Scrolltop arrow icon
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Udostępnij
LinkedIn share icon
mały chłopiec na niebieskim tle w okularach
Słownictwo
Star icon
28.03.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Best Wishes, czyli jak składać najlepsze życzenia po angielsku na różne okazje? 

Spis treści

Składanie życzeń towarzyszy nam przez całe życie, od urodzin po imieniny, różne święta czy też ważne wydarzenia w życiu. Nie zawsze jest łatwo znaleźć odpowiednie słowa, szczególnie jeśli życzymy czegoś komuś w innym języku. Dlatego warto dowiedzieć się, jak wyglądają życzenia po angielsku i jakich słów warto użyć, aby przekazać nasze najlepsze życzenia i serdeczności bliskim osobom.

W języku angielskim istnieje wiele różnych zwrotów, które można użyć w zależności od różnych okoliczności. Dlatego dzisiaj poznasz kilka przykładów życzeń po angielsku, które przydadzą Ci się na niejedną okazję. Niezależnie od tego, czy życzymy szczęścia, zdrowia czy pomyślności, w języku angielskim istnieją odpowiednie zwroty, które pozwolą nam wyrazić nasze najlepsze intencje.

Zapoznaj się z różnymi okolicznościami, związanymi ze składaniem życzeń, takimi jak urodziny, ślub, Wielkanoc, Boże Narodzenie, kolejny Nowy Rok i wiele innych. Naucz się okazywać serdeczności po angielsku i zacznij składać najlepsze życzenia swoim bliskim w ich języku, mówiąc jak prawdziwy native speaker! 

Życzenia urodzinowe po angielsku

Urodziny to jedna z najczęstszych okazji, kiedy składamy bliskim – znajomym, przyjaciołom i rodzinie najszczersze życzenia. Życzyć w dniu urodzin można na wiele sposobów i wcale nie trzeba ograniczać się tylko do Happy Birthday! Oto kilka przykładów jak składać życzenia urodzinowe po angielsku.

 • Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Stay healthy and get all that you want. Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego, czego zapragniesz.
 • I wish you a cheerful birthday. May all your dreams and wishes come true. Życzę Ci radosnych urodzin. Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia się spełnią.
 • Hugs, kisses and a lot of Birthday Wishes. Uściski, całusy i mnóstwo urodzinowych życzeń.
 • Wishing you a very happy birthday filled with love, joy, and many unforgettable moments. Życzę Ci wspaniałych urodzin pełnych miłości, radości i niezapomnianych chwil.
 • Have a fantastic birthday, filled with laughter and surrounded by your loved ones. Życzę Ci fantastycznych urodzin pełnych śmiechu i spędzonych w otoczeniu przez bliskich.
 • May your birthday be as special as you are and may all your dreams come true. Życzę Ci, aby Twoje urodziny były tak wyjątkowe, jak Ty i aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły.
 • Happy birthday to someone who makes the world a better place just by being in it. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla osoby, która czyni świat lepszym, dzięki swojemu istnieniu.
 • Sending you lots of love and warm wishes on your special day. Have a truly amazing birthday! Przesyłam Ci dużo miłości i ciepłych życzeń w Twoim wyjątkowym dniu. Życzę Ci wspaniałych urodzin!
 • I wish you every happiness on your special day. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu.
 • Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun! Życzę Ci wspaniałego dnia, świetnych prezentów i mnóstwa zabawy!
 • Happy Birthday. I wish you well and I hope all you birthday wishes come true! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią!

Życzenia bożonarodzeniowe i na Nowy Rok po angielsku

Boże Narodzenie i Nowy Rok to magiczny czas, który spędzamy w gronie najbliższych. To także idealna okazja do składania sobie życzeń Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Jak to powiedzieć po angielsku i jak jeszcze można składać życzenia bożonarodzeniowe? Sprawdź! 

 • Merry Christmas and a Happy New year! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Lots of good wishes for Christmas and the New Year! Mnóstwo dobrych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!
 • Christmas is the most magical time of year. Let’s share the magic with each other this entire season and in the New Year. Święta Bożego Narodzenia to najbardziej magiczny czas w roku. Podzielmy się tą magią ze sobą podczas świąt oraz w Nowym Roku.
 • Wishing you a joyful Christmas and a prosperous New Year! Życzę Ci radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku!
 • Wishing you and your loved ones all the joys of the season and happiness throughout the coming year. Życzę Tobie i Twoim bliskim wszelkiej radości związaną z Bożym Narodzeniem oraz szczęścia w nadchodzącym roku.
 • May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time. Wishing you and your family a very Merry Christmas! Niech Twoje święta będą wypełnione prawdziwymi cudami i znaczeniem tego pięknego czasu. Życzę Tobie i Twojej rodzinie bardzo radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
 • Wishing you a holiday season filled with love, laughter, and peace. May the coming year bring you joy and happiness. Życzę Ci świątecznego czasu pełnego miłości, śmiechu i spokoju. Niech nadchodzący rok przyniesie Ci radość i szczęście.
 • Sending warm wishes of peace and happiness this holiday season. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! Wysyłam serdeczne życzenia spokoju i radości w tym świątecznym czasie. Życzę Ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzenia na Wielkanoc po angielsku

