Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Wyrażanie i opisywanie emocji i uczuć w języku angielskim 
Słownictwo
Star icon
14.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Wyrażanie i opisywanie emocji i uczuć w języku angielskim 

Spis treści

Wyrażanie i opisywanie emocji i uczuć w języku angielskim to zadanie często wymagające bogatego słownictwa oraz zróżnicowanych struktur gramatycznych. Zrozumienie przymiotników opisujących stany emocjonalne, takich jak „happy”, „sad”, „angry” czy „excited”, stanowi fundamentalną podstawę, lecz jest to tylko wierzchołek góry lodowej.

Używanie przysłówków intensywności, takich jak „very”, „extremely” czy „slightly”, pozwala na precyzyjne określenie głębi doświadczanych emocji. Dodatkowo, język angielski obfituje w ciekawe idiomy, które nadają kolor i obrazowość opisywanym uczuciom. Na przykład, używając „over the moon” możemy wyrazić niezwykłą radość, podczas gdy „down in the dumps” doskonale oddaje głęboki smutek.

Warto zaznaczyć, że wyrażanie emocji w języku angielskim obejmuje również niuanse kulturowe i społeczne. Pewne zwroty mogą być bardziej powszechne w jednym regionie anglojęzycznym niż w innym, dlatego istotne jest poszerzanie swojej wiedzy na temat różnorodnych wyrażeń emocjonalnych.

Ale bez obaw! Po przeczytaniu tego artykułu, opisywanie uczuć i emocji po angielsku z pewnością stanie się intuicyjne i przyjemne!

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Emocje i uczucia po angielsku 

Aby dokładnie określić różne stany emocjonalne w języku angielskim, warto posługiwać się różnorodnymi przymiotnikami, czasownikami oraz idiomami. Dzięki bogatemu zasobowi słownictwa nie tylko potrafimy wyrazić swoje emocje, lecz także bardziej dogłębnie zrozumieć ludzi, ich reakcje oraz nastrój.

Świat emocji i uczuć w języku angielskim, można lepiej zrozumieć, sięgając po różnorodne materiały edukacyjne. Jednym z nich jest wideo „EMOTIONS and FEELINGS in English for kids | Vocabulary for beginners„, które oferuje przyjazne i interaktywne podejście do nauki słownictwa związanego z emocjami i uczuciami. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem, ponieważ nie tylko pomoże on wzbogacić słownictwo, ale również uczyni proces nauki przyjemnym i interesującym dla osób na początku swojej przygody z językiem angielskim.

1. Radość, szczęście

Radość (joy) jest łatwo zauważalna na twarzy drugiej osoby. Uśmiech na twarzy, iskrzące się oczy oraz ogólna rozluźniona postawa są częstymi oznakami tego uczucia. Jest interpretowana jako stan szczęścia i zadowolenia, to uczucie, które przynosi pozytywną energię oraz motywację do działania.

Radość można wywołać poprzez doświadczanie pozytywnych wydarzeń, spełnianie marzeń oraz spędzanie czasu z bliskimi. Może występować w różnych sytuacjach życiowych, od drobnych codziennych przyjemności po wielkie osiągnięcia i wydarzenia życiowe.

Angielski Tłumaczenie polskie
Happy Szczęśliwy
Joyful Radosny
Delighted Zachwycony
Excited Podekscytowany
Elated Uradowany
Thrilled Podekscytowany
Enthusiastic Entuzjastyczny
Overjoyed Uszczęśliwiony

 

Przykłady zdań:

 1. She looks very happy today! Dzisiaj wygląda bardzo szczęśliwie!
 2. I feel joyful whenever I’m with my friends. Czuję radość za każdym razem, gdy jestem z moimi przyjaciółmi.
 3. He was absolutely delighted with the surprise party. Był całkowicie zachwycony przyjęciem niespodzianką.
 4. Winning the competition left her feeling excited. Wygrana w zawodach sprawiła, że poczuła się podekscytowana.
 5. They were elated by the news of their engagement. Byli rozradowani wiadomością o swoim zaręczynach.
 6. We were thrilled to hear about our promotion at work. Byliśmy podekscytowani, gdy usłyszeliśmy o naszej awansie w pracy.
 7. His enthusiastic response filled the room with joy. Jego entuzjastyczna odpowiedź napełniła pokój radością.
 8. She was overjoyed to receive the news of her sister’s engagement. Gdy usłyszała wieść o zaręczynach swojej siostry, była wniebowzięta.

2. Smutek, zmęczenie

Smutek (sadness) i zmęczenie (tiredness) to emocje, które często towarzyszą nam w trudnych chwilach życia. Często są one widoczne na twarzy i w postawie ciała. Opuszczona głowa, nieobecne spojrzenie, spływające łzy oraz brak energii to typowe objawy tych emocji.

Smutek interpretujemy jako uczucie przygnębienia i straty, które może być spowodowane różnymi sytuacjami życiowymi. Zmęczenie jest natomiast odczuwane w wyniku wyczerpania fizycznego lub psychicznego.

