Materiały do nauki

Poznaj czas Past Simple

Nauka angielskich czasów, ze względu na ich mnogość, nie należy do najprzyjemniejszych. Jednak, dzięki systematycznym powtórkom, stosowaniu różnych tricków w nauce i zrozumieniu kilku całkiem logicznych reguł gramatycznych, jesteśmy w stanie opanować angielskie czasy, przynajmniej w podstawowej formie, która umożliwi nam codzienną komunikację.

Jednym z czasów, niezbędnych w komunikacji w języku angielskim, jest prosty czas przeszły, czyli Past Simple. Budowa czasu Past Simple nie jest skomplikowana, a aby sprawnie się nim posługiwać, należy zapamiętać kilka zasad. Dowiedz się kiedy stosować w rozmowie czas Past Simple i o czym pamiętać, aby poprawnie skonstruować zdanie w tym czasie. Ucz się razem z nami języka angielskiego i poznawaj angielskie czasy krok po kroku i bez stresu! 

Past Simple – zastosowanie

Czas Past Simple generalnie używamy zawsze wtedy, gdy mówimy o wydarzeniach z przeszłości. Porównując czas Past Sample to polskich reguł gramatycznych, można stwierdzić, że jest on nieco podobny do polskiego trybu dokonanego.  

Past Sample stosujemy wtedy, gdy: 

 • mówimy o czynnościach i sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości i nie mają już związku z teraźniejszością;
 • opisujemy nawyki i przyzwyczajenia dotyczące przeszłości;
 • mówimy o sytuacjach z przeszłości, które nie mają konkretnie podanego czasu;
 • pytamy o czas odbywania się danej czynności w przeszłości; 

Past Simple – budowa zdania 

Budowa czasu Past Simple jest bardzo zbliżona do budowy czasu Present Simple. Podstawowy układ zdania w czasie Past Sample wygląda następująco: 

Podmiot + orzeczenie (II forma czasownika) + reszta zdania

Przykłady: 

 • I + hepled + my mom yesterday. 
 • My dad + ate + at this restaurant when he was younger.
 • You + asked + me for help. 
Past Simple

Past Simple – druga forma czasownika i operator “did” 

W czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących konieczna jest znajomość drugiej formy czasownika. Ta forma czasownika, może mieć charakter regularny lub nieregularny. W przypadku czasowników regularnych wystarczy do czasownika w czasie teraźniejszym dodać końcówkę -ed, np. work-ed, look-ed, pick-ed, talk-ed.

W przypadku czasowników nieregularnych najlepiej posłużyć się specjalną tabelką, w której znajdziemy odmiany czasownika w II i II formie. Przykładowo czasownik “go”, zmienia się na “went”, “buy” na “bought”, “swim” na “swam” a “have” na “had”. 

Dodatkowo, w czasie Past Simple do tworzenia pytań i przeczeń potrzebny jest dodatkowy operator “did”. Ten operator pozostaje taki sam dla wszystkich osób i nie trzeba go dodatkowo odmieniać. Przykład pytania z operatorem “did”: When did you move to Canada?

Past Simple – przykłady 

 • Anne watched TV series yesterday. 
 • They lived in London when they were kids.
 • I went to that park every day when I was younger. 
 • Mike smoked ten cigarettes every day. 
 • My grandmother emigrated to the United States of America.
 • Nicolaus Copernicus made a groundbreaking discovery.
 • What time did you get up? 
 • When did you see that film? 

Sprawdź też inne nasze wpisy:
Present Simple
Present Continuous
Present Perfect – nauka angielskich czasów
Present Perfect Continuous – nauka angielskich czasów
Gramatyka czy słówka – co jest ważniejsze w nauce angielskiego?
Gramatyka angielska dla dzieci – Jak tłumaczyć zasady gramatyki dzieciom?

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: