Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Quantifiers, czyli określniki ilości w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
21.12.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Quantifiers, czyli określniki ilości w języku angielskim

Spis treści

Quantifiers, czyli określniki ilości, to słowa w języku angielskim, które służą do określania ilości lub stopnia czegoś. Wyróżniamy ich kilka rodzajów, w tym te wyrażające ilości nieokreślone, takie jak „some”, „any”, „many”, „much”, oraz określone, jak „few”, „several”, „enough”. Ich używanie zależy od rodzaju rzeczownika, z którym występują – czy jest on policzalny czy niepoliczalny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie używać w angielskich zdaniach a few, a little, much, many i dobrze określać ilość po angielsku, zapraszamy do dalszej części artykułu, gdzie dokładnie omówimy poszczególne określniki ilości i ich zastosowanie w praktycznych przykładach. Na końcu artykułu znajduje się również quiz, dzięki któremu będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania określników ilości w języku angielskim.

Rodzaje Quantifiers w języku angielskim

W języku angielskim określniki ilości, czyli quantifiers, można podzielić na grupy ze względu na rodzaj rzeczownika, z którym są używane (policzalne lub niepoliczalne), oraz na ilość wyrażaną przez określnik. Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje określników ilości wraz z przykładami ich użycia i tłumaczeniami na język polski.

Rodzaj określnika Przykład użycia w angielskim zdaniu Tłumaczenie na polski
Określone ilości „I have three dogs.” „Mam trzy psy.”
Nieokreślone ilości (dużo) „There are many books on the shelf.” „Na półce jest wiele książek.”
Nieokreślone ilości (mało) „There are few opportunities like this.” „Jest niewiele takich możliwości.”
Ogólne ilości (niepoliczalne) „I don’t have much time.” „Nie mam dużo czasu.”
Ogólne ilości (policzalne) „I have several friends.” „Mam kilku przyjaciół.”
Wystarczające ilości „We have enough food for everyone.” „Mamy wystarczająco jedzenia dla wszystkich.”
Nieokreślone ilości (jakiekolwiek) „Do you have any questions?” „Czy masz jakieś pytania?”

 

Jak widać, głównych określników angielskich w kontekście mówienia o ilości czegoś nie ma wcale aż tak dużo. Sprawdźmy teraz, jak quantifiers łączą się z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi i jak je poprawnie stosować w przypadku różnych liczb. Pomoże nam w tym poniższa tabela: 

Rodzaj określnika Użycie z rzeczownikami Przykład użycia w angielskim zdaniu Tłumaczenie na język polski
all Policzalne / Niepoliczalne „All the children are at school.” „Wszystkie dzieci są w szkole.”
some Policzalne / Niepoliczalne „I need some sugar.” „Potrzebuję trochę cukru.”
more Policzalne / Niepoliczalne „I want more apples.” „Chcę więcej jabłek.”
a lot of Policzalne / Niepoliczalne „She has a lot of friends.” „Ona ma dużo przyjaciół.”
enough Policzalne / Niepoliczalne „We have enough chairs.” „Mamy wystarczająco krzeseł.”
no Policzalne / Niepoliczalne „He has no money.” „On nie ma pieniędzy.”
any Policzalne / Niepoliczalne „Do you have any questions?” „Czy masz jakieś pytania?”
most Policzalne / Niepoliczalne „Most students passed the exam.” „Większość studentów zdała egzamin.”
lots of Policzalne / Niepoliczalne „There are lots of stars tonight.” „Jest wiele gwiazd tej nocy.”
less Policzalne / Niepoliczalne „I have less time than you.” „Mam mniej czasu niż ty.”
plenty of Policzalne / Niepoliczalne „We have plenty of water.” „Mamy dużo wody.”
heaps of Policzalne / Niepoliczalne „He found heaps of old coins.” „Znalazł mnóstwo starych monet.”
a load of Policzalne / Niepoliczalne „She brought a load of books.” „Przyniosła mnóstwo książek.”
loads of Policzalne / Niepoliczalne „There are loads of opportunities.” „Jest mnóstwo możliwości.”
tons of Policzalne / Niepoliczalne „I got tons of messages.” „Dostałem mnóstwo wiadomości.”
(not) many Policzalne „There aren’t many apples left.” „Nie zostało wiele jabłek.”
each Policzalne „Each student has a book.” „Każdy student ma książkę.”
either Policzalne „You can choose either door.” „Możesz wybrać którekolwiek drzwi.”
(a) few Policzalne „I have a few friends.” „Mam kilku przyjaciół.”
several Policzalne „She won several awards.” „Ona wygrała kilka nagród.”
both Policzalne „Both answers are correct.” „Obie odpowiedzi są poprawne.”
neither Policzalne „Neither option is good.” „Żadna opcja nie jest dobra.”
fewer Policzalne „There are fewer cars today.” „Jest dzisiaj mniej samochodów.”
a couple of Policzalne „I saw a couple of birds.” „Zobaczyłem kilka ptaków.”
hundreds of Policzalne „Hundreds of people attended.” „Setki ludzi uczestniczyły.”
thousands of Policzalne „Thousands of stars were visible.” „Widoczne były tysiące gwiazd.”
(not) much Niepoliczalne „She doesn’t have much time.” „Ona nie ma dużo czasu.”
a bit of Niepoliczalne „Can I have a bit of your cake?” „Czy mogę dostać kawałek twojego ciasta?”
a little Niepoliczalne „We need a little sugar.” „Potrzebujemy trochę cukru.”
a great deal of Niepoliczalne „It cost a great deal of money.” „To kosztowało dużo pieniędzy.”
a good deal of Niepoliczalne „He spent a good deal of time reading.” „On spędził dużo czasu na czytaniu.”
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Kwantyfikatory z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

