Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Matura pisemna z języka angielskiego - jak się przygotować, żeby zdać?  
Edukacja dziecka
Star icon
28.02.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Matura pisemna z języka angielskiego – jak się przygotować, żeby zdać?  

Spis treści

Stojąc przed wyzwaniem, jakim jest matura pisemna z języka angielskiego, wielu uczniów odczuwa niepokój i stres. Jednak kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie, które pozwoli podejść do egzaminu z pewnością siebie i spokojem.

W tym artykule znajdziesz kompleksowe wskazówki i porady, które pomogą Ci efektywnie przygotować się do tego ważnego egzaminu dojrzałości.

Skupimy się na tym, co warto powtórzyć przed pisemnym egzaminem maturalnym z angielskiego, jak zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, oraz jak skutecznie zarządzać swoim czasem i zasobami.

Przy odpowiednim podejściu, matura z angielskiego może okazać się doskonałą szansą na pokazanie swoich własnych umiejętności. Zapomnij o stresie – z naszymi wskazówkami przygotowanie do matury z angielskiego stanie się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Zaczynajmy!

Jak wygląda matura z angielskiego? Czego się spodziewać? 

Matura z języka angielskiego jest egzaminem zewnętrznym, który ocenia umiejętności językowe uczniów na poziomie średnim (podstawowym) i rozszerzonym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, jednak w tym artykule skupimy się na aspekcie pisemnym.

Część pisemna trwa 120 minut dla poziomu podstawowego i 150 minut dla poziomu rozszerzonego. Zawiera ona zadania zamknięte i otwarte, które sprawdzają różnorodne umiejętności językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur gramatycznych oraz umiejętność pisania.

Na poziomie podstawowym uczniowie mogą spodziewać się tekstów i zadań wymagających zrozumienia ogólnego sensu, podstawowych informacji czy szczegółów, a także prostych zadań gramatycznych i leksykalnych.

Poziom rozszerzony wymaga głębszego zrozumienia i analizy tekstu, zaawansowanych umiejętności językowych, w tym bogatszego słownictwa i złożonych struktur gramatycznych, a także bardziej skomplikowanych form wypowiedzi pisemnej.

W części pisemnej na obu poziomach znajduje się również zadanie związane z pisaniem tekstu – na poziomie podstawowym jest to zwykle krótkie wypracowanie lub list, natomiast na poziomie rozszerzonym wymagane są bardziej rozbudowane formy, takie jak esej.

Maturzyści powinni wykazać się umiejętnością logicznego organizowania myśli, stosowania odpowiednich struktur językowych oraz bogactwem słownictwa odpowiadającym danemu tematowi.

Egzamin maturalny z języka angielskiego w Polsce jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co zapewnia jego standardy i obiektywną ocenę umiejętności językowych absolwentów.

Aby jak najlepiej przygotować się do matury, zaleca się regularne korzystanie z materiałów edukacyjnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową, a także przećwiczenie wszystkich sprawności językowych.

Rozumienie ze słuchu

Część egzaminu maturalnego z języka angielskiego dotycząca rozumienia ze słuchu ma na celu sprawdzenie, jak dobrze kandydat jest w stanie zrozumieć informacje zawarte w nagraniach audio. Nagrania te mogą obejmować rozmowy, wywiady, monologi czy ogłoszenia, a zadania zazwyczaj wymagają określenia głównego tematu, szczegółów, a także zrozumienia implikacji wypowiedzi.

Wskazówki jak przygotować się do rozumienia ze słuchu na maturze z języka angielskiego:

 • Ćwicz regularnie: Słuchaj anglojęzycznych podcastów, audycji radiowych, oglądaj filmy i seriale w języku angielskim. Skup się na różnych akcentach i stylach mówienia.
 • Notuj kluczowe informacje: Podczas ćwiczeń, staraj się zapisywać ważne daty, nazwiska, miejsca i inne kluczowe informacje, które pomogą ci lepiej zrozumieć kontekst.
 • Rozwijaj słownictwo: Poszerzanie zakresu znanego słownictwa pomoże w lepszym zrozumieniu nagrania. Skup się na słownikach tematycznych, szczególnie tych, które pojawiają się w egzaminacyjnych nagraniach audio.

