Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Nauka angielskiego jako drugiego języka (ESL): korzyści i wyzwania 
Edukacja dziecka
Star icon
26.01.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Nauka angielskiego jako drugiego języka (ESL): korzyści i wyzwania 

Spis treści

Nauka angielskiego jako drugiego języka – English as a second language (ESL) otwiera przed uczącymi się szerokie spektrum możliwości. Znajomość języka angielskiego na komunikatywnym bądź zaawansowanym poziomie przydaje się zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Znajomość angielskiego jako drugiego języka umożliwia dostęp do ogromnej bazy wiedzy, kultury oraz międzynarodowego rynku pracy, co czyni ten język obcy kluczowym narzędziem w globalizującym się społeczeństwie.

Jednak na drodze do biegłości w mowie i piśmie w języku angielskim mogą pojawić się wyzwania, takie jak zrozumienie złożonej gramatyki, nabycie płynności w mówieniu, czy przyswojenie bogatego słownictwa. Pomimo tych przeszkód, korzyści płynące z nauki English as a second language (ESL), w tym lepsze perspektywy zawodowe, dostęp do międzynarodowych mediów i literatury, a także zdolność do komunikacji z ludźmi z różnych stron świata, sprawiają, że każdy wysiłek włożony w taką naukę jest niezwykle wartościowy.

Dowiedz się, na czym polega nauka angielskiego metodą ESL oraz kiedy warto ją zacząć.

Czym jest ESL?  

ESL, czyli English as a Second Language, to termin określający proces nauki języka angielskiego przez osoby, dla których nie jest to język ojczysty. Metoda ta koncentruje się na rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania, z naciskiem na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach.

Charakterystyczną cechą ESL jest jej holistyczne podejście, które nie tylko uczy gramatyki i słownictwa, ale także kładzie duży nacisk na kulturowe aspekty języka, pomagając uczącym się zrozumieć kontekst, w jakim angielski jest używany. Metoda ESL jest dostosowywana do różnych poziomów zaawansowania uczniów i często wykorzystuje nowoczesne technologie oraz interaktywne formy nauki, takie jak gry językowe, aplikacje edukacyjne czy platformy e-learningowe, aby uczynić proces nauki bardziej angażującym i efektywnym.

Jakie są korzyści z nauki angielskiego jako drugiego języka?  

Nauka angielskiego jako drugiego języka (ESL) niesie ze sobą mnóstwo korzyści, które wykraczają poza samą zdolność komunikacji w tym języku. Jednym z kluczowych aspektów jest szerokie otwarcie drzwi do międzynarodowej kariery i rozwoju zawodowego.

Znajomość angielskiego jest często wymaganiem w globalnych korporacjach, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorze technologicznym i naukowym, co znacząco zwiększa szanse na znalezienie pracy oraz oferuje lepsze warunki zatrudnienia. Według badań, osoby biegle władające angielskim mogą zarabiać nawet o 30-50% więcej niż te, które znają tylko swój język ojczysty.

Po drugie, angielski jako język globalny umożliwia dostęp do nieograniczonej ilości informacji, kultury i rozrywki. Ponad 50% treści dostępnych w internecie jest w języku angielskim, co oznacza, że znajomość tego języka pozwala na szybkie i bezproblemowe korzystanie z najnowszych badań, artykułów naukowych, filmów, muzyki oraz literatury bez barier językowych.

Zdecydowana większość prestiżowych uniwersytetów oferuje programy i kursy w języku angielskim, a także wymaga od kandydatów znajomości tego języka na odpowiednim poziomie. Znajomość angielskiego otwiera studentom drzwi do uczestnictwa w programach wymiany np Erasmus, stypendiach oraz międzynarodowych konferencjach, co jest nieocenione w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i zdobywaniu nowych kompetencji.

Nauka angielskiego może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, poprawiając umiejętności takie jak wielozadaniowość, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Biegłość w więcej niż jednym języku bywa również powiązana z opóźnieniem występowania objawów demencji.

