamiar zakupu w przypadku spełnienia tego warunku.
 • Przewidywaniach: „If she studies hard, she will pass the exam.” (Jeśli będzie się dobrze uczyć, zda egzamin.) W tym przypadku przewidywanie (zdanie na temat zdania egzaminu) opiera się na działaniach podjętych przez osobę w przyszłości (tutaj nauka), co czyni spełnienie warunku możliwym.
 • Planach na wakacje: „If we save enough money, we’ll go on a trip next summer.” (Jeśli zaoszczędzimy wystarczająco dużo pieniędzy, pojedziemy na wakacje latem.) Warunek (oszczędzanie wystarczającej ilości pieniędzy) jest realny, a zdanie wyraża plan na przyszłość, który może się zrealizować przy spełnieniu tego warunku.

W każdym z tych przypadków, warunek jest rozpatrywany jako możliwy do spełnienia, co sprawia, że pierwszy okres warunkowy (First Conditional) jest stosowany, aby wyrazić zależność między tym warunkiem a przyszłym skutkiem lub konsekwencją.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?

Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować zdania używając pierwszego trybu warunkowego?

    • Budowa zdania w pierwszym trybie warunkowym wymaga zastosowania dwóch członów:
     • zdania podrzędnego, które rozpoczynamy słówkiem „if”, opisującego warunek w Present Simple,

     • zdania nadrzędnego, mówiącego o rezultatach w przyszłości, w czasie Future Simple wykorzystując  will + bezokolicznik.

     Schemat budowy zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco:

     Zdanie podrzędne (warunek) Zdanie nadrzędne (rezultat) 
     If + Present Simple   + Future Simple

      

     Uwaga: Zawsze po części zdania, w której występuje if, a przed tą z will używamy przecinka. Możemy dokonać inwersji, wtedy nie trzeba używać przecinka, tak jak w zdaniu: “I will stay at home if it rains.”

     Jakie istnieją formy zamienne do „if”?

     Istnieją 4 formy zamienne dla konstrukcji „if,” które pozwalają wyrazić warunek w zdaniu w First Conditional – pierwszym trybie warunkowym. Są to: 

     • unless – to odpowiednik przeczenia if not. Musisz pamiętać, że po tym spójniku zdanie ma formę twierdzącą. Przykład: „Unless you study, you will fail the exam.” (Jeśli nie będziesz się uczył, oblażesz egzamin.)
     • provided (that) – pod warunkiem, że. Przykład: „Provided that they pass the final exam, they will graduate next month.” (Pod warunkiem, że zaliczą egzamin końcowy, ukończą studia w przyszłym miesiącu.)
     • should – możemy także pominąć if i zastosować konstrukcję should + podmiot na początku zdania. Jest to zakres języka bardzo formalnego, spotykanego w nakazach i instrukcjach. Przykład: „Should it rain, we will stay indoors.” (Jeśli będzie padać deszcz, zostaniemy wewnątrz.)
     • if.. should – jeśli mówiący chce zasugerować, że uważa, że warunek nie zostanie spełniony, może to uczynić za pomocą konstrukcji if… should. Przykład: „If he should fail the exam, he would be disappointed.” (Jeśli miałby oblać egzamin, byłby rozczarowany.)

     Budowa zdania First Conditional – inne możliwości 

     Czasy Present Simple i Future Simple nie stanowią jedynych możliwych form do wykorzystania w pierwszym okresie warunkowym. Zamiast nich mogą pojawić się także:

     W zdaniu podrzędnym (warunek): 

     • Present Continuous – gdy warunek odnosi się do czynności trwającej w danej chwili lub planu na najbliższą przyszłość.

     • wyrażenie to be going to – gdy warunek dotyczy zamiaru/intencji.

     • Present Perfect – gdy warunek dotyczy czynności dokonanej.

     • Present Perfect Continuous – gdy warunek dotyczy czynności trwającej od jakiegoś czasu.

     • will/won’t + bezokolicznik – dla wyrażenia uprzejmej prośby, chęci lub jej braku oraz czynności wykonywanej wielokrotnie (forma krytyki).

     • would + bezokolicznik – dla wyrażenia uprzejmej prośby.

     • would like/love/care + bezokolicznik – dla wyrażenia zachęty lub zaproszenia do zrobienia czegoś.

     • should(happen to) + bezokolicznik – dla wyrażenia bardzo małego prawdopodobieństwa.

     • by some unlucky chance/by any chance/by some remote chance  – dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa.

     W zdaniu nadrzędnym (rezultat): 

     • may + bezokolicznik – dla wyrażenia przypuszczenia lub pozwolenia.

     • might + bezokolicznik – dla wyrażenia przypuszczenia.

     • can + bezokolicznik – dla wyrażenia pozwolenia.

