Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czas Past Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć
Gramatyka
Star icon
09.08.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Czas Past Perfect Continuous: wszystko, co musisz wiedzieć

Spis treści

Past Perfect Continuous to 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim, który służy do opisywania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, trwały przez jakiś czas i zostały zakończone przed inną czynnością w przeszłości.

Zdania w Past Perfect Continuous są tworzone poprzez użycie czasownika posiłkowego „had been” oraz formy bezokolicznikowej czasownika z końcówką -ing. W tym artykule przedstawimy dokładną definicję, budowę, zastosowanie oraz konkretne przykłady zdań w Past Perfect Continuous.

Po przeczytaniu tego artykułu i wykonaniu praktycznych ćwiczeń, zrozumienie jak używać Past Perfect Continuous będzie dla Ciebie o wiele prostsze. Angielska gramatyka może być łatwa do zrozumienia!

Czym jest czas Past Perfect Continuous?

Past Perfect Continuous to 1 z 4 czasów przeszłych w języku angielskim. Czas Past Perfect Continuous, nazywany jest również czasem zaprzeszłym ciągłym lub niedokonanym. Czas ten można wykorzystać do opisywania czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwała przez określony okres czasu aż do innego momentu również w przeszłości.

Czas zaprzeszły Past Perfect Continuous jest określany jako „niedokonany”, ponieważ podkreśla ciągłość i trwanie pewnej czynności w przeszłości, a nie jej dokonanie, zakończenie. Stąd też określenie „zaprzeszły niedokonany”. Jest to odróżniająca cecha czasów typu continuous w angielskim, na przykład Present Continuous, które w języku polskim określa się jako czasy niedokonane.

Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous?

Czas Past Perfect Continuous jest używany do opisywania czynności, które trwały przez określony okres czasu w przeszłości przed innym punktem w przeszłości. Podkreśla on długość i kontynuację czynności przed określonym momentem w przeszłości.

Czas Past Perfect Continous stosujemy do:

 1. Opisywania czynności trwających przez dłuższy czas przed inną czynnością w przeszłości: „She had been reading the book for two hours when I arrived.” (Czytała książkę przez dwie godziny, kiedy przyjechałem.)
 2. Opisywania czynności, która trwały do pewnego momentu w przeszłości: „They had been living in Warsaw until 2020.” (Mieszkali w Warszawie aż do 2020 roku.)
 3. Opisywania przyczyn czynności w przeszłości: „She was tired because she had been working all day.” (Była zmęczona, ponieważ pracowała cały dzień.)

Czas Past Perfect Continuous to najbardziej złożony czas ze wszystkich 12 czasów w języku angielskim. Aby dobrze zrozumieć, które czasy w angielskim odnoszą się do jakich momentów w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, warto spojrzeć na linię czasów, tzw. timeline, dzięki której łatwo można dokonać porównania wszystkich 12 czasów w angielskiej gramatyce.

Jak budować zdania w czasie Past Perfect Continuous?

Budowa czasu Past Perfect Continuous wymaga zastosowania czasownika posiłkowego „had” w połączeniu z drugim czasownikiem posiłkowym „been” oraz formą „-ing” czasownika głównego, według następującego schematu:

Podmiot + had + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie).

Kluczowymi elementami tego czasu są czasowniki posiłkowe „had”i „been” oraz czasownik główny w formie gerundium (z końcówką -ing). Wiele zdań twierdzących, pytających i przeczących w Past Perfect Continuous to zdania złożone, a często używane są z nimi charakterystyczne słowa takie jak: „for”, „since”, „before”, „after”, czy „when”.

Przykład zdań twierdzących

 • „I had been studying English for five years before I moved to London.” (Uczyłem się angielskiego przez pięć lat zanim przeprowadziłem się do Londynu.)
 • „She had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived.” (Czekała na autobus przez 30 minut, kiedy w końcu przyjechał.)
 • „They had been travelling around the world for a year when the pandemic started.” (Podróżowali dookoła świata przez rok, kiedy zaczęła się pandemia.)

Past Perfect Continuous: słowa charakterystyczne

Słowa „for” i „since” są najczęściej używane w Past Perfect Continuous, aby wskazać okres czasu, przez jaki trwała czynność:

 • „I had been working for three hours.” (Pracowałem przez trzy godziny.)
 • „She had been waiting since morning.” (Czekała od rana.)