Rzeczowniki w języku angielskim dzielą się na dwie główne kategorie: policzalne i niepoliczalne. Różnica między nimi jest kluczowa dla poprawnego użycia kwantyfikatorów. Rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć, na przykład „dog” (pies), „book” (książka), gdzie możemy określić ich dokładną liczbę. Natomiast rzeczowniki niepoliczalne odnoszą się do rzeczy, których nie możemy policzyć bezpośrednio, jak „water” (woda), „information” (informacja). Są to zazwyczaj substancje lub pojęcia abstrakcyjne.

Przykłady zastosowania kwantyfikatorów z rzeczownikami policzalnymi:

 1. „I have three cats.” (Mam trzy koty.) – „three” używamy z rzeczownikami policzalnymi.
 2. „She read several books last month.” (Ona przeczytała kilka książek w zeszłym miesiącu.) – „several” odnosi się do większej, ale nieokreślonej liczby rzeczy.

Przykłady zastosowania kwantyfikatorów z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 1. „He doesn’t have much patience.” (On nie ma dużo cierpliwości.) – „much” używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi w kontekście ilości.
 2. „We need a little sugar.” (Potrzebujemy trochę cukru.) – „a little” wskazuje na niewielką ilość czegoś niepoliczalnego.

Znajomość różnicy między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi jest niezbędna do prawidłowego używania kwantyfikatorów. Błędne dopasowanie kwantyfikatora do rodzaju rzeczownika może prowadzić do niezrozumienia wypowiedzi lub jej nienaturalnego brzmienia. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy, jak właściwie wybierać kwantyfikatory, aby Twoje zdania były gramatycznie poprawne i brzmiały naturalnie.

Błędy, których należy unikać z kwantyfikatorami

Prawidłowe użycie kwantyfikatorów w języku angielskim wymaga uwagi i zrozumienia tego zagadnienia. Istnieje kilka typowych błędów, które mogą sprawiać uczniom trudności, zwłaszcza na początku nauki. Zapoznanie się z nimi pomoże uniknąć powszechnych pułapek językowych.

1. Używanie „much” z rzeczownikami policzalnymi:

 • Błędnie: „I have much books.”
 • Poprawnie: „I have many books.” („Mam wiele książek.”)
 • Wyjaśnienie: „much” jest stosowane z rzeczownikami niepoliczalnymi, natomiast „many” z policzalnymi.

2. Stosowanie „few” zamiast „a few” w pozytywnym kontekście:

 • Błędnie: „I have few friends in the city.”
 • Poprawnie: „I have a few friends in the city.” („Mam kilku przyjaciół w mieście.”)
 • Wyjaśnienie: „few” sugeruje niemal brak czegoś, podczas gdy „a few” oznacza kilka, ale w pozytywnym sensie.

3. Zastosowanie „less” zamiast „fewer” przy rzeczownikach policzalnych:

 • Błędnie: „There are less chairs than people.”
 • Poprawnie: „There are fewer chairs than people.” („Jest mniej krzeseł niż ludzi.”)
 • Wyjaśnienie: „less” używamy przy rzeczownikach niepoliczalnych, a „fewer” przy policzalnych.

4. Niepoprawne użycie „many” z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 • Błędnie: „She has many experience in teaching.”
 • Poprawnie: „She has a lot of experience in teaching.” („Ma dużo doświadczenia w nauczaniu.”)
 • Wyjaśnienie: „many” stosuje się do rzeczowników policzalnych, dla niepoliczalnych lepszym wyborem jest „a lot of”.

5. Użycie „some” w pytaniach, gdy oczekiwana jest negatywna odpowiedź:

 • Błędnie: „Do you have some sugar?” (gdy spodziewamy się, że ktoś nie ma cukru)
 • Poprawnie: „Do you have any sugar?” („Czy masz trochę cukru?”)
 • Wyjaśnienie: „some” jest używane w pytaniach, gdy oczekujemy pozytywnej odpowiedzi, a „any” w sytuacjach niepewnych lub negatywnych.

Zrozumienie i unikanie tych błędów pomoże podnieść poziom Twojej komunikacji w języku angielskim. 

Quantifiers ćwiczenia

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu quizowi sprawdzającemu wiedzę jeszcze lepiej opanujesz tę część angielskiej gramatyki. Ile poprawnych odpowiedzi udało Ci się udzielić? 

"I have _______ time to finish this project."
"Would you like _______ coffee?"
"There are _______ apples left in the basket."
"She has _______ knowledge about this subject."
"We need to buy _______ eggs."
"He has traveled to _______ countries around the world."
"There isn't _______ water left in the jug."
"Could you lend me _______ money?"
"There are _______ mistakes in this document."
"She speaks _______ languages fluently."
"I have _______ interest in learning to cook."
"Do you have _______ information about the event?"
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi
5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Czasowniki w języku angielskim
Gramatyka
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.