Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak brzmieć uprzejmie? Zwroty grzecznościowe po angielsku
Gramatyka
Star icon
26.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Jak brzmieć uprzejmie? Zwroty grzecznościowe po angielsku

Spis treści

Wiele osób uczących się angielskiego, dla których ten język nie jest językiem ojczystym, zastanawia się, jak brzmieć uprzejmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ właściwe użycie zwrotów grzecznościowych to klucz do skutecznej i kulturalnej wymiany zdań.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie elementy gramatyki i słownictwa są niezbędne, aby nasz język angielski był postrzegany jako uprzejmy. Omówimy typowe zwroty grzecznościowe, zasady ich stosowania, a także konteksty, w których znajdują zastosowanie.

Poruszymy tematykę modalnych czasowników pomocniczych, które odgrywają ważną rolę w wyrażaniu uprzejmości, jak również zwrócimy uwagę na subtelne niuanse językowe, które mogą wpłynąć na odbiór naszych wypowiedzi. Artykuł będzie praktycznym przewodnikiem, dzięki któremu Twoje angielskie wypowiedzi staną się nie tylko poprawne, ale także wyjątkowo uprzejme.

Jakie są główne zasady gramatyczne uprzejmości po angielsku?

Uprzejmość w języku angielskim to coś więcej niż tylko znajomość zwrotów grzecznościowych. To sposób, w jaki formułujemy nasze wypowiedzi, by były one odbierane jako kulturalne i szanujące rozmówcę.

Gramatyka odgrywa tutaj kluczową rolę, a odpowiednia struktura zdania może znacząco wpłynąć na postrzeganie uprzejmości naszych wypowiedzi. Tak, struktura zdania ma istotny wpływ na poziom uprzejmości. W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jak poszczególne zasady gramatyczne wpływają na wyrażanie uprzejmości w angielskim.

Wyrażenia modalne

Użycie modalnych czasowników pomocniczych (np. could, might, should, would) pozwala na wyrażanie się w sposób bardziej uprzejmy i mniej bezpośredni. Na przykład:

 • Zamiast „May I ask …?” używamy „Might I ask if you are related to Mrs Bowdon?”, co jest formą bardziej formalną i uprzejmą.
 • „Would you mind moving your car, please?” jest delikatniejsze i bardziej uprzejme niż proste „Move your car, please.”

Zmiana czasów i form czasowników

Czasem używamy formy czasu przeszłego, odnosząc się do czasu teraźniejszego, aby brzmieć bardziej uprzejmie. Przykłady:

 • „I was hoping you had it.” zamiast „I hope you have it.” sprawia, że wypowiedź jest mniej bezpośrednia.
 • „I wanted to ask you a question.” jest bardziej uprzejme niż bezpośrednie „I want to ask you a question.”

Użycie „if” i grzeczności

Często używamy „if” z will, would, can, could, wprowadzając prośbę w sposób uprzejmy:

 • „If we can move on to the next point for discussion.” jest bardziej uprzejme niż bezpośrednie „Can we move on …?”

Dwuetapowe pytania

Zadawanie dwóch pytań zamiast jednego może sprawić, że nasze zapytanie będzie brzmiało mniej bezpośrednio. Przykład:

 • Zamiast bezpośrednio pytać „Can I borrow this pen?”, możemy zadać dwa pytania: „Is this your pen? Do you mind if I borrow it for a minute?”, co jest postrzegane jako bardziej uprzejme.

Zastosowanie się do tych zasad pomoże uczynić Twoje angielskie wypowiedzi bardziej uprzejmymi i kulturalnymi, co jest szczególnie ważne w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Jak prosić o coś uprzejmie?

Prośba o coś w języku angielskim może być sformułowana na różne sposoby. Użycie modalnych czasowników pomocniczych jest kluczowym elementem, który sprawia, że nasze prośby brzmią uprzejmie. Czasowniki modalne takie jak could, would, czy may nadają naszym prośbom miękkości i kultury, co jest szczególnie ważne w utrzymaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

Czasowniki modalne pełnią istotną rolę w angielskiej gramatyce, zwłaszcza gdy chcemy coś prosić lub poprosić o pozwolenie. Używając czasowników modalnych, nasze prośby stają się mniej bezpośrednie i bardziej uprzejme. Na przykład, zamiast mówić „Pour me the tea”, bardziej uprzejmie będzie „Could you please pour me the tea?”.

Sprawdź w poniższej tabeli, jakie czasowniki modalne można zastosować w prośbach, na podstawie przykładowych zdań.

Czasownik modalny Przykłady zdań
Could Could you help me with this report, please?
Would Would you mind opening the window?
May May I use your phone to make a quick call?
Might Might I suggest a different approach?
Can Can you pass me the salt?