Rozumienie tekstu pisanego

Ta sekcja mierzy zdolność kandydatów do zrozumienia, analizy i interpretacji anglojęzycznych tekstów. Mogą to być artykuły, fragmenty literatury, teksty użytkowe lub informacyjne. Zadania sprawdzają umiejętność wyszukiwania informacji, rozumienia głównego przesłania tekstu oraz wyciągania wniosków.

Wskazówki jak przygotować się do rozumienia tekstu pisanego na maturze z języka angielskiego:

 • Ćwicz na różnorodnych tekstach: Regularnie czytaj anglojęzyczne artykuły, książki, instrukcje, czy listy, aby przyzwyczaić się do różnych stylów i rejestrów językowych.
 • Techniki szybkiego czytania: Rozwijaj techniki skimming (przeglądanie tekstu w poszukiwaniu głównego przesłania) i scanning (szukanie konkretnych informacji), aby efektywniej przetwarzać teksty podczas egzaminu.
 • Zrozumienie implikacji: Ćwicz zrozumienie nie tylko dosłownego znaczenia tekstu, ale też tego, co jest sugerowane lub implikowane przez autora.

Znajomość środków językowych

Ta część testuje wiedzę gramatyczną i leksykalną uczniów. Zadania mogą obejmować uzupełnianie luk w tekstach, poprawianie błędów, dobieranie odpowiednich słów czy form gramatycznych. Sprawdzana jest znajomość czasów, struktur zdań, fraz idiomatycznych, słownictwa oraz collocations.

Wskazówki jak przygotować się do zadań na znajomość środków językowych na maturze z języka angielskiego:

 • Regularne ćwiczenia gramatyczne: Skorzystaj z podręczników, aplikacji edukacyjnych i online quizów, aby ćwiczyć różne aspekty gramatyki angielskiej.
 • Budowanie słownictwa: Ucz się nowych słów w kontekście, twórz listy fraz tematycznych i regularnie je powtarzaj.
 • Rozwiązywanie testów: Rozwiązuj testy i zadania z poprzednich lat, skupiając się na rozumieniu i stosowaniu środków językowych w praktyce.

Wypowiedź pisemna

Egzamin wymaga od ucznia napisania jednego lub dwóch tekstów pisemnych, takich jak list, esej, recenzja, czy artykuł. Ocena skupia się na umiejętności organizacji tekstu, zastosowaniu odpowiednich środków językowych, bogactwie słownictwa oraz poprawności gramatycznej.

Wskazówki jak przygotować się do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka angielskiego:

 • Ćwiczenie pisania: Regularnie pisz różne rodzaje tekstów, skupiając się na strukturze, spójności i odpowiednim tonie języka do zadanej formy i stylu.
 • Odbiorca i cel: Zawsze uwzględniaj, dla kogo piszesz i jaki jest cel Twojej wypowiedzi. Dostosuj styl i język do wymagań zadania.
 • Korekta i redakcja: Po napisaniu tekstu, zawsze dokonaj jego sprawdzenia. Szukaj błędów gramatycznych, stylistycznych i sprawdź, czy tekst spełnia wszystkie wymagania zadania.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Co powtórzyć przed maturą z angielskiego?

Przygotowując się do matury z języka angielskiego, kluczowe jest skupienie się na najważniejszych umiejętnościach, które będą oceniane podczas egzaminu. Zapewnienie sobie solidnych podstaw w zakresie gramatyki, słownictwa, rozumienia ze słuchu oraz umiejętności pisania może znacząco wpłynąć na końcowy wynik.

W dalszej części artykułu przedstawimy sprawdzone metody na efektywne ćwiczenie dłuższej wypowiedzi pisemnej, powtórzenie i utrwalenie niezbędnych reguł gramatycznych, metody pracy nad poprawą rozumienia ze słuchu oraz sposoby na rozbudowanie i utrwalenie słownictwa. Te obszary są fundamentem, który pozwoli Ci podejść do egzaminu z większą pewnością siebie.

Ćwiczenie dłuższej wypowiedzi pisemnej

Dłuższa wypowiedź pisemna jest jednym z kluczowych elementów matury pisemnej z języka angielskiego, stanowiącym znaczącą część punktów możliwych do zdobycia. Aby dobrze przygotować się do tego zadania, regularne ćwiczenie pisania tekstów na różnorodne tematy jest niezbędne.

