Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Angielskie czasowniki frazowe z Turn: zastosowanie i przykłady
Gramatyka
Star icon
11.04.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Angielskie czasowniki frazowe z Turn: zastosowanie i przykłady

Spis treści

W tym wpisie zajmiemy się czasownikami frazowymi, czyli zwrotami składające się z czasownika i przyimka lub przysłówka, które razem tworzą nowe, często nieoczywiste znaczenie. Pokażemy tutaj wszystkie przykłady czasowników frazowych z „turn”, z tłumaczeniem na język polski, oraz wyjaśnimy, w jakich kontekstach się ich używa.

Dociekliwym uczniom, którzy chcą zgłębić tajniki angielskiej gramatyki i słownictwa, wyjaśnimy również, jak unikać błędów i używać phrasal verbs z turn w naturalny, intuicyjny sposób. Artykuł ten stanowi doskonałą okazję do pogłębienia swojej wiedzy z angielskiej gramatyki i poszerzenia zakresu użytecznych zwrotów.

Zachęcamy do nauki i eksploracji czasowników frazowych z „turn”, co nie tylko wzbogaci zasób słownictwa u uczniów na różnym poziomie zaawansowania, ale również pomoże w płynnym i precyzyjnym komunikowaniu się w języku angielskim.

Czym są angielskie phrasal verbs? 

Czasowniki frazowe (phrasal verbs) w języku angielskim są to specyficzne połączenia czasowników z przyimkami lub przysłówkami, które zmieniają ich pierwotne znaczenie.

Kluczem do zrozumienia czasowników frazowych jest świadomość, że dodanie przyimka lub przysłówka do zwykłego czasownika może całkowicie zmienić jego znaczenie. Na przykład, „turn down” może oznaczać „odrzucać”, a „turn up” – „pojawiać się”.

Użycie czasowników frazowych jest wszechobecne w codziennej komunikacji, co czyni je nieodłącznym elementem nauki języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania. Opanowanie tej części gramatyki umożliwia nie tylko lepsze zrozumienie języka, ale również bardziej naturalne i płynne komunikowanie się.

Więcej na temat czasowników frazowych oraz sposobów ich użycia można znaleźć na blogu Novakid oraz w artykule poświęconym czasownikom w języku angielskim.

W jakich kontekstach używa się czasowników frazowych z „turn”?

Czasowniki frazowe z „turn” mogą odnosić się do fizycznego ruchu lub zmiany kierunku, jak w przypadku obracania się lub zmiany drogi. W kontekście emocjonalnym lub interpersonalnym, „turn” może wyrażać zmianę stanu lub postawy, na przykład przekształcenie zainteresowania w obojętność lub przyjazne relacje w wrogie. W sferze decyzji i wyborów, czasowniki frazowe z „turn” często dotyczą odrzucenia, akceptacji, bądź przyjęcia jakiejś możliwości lub propozycji.

Ponadto, „turn” może wskazywać na rozpoczęcie określonej czynności lub procesu, np. włączenie urządzenia lub rozpoczęcie nowego etapu. W biznesie i karierze zawodowej, wyrażenia z „turn” mogą dotyczyć osiągnięć, takich jak zysk lub strata.

Tak szeroki zakres zastosowań czyni czasowniki frazowe z „turn” niezwykle użytecznymi w codziennym języku angielskim, pozwalając na precyzyjne i zróżnicowane wyrażanie myśli i intencji w różnych sytuacjach życiowych.

Czy „turn” może być używane w wyrażaniu czasu lub kolejności?

Tak, czasownik „turn” może być używany w kontekście wyrażania czasu lub kolejności, chociaż nie jest to jego najbardziej bezpośrednie znaczenie.

W angielskiej gramatyce, „turn” często pojawia się w kontekstach, gdzie chodzi o kolejność zdarzeń lub moment, w którym coś się dzieje. Na przykład, wyrażenie „It’s your turn” oznacza, że nadszedł czyjś czas na wykonanie jakiejś czynności lub podjęcie działania, co bezpośrednio wiąże się z ideą kolejności. Podobnie, w odniesieniu do czasu, „turn” może być użyte w zwrotach typu „When it turns midnight” (Gdy nastanie północ), co implikuje moment zmiany w czasie.

Jednak warto zauważyć, że te zastosowania są bardziej metaforyczne i wynikają z kontekstu użycia „turn” w szerszym znaczeniu zmiany lub momentu przejścia, niż z bezpośredniego wyrażania czasu lub kolejności, tak jak ma to miejsce w przypadku innych czasowników lub struktur gramatycznych w języku angielskim.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Lista czasowników frazowych z turn z tłumaczeniem na język polski

Poniżej znajdziesz tabelę z piętnastoma popularnymi czasownikami frazowymi z „turn”. Przygotowana lista zawiera najczęściej używane zwroty w codziennej komunikacji w języku angielskim. 

