Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns) w języku angielskim  
Gramatyka
Star icon
08.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns) w języku angielskim  

Spis treści

Zaimki nieokreślone są ważnym elementem w angielskiej gramatyce. W przeciwieństwie do zaimków określonych, które wskazują na konkretne osoby, miejsca czy przedmioty, zaimki nieokreślone pozostają ogólne i nieprecyzyjne. Ich głównym zadaniem jest odnoszenie się do osób, rzeczy lub miejsc w sposób uniwersalny, bez podawania szczegółów. Dzięki temu, mogą one odnosić się do szerokiej gamy podmiotów, pozwalając na bardziej elastyczne wyrażania myśli i idei.

Różnica między zaimkami określonymi a nieokreślonymi odzwierciedla sposób, w jaki organizujemy naszą wypowiedź – czy chcemy mówić o czymś konkretnym, czy też preferujemy pozostać na gruncie ogólnych stwierdzeń. Zaimki nieokreślone, takie jak „someone”, „anything”, „nowhere”, z natury swojej nie wskazują bezpośrednio na żaden określony element rzeczywistości, co sprawia, że są niezwykle przydatne w codziennej komunikacji, zwłaszcza gdy chcemy pozostawić pewien stopień nieokreśloności.

W dalszej części artykułu omówimy różne rodzaje zaimków nieokreślonych, ich zastosowanie oraz kluczowe różnice w stosunku do zaimków określonych. Zdobyta wiedza przyda się nie tylko na egzaminie z angielskiego, ale również w codziennych sytuacjach. Odkrywanie tajników angielskiej gramatyki z Novakid to świetny sposób na poprawę swoich umiejętności językowych.

Zasady stosowania zaimków nieokreślonych w języku angielskim   

W tej części wpisu omówimy zasady stosowania zaimków nieokreślonych w języku angielskim. Sprawdzimy, kiedy i jak używać tych  narzędzi językowych, aby komunikacja po angielsku była jeszcze bardziej precyzyjna i naturalna. Przygotowaliśmy również szereg przykładowych zdań, które pomogą uczniom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i zachęcą do praktycznego stosowania zaimków nieokreślonych w codziennej komunikacji.

Nieodmienność zaimków nieokreślonych

Zaimki nieokreślone nie odmieniają się przez przypadki w przeciwieństwie do rzeczowników. Oznacza to, że ich forma pozostaje niezmienna niezależnie od funkcji składniowej, jaką pełnią w zdaniu. Ta cecha sprawia, że zaimki nieokreślone są wyjątkowo łatwe w użyciu, ponieważ nie musimy martwić się o zmiany formy w zależności od roli gramatycznej.

Przykłady zdań:

 1. Someone left their umbrella. – Ktoś zostawił swoją parasolkę.
 2. Anything is better than nothing. – Cokolwiek jest lepsze niż nic.
 3. Nobody knows the truth. – Nikt nie zna prawdy.
 4. Everything is ready. – Wszystko jest gotowe.

Traktowanie zaimków nieokreślonych jako liczbę pojedynczą

Niektóre zaimki nieokreślone, takie jak „everybody” i „everyone”, sugerują mnogość, lecz gramatycznie traktuje się je jako liczbę pojedynczą. Oznacza to, że czasowniki i zaimki osobowe, które do nich odnoszą, muszą również przyjąć formę pojedynczą. Jest to istotna zasada, która wpływa na poprawność gramatyczną naszych wypowiedzi i wymaga uwagi przy konstruowaniu zdań.

Przykłady zdań:

 1. Everyone has their own opinion. – Każdy ma swoje własne zdanie.
 2. Somebody has left his jacket. – Ktoś zostawił swoją kurtkę.
 3. Nobody was there to help us.- Nikt nie był tam, by nam pomóc.
 4. Everything is under control. – Wszystko jest pod kontrolą.

Funkcje zaimków nieokreślonych w zdaniu

Zaimki nieokreślone mogą pełnić różne funkcje składniowe w zdaniu, co znacząco wpływa na ich wszechstronność i użyteczność w komunikacji. Mogą one występować jako:

 • Podmiot: wyznaczają wykonawcę czynności.
 • Dopełnienie: określają na kogo lub na co oddziałuje czynność.
 • Przydawka: dodają informacje o rzeczowniku.
 • Orzecznik: stanowią część orzeczenia, opisując stan lub cechę podmiotu.

