Back to Programs
Skontaktuj się z nami
Back to Programs

MOVERS

Poziom 3

Poziom 3 programu Novakid jest przeznaczony dla dzieci w wieku 10–11 lat. Uczenie się obejmuje nie tylko poszerzenie słownictwa i naukę „zaawansowanej” gramatyki, ale także stwarza dziecku wyjątkową okazję spojrzenia na popularne przedmioty szkolne przez pryzmat języka angielskiego! Kurs obejmuje zajęcia CLIL (zintegrowane szkolenie przedmiotowo-językowe), tj. nauka geografii, matematyki, chemii, historii itp. w języku obcym. Po ukończeniu poziomu 3 dziecko może przystąpić do egzaminu A1 (YLE Movers) (słuchanie i mówienie)

UMÓW SIĘ NA LEKCJĘ PRÓBNĄ
 • Umiejętności komunikacyjne

  Do końca poziomu 3 dziecko może:

  • powiedzieć, co inna osoba nosi zwykle / teraz
  • mówić o swoich ulubionych przedmiotach szkolnych
  • omawiać plany weekendowe i na najbliższą przyszłość
  • porównywać planety
  • rozmawiać o swoich ulubionych filmach i aktorach, jedzeniu, miejscach i porach roku
  • mówić o życiu różnych zwierząt
  • mówić o talentach członków rodziny
  • mówić o swoich hobby i codziennych czynnościach
  • mówić o różnych zawodach
  • rozmawiać o chorobach i ich leczeniu
 • Słownictwo

  Twoje dziecko poszerzy swoje słownictwo według tematów:

  • ubrania
  • przedmioty szkolne
  • wskazywanie czasu
  • zwierzęta
  • codzienna aktywność
  • daty
  • jedzenie
  • ilość czegoś
  • Smaki
  • zawody
  • miejsca
  • hobby
  • choroby
  • preferencje osobiste
 • Gramatyka

  Gramatyka poziomu 3 (Movers) obejmuje następujące pojęcia i struktury:

  • Present Continuous Tense (co się dzieje w tej chwili)
  • różnica między czasami Present Simple i Present Continuous
  • przysłówki częstotliwości (always, usually, sometimes)
  • spójnik but (ale)
  • konstrukcja going to (intencje)
  • wskazywanie czasu
  • porównawcze i wyższe stopnie przymiotników i przysłówków
  • liczebniki porządkowe
  • Past Simple (czas przeszły prosty)
  • różnica między Past Simple a Present Simple
  • policzalne i niepoliczalne struktury
  • określanie ilości (much/ little/ a few)
  • pytania
  • znaki interpunkcyjne ?!
  • zaimki względne
  • przyimki ruchu
  • czasowniki modalne (must /mustn'ti / have to)
 • Czytanie

  Dziecko potrafi czytać, także te słowa, które nie są wymawiane zgodnie z zasadami. Czyta proste teksty i odpowiada na pytania o zrozumienie.

 • O ciekawym w języku angielskim

  Czy dziecko nie lubi matematyki? Czy historia jest trudna? Czy geografia nie jest jego hobby? Dla prawdziwych fanów angielskiego nic nie jest niemożliwe! Spójrz na popularne przedmioty szkolne w nowy sposób! Fascynujące i pouczające lekcje z serii CLIL („O interesujących po angielsku”) dadzą dziecku możliwość zanurzenia się w świat liczb i logiki, kontynentów i krajobrazów, najważniejszych wydarzeń historycznych i wynalazków ludzkości, maksymalnie wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji w szkole Novakid.

  Nauczyciele omawiają z uczniami następujące tematy:

  • Matematyka (pochodzenie cyfr arabskich, sztuczki matematyczne, zagadki i łamigłówki)
  • Pogoda w różnych krajach świata
  • Krajobrazy
  • Jesteś tym co jesz! (podstawy prawidłowego odżywiania)
  • Geografia (Republika Południowej Afryki i Nowa Zelandia - z czego są znane)
  • Historia telekomunikacji (od bębnów po telefony komórkowe, czym różni się emotikon od emoji)
  • Lata 60 (co było przed wynalezieniem Internetu)
  • Dinozaury! (rodzaje, siedlisko, wersja przyczyn wyginięcia)
  • Ochrona środowiska (globalne ocieplenie, co się stanie, jeśli ...)