 

Korzystając z czasowników modalnych, możemy wyrazić naszą prośbę w sposób, który jest zarówno kulturalny, jak i szanujący odbiorcę. Jest to fundamentalna umiejętność w komunikacji angielskiej, pozwalająca na budowanie pozytywnych relacji z innymi.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jakie są różnice między stylem formalnym i nieformalnym?

Różnice między stylem formalnym a nieformalnym w języku angielskim dotyczą przede wszystkim wyboru słownictwa, struktury zdania, a także zastosowania pewnych gramatycznych form i zwrotów. Oto główne różnice.

Wybór słownictwa: W stylu formalnym używa się bardziej zaawansowanego i specjalistycznego słownictwa, podczas gdy w stylu nieformalnym stosuje się potoczne wyrażenia i slang.

 • Formalny: We would like to inquire about the availability of your conference facilities.
 • Nieformalny: Hey, can I ask if your place is free for a meeting?

Struktura zdań: Styl formalny charakteryzuje się pełną, często bardziej skomplikowaną strukturą zdań. Styl nieformalny pozwala na używanie skrótów myślowych i bardziej bezpośrednią strukturę.

 • Formalny: I am writing to express my dissatisfaction with the service provided.
 • Nieformalny: Just wanted to say I’m not happy with the service.

Użycie czasowników modalnych i zwrotów grzecznościowych: W komunikacji formalnej częściej wykorzystuje się czasowniki modalne (np. would, could) i zwroty grzecznościowe, aby wyrażenia były bardziej uprzejme i mniej bezpośrednie.

 • Formalny: Could you possibly send me the report by tomorrow?
 • Nieformalny: Can you send me the report by tomorrow?

Użycie konstrukcji pasywnych: Konstrukcje biernie są częściej stosowane w stylu formalnym, co pozwala na uniknięcie bezpośredniego wskazywania wykonawcy akcji.

 • Formalny: The meeting has been scheduled for Thursday.
 • Nieformalny: We’ve scheduled the meeting for Thursday.

Użycie zwrotów grzecznościowych i tytułów: W stylu formalnym często stosuje się pełne formy grzecznościowe i tytuły, podczas gdy w stylu nieformalnym można używać imion lub nawet pseudonimów.

 • Formalny: Dear Mr. Smith, I am pleased to inform you…
 • Nieformalny: Hi John, good news…

Jak mogą wyglądać przykładowe wypowiedzi w stylu formalnym i nieformalnym? Sprawdźmy.

Styl formalny, to na przykład list motywacyjny: „I am writing to express my interest in the position advertised on your company’s website. With my extensive experience in the industry, coupled with my skills in project management, I am confident in my ability to significantly contribute to your team.”

Styl nieformalny, to na przykład wiadomość do przyjaciela: „Hey! Guess what? I found this cool job ad online and I’m gonna apply. Wish me luck! It’s right up my alley and you know how much I love a challenge.”

Jakich słów używać, aby brzmieć uprzejmie po angielsku

Użycie odpowiednich słówek może znacząco wpłynąć na postrzeganie naszej uprzejmości w języku angielskim. Poniższa tabela przedstawia 15 słówek, które pomogą brzmieć bardziej uprzejmie. 

Angielskie słówko Polskie tłumaczenie
Please Proszę
Thank you Dziękuję
Excuse me Przepraszam
Sorry Przykro mi
May I Czy mogę
Would you Czy mógłbyś/mogłabyś
Could you Czy mógłbyś/mogłabyś
Kindly Uprzejmie
Certainly Oczywiście
Appreciate Doceniać
Grateful Wdzięczny
Pardon Przepraszam (formalnie)
Regards Pozdrowienia
Help Pomoc
Understand Rozumieć

 

Poza tymi przydatnymi słówkami po angielsku, które warto zapamiętać, aby brzmieć bardziej uprzejmie, warto także zapoznać się z zasadami grzecznościowymi w kontekście angielskiego słownictwa. Opisaliśmy je poniżej. 

Nieokreślony język

Używanie nieokreślonego języka (vague language) pozwala na brzmienie mniej bezpośrednim i bardziej ogólnym, co jest często odbierane jako bardziej uprzejme. Przykłady:

 • Zamiast mówić „It’s seven o’clock so we should be leaving now.”, uprzejmie powiemy „It’s about seven o’clock so I think we should be leaving soon.”, co sprawia, że wypowiedź brzmi mniej bezpośrednio.
 • Pytając o kolor sukienki, zamiast bezpośredniego „What colour is your dress?”, można użyć „It’s kind of green and brown, with a few gold buttons on the front.”, co dodaje wypowiedzi nieokreśloności.

