Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak wspierać motywację wewnętrzną dziecka? Porady dla rodziców
Novakid dla rodziców
Star icon
22.02.2024
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

Jak wspierać motywację wewnętrzną dziecka? Porady dla rodziców

Spis treści

Aby wspierać motywację wewnętrzną dziecka, rodzice i opiekunowie mogą stosować określone strategie, które pozwalają dziecku czerpać radość z procesu uczenia się i działania, zamiast skupiać się wyłącznie na nagrodach zewnętrznych. Stwarzanie środowiska, które pozwala dziecku na swobodną eksplorację, popełnianie błędów i uczenie się z nich, jest fundamentem budowania silnej motywacji wewnętrznej.

Czym jest motywacja? To siła napędowa, która kieruje nas do działania, a jej źródła mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne.

Motywacja zewnętrzna opiera się na oczekiwaniu nagrody lub uniknięciu kary. Choć może być skuteczna w krótkim okresie, to motywacja wewnętrzna ma znacznie głębsze korzenie i długotrwałe skutki.

Motywacja z wewnątrz polega na wykonywaniu czynności dla samej przyjemności i satysfakcji płynącej z działania, co jest wyjątkowo cenne w rozwoju dziecka. To coś, co dodaje nam skrzydeł.

To, że dziecko podejmuje działanie z wewnętrznej potrzeby, a nie zewnętrznego impulsu, jest fundamentem prawdziwej pasji i zaangażowania. W dalszej części artykułu przedstawimy, jak można wspierać i rozwijać tę niezwykle ważną formę motywacji u dzieci, by pomóc im osiągnąć sukces i samorealizację w przyszłości. 

Od czego zależy motywacja wewnętrzna dziecka?

Motywacja wewnętrzna dziecka zależy przede wszystkim od zaspokojenia jego podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. Środowisko pełne miłości, akceptacji i uwagi jest kluczowe dla rozwoju wewnętrznego napędu do działania.

Dziecko, które czuje się bezpiecznie i akceptowane, jest bardziej skłonne do eksploracji, podejmowania wyzwań i angażowania się w czynności, które sprawiają mu przyjemność.

Aby dziecko mogło swobodnie rozwijać swój potencjał i wzmacniać motywację wewnętrzną, niezbędne jest stworzenie środowiska, które zaspokaja jego podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba rodzicielskiej uwagi, bezwarunkowej akceptacji i miłości.

Rodzice, poprzez wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, dawanie mu bezwarunkowej uwagi, naturalny kontakt fizyczny, na przykład przytulanie, oraz wyrażanie własnych odczuć, budują bardzo wartościową relację opartą na głębokim przywiązaniu.

Takie działania przyczyniają się do stworzenia stabilnego fundamentu emocjonalnego, na którym dziecko może budować swoją motywację wewnętrzną. 

Rodzicu, pamiętaj, że: Motywacja wewnętrzna dziecka może rozwijać się wyłącznie wtedy, gdy ma ono zaspokojone podstawowe potrzeby. To fundamentalna zasada, którą warto mieć zawsze na uwadze, dążąc do wspierania samodzielności i wewnętrznego zapału do działania swoich dzieci.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak rozwijać u dziecka motywację wewnętrzną? 7 porad dla rodziców

Rozwijanie motywacji wewnętrznej u dziecka to proces, który wymaga od rodziców przemyślanej strategii i zaangażowania. Sposób, w jaki będziesz motywował dziecko, zależy od twojej perspektywy patrzenia na drugiego człowieka.

Pierwszym krokiem ku wspieraniu motywacji wewnętrznej jest uwierzenie w potencjał i kompetencje dziecka, w jego chęć rozwoju i uczenia się. Oto siedem porad, które pomogą rodzicom w tej ważnej misji:

1. Zamieniaj pochwałę na zachętę

Pochwała, choć jest formą nagrody słownej, często skupia się na osiągnięciach, a nie na procesie. Zachęta natomiast koncentruje się na wysiłku dziecka, jego strategiach i postawie.

Mówienie dziecku „Widzę, jak bardzo się starałeś, aby to zrobić” zamiast „Jesteś taki mądry” pomaga budować motywację wewnętrzną, ponieważ dziecko zaczyna cenić proces nauki i rozwoju, a nie tylko końcowy rezultat.

2. Szukaj okazji, aby wyrazić zaufanie 

Pokazuj dziecku, że cenisz jego obecność i wkład w życie rodziny. Zamiast ciągłego zwracania uwagi na to, co poszło nie tak, szukaj okazji, by powiedzieć, jak bardzo jest dla ciebie ważne. Ta postawa buduje w dziecku poczucie własnej wartości i przynależności, które są fundamentem motywacji wewnętrznej.