Mogą one występować zarówno w krótkotrwałych sytuacjach, jak i stawać się długotrwałymi stanami emocjonalnymi, wymagającymi uwagi i wsparcia.

Angielski Tłumaczenie polskie
Sad Smutny
Sorrowful Strapiony
Tearful Zrozpaczony
Tired Zmęczony
Gloomy Ponury
Melancholic Melancholijny
Worried Zmartwiony
Weary Znużony

 

Przykłady zdań:

 1. She looked sad when she heard the news about her friend’s accident. Wyglądała na smutną, gdy usłyszała wieści o wypadku swojego przyjaciela.
 2. His sorrowful expression made everyone in the room feel for him. Jego smutny wyraz twarzy sprawił, że wszyscy w pokoju poczuli współczucie.
 3. Tearful, she hugged her beloved pet for the last time. Ze łzami w oczach przytuliła swojego ukochanego pupila po raz ostatni.
 4. Feeling tired all the time, he knew he needed a break. Ciągle czując się zmęczony, wiedział, że potrzebuje przerwy.
 5. The gloomy weather matched her mood perfectly. Pochmurna pogoda doskonale pasowała do jej nastroju.
 6. His melancholic demeanor suggested he was lost in thought. Jego melancholijna postawa sugerowała, że był zatopiony w myślach.
 7. She felt weary after a long day of running errands. Czuła się znużona po długim dniu załatwiania spraw.

3. Złość, gniew

Złość i gniew (anger) to silne emocje, które mogą być trudne do kontrolowania. Często pojawiają się w reakcji na frustrację, niesprawiedliwość lub poczucie zagrożenia. Mogą być manifestowane poprzez podniesiony ton głosu, ciało napięte lub zmarszczone brwi i żywą gestykulację. Może być reakcją na konflikty interpersonalne, zawiedzione oczekiwania czy poczucie zagrożenia.

Angielski Tłumaczenie polskie
Angry Zły
Furious Wściekły
Annoyed Zirytowany
Irritated Rozdrażniony
Enraged Rozzłoszczony
Outraged Oburzony
Aggravated Zdenerwowany

 

Przykłady zdań:

 1. She looked angry when she found out about the broken vase. Wyglądała na złą, gdy dowiedziała się o rozbitym wazonie.
 2. He was furious after hearing the news of the betrayal. Był wściekły po usłyszeniu wieści o zdradzie.
 3. She felt annoyed by the constant noise coming from the construction site. Była zirytowana ciągłym hałasem dochodzącym z placu budowy.
 4. The constant interruptions irritated him during his work. Ciągłe przerwy irytowały go podczas pracy.
 5. He became enraged when his work was criticized unfairly. Wściekł się, gdy jego praca została niesprawiedliwie skrytykowana.
 6. Outraged by the injustice, they protested in the streets. Oburzeni niesprawiedliwością, protestowali na ulicach.
 7. His aggravated response only escalated the situation further. Jego zirytowana reakcja tylko pogorszyła sytuację.

4. Strach

Strach (fear) to naturalna reakcja na zagrożenie lub niebezpieczeństwo, to silne uczucie niepokoju i lęku, które może prowadzić do unikania określonych sytuacji lub przedmiotów. Może on być odczuwany w różnych sytuacjach i ma różne stopnie intensywności. Może być widoczny na twarzy poprzez szeroko otwarte oczy, szybsze oddychanie lub drżenie ciała. Strach może być wywołany przez różne sytuacje, takie jak groźba fizyczna, niepewność lub zderzenie się z nowym wyzwaniem, jak i na skutek własnych myśli.

Angielski Tłumaczenie polskie
Afraid Przerażony
Scared Wystraszony
Frightened Przestraszony
Terrified Przerażony
Petrified Przerażony do szpiku kości
Anxious Zaniepokojony
Nervous Zdenerwowany

 

Przykłady zdań:

 1. She was afraid to walk alone in the dark alley. Bała się iść sama ciemną uliczką.
 2. He looked scared when he heard the loud noise. Wydawał się przestraszony, gdy usłyszał głośny hałas.
 3. Frightened by the thunderstorm, she hid under the covers. Przestraszona burzą, schowała się pod kołdrę.
 4. The thought of speaking in public left her feeling terrified. Myśl o przemówieniu publicznym wprawiała ją w przerażenie.
 5. Petrified, he couldn’t move when he saw the snake. Przerażony, nie mógł się ruszyć, gdy zobaczył węża.
 6. He felt anxious about the upcoming exam. Czuł się niespokojnie przed nadchodzącym egzaminem.
 7. Nervous about the job interview, she practiced her answers repeatedly. Zdenerwowana przed rozmową kwalifikacyjną, powtarzała swoje odpowiedzi wielokrotnie.

5. Obrzydzenie

Obrzydzenie (disgust) to emocja wywołana przez coś nieprzyjemnego, odpychającego lub trudnego do zaakceptowania. Może być wywołane przez różne bodźce, takie jak nieprzyjemny zapach, brud lub nieprzyjemny wygląd. Może pojawić się również w sytuacjach, które są postrzegane jako niehigieniczne, nieetyczne lub moralnie nieakceptowalne. Zmarszczony nos oraz brwi, wykrzywione usta oraz ogólny wyraz dezaprobaty na twarzy bez problemu pozwalają na zidentyfikowanie obrzydzenia.

