Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Słownictwo na poziomie A2 w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
18.01.2024
Time icon 12 min
Comment icon 0 komentarze

Słownictwo na poziomie A2 w języku angielskim

Spis treści

Na poziomie A2 znajomości języka angielskiego, uczniowie rozszerzają swoje słownictwo, co umożliwia im coraz swobodniejsze komunikowanie się podczas codziennych sytuacji. Słownictwo na poziomie A2 pozwala na opisywanie podstawowych czynności, wyrażanie swoich potrzeb i uczestniczenie w prostej rozmowie.

W tym artykule sprawdzimy jakie angielskie słownictwo jest kluczowe na poziomie A2. Omówimy słownictwo niezbędne do opisywania ludzi i miejsc, a także to, które używane jest w kontekście codziennych czynności, jedzenia i picia, zakupów i usług, podróży i kierunków, jak również zajęć rekreacyjnych i hobby. Nie zabraknie również tematów takich jak zdrowie i ciało, czas i daty, pogoda i środowisko, a także szkoła i edukacja oraz praca i zawody.

Dzięki artykułowi uczniowie powinni zapewnić sobie solidną bazę wiedzy, która umożliwi im pewne poruszanie się w słownictwie i gramatyce języka angielskiego na poziomie A2 w różnorodnych kontekstach.

Rozszerzone wyrażenia podstawowe

Na poziomie A2 uczniowie dysponują bardziej zaawansowanym zasobem słownictwa niż na poziomie A1, co pozwala na bardziej szczegółową komunikację w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Na poziomie A2, poza podstawowymi formułkami takimi jak „Hello” czy „Hi”, uczniowie uczą się wyrażać bardziej osobiste powitania, dostosowane do różnych sytuacji oraz otwierające na dalszą rozmowę.

 • Good to see you! (Miło cię widzieć!) – wyraża radość z ponownego spotkania,
 • How have you been? (Jak się masz?) – zapytanie o samopoczucie od ostatniego spotkania,
 • What’s new with you? (Co u ciebie nowego?) – wyrażenie zainteresowania życiem rozmówcy.

Dzięki słownictwu A2 związanemu z uczuciami można być bardziej precyzyjnym w opisywaniu swojego stanu emocjonalnego. Na przykład:

 • Zamiast ogólnego I’m happy (Jestem szczęśliwy), można powiedzieć I’m thrilled (Jestem zachwycony) lub I’m delighted (Jestem uradowany),
 • Zamiast prostego I’m sad (Jestem smutny), można użyć I’m heartbroken (Jestem zrozpaczony) lub I’m disappointed (Jestem rozczarowany),
 • Zamiast I’m tired (Jestem zmęczony), można być precyzyjniejszym i powiedzieć I’m exhausted (Jestem wyczerpany) lub I’m worn out (Jestem wykończony).

Zwroty grzecznościowe na poziomie A2 stają się bardziej złożone i pozwalają na płynniejszą interakcję społeczną. Przykładowo:

 • Excuse me, could you help me, please? (Przepraszam, czy mógłbyś mi pomóc?) – zapytanie o pomoc z dodaniem grzecznościowego „please” na końcu zdania podnosi poziom uprzejmości,
 • Can I ask you a favor? (Czy mogę prosić cię o przysługę?) – grzeczne zapytanie o pomoc czy wsparcie,
 • Would you mind if I…? (Czy miałbyś coś przeciwko, jeśli ja…?) – wyrażenie prośby w sposób nie narzucający, pokazujący szacunek dla granic rozmówcy.

Opisywanie ludzi i miejsc

Użycie odpowiednich przymiotników oraz przyimków miejsca odgrywa kluczową rolę w precyzyjnym opisywaniu ludzi i miejsc. Ucząc się opisywać ludzi, warto skorzystać z przymiotników takich jak:

 • friendly (przyjazny) – My new classmate is very friendly. (Mój nowy kolega z klasy jest bardzo przyjazny),
 • busy (zajęty) – This street is always busy. (Ta ulica jest zawsze zajęta),
 • quiet (cichy/spokojny) – He is a quiet person. (On jest cichą osobą).