Wyrażanie szacunku

Wyrażanie szacunku to jedna z podstawowych zasad uprzejmości w języku angielskim. Używając pewnych zwrotów grzecznościowych, pokazujemy, że cenimy i szanujemy naszego słuchacza lub czytelnika. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach formalnych, gdzie odpowiedni dobór zwrotów może znacząco wpłynąć na postrzeganie naszej kultury osobistej.

Przykłady:

 • Zwracając się do publiczności: „Ladies and gentlemen, please welcome Mr Patrick Murphy …” zamiast prostego „Here’s Patrick Murphy …”.
 • Kelner w restauracji może powiedzieć: „May I take your plate, sir?” co jest odbierane jako bardziej uprzejme niż „Can I take your plate?”.
 • Wypisując podziękowanie: „Thank you for your wonderful gift.” jest bardziej eleganckie i szanujące odbiorcę niż bezpośrednie „Thanks for the gift.”.
 • Pytając nieznajomego o drogę: „Excuse me, I’m looking for Cathedral Street.” jest bardziej uprzejme i mniej bezpośrednie niż „Where’s Cathedral Street?”.

W formalnych kontekstach, kiedy nie znamy osoby, z którą rozmawiamy, używamy tytułów takich jak Mr + nazwisko, Ms + nazwisko, sir, madam, doktor (Dr), profesor (Prof.), co dodatkowo podkreśla nasz szacunek.

 • Na przykład, wypowiedź „Here’s your credit card, Mr Watts. Have a safe trip.” jest bardziej uprzejma i pokazuje większy szacunek niż bezosobowe „Here’s your credit card. Bye.”.

Umiar w wyrażaniu się

Starając się nie być zbyt bezpośrednim w mowie i piśmie, często stosujemy różne techniki, które czynią nasze wypowiedzi mniej bezpośrednimi. Jedną z takich metod jest użycie słów łagodzących (hedges), które sprawiają, że nasze zdania brzmią łagodniej.

Przykłady:

 • Zamiast mówić bezpośrednio „It’s cold in here. Let’s close the window.”, bardziej uprzejmie będzie powiedzieć „It’s kind of cold in here, isn’t it? Could we close the window?”, co sprawia, że prośba jest mniej bezpośrednia i bardziej dyplomatyczna.
 • Kiedy chcemy, aby ktoś ściszył radio, zamiast imperatywu „Turn down the radio.”, bardziej uprzejme będzie „Could you just turn the radio down a little, please?”.
 • Dając krytykę dotyczącą gry muzycznej, zamiast bezpośredniego „Your playing is bad.”, można użyć „Your playing could possibly be improved. You may need to spend more time working a little bit on the rhythm.”, co jest mniej bezpośrednie i pozwala zachować dobre relacje.

Stosowanie tych zasad uprzejmości w słownictwie pozwala na budowanie pozytywnych relacji z innymi, pokazując jednocześnie naszą kulturę osobistą i szacunek dla rozmówcy.

Popularne uprzejme zwroty po angielsku 

W języku angielskim istnieje wiele uprzejmych zwrotów, które są kluczowe w budowaniu pozytywnych relacji oraz w kulturalnej komunikacji. Oto tabela z popularnymi zwrotami grzecznościowymi wraz z ich polskimi tłumaczeniami, które mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach.

Angielski zwrot Polskie tłumaczenie
Excuse me Przepraszam
Please Proszę
Thank you Dziękuję
I’m sorry Przykro mi
Could you…? Czy mógłbyś/mogłabyś…?
Would you mind…? Czy miałbyś/miałabyś coś przeciwko?
I’d like to apologize Chciałbym/Chciałabym przeprosić
May I…? Czy mogę…?
Do you have any questions? Czy masz jakieś pytania?
How may I help you? Jak mogę Ci pomóc?
I appreciate your help Doceniam Twoją pomoc
It’s very kind of you To bardzo miło z Twojej strony
Thank you for your patience Dziękuję za cierpliwość
Where can I find…? Gdzie mogę znaleźć…?
Sir/Madam Panie/Pani

 

Podsumowując, znajomość uprzejmych zwrotów i zasad gramatycznych w języku angielskim jest kluczowa dla efektywnej i kulturalnej komunikacji. Stosowanie odpowiednich form czasowników modalnych, struktur zdań oraz słownictwa może znacząco wpłynąć na odbiór naszych wypowiedzi jako uprzejmych i szanujących rozmówcę. Pamiętajmy, że uprzejmość i kultura osobista w komunikacji to nie tylko kwestia języka, ale także wyraz szacunku dla innych.

Czy artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.