Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim 
Gramatyka
Star icon
26.01.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim 

Spis treści

Rzeczowniki w języku angielskim to słowa określające osoby, miejsca, przedmioty, zjawiska lub pojęcia. Kluczowym podziałem wśród nich jest rozróżnienie na rzeczowniki policzalne (countable nouns) i niepoliczalne (uncountable nouns).

Rzeczowniki policzalne to te, które można zliczyć, np. „book” (książka) – możemy mieć jedną książkę lub wiele książek. Rzeczowniki niepoliczalne odnoszą się do materii, pojęć lub substancji, których nie można zliczyć w tradycyjny sposób, np. „water” (woda) lub „information” (informacja).

Z niniejszego artykułu dowiesz się, czym dokładniej są rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Wyjaśnimy ich definicje i podstawowe zasady użycia, co pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak konstruować poprawne zdania z countable i uncountable nouns po angielsku. 

Na końcu wpisu znajdują się praktyczne ćwiczenia do utrwalenia wiedzy i zwiększenia pewności siebie w używaniu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w praktycznych sytuacjach. Czytaj dalej, aby odkryć, jak opanowanie tej części angielskiej gramatyki może ułatwić Ci komunikację i sprawić, że Twój angielski stanie się bardziej naturalny i zaawansowany.

Czym są rzeczowniki policzalne (Countable Nouns)?

Rzeczowniki policzalne to te, które można łatwo zliczyć. Pozwalają na określenie dokładnej liczby przedmiotów. Są one kluczowe w codziennej komunikacji i gramatyce angielskiej.

Rzeczowniki policzalne odnoszą się do indywidualnych jednostek, które można oddzielić i policzyć. Przykłady obejmują słowa takie jak „book” (książka), „apple” (jabłko) i „car” (samochód).

Te rzeczowniki mogą występować zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, co pozwala na odróżnienie między jednym a wieloma przedmiotami. Na przykład, „one book” zmienia się na „two books” w liczbie mnogiej.

Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej mogą być używane z przedimkami nieokreślonymi „a” lub „an” (np. „a car”, „an apple”), a w liczbie mnogiej z przedimkiem określonym „the” (np. „the books”). Mogą być również używane z liczebnikami do określenia dokładnej liczby (np. „three chairs”).

Przykłady użycia rzeczowników policzalnych w zdaniach:

 1. She has two cats and a dog. (Ona ma dwa koty i psa.)
 2. I need an umbrella. (Potrzebuję parasola.)
 3. Can you give me three apples? (Czy możesz mi dać trzy jabłka?)

Czym są rzeczowniki niepoliczalne (Uncountable Nouns)?

Rzeczowniki niepoliczalne odnoszą się do materii, pojęć lub substancji, które nie są indywidualnie rozróżnialne i nie mogą być zliczone.

Są to słowa reprezentujące elementy, których nie można podzielić na oddzielne jednostki. Przykłady to „water” (woda), „sand” (piasek) i „knowledge” (wiedza).

Rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają formy liczby mnogiej i zazwyczaj występują w formie pojedynczej.

Zamiast przedimków „a” lub „an” i liczebników, z rzeczownikami niepoliczalnymi stosuje się kwantyfikatory takie jak „a lot of”, „plenty of”, „much”, „some”, „a little”, i „no” do wyrażania ilości.

Przykłady użycia rzeczowników niepoliczalnych w zdaniach:

 1. There is a lot of information on the internet. (W internecie jest dużo informacji.)
 2. I don’t have much money. (Nie mam dużo pieniędzy.)
 3. She added a little sugar to her coffee. (Dodała trochę cukru do swojej kawy.)

Rozróżnienie między rzeczownikami policzalnymi a niepoliczalnymi jest niezwykle przydatne w nauce angielskiego, ponieważ wpływa na użycie pozostałych struktur gramatycznych i prawidłową konstrukcję zdań. 

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jakie zasady gramatyczna mają rzeczowniki policzalne i niepoliczalne?

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim podlegają różnym zasadom gramatycznym, które są kluczowe dla poprawnej konstrukcji zdań.

Dla rzeczowników policzalnych ważne jest rozróżnianie liczby pojedynczej i mnogiej. W liczbie pojedynczej rzeczownik określa jedną jednostkę, np. „a book” (jedna książka), i może być używany z przedimkami „a” lub „an”, co wskazuje na jednostkowość przedmiotu.

Przejście na liczbę mnogą wymaga zmiany formy rzeczownika, często poprzez dodanie końcówki „-s” lub „-es” (np. „books” – książki), co wskazuje na więcej niż jedną jednostkę. Liczba mnoga rzeczowników policzalnych pozwala na używanie ich z liczebnikami, przedimkiem „the” lub bez przedimka, aby wskazać na określoną lub nieokreśloną liczbę przedmiotów.

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych sytuacja jest inna, ponieważ nie posiadają one formy liczby mnogiej i traktowane są zazwyczaj jako substancje lub pojęcia niepodzielne na mniejsze jednostki. Przykłady takich rzeczowników to „water” (woda) czy „information” (informacja). Nie używamy z nimi przedimków „a” lub „an”, a do wyrażenia ilości stosuje się kwantyfikatory takie jak „some”, „much” lub „a lot of”.