Przykłady zdań:

 • Podmiot: Someone called you. – Ktoś zadzwonił do ciebie.
 • Dopełnienie: I need something to drink. – Potrzebuję czegoś do picia.
 • Przydawka: Is there any book that I could borrow? – Czy jest jakaś książka, którą mógłbym pożyczyć?
 • Orzecznik: The winner is nobody we know.” – Zwycięzcą jest nikt, kogo znamy.

Te przykłady ilustrują, jak zaimki nieokreślone mogą być zastosowane w różnych kontekstach zdaniowych, co podkreśla ich znaczenie w budowaniu płynnych i zrozumiałych wypowiedzi w języku angielskim.

Zaimki rozpoczynające się od „some-„

Zaimki rozpoczynające się od „some-” stosujemy w zdaniach twierdzących, gdy mówimy o nieokreślonej ilości czegoś. W kontekście rzeczowników policzalnych „some” łączymy z liczebnikiem mnogim, na przykład „some apples”, co oznacza nieokreśloną ilość, ale może sugerować większą ilość niż „a few”. Ten rodzaj zaimka jest bardzo przydatny, gdy chcemy wyrazić ogólny pomysł na posiadanie pewnej ilości czegoś bez konieczności bycia specyficznym.

Przykłady zdań:

 1. I have some friends in London. – Mam kilku przyjaciół w Londynie.
 2. Would you like some coffee? – Czy chciałbyś trochę kawy?
 3. She bought some books yesterday. – Wczoraj kupiła kilka książek.
 4. We need some eggs for the recipe. – Potrzebujemy kilku jajek do przepisu.

Zaimki rozpoczynające się od „any-„

Zaimki rozpoczynające się od „any-” używamy w pytaniach i przeczeniach, gdy mówimy o dowolnej ilości czegoś. Dla rzeczowników policzalnych „any” łączymy z liczebnikiem mnogim, na przykład „any questions”. W pytaniach i przeczeniach „any” oznacza dowolną ilość, w tym zero, co czyni go niezwykle przydatnym w wielu kontekstach komunikacyjnych.

Przykłady zdań:

 1. Do you have any money? – Czy masz jakieś pieniądze?
 2. I don’t have any ideas. – Nie mam żadnych pomysłów.
 3. Are there any tickets left? – Czy zostały jeszcze jakieś bilety?
 4. She didn’t eat any bread. – Ona nie zjadła żadnego chleba.

Zaimki rozpoczynające się od „no-„

Zaimki rozpoczynające się od „no-” używamy w zdaniach przeczących, gdy mówimy o braku czegoś. „No” bezpośrednio wskazuje na brak, co jest szczególnie użyteczne, gdy chcemy wyraźnie zaznaczyć nieobecność czegoś w danej sytuacji.

Przykłady zdań:

 1. There are no cookies left. – Nie ma już ciastek.
 2. He has no interest in sports. – On nie interesuje się sportem.
 3. There were no guests at the party. – Na przyjęciu nie było gości.
 4. She received no help from anyone. – Nie otrzymała pomocy od nikogo.

Zaimki rozpoczynające się od „every-„

Zaimki rozpoczynające się od „every-” używamy w zdaniach twierdzących, przeczeniach i pytaniach, gdy mówimy o całej ilości czegoś lub każdym elemencie grupy bez wyjątku. Służą one do generalizowania, podkreślając, że coś dotyczy wszystkich elementów w danej kategorii.

Przykłady zdań:

 1. Every student must pass the exam. – Każdy student musi zdać egzamin.
 2. Every attempt was unsuccessful. – Każda próba była nieudana.
 3. Did you check every room? – Czy sprawdziłeś każdy pokój?
 4. Every answer was correct. – Każda odpowiedź była poprawna.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Lista zaimków niekreślonych w języku angielskim  

Poniższa tabela pokazuje, jak używać zaimków nieokreślonych w różnych sytuacjach. Podajemy tutaj też praktyczne przykłady, które można wykorzystać w codziennej komunikacji. Zrozumienie i prawidłowe stosowanie tych zaimków znacząco poprawi Twoje umiejętności w zakresie języka angielskiego.

