Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Zaimki zwrotne w języku angielskim: zastosowanie i przykłady
Gramatyka
Star icon
27.03.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Zaimki zwrotne w języku angielskim: zastosowanie i przykłady

Spis treści

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns) w języku angielskim to specjalna kategoria zaimków używanych, gdy podmiot i obiekt zdania odnoszą się do tej samej osoby lub rzeczy. Innymi słowy, są wykorzystywane, aby podkreślić, że podmiot zdania wykonuje opisywaną czynność samodzielnie. To krótkie słówka, które w języku polskim, w zależności od kontekstu, tłumaczy się je jako się, siebie, sobie lub samodzielnie (sam, sama, samo, sami, same).

W poniższym artykule zamieściliśmy wiele praktycznych przykładów oraz wskazówek, dzięki którym zrozumienie tej części gramatyki nie powinno stanowić już dłużej problemu!

Co to są zaimki zwrotne?

Zaimki zwrotne to kategoria zaimków używana w języku angielskim, która pozwala na wyrażenie akcji wykonanej przez podmiot i skierowanej na niego samego. Służą one do podkreślenia, że dana osoba wykonuje czynność samodzielnie, bez pomocy innych. Zaimki zwrotne są niezastąpione w sytuacjach, gdy chcemy zaznaczyć autonomię działania lub jego introspektywny charakter. Dzięki nim możemy również wzmocnić wypowiedź, dodając jej dodatkowego nacisku na zaangażowanie lub odpowiedzialność podmiotu za wykonaną akcję.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak powstają zaimki zwrotne? 

Zaimki zwrotne w języku angielskim tworzone są przez dodanie końcówki „-self” (w liczbie pojedynczej) lub „-selves” (w liczbie mnogiej) do odpowiednich zaimków osobowych. Ich forma zależy bezpośrednio od podmiotu zdania, co oznacza, że każdy zaimek osobowy ma swój zwrotny odpowiednik = w języku angielskim każda osoba gramatyczna ma przypisany zaimek zwrotny (w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie w każdym przypadku wykorzystujemy słówko „się”).

Oto tabela prezentująca zaimki zwrotne dla różnych podmiotów wraz z ich angielskimi odpowiednikami:

Podmiot w języku polskim Zaimki osobowe (angielski) Zaimki zwrotne (angielski)
ja I myself
ty you (singular) yourself
on he himself
ona she herself
ono it itself
my we ourselves
wy you (plural) yourselves
oni/one they themselves

 

Reguły tworzenia zaimków zwrotnych są proste i intuicyjne. W zależności od podmiotu, do zaimka osobowego dodajemy właściwą końcówkę, tworząc tym samym formę zwrotną. Ważne jest, aby pamiętać, że zaimki zwrotne w liczbie mnogiej zawsze przyjmują końcówkę „-selves”.

W jakich sytuacjach stosuje się zaimki zwrotne?

Zaimki zwrotne w języku angielskim znajdują zastosowanie w 5 kluczowych sytuacjach, które pozwalają na wyrażenie samodzielności działania, podkreślenie zaangażowania podmiotu w wykonaną akcję, a także na wzmocnienie wypowiedzi. Oto najważniejsze z nich:

1. Kiedy podmiot wykonuje akcję na sobie samym.

 • Przykład: She cut herself while cooking. (Ona skaleczyła się, gotując.)
 • W tym przypadku „herself” wskazuje na to, że akcja skaleczenia dotyczyła bezpośrednio osoby wykonującej czynność.

2. Aby podkreślić, że osoba wykonała coś samodzielnie, bez pomocy.

 • Przykład: He repaired the bike himself. (On sam naprawił rower.)
 • „Himself” tutaj użyte podkreśla, że akcja naprawy została wykonana wyłącznie przez niego, bez wsparcia innych osób.

3. W celu wzmocnienia znaczenia zdania lub dodać nacisk na podmiot.

 • Przykład: The CEO himself welcomed us. (To prezes osobiście nas powitał.)
 • Użycie „himself” w tym kontekście służy wzmocnieniu faktu, że to właśnie taka ważna osoba jak prezes zajęła się powitaniem, co może być odbierane jako wyjątkowe lub nieoczekiwane.

4. Kiedy podmiot i obiekt zdania są tą samą osobą/rzeczą.

 • Przykład: You should believe in yourself. (Powinieneś wierzyć w siebie.)
 • „Yourself” akcentuje, że wiara powinna być skierowana wewnętrznie, na samą osobę mówiącą.

5. W refleksyjnych strukturach zwrotnych, gdzie akcja odnosi się bezpośrednio do podmiotu.

 • Przykład: They found themselves in a difficult situation. (Oni znaleźli się w trudnej sytuacji.)
 • „Themselves” tutaj pokazuje, że osoby o których mowa, nieoczekiwanie stają w obliczu pewnej sytuacji, co ma bezpośredni wpływ na nich samych.

