Scrolltop arrow icon
Prop 1 Prop 2
Chcesz, aby Twoje dziecko było dwujęzyczne? ✌Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną!
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Udostępnij
LinkedIn share icon
Third Conditional - czym jest trzeci tryb warunkowy w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
21.08.2023
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

Third Conditional – czym jest trzeci tryb warunkowy w języku angielskim

Spis treści

Third Conditional, inaczej nazywany trzecim trybem warunkowym lub trzecim okresem warunkowym, jest 1 z 4 trybów warunkowych w języku angielskim. Wykorzystywany jest do wyrażania hipotetycznych sytuacji w przeszłości, których nie można już zmienić. Ten trzeci okres warunkowy odnosi się do sytuacji, które są niemożliwe do spełnienia, ponieważ dotyczą przeszłych wydarzeń. Rozważamy w nim, co by się stało, gdyby przeszłość wyglądała inaczej.

Czytając ten artykuł, dowiesz się, jak poprawnie budować i używać zdań w trzecim trybie warunkowym w języku angielskim. Na końcu znajdują się praktyczne ćwiczenia na trzeci tryb warunkowy, które pomogą w utrwaleniu nowej wiedzy.

Kiedy używamy trzeciego okresu warunkowego?

Trzeciego okresu warunkowego w języku angielskim używamy głównie do opisywania hipotetycznych sytuacji, które miałyby miejsce w przeszłości. Gdyby coś wydarzyło się lub nie wydarzyło w przeszłości, miałoby to określony skutek, także w przeszłości. W praktyce ten tryb warunkowy wyraża pewien żal lub spekulacje na temat tego, co mogłoby się stać, ale się nie stało.

Jak budować zdania używając trzeciego trybu warunkowego?

Budowa zdania w trzecim trybie warunkowym wymaga zastosowania dwóch członów:

 • zdania podrzędnego, wyrażającego warunek w czasie Past Perfect, które rozpoczynamy słówkiem „if” 
 • zdania nadrzędnego, które opisuje skutki spełnienia tego warunku, wykorzystując would have + past participle (3 forma lub końcówka -ed).

Schemat budowy zdania w trzecim okresie warunkowym wygląda następująco:

Zdanie podrzędne (warunek) Zdanie nadrzędne (rezultat) 
If + Past Perfect   + would have + past participle (III forma/-ed)

W trzecim trybie warunkowym używamy czasu przeszłego Past Perfect, aby określić hipotetyczną przeszłość. Następnie używamy „would have” w celu wskazania wyniku lub rezultatu tej hipotetycznej sytuacji. Przykładem może być zdanie: „If I had seen her, I would have told her.” (Gdybym ją widział, powiedziałbym jej.). 

Budowa zdania w trzecim trybie warunkowym – inne możliwosci

Czas Past Perfect w zdaniu podrzędnym oraz „would have” + past participle w zdaniu nadrzędnym w trzecim trybie warunkowym, w pewnych sytuacjach mogą zostać zastąpione innymi strukturami gramatycznymi.

W zdaniu podrzędnym: (warunek) może występować: 

 • Past Perfect Continuous – gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili w przeszłości. 
 • was/were to have done sth – dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa. 
 • inwersja – w wypowiedziach formalnych możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję.
 • If it hadn’t been for – czyli odpowiednik polskiego “Gdyby nie”. Możliwe tu jest także zastosowanie inwersji: „Hadn’t it been for”. 
 • But for – jak powyżej

W zdaniu nadrzędnym (rezultat) może występować: 

 • might/could + have + past participle (III forma/-ed) – dla wyrażenia przypuszczenia, pozwolenia, zdolności lub możliwości.

would + have been + czasownik + ing  – dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w przeszłości.

Przykłady zdań w trzecim okresie warunkowym

Poniżej znajdziesz przykłady zdań w trzecim okresie warunkowym, charakterystyczne dla każdego typu omawianej konstrukcji. 

 • If I had known about the party, I would have come. (Gdybym wiedział o imprezie, przyszedłbym.)
 • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Gdybym się bardziej uczył, zdałbym egzamin.)
 • If they had arrived on time, they would have caught the train. (Gdyby przyjechali na czas, zdążyliby na pociąg.) 
 • If she had taken the earlier flight, she might have arrived on time.(Gdyby wzięła wcześniejszy lot, mogłaby przybyć na czas.)
 • If they had listened to the weather forecast, they should have brought an umbrella.(Gdyby posłuchali prognozy pogody, powinni byli wziąć parasolkę.)

