Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Przymiotniki w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Przymiotniki w języku angielskim

Spis treści

Przymiotnik (ang. adjective) to część mowy, która służy do opisu rzeczownika lub zaimka. Za pomocą przymiotników możemy wzbogacić wypowiedź, dodając do niej cechy charakterystyczne obiektów czy osób.

W języku angielskim przymiotnik ma taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, nie odmienia się przez rodzaje męski, żeński, nijaki, ani przez przypadki. Tworzenie przymiotników angielskich jest więc stosunkowo łatwe. 

Przymiotniki w języku angielskim pozwalają opisać smak ulubionego dania, kolor nieba o zachodzie słońca, czy charakter najlepszego przyjaciela. Angielski przymiotnik to część mowy, która dodaje kolorytu naszym wypowiedziom.

Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?

Przymiotnik odpowiada na pytania takie jak:

 •  „Jaki?”, „Który?”, „Czyj?”, czy też „Ile?”.
 • What kind?”, „Which one?”, „Whose?”, „How many?” albo  „How much?”

Przymiotnik pozwala opisywać jakość, ilość, rozmiar, kolor, kształt i wiele innych cech. W praktyce odpowiada on na pytania takie jak:

 • Jak wygląda? (czerwony, zielony)
 • Jaki jest? (dobry, zły)
 • Ile go jest? (wiele, kilka)

Kolejność przymiotników w angielskim 

Zrozumienie właściwej kolejności przymiotników w języku angielskim może być wyzwaniem dla osób uczących się tego języka. Językoznawcy zidentyfikowali aż dziewięć kategorii przymiotników, co do których istnieje bardzo konkretna kolejność, w jakiej użytkownicy języka angielskiego je używają. Na szczęście, w codziennym języku rzadko spotyka się więcej niż trzy przymiotniki używane kolejno do opisania rzeczownika.

Żeby pomóc uczniom zapamiętać właściwą kolejność przymiotników w zdaniu, językoznawcy opracowali akronim OPSASHCOMP. Sprawdźmy, na czym on polega. 

OP: Opinion – opinia (beautiful, ugly)
S: Size – rozmiar (big, small)
A: Age – wiek (old, new)
SH: Shape – kształt (square, round)
C: Color – kolor (white, red)
O: Origin – pochodzenie (Chinese, American)
M: Material – materiał (wooden, plastic)
P: Purpose – cel (writing, swimming, hair)

 

Oto kilka przykładów przymiotników ułożonych w zdaniu według prawidłowej kolejności:

 • They own a sleek, navy-blue, leather couch.
 • I enjoy delicious Italian strawberry gelato.
 • She studies under a stern elderly chemistry instructor.

Na czym polega stopniowanie przymiotników w angielskim?

W języku angielskim przymiotniki możemy stopniować na trzy sposoby: w stopniu równym, wyższym i najwyższym. Stopniowanie przymiotników to proces, który pozwala nam porównywać różne rzeczy, osoby czy zjawiska pod kątem jakiejś właściwości. Stopniowanie przymiotników w angielskim dzielimy na regularne i nieregularne.

W przypadku większości przymiotników stopniowanie odbywa się w sposób regularny. Działa zgodnie z następującą zasadą:

 1. Stopień równy: używamy podstawowej formy przymiotnika. Przykład: fast (szybki)
 2. Stopień wyższy: dodajemy końcówkę -er. Przykład: faster (szybszy)
 3. Stopień najwyższy: dodajemy the oraz końcówkę -est. Przykład: the fastest (najszybszy)

Przykłady innych przymiotników stopniowanych regularnie:

 • Small: smaller, the smallest (mały, mniejszy, najmniejszy)
 • Tall: taller, the tallest (wysoki, wyższy, najwyższy)
 • Bright: brighter, the brightest (jasny, jaśniejszy, najjaśniejszy)
 • Pretty: prettier, the priettiest (piękny, piękniejszy, najpiękniejszy)

Przymiotniki nieregularne

W języku angielskim, przymiotniki są zwykle regularne, co oznacza, że ich formy porównawcze i najwyższe są tworzone według określonych reguł, na przykład przez dodanie końcówki „-er” dla formy porównawczej i „-est” dla formy najwyższej („tall, taller, tallest”). Niemniej jednak, istnieją też przymiotniki nieregularne, które nie podążają za tymi regułami.

Przymiotniki nieregularne mają unikalne formy porównawcze i najwyższe, które trzeba po prostu zapamiętać. Na przykład, przymiotnik „good” ma formy „better” i „best”, a nie „gooder” i „goodest”, jak by to wynikało z regularnych reguł.

Przykłady przymiotników nieregularnych: 

1. Good – Better – Best

 • He is a good student.
 • She is better than him in Math.
 • He is the best in the class.

2. Bad – Worse – Worst

 • This is a bad situation.
 • This situation is worse than I thought.
 • This is the worst situation I’ve ever seen.

3. Little – Less – Least

 • I have little experience in this field.
 • She has less experience than me.
 • Out of everyone, he has the least experience.

4. Many/Much – More – Most

 • I have many friends.
 • She has more friends than me.
 • He has the most friends in the entire school.