Skup się na różnych formach wypowiedzi pisemnej, takich jak opowiadania, eseje, listy formalne i nieformalne, aby zyskać pewność w konstruowaniu spójnych i bogatych językowo wypowiedzi.

Przed napisaniem tekstu zawsze przygotuj plan, który pomoże Ci zorganizować myśli i argumenty. Ważne jest też, aby po każdej napisanej pracy dokonać samodzielnej korekty lub poprosić o nią kogoś, kto dobrze zna język angielski. To pozwoli Ci zidentyfikować i popracować nad słabymi punktami.

Powtórzenie gramatyki

Gramatyka to fundament, który wpływa na wszystkie aspekty matury pisemnej z języka angielskiego. Szczególnie warto poświęcić czas na powtórzenie 12 czasów w języku angielskim, ponieważ to właśnie one są często źródłem błędów i mogą obniżyć ostateczny wynik egzaminu.

Skorzystaj z ćwiczeń gramatycznych online, podręczników oraz aplikacji edukacyjnych, które oferują zadania związane z czasami, konstrukcjami zdania, mową zależną, a także innymi aspektami gramatyki. Regularne testowanie swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie testów i zadań pozwoli Ci lepiej utrwalić materiał i zwiększyć swoją pewność gramatyczną.

Jak ćwiczyć słuchanie?

Rozumienie ze słuchu jest często wyzwaniem dla maturzystów, a wiele osób traci na tym elemencie cenne punkty. Aby poprawić swoje umiejętności słuchania, regularnie wsłuchuj się w anglojęzyczne materiały audio.

Podcasty, audycje radiowe, filmy i seriale w oryginalnej wersji językowej to doskonałe źródła do ćwiczeń. Ważne jest, aby słuchać aktywnie, co oznacza próbę zrozumienia nie tylko głównego przekazu, ale i szczegółów, a także zapisywanie nieznanych słów i wyrażeń.

Możesz również korzystać z materiałów przygotowanych specjalnie pod kątem egzaminu maturalnego, które zawierają różnorodne typy nagrań i zadania.

Słownictwo

Bogate słownictwo to klucz do sukcesu na maturze pisemnej z języka angielskiego. Konieczna jest znajomość grup słówek związanych z codziennym życiem, kulturą, nauką, technologią, środowiskiem i społeczeństwem, ponieważ tematyka zadań egzaminacyjnych często krąży wokół tych obszarów.

Używanie aplikacji do nauki języków, tworzenie własnych list słówek czy korzystanie z fiszek może pomóc w systematycznym rozszerzaniu zasobu słów. Pamiętaj również o nauce słówek w realnym kontekście, co znacznie ułatwia ich zapamiętywanie i stosowanie w praktyce. Regularne przeglądanie i powtarzanie materiału jest bardzo pomocne!

Daj sobie czas na naukę  

Podsumowując, kluczowym czynnikiem w procesie przygotowania do matury pisemnej z języka angielskiego jest dobrze zaplanowany czas na naukę. Pozwala to na systematyczne powtórzenie materiału, skupienie się na rozwijaniu wszystkich niezbędnych umiejętności oraz uniknięcie niepotrzebnego stresu tuż przed egzaminem.

Pamiętaj, aby podejść do nauki z pozytywnym nastawieniem i wiarą we własne możliwości. Stres i presja mogą być twoimi największymi wrogami, dlatego ważne jest, abyś nauczył się technik relaksacyjnych i zarządzania stresem, które pomogą Ci zachować spokój w dniu egzaminu.

Planując swoje przygotowania, zadbaj o to, by każdy dzień nauki był zróżnicowany i obejmował różne aspekty egzaminu – od gramatyki, przez słownictwo, po ćwiczenia z rozumienia ze słuchu i pisemne wypowiedzi. Nie zapominaj również o regularnych przerwach i zadbanie o odpoczynek, co jest równie ważne dla efektywności nauki.

Wierzymy, że zastosowanie się do przedstawionych wskazówek pomoże Ci osiągnąć wymarzone wyniki i otworzy drzwi do dalszego rozwoju osobistego i edukacyjnego. Powodzenia!

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.