W rezultacie inwestycja czasu i wysiłku w naukę angielskiego jako drugiego języka jest nie tylko inwestycją w umiejętności językowe, ale także w osobisty i zawodowy rozwój, otwierając przed uczącymi się nowe horyzonty i możliwości.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Wyzwania stojące przed uczniami ESL 

Typowe wyzwania językowe napotykane przez uczniów ESL to przede wszystkim złożona gramatyka angielska, która różni się znacząco od wielu innych języków, co może sprawiać trudności w opanowaniu czasów, struktur zdaniowych czy użycia artykułów.

Kolejnym wyzwaniem jest wymowa, która ze względu na różnorodność akcentów i dźwięków, które nie występują w języku ojczystym uczących się, może być trudna do opanowania. Dodatkowo, idiomy i slang, będące integralną częścią języka potocznego, często sprawiają trudności ze względu na ich niewłasne znaczenia, które trudno jest wywnioskować bez znajomości kontekstu kulturowego.

Bariery psychologiczne również odgrywają znaczącą rolę w procesie nauki. Strach przed popełnianiem błędów często hamuje aktywność komunikacyjną uczniów, ograniczając ich praktyczne stosowanie języka. Różnice kulturowe i adaptacja do nowego środowiska językowego mogą również wpływać na poczucie komfortu i pewności siebie podczas używania angielskiego, co jest kluczowe dla skutecznej nauki.

Ograniczenia w zakresie dostępu do edukacji i zasobów w krajach nieanglojęzycznych to kolejne wyzwanie. Chociaż internet i nowoczesne technologie umożliwiają dostęp do materiałów dydaktycznych, brak kwalifikowanych nauczycieli, interakcji z native speakerami oraz możliwości praktycznego stosowania języka w naturalnych sytuacjach mogą znacząco spowalniać postępy w nauce.

Mimo tych trudności, istnieją skuteczne strategie i metody pokonywania tych barier, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Przy odpowiednim wsparciu, determinacji i wykorzystaniu dostępnych zasobów, każde z tych wyzwań może zostać przezwyciężone.

Pokonywanie barier w nauce języka angielskiego

W pokonywaniu barier w nauce języka angielskiego wartko skorzystać ze sprawdzonych strategii. Pomogą one w opanowaniu trudności językowych, ale także wesprą uczących się w utrzymaniu motywacji i efektywnym radzeniu sobie z wyzwaniami. Oto 3 praktyczne wskazówki dla nauki drugiego języka obcego.

Obszar 1: Utrzymanie motywacji i pokonywanie barier psychologicznych.

 • Ustal jasne i osiągalne cele krótko- i długoterminowe. Wyznaczenie celów pomaga utrzymać skupienie i daje satysfakcjonujące poczucie osiągnięcia kolejnych sukcesów.
 • Świętuj sukcesy poprzez docenianie nawet małych postępów. Wzmacnia to motywację i buduje pozytywne nastawienie do dalszej nauki.
 • Szukaj wsparcia w społeczności. Dołączanie do grup językowych lub klubów konwersacyjnych może pomóc przezwyciężyć strach przed mówieniem i umożliwia dzielenie się doświadczeniami.

Obszar 2: Strategie integracji nauki języka angielskiego z codzienną rutyną.

 • Wykorzystuj nowoczesną technologię. Aplikacje do nauki języków, podcasty i filmy w języku angielskim można łatwo włączać do codziennych aktywności.
 • Stosuj język w praktyce. Wykorzystywanie angielskiego w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy, gotowanie czy planowanie podróży, pomaga w naturalnym mówieniu w języku w życiu codziennym.
 • Czytaj w języku angielskim. Nieważne czy są to książki, artykuły czy instrukcje w języku angielskim. Czytanie to doskonały sposób na rozwijanie słownictwa i zrozumienia kontekstu kulturowego.

Obszar 3: Radzenie sobie z niepowodzeniami i korzystanie z feedbacku:

 • Zaakceptuj, że błędy są częścią procesu nauki i stanowią cenną okazję do nauki.
 • Proś o feedback. Konstruktywna krytyka od nauczycieli czy rodowitych użytkowników języka może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 • Stosuj adaptacyjne podejście do nauki. Dostosowywanie metod i materiałów dydaktycznych do własnych potrzeb i stylu uczenia się może zwiększyć skuteczność nauki.

Każda z tych strategii może pomóc w przezwyciężeniu specyficznych dla siebie barier i uczynić proces nauki angielskiego bardziej efektywnym i satysfakcjonującym.