Zaimki Polskie tłumaczenie Przykład zdania po angielsku Przykład zdania po polsku
somebody ktoś „Can somebody help me?” „Czy ktoś może mi pomóc?”
someone ktoś „Someone called you.” „Ktoś do ciebie dzwonił.”
something coś „I need something to eat.” „Potrzebuję czegoś do jedzenia.”
somewhere gdzieś „Let’s go somewhere warm.” „Chodźmy gdzieś, gdzie jest ciepło.”
anybody ktokolwiek „Does anybody know the answer?” „Czy ktokolwiek zna odpowiedź?”
anyone ktokolwiek „Anyone can join the club.” „Ktokolwiek może dołączyć do klubu.”
anything cokolwiek „I would do anything for you.” „Zrobiłbym dla ciebie cokolwiek.”
anywhere gdziekolwiek „You can find it anywhere.” „Możesz to znaleźć gdziekolwiek.”
nobody nikt „Nobody came to the meeting.” „Nikt nie przyszedł na spotkanie.”
no-one nikt „No-one knows the truth.” „Nikt nie zna prawdy.”
nothing nic „There is nothing to worry about.” „Nie ma się o co martwić.”
nowhere nigdzie „We have nowhere to go.” „Nie mamy dokąd iść.”
somewhat do pewnego stopnia „The task is somewhat difficult.” „Zadanie jest do pewnego stopnia trudne.”
somehow jakoś „We need to solve this problem somehow.” „Musimy jakoś rozwiązać ten problem.”
anyone else ktokolwiek inny „Does anyone else want to come?” „Czy ktokolwiek inny chce przyjść?”
anything else cokolwiek innego „Do you need anything else?” „Czy potrzebujesz czegoś jeszcze?”
anywhere else gdziekolwiek indziej „I can’t find it here. Can I find it anywhere else?” „Nie mogę tego znaleźć tutaj. Czy mogę to znaleźć gdziekolwiek indziej?”
anyhow tak czy inaczej „I don’t like it, but I’ll do it anyhow.” „Nie podoba mi się to, ale zrobię to tak czy inaczej.”
anything like cokolwiek podobnego „I’ve never seen anything like it before.” „Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego.”
someone else ktoś inny „Someone else might know the answer.” „Ktoś inny może znać odpowiedź.”

 

Zaimki odnoszące się do ludzi

Zaimki odnoszące się do ludzi to te, które mogą być używane w kontekście wskazywania na osoby. Należą do nich: „somebody”, „someone”, „anybody”, „anyone”, „nobody”, „no-one”, „everyone”, „everybody”, „someone else”, „anyone else”. Te zaimki są kluczowe, gdy mówimy o ludziach w sposób ogólny, nie wymieniając ich imion czy konkretnych cech.

Przykłady zdań:

 • Somebody called me last night. – Ktoś do mnie dzwonił wczoraj wieczorem.
 • Anyone can join the game. – Ktokolwiek może dołączyć do gry.
 • Nobody knew the answer. – Nikt nie znał odpowiedzi.
 • Everyone is welcome here. – Każdy jest tutaj mile widziany.
 • Someone else might have taken your book. – Ktoś inny mógł wziąć twoją książkę.

Zaimki odnoszące się do rzeczy

Zaimki odnoszące się do rzeczy umożliwiają mówienie o przedmiotach, koncepcjach czy sytuacjach bez specyfikowania ich. Do tej grupy należą: „something”, „anything”, „nothing”, „everything”, „anything else”. Użycie tych zaimków jest przydatne, gdy chcemy poruszyć temat rzeczy w sposób ogólny lub nie mamy na myśli nic konkretnego.

Przykłady zdań:

 • Something is missing from my bag. – Coś zniknęło z mojej torby.
 • Can you hear anything? – Czy słyszysz cokolwiek?
 • There was nothing in the box. – W pudełku nic nie było.
 • Everything is ready for the party. – Wszystko jest gotowe na przyjęcie.
 • Do you need anything else for your project? – Czy potrzebujesz czegoś jeszcze do swojego projektu?

Zaimki odnoszące się do miejsca

Zaimki odnoszące się do miejsca pozwalają na wskazanie lokalizacji lub przestrzeni w sposób ogólny. Zaliczają się do nich: „somewhere”, „anywhere”, „nowhere”, „everywhere”, „anywhere else”. Są one niezbędne, kiedy chcemy mówić o miejscu bez podawania jego dokładnej nazwy lub lokalizacji.

