Back to Programs
Skontaktuj się z nami
Back to Programs

FLYERS

Poziom 4

Poziom 4 programu Novakid jest przeznaczony dla dzieci w wieku 11-12 lat. Kurs pozwala dziecku osiągnąć wysoki poziom biegłości językowej, harmonijnie łącząc bogate słownictwo, pogłębioną gramatykę, teksty informacyjne do czytania i fascynujące rozmowy z nauczycielem. Po ukończeniu poziomu 4 dziecko może przystąpić do egzaminu na poziomie A2 (ulotki YLE) (słuchanie i mówienie)

UMÓW SIĘ NA LEKCJĘ PRÓBNĄ
 • Umiejętności komunikacyjne

  Pod koniec poziomu 4 twoje dziecko może:

  • rozmawiać o świętach
  • mówić o przyszłych wydarzeniach (spotkania, plany, przewidywania)
  • rozmawiać o pogodzie i różnych planach w zależności od pogody
  • przyjmować i udzielać porad
  • rozmawiać o zwierzętach i porównywać ich siedliska
  • mówić o różnych doświadczeniach z niedawnej przeszłości
  • mówić o zawodach i ich specyfice
  • mówić o swoich talentach i planach
  • mówić o tym, co gdzie się znajduje
  • rozmawiać o różnych miejscach i kto tam pracuje
  • rozmawiać o wakacjach i podróżach
  • opisywać uczucia, smaki, wygląd rzeczy
  • szczegółowo rozmawiać o ubraniach (style, materiały, wzory)
  • mówić o osobistych zainteresowaniach
  • porozmawiać o filmach, omówić fabułę i wyrazić swoją opinię na ten temat
  • szczegółowo opowiadać o przeszłych wydarzeniach
  • mówić o swoich planach
  • opowiadać historie
 • Słownictwo

  Twoje dziecko poszerzy swoje słownictwo według tematów:

  • popularne kombinacje czasowników
  • pogoda
  • miesiące
  • codzienna aktywność
  • krajobrazy i akweny wodne
  • zawody
  • przedmioty szkolne
  • miejsca
  • Artykuły gospodarstwa domowego
  • transport
  • uczucia
  • ubrania
  • gatunki filmowe
  • sprzęt turystyczny
 • Gramatyka

  Gramatyka poziomu 4 (Flyers) obejmuje następujące pojęcia i struktury:

  • czasy Present Simple, Present Continuous i różnica między nimi.
  • czas Future Simple
  • zdania warunkowe typu 0 i 1 (Jeśli ..., to ...)
  • should/shouldn't (powinien/ nie powinien)
  • przymiotniki porównawcze ze strukturami „as… as”, „not as… as”
  • przedimki w nazwach obiektów geograficznych
  • czasowniki modalne (must /mustn't / don't have to)
  • przyimki miejsca
  • czas Present Perfect
  • konstrukcje pasywne Present Simple Passive
  • too/ enough (zbyt/ wystarczająco dużo)
  • Różnica pomiędzy czasem Present Perfect i Past Simple
  • konstrukcja going to i rodzaje zastosowania
  • spójniki so, or, but, because, and
  • przysłówki używane do wyrażania sekwencji
  • znaki interpunkcyjne - ?,.!
 • Czytanie

  Dziecko może dokładnie przeczytać wyuczone słownictwo, zrozumieć i odpowiedzieć na pytania dotyczące dość długich tekstów.

 • O ciekawym w języku angielskim

  Czy dziecko nie lubi matematyki? Czy historia jest trudna? Czy geografia nie jest jego hobby? Dla prawdziwych fanów angielskiego nic nie jest niemożliwe! Spójrz na popularne przedmioty szkolne w nowy sposób! Fascynujące i pouczające lekcje z serii CLIL („O interesujących po angielsku”) dadzą dziecku możliwość zanurzenia się w świat liczb i logiki, kontynentów i krajobrazów, najważniejszych wydarzeń historycznych i wynalazków ludzkości, maksymalnie wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji w szkole Novakid.

  Nauczyciele omawiają z uczniami następujące tematy:

  • Matematyka (pochodzenie cyfr arabskich, sztuczki matematyczne, zagadki i łamigłówki)
  • Pogoda w różnych krajach świata
  • Krajobrazy
  • Jesteś tym co jesz! (podstawy prawidłowego odżywiania)
  • Geografia (Republika Południowej Afryki i Nowa Zelandia - z czego są znane)
  • Historia telekomunikacji (od bębnów po telefony komórkowe, czym różni się emotikon od emoji)
  • Lata 60 (co było przed wynalezieniem Internetu)
  • Dinozaury! (rodzaje, siedlisko, wersja przyczyn wyginięcia)
  • Ochrona środowiska (globalne ocieplenie, co się stanie, jeśli ...)