Te przymiotniki nieregularne są wyjątkami i najlepiej je po prostu zapamiętać. Nie można ich odmieniać według standardowych reguł, co czyni je trudnymi do opanowania, ale równocześnie są one bardzo często używane, więc znajomość ich form jest niezbędna dla płynnej komunikacji w języku angielskim.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Przymiotniki słabe i mocne

W języku angielskim przymiotniki mogą być również klasyfikowane jako „słabe” lub „mocne” w zależności od intensywności wyrażenia, które reprezentują. Przymiotniki „słabe” są mniej intensywne i często używane w codziennym języku, podczas gdy przymiotniki „mocne” mają ekstremalne znaczenie i są używane do podkreślenia pewnych cech w sposób wyraźniejszy. Przykłady zdań:

 • „She is happy about her results.” – Jest szczęśliwa z wyników. („Happy” jest przymiotnikiem słabym)
 • „She is ecstatic about her results.” – Jest zachwycona jej wynikami. („Ecstatic” jest przymiotnikiem mocnym)
 • „The test was hard.” – Test był trudny. („Hard” jest przymiotnikiem słabym)
 • „The test was excruciating.” – Test był przerażająco trudny. („Excruciating” jest przymiotnikiem mocnym)
 • „The cake is tasty.” – Ciasto jest smaczne. („Tasty” jest przymiotnikiem słabym)
 • „The cake is scrumptious.” – Ciasto jest przepyszne. („Scrumptious” jest przymiotnikiem mocnym)

Rozumienie różnicy między przymiotnikami słabymi a mocnymi może pomóc w bardziej precyzyjnym i efektywnym komunikowaniu się. Wybór między nimi zależy od kontekstu i tego, jak bardzo chcemy podkreślić daną cechę czy jakość.

Angielskie kolokacje przymiotnikowe

Kolokacje to zestawienia słów, które często pojawiają się razem i mają specyficzne znaczenie w danym języku. Znajomość kolokacji jest ważna dla płynności i naturalności wypowiedzi, a także dla uniknięcia błędów, które mogą być źródłem nieporozumień lub wręcz śmieszności.

Kolokacje przymiotnikowe są szczególnie ciekawe. Na przykład, w angielskim mówimy „heavy rain” (silny deszcz) ale „strong bonds” (silne więzi). Oto kilka innych przykładów kolokacji przymiotnikowych, które warto zapamiętać: 

 • „Rich meal” – pożywny posiłek
 • „Fierce competition” – ostra konkurencja
 • „Juicy gossip” – pikantna plotka
 • „Heavy smoker” – nałogowy palacz
 • „Quick decision” – szybka decyzja

Kolokacje z przymiotnikami zakończonymi na -ing także są powszechne, jak „burning issue” (paląca kwestia) czy „lasting peace” (trwały pokój).

Inne przykłady kolojaci z przymiotnikami i rzeczownikami w języku angielskim:

 • „Board game” – gra planszowa
 • „Key issue” – kluczowa kwestia
 • „Midlife crisis” – kryzys wieku średniego

Przymiotniki z przyimkami

W języku angielskim przymiotniki często występują z określonymi przyimkami, co tworzy stałe połączenia znaczeniowe. Wybór przyimka może wpłynąć na znaczenie całego wyrażenia, dlatego ważne jest, aby znać właściwe kolokacje. Przykłady zdań:

 • „She is good at math.” (Jest dobra z matematyki.)
 • „He is interested in history.” (Interesuje się historią.)
 • „This book is different from the others.” (Ta książka różni się od innych.)
 • „She is tired of doing chores.” (Jest zmęczona wykonywaniem obowiązków.)
 • :The students are keen on playing football.” – (Uczniowie są chętni do gry w piłkę nożną.)

Przymiotniki zakończone na -ed

Przymiotniki zakończone na „-ed” często wyrażają emocje lub stany, które przeżywa osoba lub zwierzę. Są to przymiotniki, które często pochodzą od czasowników i opisują, jak ktoś się czuje. Przykłady zdań:

 • „She is amazed by the view.” (Jest zachwycona widokiem.)
 • „I’m bored with this lecture.” (Jestem znudzony tym wykładem.)
 • „He felt confused after the explanation.” (Czuł się zdezorientowany po wyjaśnieniu.)
 • „She was surprised by the gift.” (Była zaskoczona prezentem.)
 • „They were tired from the long journey.” (Byli zmęczeni po długiej podróży.)

Przymiotniki zakończone na -ing

Przymiotniki zakończone na „-ing” zwykle opisują osobę, rzecz lub sytuację, która powoduje daną emocję lub stan. Takie przymiotniki również często pochodzą od czasowników. Przykłady zdań:

 • „This book is interesting.” (Ta książka jest interesująca.)
 • „The movie was boring.” (Film był nudny.)
 • „The show was amazing.” (Przedstawienie było niesamowite.)
 • „Her stories are confusing.” (Jej historie są mylące.)
 • „The game is exciting.” (Gra jest ekscytująca.)

Przymiotnik ćwiczenia – sprawdź, czy znasz przymiotniki angielskie

Swoją wiedzę o częściach mowy, jakimi są konstrukcje przymiotnikowe angielskie i najważniejsze przymiotniki angielskie, możesz sprawdzić w formie praktycznego ćwiczenia – quizu. Odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej i sprawdź,  jak dobrze znasz podstawowe przymiotniki angielskie. 

Which sentence is correct?
Complete the sentence: She is _____ in the morning.
Which of the following uses an adjective incorrectly?
Select the sentence that correctly uses an adjective with a preposition.
Which sentence correctly uses the comparative form of an irregular adjective?
Complete the sentence: This room is _____ than the other one.
Select the correct sentence.
Choose the correct adjective form.
Which sentence is incorrect?
Which sentence correctly uses an -ing adjective?
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Przymiotniki są ważnym elementem w języku angielskim i dobrze jest znać ich różne formy oraz zasady ich użycia. Opanowanie tej części mowy znacząco wzbogaci Twoją zdolność komunikacji w tym języku. Mamy nadzieję, że ten artykuł Ci w tym pomógł. 

Czy ten wpis był przydatny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.