Angielskie A2 słownictwo obejmuje też przyimki miejsca pozwalające na precyzyjne określenie lokalizacji, np.:

 • between (pomiędzy) – The cafe is between the library and the museum. (Kawiarnia jest pomiędzy biblioteką a muzeum),
 • next to (obok) – I live next to the park. (Mieszkam obok parku),
 • opposite (naprzeciwko) – The supermarket is opposite the school. (Supermarket jest naprzeciwko szkoły).

Użycie tych wyrażeń pozwala na tworzenie klarownych i zrozumiałych opisów, które są niezbędne w codziennej komunikacji oraz w pisaniu

Codzienne czynności

Na poziomie A2 uczniowie poszerzają swoje słownictwo o czasowniki związane z życiem codziennym, co pozwala na dokładniejsze opisywanie rutynowych aktywności. Znajomość czasowników regularnych i nieregularnych w różnych czasach jest bardzo pomocna.

Oto przykłady czasowników związanych z życiem codziennym, które warto znać na poziomie A2:

 • wake up (budzić się) – I wake up at 7 a.m. every day. (Codziennie budzę się o 7 rano),
 • cook (gotować) – My mother cooks dinner in the evening. (Moja mama gotuje obiad wieczorem),
 • clean (sprzątać) – On Saturdays, we clean the house. (W soboty sprzątamy dom),
 • shop (robić zakupy) – He shops for groceries on the weekend. (On robi zakupy spożywcze w weekend),
 • study (uczyć się) – I study English every day. (Uczę się angielskiego codziennie).

Poniżej znajdują się także przykłady użycia tych czasowników w różnych czasach:

 • Teraźniejszy: I usually wake up early. (Zazwyczaj wstaję wcześnie),
 • Przeszły: Yesterday, I cooked spaghetti. (Wczoraj ugotowałem spaghetti),
 • Przyszły: I will clean my room tomorrow. (Jutro posprzątam mój pokój).

Opanowanie tych czasowników i umiejętność ich stosowania w różnych kontekstach czasowych pozwala konstruować zrozumiałe i poprawnie gramatyczne zdania, co ułatwia jasność wyrażania się w języku angielskim.

Jedzenie i picie

Na poziomie A2, ucząc się angielskiego, warto znać słownictwo związane z rodzajami jedzenia i posiłków, takie jak breakfast (śniadanie), lunch (lunch) i dinner (kolacja).

Znajomość fraz pomocnych przy zamawianiu jedzenia, takich jak menu (menu), order (zamówienie) i bill (rachunek), jest również kluczowa.

Uczniowie powinni być w stanie wyrażać swoje preferencje i ograniczenia dietetyczne, używając słów jak vegetarian (wegetarianin), allergy (alergia) i taste (smak).

Inne przydatne terminy to spicy (pikantne), sweet (słodkie), sour (kwaśne), dish (danie), beverage (napój), dessert (deser) oraz ingredients (składniki).

Używanie tych słów w zdaniach typu I prefer spicy food (Preferuję pikantne jedzenie) lub Can I have the bill, please? (Czy mogę prosić o rachunek?) pomoże w płynnej komunikacji w restauracji czy kawiarni.

Zakupy i usługi

Podczas nauki angielskiego na poziomie A2, słownictwo dotyczące zakupów i usług obejmuje nazwy typowych sklepów i miejsc, takich jak supermarket (supermarket), bank (bank), post office (poczta) oraz phrases (zwroty) używane podczas zakupów, np. price (cena), discount (zniżka), receipt (paragon), size (rozmiar) i refund (zwrot pieniędzy).

Ważne jest, aby podczas zakupów po angielsku umieć zapytać How much does it cost? (Ile to kosztuje?) lub Can I try this on? (Czy mogę to przymierzyć?).

Znajomość słów takich jak cashier (kasjer), change (reszta), fitting room (przymierzalnia) oraz customer service (obsługa klienta) ułatwi poruszanie się po sklepach i korzystanie z różnych usług.

Podróże i kierunki

W kontekście podróży i kierunków, na poziomie A2 przydatne są słownictwo dotyczące rodzajów transportu: bus (autobus), train (pociąg), plane (samolot), ticket (bilet), station (stacja), airport (lotnisko), departure (odjazd/odlot), arrival (przyjazd/przylot).

Ważne jest również, aby znać zwroty umożliwiające pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, takie jak left (lewo), right (prawo), straight (prosto), near (blisko), far (daleko) oraz turn (skręć).