     • should + bezokolicznik – dla wyrażenia rady.

     • must + bezokolicznik – dla wyrażenia polecenia

     • could + bezokolicznik – dla wyrażenia prośby,

     • wyrażenie to be going to – dla wyrażenia skutku spełnienia warunku.

     • tryb rozkazujący

Przykłady zdań w pierwszym okresie warunkowym

Poniżej znajdziesz kilka przykładów zdań, skonstruowanych w pierwszym okresie warunkowym wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 • If she studies regularly, she will pass the test. (Jeśli ona będzie się regularnie uczyć, zda test.)
 • Unless you hurry up, you won’t catch the bus. (Jeśli się nie pospieszysz, nie zdążysz na autobus.)
 • If they are going to the party tonight, we will join them. (Jeśli oni idą na imprezę dziś wieczorem, dołączymy do nich.)
 • Should you need any help, I will be available. (Jeśli potrzebujesz pomocy, będę dostępny.)
 • Provided that he brings all the necessary documents, he can apply for the visa. (Pod warunkiem, że przyniesie wszystkie potrzebne dokumenty, może się ubiegać o wizę.)
 • If she has finished her homework, she might go to the cinema. (Jeśli skończyła pracę domową, mogłaby pójść do kina.)
 • If you’re studying right now, you should take a short break. (Jeśli uczysz się teraz, powinieneś zrobić krótką przerwę.)

Różnice i podobieństwa w zerowym i pierwszym okresie warunkowym

Różnica między nimi polega na tym, że zerowy tryb warunkowy jest używany do wyrażania warunków, które są zawsze prawdziwe, podczas gdy pierwszy tryb warunkowy jest używany do wyrażania warunków, które są prawdopodobne.

Zero Conditional First Conditional
Zerowy okres warunkowy dotyczy ogólnych faktów. Zastosujemy go np. w zdaniu: „If you heat water, it boils”, które jest zawsze prawdziwe.  Pierwszy okres warunkowy odnosi się do przyszłych wydarzeń, które są uzależnione od realnego warunku, np. „If it rains, we will stay at home”. Zdanie opisuje realną sytuację w przyszłości.

Oba tryby warunkowe używają „if”, ale różnią się w kontekście czasu i prawdopodobieństwa.

Różnice i podobieństwa w drugim i pierwszym okresie warunkowym

Różnica polega na tym, że pierwszy tryb warunkowy jest używany do opisywania warunków, które są możliwe do spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości, podczas gdy drugi tryb warunkowy jest używany do opisywania warunków, które są mało prawdopodobne lub niemożliwe do spełnienia w teraźniejszości lub przyszłości.

Second Conditional First Conditional
Drugi okres warunkowy mówi o nierealnych, hipotetycznych sytuacjach w teraźniejszości lub przyszłości, np. „If I won the lottery, I would travel the world”. Pierwszy okres warunkowy jest bardziej realistyczny, opisując prawdopodobne wydarzenia, np. „If she studies hard, she will pass the exam”.

Oba zdania warunkowe używają „if”, ale różnią się w kontekście prawdopodobieństwa i realności warunków oraz jego skutków.

Ćwiczenia na First Conditional

Aby lepiej zapamiętać konstrukcję zdań w pierwszym okresie warunkowym – First Conditional – wykonaj poniższe ćwiczenia. Nie zastanawiaj się już dłużej, jak nauczyć się First Conditional. Wybierz poprawną odpowiedź z listy, a na końcu sprawdź, ile spośród 12 ćwiczeń udało Ci się wykonać poprawnie.

Uzupełnij zdanie: If it ___ tomorrow, we'll go to the cinema.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If she doesn't hurry, …
Które zdanie poprawnie wykorzystuje first conditional?
Uzupełnij zdanie: If they ___ a ticket, they'll be able to attend the concert.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If he forgets his umbrella, …
Które zdanie jest błędne w kontekście first conditional?
Uzupełnij zdanie: If we don't leave now, we ___ the bus.
Wybierz poprawne zdanie wykorzystujące first conditional:
Uzupełnij zdanie: If it ___ so hot, I'll turn on the air conditioner.
Które zdanie poprawnie wykorzystuje first conditional?
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If they offer a discount, …
Uzupełnij zdanie: If she ___ hard, she'll pass the exam.
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny? 

Wiesz teraz, że pierwszy tryb warunkowy to konstrukcja przydatna do wyrażania sytuacji, które są prawdopodobne w przyszłości. Zrozumienie okresów warunkowych w języku angielskim może znacząco wpłynąć na Twoje zdolności komunikacyjne i pomoże w przygotowaniu się do egzaminów z języka angielskiego niezależnie od poziomu. 

2/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Rzeczowniki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.