Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Rozprawka po angielsku - jak napisać dobrą rozprawkę, która wyczerpie temat do granic możliwości?
Pisanie po angielsku
Star icon
05.04.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 komentarze

Rozprawka po angielsku – jak napisać dobrą rozprawkę, która wyczerpie temat do granic możliwości?

Spis treści

Rozprawka po angielsku, zwana w języku angielskim 'for and against essay’, jest jednym z najpopularniejszych formatów wypowiedzi pisemnej. To forma, która wymaga od autora rozprawki zarówno przedstawienia argumentów za i przeciw postawionej tezie, jak i wyrażenia własnej opinii. W tym artykule pokażemy Ci że pisanie rozprawki i przedstawienie własnej opinii jest całkiem przyjemną częścią języka angielskiego?

For and against essay vs opinion essay

Główna różnica między „for and against essay” a „opinion essay” polega na stopniu subiektywności. Rozprawka typu „for and against” wymaga przedstawienia obu stron argumentu, podczas gdy „opinion essay” skupia się na przedstawieniu i uzasadnieniu własnej opinii autora rozprawki.

Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Zachowaj wymaganą formę rozprawki, stwórz plan

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, która ma na celu przedstawienie różnych punktów widzenia na dany temat. To nie tylko kwestia przedstawienia argumentów za i przeciw, ale także wyrażenia własnej opinii. Kluczem do napisania dobrej rozprawki jest zrozumienie jej struktury i formatu.

Tworzenie planu to dobry punkt wyjścia. Plan rozprawki powinien obejmować wprowadzenie, rozwinięcie (z argumentami za i przeciw) oraz zakończenie.

Z czego składa się poprawnie napisana rozprawka po angielsku?

Poprawnie napisana rozprawka składa się z trzech głównych części: wprowadzenia, rozwinięcia oraz zakończenia. Każda z tych części ma swoje unikalne cechy i wymagania, które omówimy poniżej.

Jak powinien wyglądać wstęp w rozprawce?

Wstęp to miejsce, gdzie przedstawiasz temat i wprowadzasz czytelnika w temat specyficzny rozprawki. Często zaczyna się od ogólnego stwierdzenia. Następnie przejdziesz do konkretnego pytania lub twierdzenia, które będzie przedmiotem Twojej rozprawki.

Wyrażenia, które warto używać we wstępie

We wstępie rozprawki po angielsku powinno znaleźć się wyraźne sformułowanie tematu oraz krótkie wprowadzenie do problematyki. Poniżej przedstawiam listę przydatnych fraz, które można użyć na początku swojej pracy, aby nadać jej odpowiedni ton i jasno określić temat dyskusji.

 1. „The subject of…” – To wyrażenie pozwala Ci wprowadzić temat rozprawki.Na przykład: „The subject of our discussion is the use of social media in education.”
 2. „There has been much debate about…” – Ten zwrot jest idealny do wprowadzenia tematu, który jest często dyskutowany lub kontrowersyjny.Na przykład: „There has been much debate about the benefits and drawbacks of social media in the classroom.”
 3. „This essay will consider…” – To wyrażenie pomaga określić, co zostanie omówione w rozprawce.Na przykład: „This essay will consider the pros and cons of using social media in education.”
 4. „It is a common belief that…” – Ten zwrot jest przydatny, gdy chcesz wprowadzić powszechnie akceptowane przekonanie na temat danego tematu.Na przykład: „It is a common belief that social media can enhance learning opportunities.”
 5. „In this essay, I will discuss…” – To wyrażenie jasno określa, co autor zamierza zrobić w swojej rozprawce.Na przykład: „In this essay, I will discuss both the benefits and the potential harms of using social media in education.”
 6. „It is often argued that…” – Ten zwrot jest idealny, gdy chcesz wprowadzić argument, który jest często podnoszony w debacie na dany temat.Na przykład: „It is often argued that social media distracts students from their studies.”

💡Używając tych wyrażeń, możesz skutecznie wprowadzić temat swojej rozprawki i przygotować grunt pod dalszą argumentację. Pamiętaj, że dobrze napisany wstęp jest kluczem do zainteresowania czytelnika i przygotowania go na dalszą lekturę.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Rozwinięcie rozprawki po angielsku czyli za i przeciw postawionej tezie

Rozwinięcie to główna część Twojej rozprawki, gdzie przedstawisz argumenty za i przeciw. Kluczem jest zrozumienie, jak skonstruować te argumenty i jak je odpowiednio wyrazić.

Jak napisać argumenty za?

Przedstawianie argumentów za zaczyna się od stwierdzeń takich jak „The main advantage of…” lub „Most people say that…”. Następnie przedstawiasz argumenty za, pamiętając o tym, że powinny one być mocne i przekonujące. Na przykład: „The main advantage of this policy is that it could lead to significant improvements…”

Argumenty za – wyrażenia których warto używać

Przedstawianie argumentów za w rozprawce typu „for and against essay” wymaga odpowiedniego doboru wyrażeń. W artykule podkreślamy, jak ważne jest, aby argumenty za były mocne i przekonujące, a poniżej prezentujemy listę przydatnych fraz, które pomogą Ci w tym zadaniu.

