Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
jak pisac CV po angielsku
Nauka angielskiego
Star icon
03.10.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Jak napisać CV w języku angielskim? Przykładowe CV po angielsku

Spis treści

CV, czyli Curriculum Vitae w języku angielskim, to po polsku życiorys, czyli krótkie pisemne podsumowanie kariery, kwalifikacji i wykształcenia danej osoby. Jest to dokument używany powszechnie na całym świecie, szczególnie na rynku pracy. Warto wiedzieć, jak napisać CV po angielsku, ponieważ dzisiejszy dynamiczny i międzynarodowy świat daje liczne możliwości szukania kariery nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach Europy i świata. 

Pisanie CV w języku angielskim może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które nie są rodowitymi użytkownikami tego języka. Niemniej jednak, z kilkoma podstawowymi wskazówkami, można skomponować profesjonalne CV, które zwróci uwagę potencjalnych pracodawców. Dowiedz się jak napisać dobre CV po angielsku, jaką zachować strukturę angielskiego CV i jak wyglądają wzory CV po angielsku. 

Jak napisać CV po angielsku? Praktyczne wskazówki

Aby napisać dobre CV po angielsku, zastosuj się do poniższych wskazówek.

 • Wybierz właściwy format: Upewnij się, że Twój format CV jest przejrzysty, profesjonalny i dopasowany do branży, w której chcesz pracować.
 • Dane osobiste na górze: Umieść swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail na górze CV.
 • Podsumowanie zawodowe: Napisz krótkie podsumowanie zawodowe, które podkreśla Twoje główne umiejętności i doświadczenie.
 • Doświadczenie zawodowe w odwrotnej kolejności chronologicznej: Zacznij od najnowszego stanowiska, a następnie wymień wcześniejsze, opisując Twoje obowiązki i osiągnięcia na każdym stanowisku.
 • Edukacja również w odwrotnej kolejności chronologicznej: Podaj najnowszy tytuł naukowy lub certyfikat, a następnie wcześniejsze.
 • Zorganizowane umiejętności: Uporządkuj swoje umiejętności w czytelny sposób, na przykład według kategorii takich jak umiejętności techniczne, językowe czy interpersonalne.
 • Język prosty i zrozumiały: Unikaj skomplikowanego jargonu i trzymaj się języka, który będzie zrozumiały dla rekrutera.
 • Dostosuj CV do oferty pracy: Dostosuj swoje CV do każdej oferty pracy, podkreślając umiejętności i doświadczenie, które są najbardziej istotne dla oferowanej roli.
 • Sprawdź pisownię i gramatykę: Korzystając z narzędzi sprawdzania pisowni i gramatyki, upewnij się, że Twoje CV jest wolne od błędów.
 • Zachowaj konsekwencję: Upewnij się, że stosujesz konsekwentne formatowanie, styl i użycie czcionek w całym dokumencie.
 • Zamieszczaj tylko istotne informacje: Unikaj wypełniania CV nieistotnymi informacjami. Trzymaj się faktów, które najlepiej prezentują Twoje kwalifikacje do oferowanej roli.

Struktura CV angielskiego krok po kroku

Zastanawia Cię, jakie informacje podajemy podczas pisania CV po angielsku i w jakiej kolejności? Sprawdź koniecznie, jak wygląda prawidłowa struktura CV w języku angielskim i jakie informacje należy podać w każdej sekcji. 

 1. Dane osobiste (Personal Details): Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Profil zawodowy (Professional Summary): Krótkie podsumowanie Twoich umiejętności i doświadczenia.
 3. Doświadczenie zawodowe (Work Experience): Chronologiczne wylistowanie Twoich poprzednich stanowisk pracy z opisem obowiązków i osiągnięć.
 4. Edukacja (Education): Wykształcenie, kursy, certyfikaty.
 5. Umiejętności (Skills): Języki, umiejętności techniczne, kompetencje miękkie.
 6. Zainteresowania (Hobbies and Interests): Opcjonalnie, jeśli są istotne dla pracy.

Contact Information w CV po angielsku

Ta krótka sekcja w CV po angielsku nie powinna sprawiać kłopotów. Wystarczy umieścić na niej swoje imię i nazwisko, a pod spodem stanowisko, na które aplikujemy. Poniżej zapisujemy informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz opcjonalnie link do profilu na LinkedIn. 

Professional Summary / Objective w CV po angielsku

To bardzo ważna sekcja w CV po angielsku. Jest to inaczej nasze podsumowanie zawodowe. Ten element powinien znajdować się na górze dokumentu, tuż pod informacjami kontaktowymi. Najlepiej, żeby zawierał kilka krótkich zdań, opisujących naszą kandydaturę na wybrane stanowisko.

