Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Present Perfect: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 10 min

Czas Present Perfect: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Present Perfect to czas teraźniejszy dokonany prosty, 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Używany jest do opisywania zdarzeń, które mają związek z przeszłością, ale mają również wpływ na teraźniejszość lub mogą być kontynuowane w przyszłości.

Budowa czasu Present Perfect składa się z czasownika modalnego „have” lub „has”, po którym następuje bezokolicznik czasownika w formie trzeciej – czasownik nieregularny lub regularny. Jak w takim razie prawidłowo używać czasu Present Perfect? Czy w czasie Present Perfect występują jakieś wyjątki? Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu czasu Present Perfect Simple w języku angielskim. Na końcu artykułu znajdziesz praktyczne ćwiczenia do utrwalenia wiedzy o tym czasie teraźniejszym.  

Czym jest czas Present Perfect?

Present Perfect to 1 z 4 czasów teraźniejszych w języku angielskim, który stanowi gramatyczne połączenie czasu teraźniejszego i aspektu dokonanego. Czas ten jest używany do wyrażenia przeszłego wydarzenia, które ma konsekwencje w teraźniejszości. Stąd Present Perfect nazywany jest inaczej czasem teraźniejszym dokonanym prostym.

Czas Present Perfect w języku angielskim odnosi się do struktur takich jak „I have finished”. Są one nazywane teraźniejszymi, ponieważ używają teraźniejszej formy czasownika posiłkowego „have”, oraz dokonanymi, ponieważ ten czasownik posiłkowy jest łączony z trzecią formą (imiesłowem przeszłym) głównego czasownika. Wyróżniamy też inne czasy „dokonane”, jak na przykład Past Perfect, do wyrażania przeszłości, reprezentowany przez strukturę „I had eaten”.

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

Present Perfect używamy do opisania czynności, które miały miejsce w przeszłości, a ich skutki są widoczne w teraźniejszości. W Present Perfect nie określamy czasu, kiedy dana czynność się wydarzyła. Interesują nas skutki tej czynności, a nie sama czynność. Dzięki użyciu czasu Present Perfect możemy wskazać związek między teraźniejszością i przeszłością. 

Za pomocą czasu Present Perfect możemy opisywać akcje lub stany, które mają związek z teraźniejszością i przeszłością. Są to na przykład sytuacje takie jak:

 1. Opisywanie doświadczeń życiowych, na przykład: „I have visited London three times.” (Byłem w Londynie trzy razy.)
 2. Opisywanie akcji rozpoczętych w przeszłości, które mają skutek w teraźniejszości, na przykład: „I have broken my glasses, so I can’t see clearly now.” (Zepsułem moje okulary, więc teraz nie widzę dobrze.)
 3. Opisywanie akcji, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz, na przykład: „I have lived in Warsaw since 2015.” (Mieszkam w Warszawie od 2015 roku.)
 4. Opisywanie akcji, które zdarzyły się w niedawnym czasie i mają wpływ na teraźniejszość, na przykład: „She has just left the room.” (Ona właśnie opuściła pokój.)
 5. Opisywanie akcji, które miały miejsce w przeszłości, ale nie jest podane dokładne czasowe ich umiejscowienie, na przykład: „Have you ever seen a bear?” (Czy kiedykolwiek widziałeś niedźwiedzia?)

Jak budować zdania w czasie Present Perfect?

Budowa czasu Present Perfect opiera się na wykorzystaniu podmiotu, czasownika oraz dopełnienia, które uzupełnia myśl zawartą w zdaniu. W przypadku Present Perfect, kluczowe jest użycie odpowiedniej formy czasownika pomocniczego „have” –  dla I, you, we, they oraz „has” dla he, she, it. Budując zdania w Present Perfect należy też pamiętać o trzeciej formie głównego czasownika – Past Participle. Łącząc te elementy w całość, uzyskujemy poprawne zdanie w czasie Present Perfect.

Schemat budowy zdania w czasie Present Perfect wygląda następująco:

Podmiot + have/has + 3 forma czasownika + reszta zdania (dopełnienie). 

Opisany schemat zdania w Present Perfect odnosi się do zdań twierdzących.

Przykłady zdań twierdzących

 • „I have read this book.” (Czytałem tę książkę.)
 • „You have eaten sushi before.” (Jadłeś już sushi wcześniej.)
 • „She has lived in London for 5 years.” (Ona mieszka w Londynie od 5 lat.)
 • „We have decided to move to a new city.” (Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do nowego miasta.)
 • „You have studied English for several years.” (Uczyliście się angielskiego przez kilka lat.)
 • „They have bought a new car.” (Oni kupili nowy samochód.)

Czym jest 3 forma czasownika w Present Perfect?

W czasie Present Perfect używamy trzeciej formy czasownika, nazywanej także formą past participle. Jest to element kluczowy w budowie zdania w tym czasie, który pokazuje, że akcja miała miejsce w przeszłości i rzutuje na teraźniejszość.

Forma ta jest używana po czasownikach posiłkowych 'have’ lub 'has’ i wskazuje na zakończenie działania. Dla przykładu, w zdaniu „I have finished my work”, słowo „finished” jest trzecią formą czasownika „finish” i pokazuje, że praca została skończona. Ważne jest, aby zapamiętać tę formę czasowników, gdyż wiele z nich jest czasownikami nieregularnymi (irregular verbs), których odmiany warto się nauczyć. 

Present Perfect słowa charakterystyczne

W czasie Present Perfect używa się często charakterystycznych słów i zwrotów. Pomagają one zrozumieć kontekst zdania w Present Perfect. 