Przykłady użycia tych wyrażeń w zdaniach to np.: Excuse me, where is the nearest bus stop? (Przepraszam, gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?) czy How do I get to the airport? (Jak dostać się na lotnisko?). Znajomość tych terminów jest niezbędna do poruszania się po nowych miejscach i planowania zagranicznych podróży.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Zajęcia rekreacyjne i hobby

Na poziomie A2 znajomość słownictwa związanego ze sportem, hobby i zajęciami rekreacyjnymi bardzo się przydaje. Słowa takie jak swimming (pływanie), reading (czytanie), painting (malowanie) opisują popularne formy spędzania wolnego czasu.

Do proponowania wspólnych aktywności służą zwroty Would you like to…? (Czy chciałbyś…?) oraz Let’s… (Zróbmy…).

Inne przydatne terminy to dancing (taniec), hiking (wędrówki), cycling (jazda na rowerze), playing cards (granice w karty) oraz gardening (ogrodnictwo).

Umiejętność zapraszania Do you want to go swimming this weekend? (Czy chcesz iść pływać w ten weekend?) lub proponowania Let’s go for a bike ride. (Zróbmy przejażdżkę rowerową.) umożliwia organizowanie czasu wolnego i nawiązywanie społecznych interakcji.

Zdrowie i ciało

W kontekście zdrowia i ciała, ważne jest, aby znać nazwy części ciała oraz potrafić opisywać typowe choroby i objawy. Takie słownictwo przydaje się na przykład podczas wizyty u lekarza.

Warto znać słownictwo takie jak headache (ból głowy), cold (przeziębienie), flu (grypa), cough (kaszel) oraz fever (gorączka).

Wizyta u lekarza lub w aptece wymaga znajomości zwrotów takich jak prescription (recepta), pharmacy (apteka), pain (ból) oraz medicine (lekarstwo).

Zdania typu I have a sore throat (Mam ból gardła) lub Can I get something for a headache? (Czy mogę dostać coś na ból głowy?) są przydatne podczas opieki zdrowotnej i dyskusji na temat dolegliwości.

Czas i daty

Znajomość terminów związanych z czasem i datami, takich jak days of the week (dni tygodnia), months (miesiące), seasons (pory roku) jest kluczowa na poziomie A2. Uczniowie powinni znać słowa typu today (dzisiaj), tomorrow (jutro), yesterday (wczoraj), next week (w przyszłym tygodniu) oraz last month (w zeszłym miesiącu).

Ważne jest, aby umieć podawać czas, np. half past nine (wpół do dziesiątej), quarter to seven (za kwadrans siódma) oraz umawiać się na spotkania, używając zwrotów What time shall we meet? (O której się spotkamy?) lub Are you free on Sunday? (Czy jesteś wolny w niedzielę?).

Pogoda i środowisko

W kategorii pogoda i środowisko, słownictwo angielskie na poziomie A2 obejmuje terminy opisujące warunki pogodowe, takie jak sunny (słonecznie), raining (pada deszcz), windy (wietrznie), warm (ciepło), cold (zimno).

Słowa dotyczące środowiska takie jak pollution (zanieczyszczenie), recycle (recykling), environment (środowisko) oraz conservation (ochrona) są również ważne.

Wypowiedzi na temat pogody It’s very windy today (Dziś jest bardzo wietrznie) lub On environmental issues, We should recycle more (W kwestiach środowiskowych, powinniśmy więcej recyklingować) pomagają w codziennej komunikacji oraz w dyskusjach na temat problemów globalnych.

Szkoła i edukacja

Uczniowie na poziomie A2 znajomości języka angielskiego  powinni znać słownictwo odnoszące się do przedmiotów szkolnych, takich jak mathematics (matematyka), science (nauki przyrodnicze), history (historia), English (angielski) i physical education (wychowanie fizyczne).

Znajomość różnych rodzajów szkół, w tym primary school (szkoła podstawowa), secondary school (szkoła średnia) oraz university (uniwersytet), jest równie ważna.

Słowa związane z nauką i edukacją, np. teacher (nauczyciel), student (uczeń/student), homework (praca domowa), exam (egzamin) oraz grade (ocena), pomagają w opisywaniu doświadczeń na ścieżce edukacji.