Dodatkowe przykłady zdań z zaimkami zwrotnymi: 

 1. I made this cake myself. (Zrobiłem ten tort sam.) – Tutaj „myself” podkreśla, że to ja samodzielnie wykonałem to działanie, bez pomocy innych.
 2. You should take care of yourself. (Powinieneś/powinnaś zadbać o siebie.) – W tym zdaniu „yourself” użyte jest do wskazania, że adresat powinien sam zadbać o swoje dobrostan.
 3. He fixed the car himself. (On sam naprawił samochód.) – „Himself” akcentuje, że on, bez czyjejś pomocy, dokonał naprawy samochodu.
 4. She taught herself to play the piano. (Ona sama nauczyła się grać na pianinie.) – „Herself” w tym kontekście wskazuje na samodzielność i determinację osoby uczącej się grać na pianinie.
 5. The cat cleaned itself. (Kot umył się sam.) – „Itself” użyte jest tutaj, aby podkreślić, że kot samodzielnie zadbał o swoją higienę.
 6. We have to defend ourselves. (Musimy bronić się sami.) – „Ourselves” podkreśla, że grupa mówiących (my) musi podjąć działanie obronne bez wsparcia z zewnątrz.
 7. You guys need to prepare yourselves for the trip. (Musicie przygotować się sami na wycieczkę.) – „Yourselves” w tym zdaniu akcentuje, że grupa adresatów powinna samodzielnie podjąć przygotowania do podróży.
 8. They organized the event themselves. (Oni sami zorganizowali wydarzenie.) – „Themselves” użyte w tym kontekście wskazuje na samodzielność grupy osób w organizacji wydarzenia, bez pomocy zewnętrznej.

Zaimki zwrotne są fundamentalnym elementem języka angielskiego, umożliwiającym wyrażanie szeregu znaczeń i emocji, od samodzielności po wzmocnienie wypowiedzi. Ich właściwe użycie jest kluczowe dla precyzyjnej i efektywnej komunikacji.

Co to są zaimki emfatyczne i czym różnią się od zaimków zwrotnych?

Zaimki emfatyczne, znane również jako intensive pronouns, podobnie jak zaimki zwrotne, tworzone są przez dodanie końcówki „-self” dla liczby pojedynczej lub „-selves” dla liczby mnogiej do odpowiednich zaimków osobowych, a ich głównym zadaniem jest podkreślenie, wzmocnienie czy zaznaczenie ważności podmiotu lub obiektu w zdaniu.

Poniżej znajduje się porównanie zaimków emfatycznych i zwrotnych, które pomoże zrozumieć ich różnice:

Zaimki Funkcja w zdaniu Przykłady użycia Różnice w użyciu
Zaimki zwrotne Odnoszą akcję z powrotem na podmiot. Używane, gdy podmiot i obiekt są tą samą osobą lub rzeczą. „She looked at herself in the mirror.” (Ona spojrzała na siebie w lustrze.) Zaimki zwrotne wskazują na zwrotność akcji. Są niezbędne do konstrukcji gramatycznej zdania, pokazując, że podmiot wykonuje akcję na sobie samym.
Zaimki emfatyczne Podkreślają znaczenie podmiotu lub obiektu, dodając nacisk. „The president himself gave the speech.” (Prezydent osobiście wygłosił przemówienie.) Zaimki emfatyczne służą do wzmocnienia, podkreślenia podmiotu lub obiektu. Nie są kluczowe dla struktury gramatycznej zdania i mogą być pominięte bez zmiany jego głównego znaczenia.

 

Zaimki emfatyczne mogą pojawić się bezpośrednio po podmiocie, do którego się odnoszą, lub na końcu zdania dla dodania nacisku. Są one używane do podkreślenia, że dokładnie ten podmiot (i nie ktoś inny) wykonał akcję, jest odpowiedzialny za coś, lub jest szczególnie ważny w danym kontekście. 

Podsumowanie 

Podsumowując, zaimki zwrotne są nieodłącznym elementem języka angielskiego, umożliwiającym bardziej precyzyjne i ekspresywne formułowanie myśli. Ich właściwe zrozumienie i użycie są istotne dla każdego, kto chce skutecznie komunikować się w tym języku. Poprzez praktyczne przykłady i wskazówki zawarte w tym artykule, czytelnicy mogą lepiej opanować zasady stosowania zaimków zwrotnych, co z pewnością przyczyni się do ich językowej kompetencji.

Zachęcamy do dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie gramatyki angielskiej, by móc swobodnie i poprawnie posługiwać się zaimkami zwrotnymi oraz innymi elementami języka! 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.