Wielkanoc to kolejne ważne święto w kalendarzu, które spędzamy z naszymi najbliższymi. Przy stole wielkanocnym również warto wiedzieć, jak składać bliskim życzenia po angielsku. Przekonaj się, jakich słów i wyrażeń używa się do składania życzeń po angielsku na Wielkanoc.

 • Happy Easter! Wishing you a joyful and blessed holiday. Wesołych Świąt Wielkanocnych! Życzę Ci radosnych i błogosławionych świąt.
 • May the Easter season fill your home with love, happiness, and peace. Wishing you all the blessings of this special time of year. Niech czas Wielkanocy wypełni Twoje domostwo miłością, radością i pokojem. Życzę Ci wszystkich błogosławieństw tego wyjątkowego czasu w roku.
 • Hoping you have a wonderful Easter surrounded by loved ones. Życzę Ci wspaniałych Wielkanocnych chwil spędzonych w otoczeniu najbliższych.
 • May the joy of Easter fill your heart and home with love and happiness. Wishing you peace, hope, and all the blessings of this holy season. Niech radość Wielkanocy wypełni Twoje serce i dom miłością oraz szczęściem. Życzę Ci pokoju, nadziei i wszystkich błogosławieństw tego świętego czasu.
 • Warm wishes for a happy and blessed Easter. Serdeczne życzenia szczęśliwych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
 • May the Easter season bring renewed hope and faith into your life. Wishing you a joyful celebration with family and friends. Niech czas Wielkanocy przyniesie odnowioną nadzieję i wiarę w Twoje życie. Życzę Ci radosnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół.
 • Happy Easter! May your day be filled with love and laughter. Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech Twój dzień będzie wypełniony miłością i śmiechem.
 • Wishing you all the joy and blessings of the Easter season. May the spirit of new beginnings bring happiness and prosperity to you and your loved ones. Życzę Ci całej radości i wszelkich błogosławieństw tej Wielkanocy. Niech duch nowych początków przyniesie szczęście i pomyślność Tobie i Twoim bliskim.
 • Have a hoppy Easter! Miłego Wielkanocnego skakania!

Życzenia ślubne po angielsku

Życzyć komuś wszystkiego najlepszego wypada także w tak ważnym dniu, jak ślub. May your marriage be filled with … hmm. Ano właśnie, czego życzyć młodej parze? Sprawdź!

 • Best wishes for a lifetime of love and happiness together. Najlepsze życzenia na całe życie pełne miłości i szczęścia razem.
 • Wishing you both a future filled with joy and romance. Congratulations! Życzę Wam przyszłości pełnej radości i romantyzmu. Gratulacje!
 • May your love for each other only grow stronger with each passing year. Congratulations on your wedding day! Niech Wasza miłość do siebie rośnie z każdym rokiem. Gratulacje z okazji Waszego ślubu!
 • Wishing you both a lifetime of happiness and bliss. Congratulations on your wedding day! Życzę Wam obojgu całego życia pełnego szczęścia i błogosławieństwa. Gratulacje z okazji Waszego ślubu!
 • What’s the secret to a happy marriage? I’m not sure, but I know you’ll be able to tell me because I have never seen two people more in love with one another. Congratulations! Co jest sekretem szczęśliwego małżeństwa? Nie wiem, ale wiem, że Wy mi będziecie w stanie to powiedzieć, bo nigdy nie widziałem dwoje ludzi bardziej zakochanych w sobie. Gratulacje! 
 • Your wedding day will be only the first day to your lifetime fairy tale! Congratulations from us all!
Wasz ślub będzie jedynie pierwszym dniem Waszej życiowej bajki! Gratulacje od nas wszystkich!
 • To a special couple who show that love can be true and forever. May your lives continue to grow in love and happiness together!Wyjątkowej parze, która pokazuje, że miłość może być prawdziwa i wieczna. Niech Wasze życie nadal rośnie w miłości i wspólnym szczęściu!
 • All the best on your new path of life. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. 

Życzenia powrotu do zdrowia

Nikt nie lubi chorować, dlatego pacjentom, którzy zmagają się z chorobą w szpitalu lub w domu warto życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Dodaj otuchy chorej osobie, dzięki kilku miłym słowom, wyrażającym po angielsku naszą troskę i zainteresowanie. 