 1. „Most people agree that…” – Używając tego wyrażenia, możesz pokazać, że dany punkt widzenia jest powszechnie akceptowany.Na przykład: „Most people agree that exercise is beneficial for health.”
 2. „Another benefit is that…” – Ten zwrot jest szczególnie przydatny, gdy chcesz przedstawić kolejną zaletę.Na przykład: „Another benefit is that online classes can be taken from anywhere.”
 3. „Not only… but also…” – Te wyrażenia pozwalają przedstawić więcej niż jeden argument za.Na przykład: „Not only does exercise improve your health, but it also boosts your mood.”
 4. „In addition…” – Ten zwrot jest użyteczny, gdy chcesz dodać kolejny argument za.Na przykład: „In addition, studying online can save time and money.”
 5. „First of all…” – To wyrażenie jest idealne na początku listy argumentów za.Na przykład: „First of all, regular exercise can help control weight.”

Pamiętaj, że wyrażenia te pomogą Ci ustrukturyzować swoją argumentację i uczynić ją bardziej przekonującą.

Jak napisać argumenty przeciw?

Kiedy piszesz argumenty przeciw, często zaczynasz od zwrotów takich jak „On the other hand,” lub „Opponents point out that…”. Potem przedstawiasz argumenty przeciwne, pamiętając o tym, że powinny one być mocne i przekonujące.

Argumenty przeciw – inne wyrażenia, których warto używać

Podczas pisania rozprawki typu „for and against essay” istotne jest, aby umiejętnie przedstawić zarówno argumenty za, jak i przeciw. W tym akapicie skupimy się na wyrażeniach, które mogą pomóc Ci skutecznie przedstawić argumenty przeciw.

 1. „Despite the popular belief that…, it can be argued that…” – To wyrażenie jest szczególnie przydatne, gdy chcesz podważyć powszechnie akceptowane poglądy.Na przykład: „Despite the popular belief that social media fosters collaboration, it can be argued that it often leads to isolation.”
 2. „A further common criticism of… is that…” – To wyrażenie jest przydatne, gdy chcesz przedstawić kolejny argument przeciw.Na przykład: „A further common criticism of social media use in schools is that it can lead to cyberbullying.”
 3. „Many people believe that…” – Ten zwrot pozwala Ci przedstawić argument przeciw jako popularne przekonanie.Na przykład: „Many people believe that the disadvantages of social media in education outweigh the benefits.”
 4. „It needs to be added that…” – To wyrażenie pozwala Ci dodać dodatkowy argument przeciw.Na przykład: „It needs to be added that the misuse of social media can have serious consequences.”

💡Używając tych wyrażeń, możesz skutecznie przedstawić argumenty przeciwne w swojej rozprawce, zwracając uwagę na różne aspekty danego tematu.

Jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki w języku angielskim?

Zakończenie powinno podsumować Twoje argumenty i przedstawić Twoje własne stanowisko. Możesz zacząć od takich sformułowań jak „Taking everything into account,” lub „In conclusion,” a następnie podsumować swoje argumenty.

Zakończenie rozprawki po angielsku – przykładowe wyrażenia

Podsumowanie w sposób skuteczny i przekonujący jest kluczowym elementem zakończenia rozprawki. Poniżej znajduje się lista przydatnych wyrażeń, które mogą pomóc Ci skutecznie podsumować argumenty i wyrazić swoje stanowisko:

 1. „Taking everything into account…” – To wyrażenie sugeruje, że wzięto pod uwagę wszystkie aspekty przedstawione w rozprawce.Na przykład: „Taking everything into account, it is clear that the benefits of incorporating social media in education outweigh the potential drawbacks.”
 2. „All things considered…” – To wyrażenie podkreśla, że uwzględniliśmy wszystkie czynniki i dokonaliśmy przemyślanego podsumowania.Na przykład: „All things considered, it is evident that social media can be a valuable tool in the educational setting.”
 3. „Having considered both sides of the argument…” – Ta fraza wskazuje, że uwzględniliśmy zarówno argumenty za, jak i przeciw, zanim sformułowaliśmy nasze stanowisko.Na przykład: „Having considered both sides of the argument, it is my belief that the benefits of using social media in education outweigh the potential disadvantages.”

💡Pamiętaj, że te wyrażenia mogą być dostosowane do specyfiki Twojej rozprawki i stosowane w kontekście Twoich argumentów. Kluczowe jest podsumowanie i wyrażenie swojego ostatecznego stanowiska w sposób przekonujący i zwięzły.

