Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
“I'd rather”, “I’d prefer” i “you'd better” w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
15.12.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

“I’d rather”, “I’d prefer” i “you’d better” w języku angielskim

Spis treści

Konstrukcje „I’d rather”, „I’d prefer” oraz „you’d better” w języku angielskim pozwalają na precyzyjne opisywanie naszych preferencji, upodobań, a także na wyrażanie sugestii czy rad.

„I’d rather” i „I’d prefer” są używane, aby mówić o preferencjach i wyborach, których dokonujemy między różnymi opcjami lub działaniami. Dzięki nim możemy wyrazić, co byśmy woleli zrobić lub co byśmy woleli, aby się wydarzyło. 

Natomiast „you’d better” jest używane, aby dawać rady lub sugerować, co ktoś powinien zrobić, często podkreślając konsekwencje niepodjęcia danej akcji.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym trzem konstrukcjom. Dowiesz się, kiedy i jak je stosować, poznasz ich formy oraz zobaczysz liczne przykłady użycia w zdaniach. Pozwoli to na głębsze zrozumienie angielskiej gramatyki i umożliwi bezstresowe stosowanie tych wyrażeń w praktyce.

“I’d rather” (would rather) w języku angielskim

Używając wyrażenia „would rather” możemy wyrażać nasze upodobania, w tym te związane z postępowaniem innych osób. Możemy je interpretować jako preferencje wyrażane przez „wolałbym” lub „wolałabym”. Ciekawostką jest, że w mowie potocznej często skracamy „would” do „’d”, tworząc zbitkę „I’d rather”.

Przy korzystaniu z tej konstrukcji ważne jest zrozumienie, jak odnosić się do zachowań innych osób, które nie są podmiotem zdania. Po „would rather” należy użyć czasu Past Simple, aby opisać preferencje dotyczące sytuacji teraźniejszej związanej z innymi osobami. Mówiąc „I’d rather she went to the party”, wyrażamy preferencję, aby ktoś inny podjął określoną akcję w teraźniejszości.

W sytuacji, gdy odnosimy się do zdarzenia, które już miało miejsce, stosujemy czas Present Simple po „would rather”. Zdanie „I’d rather she goes to the party”, oznacza, że wolelibyśmy, aby osoba poszła na przyjęcie, ale jeszcze tego nie zrobiła.

Opisując zachowanie podmiotu, na którym skupia się zdanie, i stosując przeczenie, używamy niezmienionej formy czasownika. Czyli „I’d rather not go”, oznacza „wolałbym nie iść”.

Aby porównać dwie czynności bądź rzeczy, używamy słowa „than”. Przykład: „I’d rather read a book than watch TV”, czyli „Wolałbym przeczytać książkę niż oglądać telewizję”. 

I’d rather – przykłady użycia

Wyrażenie „I’d rather” jest niezwykle elastyczne i pozwala na wyrażanie różnorodnych preferencji oraz życzeń. Oto kilka przykładów, które pokazują, jak można je zastosować w różnych kontekstach:

 • W kontekście czasu teraźniejszego i przeszłego odnoszącego się do innego podmiotu zdania, możemy powiedzieć: „I’d rather my friend visit me tomorrow.” – „Wolałbym, aby mój przyjaciel odwiedził mnie jutro.” Jest to przykład, gdzie wyrażamy preferencję dotyczącą działań innej osoby. Innym przykładem może być: „She’d rather her sister had chosen a different university.” – „Wolałaby, żeby jej siostra wybrała inną uczelnię.” (ale wybrała tę konkretną).
 • Używając czasu teraźniejszego: „I’d rather go for a walk than watch TV.” – „Wolałbym pójść na spacer niż oglądać telewizję.” Jest to prosty przykład wyrażenia preferencji dotyczącej obecnych działań.
 • W przypadku przeczeń: „John would rather not discuss the matter now.” – „John wolałby teraz nie omawiać tej sprawy.” Pokazuje to, jak wyrazić negatywną preferencję.
 • W kontekście porównań: „I’d rather eat Italian food than Chinese cuisine.” – „Wolałbym jeść włoskie jedzenie niż chińską kuchnię.” Tutaj porównujemy dwie różne opcje i wyrażamy preferencję. Innym przykładem może być: „She’d rather travel by train than by plane.” – „Wolałaby podróżować pociągiem niż samolotem.”
 • Pytanie o preferencje: „Would you rather spend your holiday in the mountains or at the seaside?” – „Wolałbyś spędzić wakacje w górach czy nad morzem?” To przykład pytania o preferencje, które może być przydatne w wielu sytuacjach.

Te przykłady pokazują, jak wszechstronne i użyteczne może być wyrażenie „I’d rather” w codziennym użyciu języka angielskiego.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

“I’d prefer” (Would prefer) w języku angielskim

Wyrażenie „I’d prefer” lub „would prefer” to angielski odpowiednik polskiego „wolałbym” lub „preferowałbym”. Używamy go, gdy chcemy wyrazić nasze preferencje lub wybór między różnymi opcjami. Po „would prefer” zawsze stosujemy bezokolicznik z „to”, jak w zdaniu: „I’d prefer to stay at home tonight.” – „Wolałbym zostać dziś wieczorem w domu.”

