Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Język angielski na poziomie B1 
Gramatyka
Star icon
28.11.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 komentarze

Język angielski na poziomie B1 

Spis treści

Poziom B1 oznacza, że osoby posługują się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego, nie popełniając przy tym poważniejszych błędów.

W zakresie mówienia są w stanie wyrażać swoje opinie, plany i doświadczenia, a także prowadzić proste rozmowy na tematy codzienne. W słuchaniu rozumieją główne punkty codziennych wypowiedzi na znane tematy. W pisaniu potrafią tworzyć proste teksty na znane tematy, a czytając rozumieją teksty dotyczące codziennych spraw, czy prostych opisów wydarzeń.

Będąc na poziomie B1, znajdujemy się w środkowej części systemu CEFR, pomiędzy poziomem A2, który oznacza podstawową znajomość języka, a B2, będącym wyższym poziomem średnio zaawansowanym. W porównaniu do A2, osoby na poziomie B1 mają większą płynność i precyzję w wyrażaniu swoich myśli, a w stosunku do B2, wymagana jest od nich mniejsza zdolność do złożonej i szczegółowej ekspresji językowej.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Umiejętności na poziomie B1

Osoby na poziomie B1 są w stanie prowadzić proste, ale zrozumiałe  rozmowy na znane tematy. Potrafią wyrażać swoje uczucia, marzenia, opinie oraz plany, a także dyskutować na tematy codzienne, takie jak praca, szkoła, zainteresowania. Mają zdolność do radzenia sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych, które mogą wystąpić podczas podróży w krajach anglojęzycznych.

Na poziomie B1, uczący się potrafią zrozumieć główne myśli z jasnych, standardowych wypowiedzi na tematy znane, spotykane regularnie w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Są w stanie śledzić prostą narrację czy argumentację.

W zakresie czytania, osoby na poziomie B1 mogą zrozumieć teksty dotyczące znanych im tematów, takich jak opisy wydarzeń, uczuć i życzeń w prostych osobistych listach. Są również zdolne do zrozumienia prostych instrukcji lub artykułów na znane tematy.

Osoby na tym poziomie potrafią napisać proste, spójne teksty na tematy, które są im znane lub interesujące. Potrafią opisać wydarzenia, doświadczenia, marzenia, nadzieje i ambicje, a także krótko uzasadnić swoje opinie lub plany. Są również w stanie napisać proste osobiste listy, opisując doświadczenia lub wrażenia.

Uczenie się i nauczanie języka angielskiego na poziomie B1

Na poziomie B1, nauczanie języka angielskiego często koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w praktycznych kontekstach. Warto na tym etapie skupiać się na praktycznym użyciu języka w codziennych sytuacjach, oraz podejściu zadaniowym, gdzie nauka odbywa się poprzez wykonywanie konkretnych zadań językowych.

Na poziomie B1 ważna jest także interakcja i praca w grupach, która pozwala na ćwiczenie mówienia i słuchania w naturalnych, społecznych kontekstach.

Pomocne w nauczaniu języka angielskiego na poziomie B1 może być:

 • Regularne ćwiczenie mówienia poprzez role-play, dyskusje grupowe, czy symulacje codziennych sytuacji.
 • Słuchanie dialogów, programów radiowych lub podcastów na znane tematy, aby poprawić zrozumienie słuchanej angielszczyzny.
 • Czytanie krótkich artykułów, opowiadań czy instrukcji, co pomaga w rozwijaniu umiejętności czytania.
 • Pisanie prostych tekstów, takich jak opisy doświadczeń, listy czy krótkie eseje.

Na poziomie B1 pomocne będą podręczniki dostosowane do tego poziomu zaawansowania, które zawierają zarówno teorię, jak i praktyczne ćwiczenia. Kursy online, takie jak te oferowane przez platformy takie jak Duolingo, Babbel czy Rosetta Stone, mogą być skuteczne w utrwalaniu słownictwa i gramatyki. Aplikacje mobilne są również przydatne na poziomie B1, ponieważ umożliwiają regularne, codzienne ćwiczenie. Systematyka w nauce na średnio zaawansowanym poziomie znajomości języka angielskiego jest kluczowa.

Wybór najlepszej opcji będzie uzależniony od indywidualnych preferencji uczącego się oraz jego stylu nauki. Na przykład, osoby, które są wzrokowcami, mogą czuć się lepiej na kursach online z interaktywnymi ćwiczeniami, podczas gdy osoby, które uczą się poprzez praktykę i powtarzanie, mogą skorzystać z aplikacji mobilnych umożliwiających regularne ćwiczenie.

Wyzwania i rozwiązania na poziomie B1

Osoby na poziomie B1 w nauce języka angielskiego mogą wciąż napotykać różnorodne trudności.