3. Proś dziecko o pomoc

Włączanie dziecka w codzienne obowiązki domowe, pytając o pomoc, pokazuje mu, że jest zdolne i samodzielne. Dziecko, widząc realny efekt swojej pracy, zaczyna rozumieć wartość współpracy i nabiera wiary we własne umiejętności.

4. Buduj zdrową samoocenę

Adekwatna samoocena, czyli świadomość swoich mocnych stron, umiejętności, ale także obszarów wymagających pracy, jest kluczowa dla rozwoju dziecka. Regularne rozmowy na temat tego, co dziecko robi dobrze i nad czym może jeszcze popracować, wzmacniają jego poczucie sprawczości i motywację do samodoskonalenia.

5. Wzmacniaj motywację poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb

Dbanie o bliski kontakt, wspólne spędzanie czasu, wyrażanie bezwarunkowej miłości i akceptacji – wszystko to zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka. Tworzy to bezpieczne środowisko, w którym dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

6. Inspiruj do poszukiwania rozwiązań

Zamiast podawać gotowe odpowiedzi na każde pytanie, zachęcaj dziecko do samodzielnego myślenia i eksperymentowania. Pytania typu: „Co myślisz, jak możemy to rozwiązać?” inspirują dziecko do kreatywności i uczą, że poszukiwanie rozwiązań jest cenną częścią procesu uczenia się.

7. Wytłumacz, że popełnianie błędów jest w porządku 

Uświadamianie dziecku, że błędy są naturalną częścią procesu nauki i rozwoju, pomaga budować jego odporność na niepowodzenia. Pokazuj, że każda pomyłka jest okazją do nauki, a nie powodem do wstydu. Takie podejście pozwala dziecku swobodnie eksplorować i podejmować nowe wyzwania bez obawy przed krytyką.

Stosując te porady w codziennym życiu, rodzice mogą skutecznie wspierać rozwój motywacji wewnętrznej u swoich dzieci, co jest nieocenione na drodze do ich samodzielności i sukcesu.

Motywacja wewnętrzna dziecka a metoda kar i nagród

W kontekście motywacji wewnętrznej dziecka, warto mieć na uwadze, że często stosowane metody, takie jak system nagród i kar, mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów długofalowo.

Czym jest motywacja zewnętrzna? To wszelkie działania motywacyjne, takie jak nagrody, kary, pochwały, które mają na celu skłonienie dziecka do wykonania określonych działań. Chociaż mogą wydawać się skuteczne na krótką metę, badania wskazują, że mogą one negatywnie wpływać na wewnętrzną motywację dziecka do działania.

Dziecko motywowane zewnętrznie może czuć mniejszą satysfakcję z procesu nauki, nie odczuwać prawdziwego sukcesu związanego z samorozwojem, a jego działania mogą być napędzane strachem lub chęcią uzyskania nagrody, a nie prawdziwą chęcią nauki czy zmiany. Co więcej, taki sposób motywowania często sprawia, że wartościowy proces osiągania celów zostaje zepchnięty na drugi plan, co jest odczuwalne zarówno dla dziecka, jak i dla opiekunów.

W odpowiedzi na te wyzwania, eksperci z dziedziny pedagogiki i psychologii dziecięcej zalecają skupienie się na metodach budowania wewnętrznej motywacji. Zamiast polegania na zewnętrznych nagrodach, warto skoncentrować się na pochwałach, uznaniach i wsparciu, które pomogą dziecku rozwijać poczucie własnej wartości i motywację do działania z wewnętrznej potrzeby. Przyjmując takie podejście, możemy pomóc naszym dzieciom stać się bardziej niezależnymi, samodzielnie motywowanymi do nauki i rozwoju, co będzie miało pozytywny wpływ na ich przyszłe życie.

Rodzice i nauczyciele, pragnąc najlepszego dla swoich dzieci, powinni zatem zastanowić się nad swoimi metodami motywowania i zamiast skupiać się na zewnętrznych nagrodach i karach, powinni dążyć do budowania silnej, wewnętrznej motywacji. To podejście pozwoli dziecku czerpać prawdziwą radość z nauki i samorozwoju, co jest kluczowe dla jego długoterminowego dobrostanu i sukcesu.

A ty co sądzisz o motywacji wewnętrznej i metodzie kar i nagród? Jakie podejście stosujesz w domu, aby wspierać rozwój swojego dziecka i co Twoim zdaniem działa najlepiej? 

Czy artykuł był inspirujący? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Rozwój ośmiolatka - ilustracja
Novakid dla rodziców
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.