Inne wyrażenia, których warto używać w rozprawce

Pisanie przekonującej rozprawki wymaga nie tylko mocnych argumentów, ale również biegłego posługiwania się językiem. Oto lista wyrażeń, które mogą okazać się niezwykle przydatne w różnych częściach Twojej rozprawki:

 1. „Forget about…” – Te słowa można używać, gdy chcemy podkreślić, że pewien aspekt lub argument nie powinien być brany pod uwagę.Na przykład: „Forget about the costs, the benefits of this proposal are too significant to ignore.”
 2. „It is important to remember that…” – To wyrażenie jest użyteczne, gdy chcemy podkreślić ważność pewnego punktu.Na przykład: „It is important to remember that not all social media platforms are appropriate for educational purposes.”
 3. „The opponents of… claim that…” – To jest dobry sposób na wprowadzenie argumentów przeciwników.Na przykład: „The opponents of using social media in education claim that it can be a significant distraction.”
 4. „Apart from this…” – Ten zwrot można użyć, aby wprowadzić kolejny argument lub punkt do dyskusji.Na przykład: „Apart from this, people also claim that social media can be used to spread misinformation.”
 5. „Further advantages of… include…” – To wyrażenie jest przydatne, gdy chcemy dodać więcej argumentów za.Na przykład: „Further advantages of using social media in education include increased student engagement and real-time communication.”
 6. „Last but not least…” – Te słowa są idealne do wprowadzenia ostatniego argumentu w Twojej liście.Na przykład: „Last but not least, social media can provide a platform for students to share their work and receive feedback.”
 7. „What is more…” – To wyrażenie jest przydatne, gdy chcemy dodać kolejny argument.Na przykład: „What is more, social media can help students develop digital literacy skills.”
 8. „Let’s begin with…” – To wyrażenie jest doskonałe na początek rozprawki lub do wprowadzenia nowego argumentu.Na przykład: „Let’s begin with the potential benefits of using social media in education.”
 9. „It’s a common view that…” – Ten zwrot jest idealny, gdy chcemy wprowadzić powszechnie akceptowane przekonanie na temat danego tematu.Na przykład: „It’s a common view that social media can be a powerful tool for learning and engagement.”
 10. „For example…” – To wyrażenie jest nieocenione, gdy chcemy podać konkretne przykłady, które podkreślają nasze argumenty.Na przykład: „For example, platforms like Google Classroom have been instrumental in facilitating remote learning during the pandemic.”
 11. „Mention the fact that…” – To wyrażenie jest przydatne, gdy chcemy wprowadzić istotny fakt lub informację, która wzmacnia nasz argument.Na przykład: „It is also important to mention the fact that social media platforms offer numerous educational resources which can enrich the learning experience.”
 12. „I am totally against…” – Te słowa są silnym wyrażeniem Twojego sprzeciwu wobec określonego pomysłu lub koncepcji.Na przykład: „I am totally against the idea of completely replacing traditional classroom teaching with social media platforms.”
 13. „In the first place…” – To wyrażenie jest często używane, gdy chcemy wskazać na najważniejszy lub pierwotny argument lub powód.Na przykład: „In the first place, the use of social media in education promotes digital literacy, which is a crucial skill in today’s digital age.”

💡Wykorzystanie tych wyrażeń może znacznie poprawić płynność i spójność Twojej rozprawki, co przekłada się na lepsze zrozumienie przez czytelnika.

Przykładowa rozprawka po angielsku typu for and against – wzór i gotowy przykład

Tytuł (title): Using Social Media in Education

Wstęp (introduction): The use of social media in education has become a subject of intense debate in recent years. On one hand, many people believe that it can enhance learning opportunities, while on the other hand, a number of critics argue against its usefulness.

Rozwinięcie – za: First of all, one major advantage of using social media in education is its potential to foster collaboration and engagement among students. Platforms such as Facebook and Twitter allow students to share resources, discuss academic topics and work together on projects, even from a distance. Additionally, educators can use these platforms to provide updates, post assignments, and interact with students outside the traditional classroom setting.

Rozwinięcie – przeciw: However, opponents point out that the inclusion of social media in the education system is not without drawbacks. They claim that it can lead to distractions, with students spending more time on non-educational activities. Furthermore, the prevalence of cyberbullying and the potential misuse of information are other significant concerns.

Podsumowanie (summary): In conclusion, while the use of social media in education has its pros and cons, it is the responsibility of educators to guide students on its appropriate use. The potential benefits of social media, such as increased student engagement and collaboration, should not be overlooked. Yet, it is equally important to address the challenges it presents, by establishing clear guidelines and educating students about digital citizenship. In my view, with the right approach, the advantages of using social media in education can outweigh the possible disadvantages.

💡Pamiętaj, że nauka pisania rozprawek to proces, który wymaga praktyki. Z czasem z pewnością poczujesz się bardziej komfortowo z tym zadaniem. Powodzenia!

4/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Jak poprawnie napisać email po angielsku?
Pisanie po angielsku
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.