Przykłady zdań:

 • Let’s meet somewhere downtown. – Spotkajmy się gdzieś w centrum.
 • You can find these flowers anywhere. – Możesz znaleźć te kwiaty gdziekolwiek.
 • She was nowhere to be found. – Nie można było jej nigdzie znaleźć.
 • He has traveled everywhere in the world. – Podróżował po całym świecie.
 • Is there anywhere else I can park? – Czy jest gdzieś indziej, gdzie mogę zaparkować?

Przykłady użycia zaimków nieokreślonych w zdaniach

W ostatniej części artykułu skupimy się na praktycznym zaastosowaniu zaimków nieokreślonych w zdaniach po angielsku. Pokażemy, jak mogą być używane w różnorodnych kontekstach, by wzbogacić komunikację i uczynić ją naturalną.

Przykłady w zdaniach twierdzących

Zdania twierdzące z użyciem zaimków nieokreślonych pozwalają na wyrażenie ogólności lub wprowadzenie elementu nieokreśloności w kontekście komunikacji. Używamy ich, gdy chcemy mówić o osobach, rzeczach lub miejscach w sposób ogólny, bez podawania konkretnych szczegółów. Oto przykłady takich zdań:

 • Someone knows the answer. – Ktoś zna odpowiedź.
 • Everything is possible if you believe. – Wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz.
 • Something made me smile today. – Coś sprawiło, że dzisiaj się uśmiechnąłem.
 • Somewhere out there is a place for us. – Gdzieś tam jest miejsce dla nas.
 • Anyone can learn to dance with enough practice. – Ktokolwiek może nauczyć się tańczyć przy wystarczającej praktyce.

Przykłady w zdaniach przeczących

Zdania przeczące z użyciem zaimków nieokreślonych służą do wyrażenia braku czegoś, nieobecności kogoś lub nieistnienia pewnych sytuacji. Są one kluczowe dla podkreślenia braku akcji, stanu lub przedmiotu. Przykłady takich zdań:

 • Nobody was at home. – Nikt nie był w domu.
 • Nothing can stop us now. – Nic nas teraz nie powstrzyma.
 • Nowhere could be found a better place. – Nigdzie nie można było znaleźć lepszego miejsca.
 • No one understood the question. – Nikt nie zrozumiał pytania.
 • W zdaniach przeczących przy użyciu zaimka

Przykłady w zdaniach przeczących przy użyciu zaimka

Stosowanie zaimka w zdaniach przeczących dodaje dodatkową warstwę negacji, często odnosząc się do braku działań lub reakcji. Takie zdania są użyteczne, gdy chcemy podkreślić nieobecność aktywności lub cechy. Przykłady:

 • I have no idea what you’re talking about. – Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
 • She had no intention of staying. – Nie miała zamiaru zostawać.
 • They found no evidence of foul play. – Nie znaleźli żadnych dowodów na nieczystą grę.
 • He gave no reason for his absence. – Nie podał powodu swojej nieobecności.

Przykłady w zdaniach pytających

Zdania pytające z użyciem zaimków nieokreślonych pozwalają na zadawanie pytań w sposób otwarty, nie ograniczając odpowiedzi do konkretnych osób, przedmiotów czy miejsc. Są one niezwykle przydatne w codziennej komunikacji, gdy poszukujemy informacji bez dokładnego wskazania, o co konkretnie nam chodzi. Przykłady:

 • Is there anything I can do to help? – Czy jest coś, co mogę zrobić, aby pomóc?
 • Can anyone answer this question? – Czy ktokolwiek może odpowiedzieć na to pytanie?
 • Do you know somewhere we can eat? – Czy znasz jakieś miejsce, gdzie możemy coś zjeść?
 • Has anybody seen my keys? – Czy ktokolwiek widział moje klucze?

Zaimki nieokreślone stanowią fundamentalny element języka angielskiego, umożliwiając komunikację na wielu poziomach i w różnorodnych kontekstach. Ich zrozumienie i prawidłowe stosowanie otwiera drzwi do efektywnej komunikacji. Zachęcamy do dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie gramatyki angielskiej, by móc swobodnie i poprawnie posługiwać się zaimkami nieokreślonymi oraz innymi elementami języka, co z pewnością wzbogaci zdolności językowe uczniów. 

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.