Kiedy mówimy o dwóch czynnościach i wybieramy jedną z nich, stosujemy zwrot „rather than”. Przykład: „I’d prefer to read a book rather than watch a movie.” – „Wolałbym przeczytać książkę niż oglądać film.” To jasno pokazuje, którą opcję wybieramy jako bardziej preferowaną.

Jeśli chcemy wyrazić preferencje dotyczące innej osoby, budujemy zdanie w sposób następujący: podmiot + „would prefer” + osoba (not) + podstawowa forma czasownika + reszta zdania. Obrazuje to zdanie: „She would prefer her brother to not play loud music.” – „Ona wolałaby, aby jej brat nie grał głośnej muzyki.” Tutaj jasno określamy preferencję dotyczącą zachowania innej osoby.

Te zasady pozwalają na precyzyjne i klarowne wyrażanie naszych preferencji w języku angielskim, co jest niezwykle ważne w efektywnej komunikacji.

I’d prefer – przykłady użycia

Konstrukcja „I’d prefer” jest użyteczna, gdy chcemy wyraźnie określić nasze preferencje. Oto kilka przykładów, które pokazują, jak można jej używać w różnych kontekstach:

 • W zdaniach z „to”: „I would prefer to spend the evening reading.” – „Wolałbym spędzić wieczór na czytaniu.” To zdanie wyraża prostą preferencję dotyczącą wyboru czynności. Innym przykładem jest: „He’d prefer not to discuss this issue right now.” – „On wolałby nie dyskutować o tej sprawie teraz.”
 • W zdaniach z „rather than”: „I’d prefer to walk rather than drive in this traffic.” – „Wolałbym iść pieszo niż jechać w tym ruchu.” Tutaj wyrażamy preferencję wyboru między dwoma opcjami. Innym przykładem może być: „She would prefer to cook at home rather than eat out.” – „Ona wolałaby gotować w domu niż jeść na mieście.”
 • Preferencje niedotyczące podmiotu zdania, budujemy w następujący sposób: „We’d prefer Tom to handle the presentation.” – „Wolelibyśmy, aby Tom zajął się prezentacją.” Innym przykładem może być: „They would prefer their children not to play video games all day.” – „Oni woleliby, aby ich dzieci nie grały cały dzień w gry wideo.”

“You’d better” (You had better) w języku angielskim

Wyrażenie „You’d better”, czyli „You had better”, można przetłumaczyć jako „będzie lepiej, jeśli” lub „lepiej żeby”. Stosujemy je, aby dać komuś dobrą radę lub sugerować, że pewne działanie jest bardziej wskazane.

Po „You’d better” zawsze używamy czasownika w formie podstawowej, a w przypadku formy przeczącej dodajemy „not”. Jest to bardzo praktyczne narzędzie językowe, pozwalające na wyrażanie zaleceń w sposób bezpośredni, często z implikacją, że nieprzestrzeganie tej rady może prowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Użycie „You’d better” w rozmowie sygnalizuje, że rada lub sugestia ma charakter istotny i warto ją wziąć pod uwagę.

You’d better – przykłady użycia

Konstrukcja „You’d better” jest często stosowana w języku angielskim, aby podkreślić ważność podjęcia określonej czynności lub uniknięcia jej. Oto kilka przykładów, które ilustrują jej zastosowanie:

 • „You’d better check the weather before you go hiking.” – „Lepiej sprawdź pogodę, zanim pójdziesz na wędrówkę.” To zdanie podkreśla, że sprawdzenie pogody jest ważne przed podjęciem aktywności na zewnątrz.
 • „She’d better not forget to send the report by tomorrow.” – „Lepiej, żeby nie zapomniała wysłać raportu do jutra.” W tym zdaniu sugeruje się, że nieprzesłanie raportu w terminie może mieć negatywne konsekwencje.
 • „They’d better reserve the tickets soon.” – „Lepiej, żeby zarezerwowali bilety wkrótce.” Tutaj podkreśla się znaczenie szybkiego działania w kontekście rezerwacji.
 • „We’d better keep quiet during the meeting.” – „Lepiej, żebyśmy zachowali ciszę podczas spotkania.” To zdanie sugeruje, że zachowanie ciszy jest wskazane w danej sytuacji.

Używanie „You’d better” w tych przykładach pomaga zaznaczyć, że pewne działania są bardziej pożądane lub konieczne, a ich niezrealizowanie może prowadzić do niekorzystnych wyników. Jest to skuteczny sposób na wyrażenie rad i zaleceń.

W tym artykule omówiliśmy trzy ważne konstrukcje gramatyczne w języku angielskim: „I’d rather”, „I’d prefer” oraz „you’d better”. Każda z nich służy do wyrażania preferencji, rad oraz sugestii w różnych kontekstach. Zrozumienie ich użycia i stosowanie w praktyce może znacząco poprawić Twoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Pamiętaj, że nauka gramatyki to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Systematyczna nauka i regularne powtarzanie materiału to klucz do sukcesu. Nie zapominaj o praktycznym stosowaniu poznanych konstrukcji w codziennych sytuacjach – to najlepszy sposób na utrwalenie wiedzy. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza! Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny i zachęcił Cię do dalszej nauki języka angielskiego. 

4.3/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.