W komunikacji częstym problemem jest ograniczona ilość znanego słownictwa i trudność w wyrażaniu bardziej złożonych myśli. W zakresie słuchania, wyzwaniem może być rozumienie szybszych, naturalnych dialogów i rozpoznawanie różnych akcentów.

W czytaniu uczący się mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej złożonych tekstów, szczególnie tych zawierających nieznane słownictwo. W pisaniu wyzwanie stanowi tworzenie dłuższych, spójnych tekstów z poprawnym użyciem struktur gramatycznych.

Jak rozwiązać te trudności? Poprzez dalszą systematyczną naukę i częste powtórki. Przyda się także:

 • Ćwiczenie rozmów na różnorodne tematy, aby poszerzyć słownictwo i poprawić płynność wypowiedzi.
 • Uczestnictwo w grupowych zajęciach językowych lub klubach konwersacyjnych, co pozwala na praktykowanie mówienia w bezpiecznym środowisku.
 • Regularne słuchanie angielskojęzycznych programów radiowych, podcastów czy seriali, aby przyzwyczaić się do różnych akcentów i tempa mówienia.
 • Używanie materiałów z transkrypcjami, co pozwala na śledzenie tekstu wraz ze słuchaniem.
 • Czytanie różnorodnych tekstów, w tym artykułów, opowiadań i książek, co pomaga w poszerzaniu zrozumienia i słownictwa.
 • Używanie słowników i narzędzi online do zrozumienia i nauki nowych słów.
 • Pisanie regularnych dzienników lub esejów na różne tematy, co pozwala na praktykowanie struktur gramatycznych i organizacji tekstu.

Metody oceny dla poziomu B1

Ocena umiejętności językowych na poziomie B1 powinna skupiać się na tych obszarach, w których uczący się mają największe trudności. Pozwoli to na precyzyjne określenie postępów i obszarów do dalszej poprawy.

W przypadku poziomu B1, jednym z głównych wyzwań jest często komunikacja i wyrażanie bardziej złożonych myśli, dlatego efektywną metodą oceniania mogą być ćwiczenia konwersacyjne, w których ocenia się płynność, zróżnicowanie słownictwa oraz poprawność gramatyczną.

Ponieważ na poziomie B1 uczący się mogą również napotykać problemy z pisaniem dłuższych, spójnych tekstów, często stosuje się testy pisemne. Takie testy mogą obejmować pisanie opisów, krótkich, prostych esejów lub listów, co pozwala na ocenę umiejętności organizacji tekstu, poprawności gramatycznej i bogactwa słownictwa.

W zakresie umiejętności słuchania można stosować testy polegające na zrozumieniu treści z nagranych dialogów lub krótkich wykładów. Natomiast w ocenie umiejętności czytania efektywne są testy zrozumienia treści tekstów, które mogą obejmować zrozumienie głównych idei, szczegółów oraz wyciąganie wniosków.

Ocena na poziomie B1 powinna być zatem zróżnicowana i obejmować różne aspekty językowe, co pozwoli na kompleksową ocenę umiejętności językowych osoby uczącej się.

Ile jest poziomów w języku angielskim?

W systemie oceny znajomości języka angielskiego, zgodnym ze Wspólnym Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), wyróżniamy sześć głównych poziomów biegłości językowej. Te poziomy to: A1 – Początkujący, A2 – Podstawowy, B1 – Średnio zaawansowany, B2 – Wyższy średnio zaawansowany, C1 – Zaawansowany, C2 – Biegłość na poziomie rodzimego użytkownika języka.

Poziom B1 zajmuje środkową pozycję w tej hierarchii i oznacza umiejętność komunikowania się w języku angielskim na średnio zaawansowanym poziomie. Osoby na tym poziomie mogą zrozumieć i używać języka angielskiego w typowych codziennych sytuacjach, wyrażać opinie, uczestniczyć w prostych dyskusjach oraz radzić sobie w standardowych kontekstach komunikacyjnych.

Aby osiągnąć wyższy poziom, czyli B2, osoba ucząca się powinna skupić się na rozszerzeniu słownictwa, poprawie płynności mówienia, zdolności do zrozumienia bardziej złożonych tekstów oraz na udoskonaleniu umiejętności pisania.

Przejście na poziom B2 wymaga również większej umiejętności adaptacji języka do różnorodnych sytuacji, a także lepszego zrozumienia niuansów i kontekstu wypowiedzi. Regularne ćwiczenia językowe, zarówno samodzielne, jak i pod okiem nauczycieli, są kluczowe w dalszej nauce i osiąganiu wyższych poziomów biegłości językowej.

Czy ten artykuł był pomocny?

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.