 • For – kiedy chcemy powiedzieć, ile czasu minęło od chwili rozpoczęcia danej czynności. Przykład: „I have lived here for 10 years.” (Mieszkam tutaj od 10 lat.)
 • Since – kiedy mówimy o punkcie początkowym akcji, która nadal trwa. Przykład: „I have been here since morning.” (Jestem tutaj od rana.)
 • Never, ever – kiedy mówimy o zdarzeniach, które nigdy się nie wydarzyły lub pytamy o doświadczenia.
  Przykład: „I have never been to Australia.” (Nigdy nie byłem w Australii.)
 • Just, already, yet – do mówienia o niedawno zakończonych akcjach (just), akcjach, które zakończyły się wcześniej niż się spodziewano (already), oraz akcjach, które jeszcze się nie zdarzyły (yet). Przykład: „I have just finished my work.” (Właśnie skończyłem pracę.)
 • Once i always – do opisywania, ile razy coś się zdarzyło lub zawsze się zdarza. Przykład: „I have always loved reading.” (Zawsze uwielbiałem czytać.)
 • Recently, lately, so far, up to now, just now – te zwroty są używane do mówienia o akcjach, które zdarzyły się niedawno lub do teraz. Przykład: „I have recently started learning French.” (Niedawno zacząłem uczyć się francuskiego.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować pytania w czasie Present Perfect?

Pytania w czasie Present Perfect budujemy, przestawiając czasownik posiłkowy 'have’ lub 'has’ przed podmiot, a następnie dodając trzecią formę czasownika głównego, według następującego schematu:

Have/Has + podmiot + 3 forma czasownika + reszta zdania (dopełnienie)?

Przykłady zdań pytających

 • „Have you ever been to Italy?” (Czy kiedykolwiek byłeś we Włoszech?)
 • „Has she finished her homework?” (Czy ona skończyła swoją pracę domową?)

Jak budować przeczenia w czasie Present Perfect?

Przeczenia tworzymy dodając do zdania twierdzącego w czasie Present Perfect słowo 'not’ po czasowniku posiłkowym 'have’ lub 'has’, a przed trzecią formą czasownika głównego, według następującego schematu:

Podmiot + have/has + not + 3 forma czasownika + reszta zdania (dopełnienie). 

Przykłady przeczeń

 • „I have not seen this movie.” (Nie widziałem tego filmu.)
 • „She has not done her homework yet.” (Ona jeszcze nie zrobiła swojej pracy domowej.)

Jakie są różnice pomiędzy czasem Present Perfect i czasem Present Perfect Continuous?

Present Perfect to inny czas w języku angielskim niż Present Perfect Continuous. Oba są używane do mówienia o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, ale mają różne zastosowania.

Czas Present Perfect jest używany do mówienia o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości, ale mają związek z teraźniejszością. Jest często używany z przysłówkami czasu, które wskazują długość czasu. Przykład: „I have lived in Warsaw for five years.” – Mieszkam w Warszawie od pięciu lat. (Zwracamy uwagę na fakt, że mieszkam tutaj już pięć lat).

Present Perfect Continuous natomiast jest używany do mówienia o czynnościach, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają lub właśnie się skończyły, ale skupiamy się bardziej na samej czynności, a nie na jej rezultacie. Przykład: „I have been living in Warsaw for five years.” – Mieszkam w Warszawie od pięciu lat. (Skupiamy się na samym procesie mieszkania).

Jak nauczyć się czasu Present Perfect?

Częste ćwiczenie i powtarzanie jest kluczem do zrozumienia i poprawnego stosowania czasu Present Perfect. Jak można doskonalić znajomośc angielskiej gramatyki? Wypróbuj:

 • Tworzenie zdań: Zacznij od tworzenia własnych zdań w czasie Present Perfect. Pamiętaj o strukturze czasu i stwórz zdania, które odzwierciedlają twoje doświadczenia lub sytuacje.
 • Tłumaczenie zdań: Przetłumacz zdania z języka polskiego na angielski, używając czasu Present Perfect. To pomoże ci zrozumieć, kiedy powinieneś używać tego czasu.
 • Ćwiczenia z książek i online: Istnieje wiele zasobów online do nauki języka angielskiego, które oferują ćwiczenia z czasem Present Perfect. Poznaj Present Perfect na lekcjach angielskiego online w Novakid!
 • Konwersacje i sytuacje życiowe: Używaj czasu Present Perfect podczas mówienia po angielsku. Możesz na przykład opowiedzieć o swoim doświadczeniu życiowym lub o rzeczach, które zrobiłeś.

Koniecznie sprawdź też ćwiczenia w tym artykule, które warto wykonać, aby lepiej zapamiętać budowę oraz kiedy używać Present Perfect. 

Czas Present Perfect: ćwiczenia

Poniżej znajdują się przykładowe ćwiczenia, które pomogą ci lepiej zrozumieć i poprawnie używać czasu Present Perfect. Wybierz poprawne rozwiązanie, a na końcu sprawdź, czy miałeś rację! Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularna praktyka!

Which of the following sentences uses the Present Perfect tense correctly?
They ________ to Paris twice this year.
Put the words into the correct order: never, I, sushi, have, eaten.
Change the sentence into negative: He has finished his homework.
Which word completes this sentence? She ________ a letter to her grandma.
Choose the correct sentence in Present Perfect:
Make a question out of the following sentence: The team has won the match.
Which verb completes the sentence? They ________ their old toys to charity.
Change the sentence into negative: We have seen that movie.
Put the words into the correct order: have, recently, new, they, a, bought, car.
Which of the following is NOT in the Present Perfect tense?
Choose the correct sentence in Present Perfect:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy ten artykuł był pomocny? 

Pamiętaj, że nauka gramatyki wymaga czasu i cierpliwości, ale poprzez regularne ćwiczenia możesz stać się biegły w użyciu czasu Present Perfect w języku angielskim.

4.6/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.