Past Perfect Continuous:

 • If she had been waiting for more than an hour, she would have called. (Gdyby czekała ponad godzinę, zadzwoniłaby.)

was/were to have done sth:

 • If he was to have finished his project, his boss would have been impressed. (Gdyby miał zakończyć swój projekt, jego szef byłby pod wrażeniem.)

inwersja:

 • Had they known the truth, they would have acted differently. (Gdyby znali prawdę, zachowaliby się inaczej.)

If it hadn’t been for:

 • If it hadn’t been for the rain, we would have gone for a walk. (Gdyby nie deszcz, poszlibyśmy na spacer.)
 • Had it not been for his advice, I would have made a huge mistake. (Gdyby nie jego rada, popełniłbym ogromny błąd.)

But for:

 • But for your help, I would have failed the test. (Gdyby nie twoja pomoc, oblałbym test.)

might/could + have + past participle:

 • If she had studied, she might have passed the test. (Gdyby się uczyła, mogła zdać test.)
 • If we had known you were in town, we could have met. (Gdybyśmy wiedzieli, że jesteś w mieście, moglibyśmy się spotkać.)

would + have been + czasownik + ing:

 • If he hadn’t gotten that message, he would have been working all night. (Gdyby nie dostał tej wiadomości, pracowałby całą noc.)
 • If you hadn’t called her, she would have been waiting for hours. (Gdybyś do niej nie zadzwonił, czekałaby godzinami.)

Różnice i podobieństwa w drugim i trzecim trybie warunkowym

Drugi i trzeci tryb warunkowy w języku angielskim są używane do wyrażania hipotetycznych lub nieprawdopodobnej przeszłości. Oba tryby zaczynają się od słowa „if” i używają czasowników w formie przeszłej.

Second Conditional Third Conditional
Drugi tryb warunkowy jest używany do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które są możliwe, ale rzadko zdarzają się w rzeczywistości. W drugim trybie warunkowym używamy „Past Simple” + „would” Trzeci tryb warunkowy jest używany do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które są niemożliwe lub bardzo mało prawdopodobne. W trzecim trybie warunkowym używamy Past Perfect + would have + III forma czasownika. 

 

Trzeci okres warunkowy – ćwiczenia

Wykonaj poniższe ćwiczenia na trzeci tryb warunkowy w języku angielskim, aby utrwalić nową wiedzę i zapamiętać prawidłowe konstrukcje zdań.

Uzupełnij zdanie: If she ___ to the party, she would have met John.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If he had known about the concert, …
Które zdanie poprawnie wykorzystuje third conditional?
Uzupełnij zdanie: They wouldn't have been late if they ___ the right directions.
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If we had studied harder, …
Które zdanie jest błędne w kontekście third conditional?
Uzupełnij zdanie: If you ___ her number, you would have called her.
Wybierz poprawne zdanie wykorzystujące third conditional:
Uzupełnij zdanie: I would have bought the car if I ___ enough money.
Które zdanie poprawnie wykorzystuje third conditional?
Wybierz poprawne dokończenie zdania: If they had received the invitation, …
Uzupełnij zdanie: We would have missed the train if we ___ earlier.
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi
5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
31.05.2022
Time icon 16 min
Czasy w języku angielskim – ile ich jest i jak je rozpoznać?
Słownictwo
14.01.2022
Time icon 8 min
Pomieszczenia w domu po angielsku
Edukacja dziecka
21.09.2020
Time icon 6 min
Co robić, gdy dziecko ma złe oceny w szkole
Może Ci się spodobać
Zero conditional
Gramatyka
21.08.2023
Time icon 5 min
Zero Conditional – czym jest zerowy tryb warunkowy?
Gramatyka
09.08.2023
Time icon 10 min
Czas Past Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
09.08.2023
Time icon 8 min
Czas Present Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Wybierz język
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prop Prop Prop Prop
Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

  Imię
  Adres e-mail
  Novakid dziecko
  Prop Prop Prop Prop
  Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

   Imię
   Adres e-mail
   Novakid dziecko
   Prop Prop Prop Prop
   Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby otrzymywać treści od wybitnych ekspertów. Rozwój dziecka, nauka języka angielskiego i nie tylko!

    Imię
    Adres e-mail
    Novakid dziecko