Przykład:  

Customer oriented tech sales person with 3 years of experience working in top companies like Apple, Samsung and Microsoft. I love working with people. I have knowledge and experience in computer / technology industry and I’m highly motivated to become a sales team manager in the future.

Work experience w CV po angielsku

W sekcji opisującej doświadczenie zawodowe koniecznie należy wymienić stanowisko, nazwę firmy i miejscowość, w której obecnie lub wcześniej pracowaliśmy oraz wskazać dokładny okres zatrudnienia. Niżej wareto wymienić wszystkie nasze obowiązki (Key qualifications & responsibilities), wykonywane na danym stanowisku.

 W CV w języku angielskim nie używa się pełnych dat, co do dnia, ani miesięcy zapisanych cyfrą rzymską. Poprawny format zapisu to: 05/2010 albo May 2010.  

Przykład: 

Experience: Sales Advisor

Apple Inc., San Francisko, California (2020–2022)

Key Qualifications & Responsibilities:

 • Professional customer service
 • Handling the cash register and customer payments (including invoicing)
 • Organization of the store’s work and order planning
 • Advising customers on purchasing and providing other information
 • Receiving deliveries to the store
 • Efficient handling of complaints and returns

Education w CV po angielsku

Do opisu ścieżki naszej edukacji w angielskim CV, warto znać podstawową terminologię używaną do opisu wykształcenia w krajach anglosaskich. Niestety, ale system edukacji w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych różni się od tego, który mamy w Polsce.

 Warto zapamiętać, że tytuł Master oznacza magistra, a Bachelor licencjat. W języku angielskim obowiązuje także rozróżnienie na przedmioty humanistyczne (arts) i ścisłe (sciences). W zależności od kierunku, który ukończyliśmy na studiach, końcowy tytuł może brzmieć: Master of Arts, Master of Science. 

Przykład: 

Bachelor of Marketing on Yale University 

Master of Sales on Yale University 

Completion: 2019

Skills w CV po angielsku 

Dla dużej częśći pracodawców, przy decyzji o zatryudnieniu kandydatan na dane stanowisko, bardziej istotny jest fakt, że kandydat posiada wymagane umiejętności, niż to, że ma odpowiednie doświadczenie. Dlatego warto wiedzieć jak ciekawie swoje doświadczenie opisać, aby wymienić zarówno umiejętności miękkie jak i twarde. I jedne i drugie mają duże znaczenie dla pracodawcy. 

Przykład:  

Skills and qualifications: 

 • Interpersonal Communication
 • Time Management
 • Strong Customer Service Skills
 • Empathy
 • Punctuality
 • Responsibility
 • Fluent in English and French 

Referencje w CV po angielsku

W Wielkiej Brytanii i USA pozyskane referencje mają duże znaczenie. Pracodawcy często zasięgają opinii o kandydatach od poprzednich przełożonych. Jeśli tylko możesz, koniecznie pochwal się przychylnymi referencjami od byłych szefów lub współpracowników. Takie referencje w CV można umieścić na dole dokumentu, albo załączyć jako oddzielne pliki. 

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Przydatne słownictwo do napisania CV po angielsku

W tabeli znajduje się 30 użytecznych słówek, które mogą być wykorzystane podczas pisania CV w języku angielskim. Sprawdź, ile z nich już znasz. 

Angielski Polski
Resume / CV CV (Curriculum Vitae)
Personal Details Dane osobiste
Contact Information Informacje kontaktowe
Career Objective Cel zawodowy
Professional Summary Podsumowanie zawodowe
Work Experience Doświadczenie zawodowe
Position / Job Title Stanowisko
Responsibilities Obowiązki
Achievements Osiągnięcia
Skills Umiejętności
Education Edukacja
Qualifications Kwalifikacje
Training Szkolenia
Certifications Certyfikaty
Languages Języki
Proficient Biegły
Fluent Płynny
Intermediate Średnio zaawansowany
References Referencje
Hobbies Zainteresowania
Interests Pasje
Volunteer Work Wolontariat
Extracurricular Activities Aktywność pozalekcyjna
Leadership Przywództwo
Teamwork Praca zespołowa
Problem-solving Rozwiązywanie problemów
Self-motivated Samomotywacja
Detail-oriented Zorientowany na szczegóły
Deadline-driven Pracujący pod presją terminów
Adaptability Umiejętność adaptacji

Gotowy wzór CV w języku angielskim

John Doe
123 Street Name, City, Country | Phone: +123456789 | Email: john.doe@email.com

Professional Summary:
Experienced marketing professional with over 10 years of experience in leading successful marketing campaigns for diverse industries.