Czasownik frazowy Tłumaczenie Przykład użycia (EN) Przykład użycia (PL)
turn around obrócić się When I called his name, he turned around. Kiedy zawołałem jego imię, on się obrócił.
turn away odwrócić się; odesłać They turned away the guests at the door. Odesłali gości przy drzwiach.
turn up pojawić się; podgłośnić He turned up at my house unexpectedly. Pojawił się u mnie w domu niespodziewanie.
turn down ściszyć; odrzucić She turned down the invitation. Odrzuciła zaproszenie.
turn something out wyprodukować; opróżnić The factory turns out hundreds of cars monthly. Fabryka produkuje setki samochodów miesięcznie.
turn off wyłączyć Turn off the light when you leave. Wyłącz światło, gdy wychodzisz.
turn on włączyć He turned on the radio to listen to the news. Włączył radio, aby posłuchać wiadomości.
turn over przewrócić; przekazać He turned over the car to the new owner. Przekazał samochód nowemu właścicielowi.
turn to zwrócić się do kogoś; zacząć coś robić She turned to her friend for advice. Zwróciła się do swojego przyjaciela po radę.
turn into zmienić się w The frog turned into a prince. Żaba zmieniła się w księcia.
turn against obrócić się przeciwko He turned against his own team. Obrócił się przeciwko własnej drużynie.
turn back zawrócić It’s too late to turn back now. Jest za późno, by teraz zawrócić.
turn out okazać się It turned out to be a mistake. Okazało się to błędem.
turn aside odwrócić (uwagę) He turned aside from the path to explore the woods. Odszedł od ścieżki, by zbadać las.
turn upon zaatakować niespodziewanie The debate quickly turned upon the issue of finance. Debata szybko skupiła się na kwestii finansów.

Jakie są najczęstsze błędy związane z użyciem „turn”?

Użycie czasowników frazowych z „turn” może być trudne, szczególnie dla osób uczących się języka angielskiego od podstaw. Ze względu na złożoność i wieloznaczność czasowników frazowych, poniżej przytoczyliśmy kilka najczęstszych błędów, które uczniowie mogą popełnić.

1. Błędne dopasowanie przyimka: Jednym z najczęstszych błędów jest użycie nieodpowiedniego przyimka po „turn”, co może całkowicie zmienić znaczenie zwrotu. Na przykład, „turn down” (odrzucić, ściszyć) może być mylone z „turn up” (pojawić się, podgłośnić), co prowadzi do nieporozumień.

 • Błędnie: He decided to turn up the offer.
 • Poprawnie: He decided to turn down the offer.

2. Dosłowne tłumaczenie na język polski: Próba bezpośredniego przetłumaczenia czasowników frazowych na język polski często kończy się niepowodzeniem, ponieważ wiele z nich ma idiomatyczne znaczenia, nieodpowiadające dosłownym tłumaczeniom składowych słów.

 • Błędnie: On się obrócił w górę, kiedy przyszedł. (dosłowne tłumaczenie „turn up”)
 • Poprawnie: On się pojawił, kiedy przyszedł.

3. Niewłaściwe użycie czasu gramatycznego: Czasowniki frazowe mogą zmieniać formę w zależności od czasu i aspektu, z którym są używane. Częstym błędem jest nieprawidłowa koniugacja czasownika bazowego.

 • Błędnie: He has turn on the light.
 • Poprawnie: He has turned on the light.

4. Zignorowanie kontekstu: Czasowniki frazowe z „turn” mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym są używane. Ignorowanie subtelności kontekstowych może prowadzić do niezrozumienia lub błędnej interpretacji.

 • Błędnie (ignorowanie kontekstu emocjonalnego): When she heard the news, she turned around. (sugerując ruch fizyczny)
 • Poprawnie: When she heard the news, she turned cold. (wyrażając zmianę emocjonalną)

5. Próba stosowania w nieodpowiednich kontekstach: Nie wszystkie czasowniki „turn” mogą być używane w dowolnym kontekście. Próba zastosowania zwrotu w niepasującym kontekście może sprawić, że wypowiedź będzie brzmiała nienaturalnie.

 • Błędnie: After the movie, we turned into the cafe. (zamiast „turned into”, lepszym wyborem byłoby „went into”)
 • Poprawnie: After the movie, we went into the cafe.

Zrozumienie i prawidłowe stosowanie czasowników frazowych wymaga częstych ćwiczeń oraz kontaktu z żywym językiem w naturalnych sytuacjach, takich jak rozmowy, czytanie książek, czy oglądanie filmów po angielsku.

Czy istnieją idiomy związane z „turn”?

Istnieje wiele idiomów z „turn” w języku angielskim, które mają specyficzne, często nie dosłowne znaczenia. Oto pięć popularnych idiomów z ich tłumaczeniami na język polski:

 1. Turn a blind eye – „przymknąć na coś oko”, co oznacza ignorowanie czegoś, co jest niewłaściwe lub nielegalne, zwykle świadomie.
 2. Turn the tables – „odwrócić sytuację”, co oznacza zmianę sytuacji na swoją korzyść, często w sposób niespodziewany dla innych.
 3. Turn over a new leaf – „zacząć od nowa”, „rozpocząć nowy rozdział w życiu”, co sugeruje zmianę zachowania na lepsze lub podjęcie nowych, lepszych decyzji.
 4. Turn the corner – „wyjść na prostą”, co oznacza poprawę sytuacji po trudnym okresie, szczególnie w kontekście zdrowia lub biznesu.
 5. Turn up one’s nose at – „kręcić nosem na coś”, co wyraża pogardę lub niezadowolenie wobec czegoś, uznając to za niewarte uwagi lub poniżej własnych standardów.

Każdy z tych idiomów wzbogaca język angielski, dodając mu barwności i wyrazistości, a ich zrozumienie i stosowanie może znacznie poprawić płynność i naturalność wypowiedzi.

Nauka angielskiej gramatyki wcale nie musi być stresująca, ani nużąca. Dzięki odpowiedniemu podejściu nauczyciela, angażującym i interaktywnym materiałom do nauki oraz metodzie grywalizacji, dzieci uczące się angielskiego od podstaw w mig opanują tematy związane z czasownikami i inne zagadnienia gramatyczne. Przekonaj się, jak działają lekcje online nastawione na zanurzenie językowe w szkole online Novakid. Wypróbujcie z dzieckiem pierwsze zajęcia za darmo! Wybierzcie program najlepiej dopasowany do potrzeb dziecka!

Czy artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Rzeczowniki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.