Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
19.12.2023
Time icon 10 min

Kiedy stosujemy „So” i „Such” w języku angielskim?

Spis treści

„So” i „such” w języku angielskim są używane do podkreślenia cechy lub stanu, ale różnią się formą. Kluczową różnicą jest to, że „such” zwykle występuje w połączeniu z frazą rzeczownikową – na przykład „such a beautiful day” (taki piękny dzień), podczas gdy „so” łączy się z przymiotnikiem lub przysłówkiem, jak w wyrażeniu „so beautiful” (tak piękny).

Ta subtelna różnica sprawia, że zrozumienie i właściwe stosowanie tych słów staje się istotne dla każdego, kto chce płynnie posługiwać się językiem angielskim. W dalszej części naszego artykułu przeanalizujemy liczne przykłady, które pomogą zrozumieć i przyswoić reguły stosowania so and such w zdanach. 

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym tematem, ponieważ na końcu artykułu znajduje się quiz z ćwiczeniami na „so” i „such”, który pozwoli sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę. Zapraszamy do lektury i odkrywania tajników języka angielskiego.

Słowo „So” w języku angielskim

Słowo „so” pełni w języku angielskim wiele istotnych funkcji. W języku polskim najczęściej tłumaczymy je jako „tak”, lecz jego zastosowania są znacznie szersze i różnorodniejsze. Poniżej przedstawiamy kluczowe użycia „so” wraz z przykładami, które pomogą zrozumieć jego rolę w angielskiej gramatyce.

 1. Jako przysłówek (Adverb): „So” używane jako przysłówek służy do wzmacniania przymiotnika lub przysłówka. Na przykład: „She sings so beautifully.” (Ona śpiewa tak pięknie.) W tym przypadku „so” wzmacnia przymiotnik „beautifully”.
 2. Jako spójnik (Conjunction): „So” może również pełnić funkcję spójnika, wprowadzając przyczynę lub skutek. Przykład: „I was tired, so I went to bed early.” (Byłem zmęczony, więc poszedłem wcześnie spać.) Tutaj „so” łączy dwie części zdania, wskazując na przyczynę i skutek.
 3. Jako określenie stopnia (Degree Modifier): „So” stosowane do wyrażenia stopnia intensywności. Na przykład: „The book was so interesting.” (Książka była tak interesująca.) W tym kontekście „so” wzmacnia stopień zainteresowania książką.
 4. Jako wyrażenie reakcji (Expression of Reaction): Czasami „so” używane jest do wyrażenia reakcji, często w zdaniach wykrzyknikowych. Na przykład: „So, you’ve decided to join us!” (No więc, zdecydowałeś się do nas dołączyć!) Tutaj „so” wyraża zaskoczenie lub potwierdzenie.
 5. Jako wyraz idiomatyczny: W wielu idiomaticznych zwrotach „so” odgrywa kluczową rolę. Przykładem może być wyrażenie „so far, so good” (jak na razie, wszystko dobrze), gdzie „so” użyte jest w znaczeniu idiomatycznym, nie dając się dosłownie przetłumaczyć na język polski.

Zrozumienie tych różnych zastosowań „so” jest kluczowe dla płynnego posługiwania się językiem angielskim i tworzenia złożonych, dobrze ustrukturyzowanych wypowiedzi.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Słowo „Such” w języku angielskim

Słowo „such” w języku angielskim wzbogaca wypowiedź, nadając jej specyficzny charakter. W języku polskim często tłumaczymy je jako „taki” lub „taka”, jednak jego zastosowania mogą być bardziej złożone. Oto kilka kluczowych użyczeń „such” z przykładami:

 1. Jako określnik: Najczęściej „such” występuje jako określnik, wzmacniając lub podkreślając cechę rzeczownika. Na przykład: „It was such a beautiful day.” (To był taki piękny dzień.) Tutaj „such” podkreśla, jak bardzo dzień był piękny.
 2. Jako przysłówek: Choć rzadziej, „such” może również pełnić rolę przysłówka. W takim użyciu zazwyczaj występuje w połączeniu z „as” i służy do tworzenia porównań. Przykład: „Such as it is, the plan will have to do.” (Taki, jaki jest, plan będzie musiał wystarczyć.) W tym zdaniu „such as” służy do wskazania na istniejący stan rzeczy.
 3. Jako wyraz idiomatyczny: „Such” znajduje również zastosowanie w różnych idiomaticznych zwrotach. Przykładem może być wyrażenie „in such a way” (w taki sposób), które służy do opisania sposobu, w jaki coś jest wykonane. Na przykład: „He explained it in such a way that everyone could understand.” (Wyjaśnił to w taki sposób, że każdy mógł zrozumieć.)

Dzięki zrozumieniu wszechstronnego zastosowania słowa „such” można łatwo wyrazić niuanse i subtelności, które są niezbędne w komunikacji na wyższym poziomie zaawansowania językowego.