Zasoby dla osób uczących się języka angielskiego 

Dostępność zasobów dla osób uczących się języka angielskiego (ESL) jest duża, a oto kilka rekomendacji, które mogą wesprzeć proces nauki:

 • Polecane książki, strony internetowe i aplikacje dla osób uczących się ESL:

– Książki: „English Grammar in Use” autorstwa Raymonda Murphy’ego to świetny zbiór zasad gramatycznych z praktycznymi ćwiczeniami. „Oxford Advanced Learner’s Dictionary” pomoże w rozszerzeniu słownictwa i zrozumieniu kontekstu użycia słów.

– Strony internetowe: BBC Learning English oferuje szeroki zakres materiałów, w tym wideo, ćwiczenia gramatyczne i słownictwo. Duolingo to interaktywna platforma do nauki języków, która sprawia, że proces uczenia się jest zabawny i angażujący.

– Aplikacje: „Rosetta Stone” i „Babbel” oferują kursy dopasowane do różnych poziomów zaawansowania, integrując naukę słownictwa, gramatyki i umiejętności konwersacyjnych.

 • Społeczności internetowe i platformy wymiany i praktyki językowej:

– Tandem i HelloTalk to aplikacje, które łączą ludzi z całego świata, umożliwiając im praktykę językową poprzez czat, rozmowy głosowe i wymianę wiadomości. Dzięki temu uczący się mogą ćwiczyć angielski z native speakerami.

– Reddit i Quora to platformy, na których można zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i dzielić się wskazówkami dotyczącymi nauki języka angielskiego.

 • Lokalne programy ESL i instytucje oferujące kursy ESL:

– Uniwersytety i lokalne college’e często oferują kursy ESL dla osób mieszkających w danym regionie. Takie kursy mogą obejmować zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne, oferując szeroki zakres materiałów dydaktycznych i dostęp do zasobów edukacyjnych.

– Centra kultury i biblioteki publiczne często organizują bezpłatne lub niskobudżetowe warsztaty językowe i grupy konwersacyjne, które są doskonałą okazją do praktyki i spotkań z innymi uczącymi się.

 • Szkoły językowe online, które oferują kursy ESL.

Jakie są skuteczne strategie uczenia się angielskiego jako drugiego języka ? 

Jedną z najskuteczniejszych technik uczenia angielskiego ESL jest zanurzenie w języku, które polega na otoczeniu się angielskim we wszystkich aspektach życia. Taka ekspozycja może obejmować oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek lub artykułów w języku angielskim, co nie tylko poprawia rozumienie i słownictwo, ale także zwiększa świadomość kulturową.

Szkoła języka angielskiego online Novakid, wykorzystuje innowacyjne metody nauczania ESL, aby angażować dzieci w proces nauki, czyniąc go zarówno efektywnym, jak i przyjemnym. Nauka poprzez zabawę i zanurzenie w języku to kluczowe elementy, które przyciągają uwagę młodych uczniów i zachęcają ich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach.

Programy nauczania w Novakid nastawione są na interaktywne zajęcia, wykorzystując gry, piosenki, opowiadania i zadania multimedialne, które nie tylko budują słownictwo i umiejętności gramatyczne, ale również rozwijają zdolności słuchowe i wymowę. Zanurzenie w języku angielskim odbywa się w sposób naturalny, a dzieci uczą się poprzez bezpośrednią komunikację z native speakerami, co pozwala im na przyswajanie języka w kontekście rzeczywistych rozmów i sytuacji.

Indywidualne podejście do każdego dziecka w szkole online Novakid pozwala dostosować tempo i treść nauki do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia, co znacząco zwiększa skuteczność nauczania. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w lekcjach z domu, co zapewnia komfortowe i bezpieczne środowisko nauki.

Zachęcamy rodziców do skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej w Novakid, aby przekonać się, jak przyjemna i interaktywna może być nauka angielskiego dla ich dzieci. To doskonała okazja, aby wprowadzić dzieci w świat języka angielskiego, rozbudzić ich ciekawość i zainteresowanie dalszą nauką, a wszystko to w przyjaznej, zabawowej formie, która naturalnie motywuje do nauki i eksploracji. Oczywiście w duchu ESL.

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.