Angielski Tłumaczenie polskie
Disgusted Zdegustowany
Repulsed Odpychający
Sickened Zniesmaczony
Revolted Zszokowany
Abhorrent Wstrętny
Disdainful Pogardliwy
Loathsome Wstrętny

 

Przykłady zdań:

 1. She looked disgusted when she saw the moldy food in the fridge. Wyglądała na zniesmaczoną, gdy zobaczyła spleśniałe jedzenie w lodówce.
 2. He was repulsed by the sight of the decaying animal carcass. Odrzucał go widok gnijącej padliny.
 3. Sickened by the smell, she quickly left the room. Zdegustowana zapachem, szybko opuściła pokój.
 4. Revolted by the violence in the movie, she had to look away. Przemoc w filmie wzbudziła w niej obrzydzenie, musiała odwrócić wzrok.
 5. The abhorrent behavior of the dictator shocked the world. Obrzydliwe zachowanie dyktatora wstrząsnęło światem.
 6. His disdainful attitude towards others made him unpopular. Jego pogardliwe nastawienie do innych sprawiło, że nie był lubiany.
 7. The loathsome taste of the medicine made her gag. Zemdliło ją od odrażającego smaku leku. 

6. Złożone emocje i stany uczuciowe (Complex Emotions and Feelings)

Emocje są niezwykle zróżnicowane i często występują w złożonych kombinacjach, które trudno jednoznacznie sklasyfikować. Oto lista najpopularniejszych z nich:

Stan emocjonalny Z czym się łączy?  Tłumaczenie polskie
Miłość (Love) Affection, Fondness Sympatia, sentyment
Nienawiść (Hate) Loathing, Detest Odraza, niechęć
Zazdrość (Jealousy) Jealous, envious Zazdrosny
Samotność (Loneliness) Lonely, isolated Osamotniony, odizolowany
Duma (Pride) Proud, boastful Dumny, zarozumiały 
Wstyd (Shame) Ashamed, embarrassed Zawstydzony, skonsternowany 

 

Wyrażanie intensywności emocji (Expressing Emotional Intensity)

Wyrażanie emocji z odpowiednią intensywnością może być kluczowe w komunikacji, pozwalając nam lepiej zrozumieć głębię naszych uczuć. Oto kilka słów i zwrotów, które pomagają opisać różne poziomy emocji, od największej radości po najgłębszy smutek.

Wyrażenie Przykładowe emocje
Bardzo (Very) very happy (bardzo szczęśliwy), extremely frightened (niezwykle przerażony)
Trochę (A bit) a bit disappointed (trochę rozczarowany), slightly annoyed (lekko zirytowany)
Niewiarygodnie (Incredibly) incredibly excited (niewiarygodnie podekscytowany), unbelievably sad (niewiarygodnie smutny)

Opisywanie uczuć po angielsku – sposoby 

Opisywanie uczuć po angielsku może odbywać się na różne sposoby, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Oto kilka sposobów oraz wyrażeń, które warto opanować:

1. Werbalne opisywanie emocji:

Używanie przymiotników emocjonalnych: Możemy bezpośrednio opisywać swoje uczucia, korzystając z prostych przymiotników, takich jak „happy” (szczęśliwy), „sad” (smutny), „angry” (zły), „excited” (podekscytowany) itp.

 • Przykład: „I feel happy when I spend time with my family.” Czuję się szczęśliwy, gdy spędzam czas z rodziną.

2. Wyrażanie intensywności uczuć:

Używanie przysłówków intensywności: Możemy używać przysłówków, takich jak „very” (bardzo), „incredibly” (niewiarygodnie), „slightly” (lekko) itp., aby pokazać intensywność naszych emocji.

 • Przykład: „I’m incredibly excited about my upcoming vacation.” Jestem niesamowicie podekscytowany nadchodzącymi wakacjami. 

3. Używanie porównań lub metafor:

Często opisujemy emocje, stosując porównania lub metafory, które pomagają innym lepiej zrozumieć nasze uczucia.

 • Przykład: „I felt like I was on top of the world when I got the promotion.” Czułem się jak król świata, gdy dostałem awans. 

4. Opisywanie reakcji fizycznych:

Używamy opisu reakcji fizycznych naszego ciała, które towarzyszą naszym emocjom, np. „My heart races” (moje serce bije szybciej) dla ekscytacji lub „My palms are sweaty” (moje dłonie się pocą) dla nerwów.

 • Przykład: „My heart races every time I have to speak in public.” Moje serce bije szybciej za każdym razem, gdy muszę przemawiać publicznie.

5. Opisywanie uczuć poprzez działanie:

Możemy również opisywać nasze uczucia, mówiąc o tym, jak wpływają one na nasze działania.

 • Przykład: „I jump for joy whenever my favorite team wins a game.” Skaczę z radości za każdym razem, gdy moja ulubiona drużyna wygrywa mecz.
Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.