Porównanie „So” i „Such”

Aby lepiej zrozumieć różnice między słowami „so” i „such”, w tabeli porównaliśmy ich zastosowania w różnych kontekstach językowych. W ten sposób zobaczysz, jak te dwa słowa różnią się w użyciu, ułatwiając zrozumienie właściwego zastosowania so i such.

Zastosowanie Użycie „So” Użycie „Such”
Wzmacnianie Wzmacnia przymiotniki lub przysłówki:

„She is so smart.”

(Ona jest tak mądra.)

Wzmacnia rzeczowniki:

„It was such a surprise.”

(To była taka niespodzianka.)

Struktura zdania Używane z przymiotnikiem lub przysłówkiem:

„The cake is so delicious.”

(To ciasto jest tak pyszne.)

Używane z rzeczownikiem, często z a/an:

„Such a beautiful painting!”

(Taki piękny obraz!)

Wyrażanie przyczyny i skutku Jako spójnik wyrażający skutek:

„I was hungry, so I ate an apple.”

(Byłem głodny, więc zjadłem jabłko.)

Nie używane w tym kontekście.
Porównania i odniesienia W połączeniu z „as” lub „that” do tworzenia porównań lub warunków:

„She is not so tall as her sister.”

(Ona nie jest tak wysoka jak jej siostra.)

W połączeniu z „as” do tworzenia porównań:

„Such as it is, the plan will have to do.”

(Taki, jaki jest, plan będzie musiał wystarczyć.)

Użycie idiomatyczne Występuje w idiomach:

„So far, so good.”

(Jak na razie, wszystko dobrze.)

Również występuje w idiomach:

„In such a way.”

(W taki sposób.)

  

Częste błędy w używaniu „So” i „Such” 

Zarówno podczas nauki, jak i w praktycznym użyciu języka angielskiego, mogą pojawić się błędy związane z nieprawidłowym stosowaniem słów „so” i „such”. Zrozumienie tych błędów i nauczenie się, jak ich unikać, może pomóc w poprawie płynności w mówieniu oraz precyzji w pisaniu po angielsku. Oto jedne z najczęściej występujących błędów so vs such oraz sposoby ich unikania:

1. Niewłaściwe użycie „So” i „Such” w kontekście wzmacniania:

 • Błąd: Użycie „so” z rzeczownikiem lub „such” z przymiotnikiem/przysłówkiem.
 • Poprawne użycie: Pamiętaj, że „so” wzmacnia przymiotniki i przysłówki (np. „so fast”, „so well”), natomiast „such” wzmacnia rzeczowniki (np. „such a problem”, „such happiness”).

2. Błąd w konstrukcji zdań z „Such”:

 • Błąd: Pominięcie artykułu „a/an” przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej po „such”.
 • Poprawne użycie: Zawsze używaj „a” lub „an” przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej po „such” (np. „It was such a good movie”).

3. Mylenie zastosowań „So” i „Such” w wyrażaniu przyczyny i skutku:

 • Błąd: Stosowanie „such” jako spójnika wyrażającego przyczynę i skutek.
 • Poprawne użycie: Używaj „so” jako spójnika do wyrażania przyczyny i skutku (np. „I was tired, so I went to bed”).

4. Błędne użycie w porównaniach:

 • Błąd: Mylenie „so” i „such” w konstrukcjach porównawczych.
 • Poprawne użycie: Używaj „so” z przymiotnikami i przysłówkami (np. „so tall as”), a „such” w połączeniu z rzeczownikami (np. „such a beauty as”).

5. Niepoprawne użycie w idiomach:

 • Błąd: Niewłaściwe zastępowanie „so” przez „such” w idiomach i na odwrót.
 • Poprawne użycie: Zapamiętaj konkretne idiomy i zwroty, w których występują te słowa (np. „so far, so good”, „in such a way”).

Zwracanie szczególnej uwagi na kontekst i strukturę zdania pomoże uniknąć pomyłek i zwiększy pewność siebie w używaniu angielskiego, zwłaszcza w kontekście stosowania słówek so i such.

„So” i „Such” : ćwiczenia 

Sprawdź swoją wiedzę na temat angielskich słówek so i such. Odpowiedz na pytania w naszym quizie i sprawdź, ile odpowiedzi udało Ci się udzielić poprawnie!

Jak poprawnie uzupełnić zdanie? "It was ___ an amazing experience."
Wybierz poprawne użycie "so" lub "such": "I've never seen ___ many people in one place."
Jak należy uzupełnić? "She sings ___ beautifully that everyone stopped to listen."
Wybierz odpowiednią formę do zdania: "He's ___ a kind person."
Która forma jest poprawna? "I didn't know the test would be ___ difficult."
Wybierz właściwą opcję: "We had ___ a good time at the party."
Jak należy uzupełnić to zdanie? "The movie was ___ interesting, I watched it twice."
Które użycie jest poprawne? "They have ___ similar interests."
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.