Użycie tych terminów w zdaniach typu: I have a history exam tomorrow (Jutro mam egzamin z historii) lub My favorite subject is science (Moim ulubionym przedmiotem są nauki przyrodnicze) ułatwia komunikację w kontekście szkolnym i akademickim.

Praca i zawody

Słownictwo na poziomie A2 związane z zawodami obejmuje terminy odnoszące się do różnych rodzajów pracy, takich jak full-time (na pełny etat), part-time (na pół etatu), freelance (na zlecenie) oraz terminy związane z miejscem pracy, np. office (biuro), factory (fabryka), hospital (szpital).

Kluczowe są również słowa związane z aspektami pracy, takie jak:
– salary (pensja)
– schedule (grafik)
– job interview (rozmowa kwalifikacyjna)
– position (stanowisko) oraz promotion (awans).

Wiedza na temat zawodów, np.
– teacher (nauczyciel)
– engineer (inżynier)
– doctor (lekarz)
umożliwia wyrażanie zainteresowań zawodowych oraz prowadzenie dyskusji na temat rynku pracy.

Zdania takie jak I work full-time at an office (Pracuję na pełny etat w biurze) lub I’m looking for a job as a nurse (Szukam pracy jako pielęgniarka) są przykładami praktycznego użycia tego słownictwa w kontekście zawodowym.

Gramatyka 

Na poziomie A2 w nauce języka angielskiego, uczniowie powinni opanować następujące zagadnienia gramatyczne, aby skuteczniej komunikować się i tworzyć złożone wypowiedzi:

– Podstawowe spójniki:

 • so (więc) – łączy zdania wyrażające przyczynę i skutek, np. I was hungry, so I ate a sandwich.
 • because (ponieważ) – wskazuje na przyczynę czynności, np. She is happy because she passed her exam.
 • although (chociaż) – wprowadza zdanie przeciwstawne, np. Although it rained, we had a great time.

– Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym:

 • Stopień wyższy (np. bigger, more interesting) używany do porównywania dwóch elementów, np. This book is more interesting than that one.
 • Stopień najwyższy (np. the biggest, the most interesting) używany do wyróżnienia jednego elementu spośród wielu, np. This is the most interesting book I’ve ever read.

– Czas przeszły prosty:

 • Kluczowy do opowiadania o wydarzeniach, które zakończyły się w przeszłości, np. Last year, I visited Paris.

Czas przeszły prosty w języku angielskim (Past Simple) używany jest do opisywania czynności lub zdarzeń, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Służy do przedstawienia akcji dokonanych, faktów historycznych, a także do opowiadania o kolejności wydarzeń, które nastąpiły po sobie.

– Czasowniki modalne:

 • can (móc) – wyrażenie zdolności lub możliwości, np. I can swim.
 • must (musieć) – wyrażenie konieczności lub obowiązku, np. You must wear a helmet.
 • should (powinien) – dawanie rad lub zaleceń, np. You should study more.

Zrozumienie i stosowanie tych reguł gramatycznych pozwala na budowanie bardziej złożonych i precyzyjnych zdań, co jest istotne dla płynnej komunikacji w języku angielskim.

Wyrażenia idiomatyczne

Język angielski na poziomie A2 wymaga od uczniów używania prostych idiomów, które są nieodzowną częścią tego języka. Wyrażenia idiomatyczne i potoczne zwroty, nadają wypowiedziom naturalności i sprawiają, że komunikując się brzmimy bardziej jak native speaker,

Idiomy takie jak:

 • Under the weather – czuć się źle, być chorym,
 • Hit the books – uczyć się, zakuwać,
 • Break the ice – przełamać lody,
 • A piece of cake – coś bardzo łatwego,
 • Cost an arm and a leg – bardzo dużo kosztować, być bardzo drogim,
 • Out of the blue – niespodziewanie, znikąd, pozwalają na barwne i obrazowe wyrażanie myśli oraz uczuć.

Potoczne zwroty używane na co dzień, które każdy uczeń na tym poziomie powinien znać, to na przykład:

 • What’s up? – Co słychać?,
 • Hang in there – Trzymaj się, nie poddawaj się,
 • No big deal – Nic takiego, nic wielkiego,
 • Pretty good – Całkiem nieźle,
 • My bad – Moja wina, mój błąd,
 • Take it easy – Wyluzuj, nie przejmuj się.

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
mowa zależna w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.