Ciekawym aspektem jest fakt, że niektóre rzeczowniki niepoliczalne mogą stać się policzalne, gdy odnoszą się do określonych typów, odmian lub przykładów danej kategorii.

Na przykład, „information” jest zazwyczaj niepoliczalne, ale gdy mówimy o konkretnych jednostkach informacji, możemy użyć formy „pieces of information” (kawałki informacji). Podobnie „coffee” (kawa) jest niepoliczalne, ale w kontekście zamawiania napojów w kawiarni, możemy powiedzieć „two coffees” (dwie kawy), odnosząc się do dwóch filiżanek kawy.

Jak używać kwantyfikatorów z rzeczownikami?

Kwantyfikatory to słowa używane do określania ilości lub liczby i mogą być stosowane zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, choć różnią się w zależności od typu rzeczownika.

Dla rzeczowników policzalnych często używane kwantyfikatory to „many”, „a few”, „several”. Na przykład:

 • Many students attended the lecture. (Wiele studentów uczestniczyło w wykładzie.) – „many” wskazuje na dużą liczbę osób.
 • She brought a few apples. (Przyniosła kilka jabłek.) – „a few” sugeruje małą, ale większą niż jeden, liczbę przedmiotów.
 • Several times he tried to call her. (Kilka razy próbował do niej zadzwonić.) – „several” używamy, gdy mowa o więcej niż dwóch, ale niezbyt wielu okazjach.

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych używane są inne kwantyfikatory, takie jak „much”, „a little”, „a great deal of”. Na przykład:

 • There isn’t much sugar left. (Nie zostało dużo cukru.) – „much” używamy do wyrażenia, że czegoś jest niewiele.
 • She added a little milk to her tea. (Dodała trochę mleka do herbaty.) – „a little” wskazuje na małą ilość.
 • He has a great deal of experience in marketing.” (Ma dużo doświadczenia w marketingu.) – „a great deal of” podkreśla dużą ilość czegoś niematerialnego.

Kwantyfikatory takie jak „some”, „any”, „no” mają podwójne zastosowanie i mogą być używane zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Na przykład:

 • She has some friends in New York. (Ona ma kilku przyjaciół w Nowym Jorku.) – „some” z policzalnym.
 • Is there any water in the bottle? (Czy w butelce jest trochę wody?) – „any” z niepoliczalnym.
 • There are no mistakes in your test. (W twoim teście nie ma błędów.) – „no” wskazuje na brak czegoś i może być użyte z oboma typami rzeczowników.

Wyjątki

Istnieją wyjątki od ogólnych zasad dotyczących rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, które często zależą od kontekstu i znaczenia słów. Na przykład, „hair” może być traktowane jako rzeczownik niepoliczalny, gdy mówimy o włosach ogólnie („She has long hair.” – Ma długie włosy.), ale stają się policzalne, gdy odnosimy się do konkretnych włosów („I found a hair in my soup.” – Znalazłem włos w mojej zupie.).

Różnice między brytyjskim a amerykańskim angielskim również mogą wpływać na użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Na przykład, „team” i „government” w brytyjskim angielskim mogą być traktowane jako liczba mnoga („The team are winning.”), podczas gdy w amerykańskim angielskim zwykle używa się liczby pojedynczej („The team is winning.”).

Te niuanse pokazują, że nauka angielskiego wymaga nie tylko znajomości gramatyki, ale również zrozumienia kontekstu narodowego i odmian regionalnych języka.

Ćwiczenia praktyczne 

Aby sprawdzić swoją wiedzę o czasownikach policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim, zachęcamy do rozwiązania quizu znajdującego się poniżej. Odpowiedz na pytania, a na końcu sprawdź ile z Twoich odpowiedzi było poprawnych. 

Które zdanie poprawnie używa rzeczownika policzalnego?
Jakie słowo jest rzeczownikiem niepoliczalnym?
Które zdanie jest poprawne dla rzeczownika niepoliczalnego?
Jakiego kwantyfikatora używamy z rzeczownikami policzalnymi?
Co jest poprawnym użyciem kwantyfikatora z rzeczownikiem niepoliczalnym?
Które zdanie prawidłowo używa formy liczby mnogiej rzeczownika policzalnego?
Jakiego kwantyfikatora nie można użyć z rzeczownikiem policzalnym?
Które zdanie poprawnie łączy kwantyfikator z rzeczownikiem niepoliczalnym?
Które zdanie jest niepoprawne z punktu widzenia liczby policzalnej/niepoliczalnej?
Jakie zdanie poprawnie używa rzeczownika, który może być policzalny lub niepoliczalny w zależności od kontekstu?
Która forma jest poprawna dla rzeczownika niepoliczalnego?
Które zdanie poprawnie używa "some" z rzeczownikiem policzalnym?
Która opcja pokazuje poprawne użycie "any" z rzeczownikiem niepoliczalnym w pytaniu?
W którym zdaniu "a few" jest użyte poprawnie z rzeczownikiem policzalnym?
Jakiego kwantyfikatora używamy do wyrażenia dużych ilości rzeczownika niepoliczalnego?
Sprawdź wyniki
4.4/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.