 • Sending you warm wishes and positive thoughts for a speedy recovery. Get well soon! Wysyłam Ci ciepłe życzenia i pozytywne myśli, abyś szybko wrócił do zdrowia. Szybkiego powrotu do zdrowia!
 • Wishing you a quick and full recovery. Take care of yourself and rest well. Życzę Ci szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia. Dbaj o siebie i dobrze odpocznij.
 • Hoping you feel better with each passing day. Sending you all my love and support. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej z każdym dniem. Wysyłam Ci całą moją miłość i wsparcie.
 • Wishing you strength and comfort during this difficult time. You are in my thoughts and prayers. Życzę Ci siły i pocieszenia w tym trudnym czasie. Jesteś w moich myślach i modlitwach.
 • Get well soon and come back stronger than ever. We miss you! Szybkiego powrotu do zdrowia i wracaj silniejszy niż kiedykolwiek. Tęsknimy za Tobą!

Życzenia na pozostałe okazje i specjalne dni

Poza okazjami do składania życzeń, które wymieniliśmy już wcześniej, jest bardzo wiele specjalnych dni, w których warto złożyć wybranym osobm ciepłe i serdeczne życzenia. Takie okazje to np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, imieniny, czy Dzień Kobiet. Dowiedz się jak składać osobiste zyczenia wszystkiego najlepszego w nadchodzących specjalnych dniach. 

 • Happy Name Day! Wishing you health, happiness, and all the best on your special day. Wesołych imienin! Życzę Ci zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego z okazji Twojego wyjątkowego dnia.
 • Sending you my warmest wishes on your Name Day! Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich imienin!
 • On your Name Day, I wish you all the happiness that life can offer. Enjoy your special day to the fullest! Z okazji Twoich imienin życzę Ci wszelkiego szczęścia, jakie życie może Ci dać. Ciesz się swoim wyjątkowym dniem w pełni!
 • Happy International Women’s Day! Wishing you strength, happiness, and all the love in the world. Szczęśliwego Dnia Kobiet! Życzę Ci siły, szczęścia i miłości na całym świecie.
 • To all the amazing women out there, Happy Women’s Day! May your day be filled with joy, laughter, and all the wonderful things you deserve. Dla wszystkich wspaniałych kobiet tam na zewnątrz, Szczęśliwego Dnia Kobiet! Niech Twój dzień będzie pełen radości, śmiechu i wszystkich wspaniałości, na które zasługujesz.
 • Happy Father’s Day! You’re not just my father, but one of my closest friends. Szczęśliwego Dnia Ojca! Jesteś nie tylko moim tatą, ale także jednym z najbliższych przyjaciół.
 • A very happy wedding anniversary to you! Szczęśliwej rocznicy ślubu!
 • Congratulations on your new job! Wishing you all the best as you begin this exciting new chapter in your career. Gratulacje z powodu nowej pracy! Życzę Ci wszystkiego dobrego z okazji rozpoczęcia tego ekscytującego, nowego rozdziału w swojej karierze.

Congratulations on your well-deserved success! Your hard work and dedication have paid off, and I am so proud of everything you have achieved. Gratulacje z powodu zasłużonego sukcesu! Twoja ciężka praca i poświęcenie się opłaciły się, jestem bardzo dumny z wszystkiego, co osiągnąłeś.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prop left
Prop right
Który styl uczenia się jest najlepszy dla Twojego dziecka?
Rozwiąż test i dowiedz się już teraz
Rozpocznij test
Jakim typem rodzica jesteś?
Sprawdź teraz
Rozpocznij test
Wybór redakcji
Łatwa gramatyka
31.05.2022
Time icon 16 min
Czasy w języku angielskim – ile ich jest i jak je rozpoznać?
Słownictwo
14.01.2022
Time icon 8 min
Pomieszczenia w domu po angielsku
Novakid dla rodziców
21.09.2020
Time icon 6 min
Co robić, gdy dziecko ma złe oceny w szkole
Może Ci się spodobać
Słownictwo
22.01.2021
Time icon 10 min
Rodziny językowe część 2: języki Azji
Słownictwo
17.01.2022
Time icon 8 min
Słówka angielskie przydatne w kuchni
Słownictwo
12.10.2020
Time icon 18 min
Słodycze po angielsku – przepisy na brytyjskie desery (plus słowniczek)
Wybierz język
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prop Prop Prop Prop
Otrzymuj porady ekspertów nt. rodzicielstwa bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową!

  Imię
  Adres e-mail
  Popup kid novakid
  Prop Prop Prop Prop
  Novakid ma dla Ciebie prezent! Wyjątkowy poradnik o rozwoju umiejętności miękkich u dzieci.
  Zdobądź go teraz! Wystarczy wpisać swój adres e-mail:

   Imię
   Adres e-mail
   Popup kid novakid