Work Experience:
Marketing Manager (2015-2021)
XYZ Company, City, Country
– Led a team of 10 marketing professionals to achieve a 20% increase in brand awareness.
– Developed and implemented digital marketing strategies that resulted in a 30% increase in website traffic.

Education:
Bachelor of Business Administration (2005-2009)
University Name, City, Country

Skills:
– Fluent in English and Spanish
– Proficient in Microsoft Office Suite and Google Analytics

Hobbies and Interests:
– Reading, traveling, and photography.

 

Czym CV angielskie różni się od polskiego? 

CV po angielsku i CV w języku polskim różnią się pod kilkoma względami, co jest szczególnie ważne dla osób, które starają się o pracę za granicą.

Po pierwsze, angielskie CV często jest bardziej skoncentrowane i zwięzłe, z reguły nie przekracza jednej strony, chociaż w niektórych przypadkach może być dłuższe. W Polsce CV może być nieco dłuższe, z większą ilością szczegółów osobistych.

Kolejna różnica dotyczy zdjęć – w Polsce często dołącza się zdjęcie do CV, podczas gdy w krajach anglojęzycznych, takich jak USA i Wielka Brytania, praktyka ta jest rzadko spotykana i może być nawet niezalecana ze względu na przepisy dotyczące dyskryminacji.

Ponadto, sekcje takie jak „Zainteresowania” są mniej powszechne w CV po angielsku, a informacje kontaktowe są zwykle bardziej ograniczone ze względu na różnice w przepisach o ochronie danych osobowych.

Nowoczesne CV po angielsku – jak się wyróżnić na rynku pracy? 

Aby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy, nowoczesne CV po angielsku powinno być nie tylko dobrze napisane, ale także estetycznie zaprojektowane i zindywidualizowane dla każdej aplikacji.

Użycie profesjonalnego, ale nowoczesnego szablonu CV może pomóc wyróżnić Twój dokument, a jednocześnie zachować jego profesjonalny wygląd. Również, korzystanie z aktywnego słownictwa i silnych czasowników akcji może przyciągnąć uwagę rekrutera i lepiej opisać Twoje umiejętności i doświadczenie. W niektórych branżach, na przykład markeitngu internetowym można wypróbować nowoczesnego CV w formie wideo.

Warto pamiętać, że CV zawsze powinno być dostosowane do stanowiska, na które składamy podanie o pracę, z podkreśleniem naszych umiejętności i doświadczeń, które są najbardziej istotne dla oferowanej roli. Dodanie linków do naszego profesjonalnego portfolio online, profilu LinkedIn lub innych platform zawodowych może również pomóc przedstawić nasz profil w nowoczesny sposób.

Czym jest list motywacyjny po angielsku i jak go napisać? 

List motywacyjny, znany po angielsku jako cover letter to dokument, który powinien towarzyszyć naszemy CV podczas składania podania o pracę. Ma na celu przedstawienie  motywacji do pracy na danym stanowisku oraz wyjaśnienie, dlaczego jesteśmy idealnym kandydatem.

Pisanie listu motywacyjnego po angielsku zaczyna się od podania danych kontaktowych na górze strony, a następnie danych kontaktowych pracodawcy. Następnie należy zacząć od formalnego powitania, takiego jak „Dear Mr./Ms. [Nazwisko]”.

W pierwszym akapicie należy wyjaśnić, skąd dowiedzieliśmy się o ofercie pracy i dlaczego jesteśmy nią zainteresowani. W kolejnych akapitach omawiamy swoje najważniejsze umiejętności i doświadczenie, koncentrując się na tym, jak możemy przyczynić się do sukcesu firmy. Na koniec warto wyrazić swoją chęć omówienia kwalifikacji osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie podpisać się formalnie, używając fraz takich jak „Sincerely” lub „Warmest regards”, po których podajemy swoje pełne imię i nazwisko.

Pisanie CV w języku angielskim wymaga jasnego i zwięzłego wyrażenia umiejętności, doświadczeń i ścieżki edukacji. Upewnij się, że używasz właściwego słownictwa i szablonu graficznego, aby Twoje CV było profesjonalne i zrozumiałe dla potencjalnych pracodawców.

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
angielskie śniadanie - ilustracja
Słownictwo
Nauka przez czytanie
Nauka przez słuchanie
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.