„Before” i „after” są stosowane, aby określić kolejność wydarzeń:

 • „Before she arrived, we had been discussing her project.” (Zanim ona przyjechała, dyskutowaliśmy o jej projekcie.)
 • „After they had been living in France for ten years, they moved to Spain.” (Po dziesięciu latach życia we Francji, przenieśli się do Hiszpanii.)

„When” może wskazywać moment, w którym czynność Past Perfect Continuous została przerwana:

 • „They had been playing soccer when it started raining.” (Grali w piłkę, kiedy zaczęło padać.)

„All day/night/week/month/year” są używane, aby określić długość trwania czynności:

 • „I had been working all day before I finally finished the project.” (Pracowałem cały dzień, zanim w końcu skończyłem projekt.)

„By” jest używane, aby wskazać moment w przeszłości, w którym czynność została ukończona:

 • „They had been studying for months before they passed the exam.” (Uczyli się przez miesiące, zanim zaliczyli egzamin.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak budować pytania w czasie Past Perfect Continuous?

Podczas tworzenia pytań w czasie Past Perfect Continuous, rozpoczynamy od czasownika posiłkowego „had”, po czym następuje podmiot, potem „been” i na końcu czasownik z końcówką -ing. Schemat ten wygląda następująco:

Had + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie)?

Przykład zdań pytających

 • „Had you been waiting long before the bus arrived?” (Czy długo czekałeś zanim przyjechał autobus?)
 • „Had she been studying all night for the exam?” (Czy ona całą noc uczyła się do egzaminu?)
 • „Had they been playing soccer when it started to rain?” (Czy oni grali w piłkę nożną kiedy zaczęło padać?)

Jak budować przeczenia w czasie Past Perfect Continuous?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Perfect Continuous polega na dodaniu słowa „not” po „had been”. Wygląda to następująco:

Podmiot + had + not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania (dopełnienie). 

Uwaga, w praktyce często spotkamy się ze skróconą formą przeczenia, gdzie „had not” staje się „hadn’t”.

Przykład zdań przeczących

 • „They had not (hadn’t) been living there long when they decided to move.” (Nie mieszkali tam długo, kiedy zdecydowali się przeprowadzić.)
 • „I had not (hadn’t) been waiting long when the bus arrived.” (Nie czekałem długo, kiedy autobus przyjechał.)
 • „She had not (hadn’t) been working here for a year when she got promoted.” (Nie pracowała tu nawet roku, kiedy dostała awans.)

Past Perfect vs Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to inny czas niż Past Perfect. Każdy z tych czasów przeszłych w języku angielskim służy do opisywania różnych aspektów przeszłości.

W przeciwieństwie do Past Perfect Continuous, w czasie Past Perfect skupiamy się na samym fakcie wykonania czynności. Past Perfect Continuous podkreśla natomiast długość trwania czynności przed innym momentem w przeszłości.

W odróżnieniu od Past Perfect, czas Past Perfect Continuous jest używany do wyrażania długotrwałej aktywności, która miała miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości.

Jak nauczyć się czasu Past Perfect Continuous?

Najlepszy sposób na naukę czasu Past Perfect Continuous to regularne ćwiczenia i powtórki. Warto również praktykować poprzez mówienie i pisanie zdań w tym czasie, korzystając z różnych kontekstów. Równie pomocne może być rozmawianie z rodowitymi użytkownikami języka angielskiego na codzienne tematy.

Czas Past Perfect Continuous: ćwiczenia

Pracując nad tymi zadaniami, skup się na poprawnym stosowaniu form czasu Past Perfect Continuous. Jest to klucz do zdobycia biegłości w posługiwaniu się tym czasem. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza! Regularne ćwiczenia pomogą Ci zrozumieć i sprawnie używać czasu Past Perfect Continuous.

Which of the following sentences uses the Past Perfect Continuous tense correctly?
By the time he arrived, they ________ for over an hour.
Put the words into the correct order: studying, hours, for, three, had, she, been.
Change the sentence into negative: He had been playing the piano.
Which word completes this sentence? The kids ________ outside until they were tired.
Choose the correct sentence in Past Perfect Continuous:
Make a question out of the following sentence: The students had been practicing for the concert.
Which verb completes the sentence? Before the power outage, she ________ to a podcast.
Change the sentence into negative: I had been reading a novel.
Put the words into the correct order: traveling, had, months, for, they, six, been.
Which of the following is NOT in the Past Perfect Continuous tense?
Choose the correct sentence in Past Perfect Continuous:
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Czy podobał Ci się ten artykuł? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.