Skontaktuj się z nami

Angielski dla dzieci w wieku 8-9 lat

W drugiej klasie podstawówki dzieci są już w stanie zrozumieć na czym polega nauka oraz niektóre aspekty procesu edukacyjnego. Dla trzecioklasistów nauka staje się przewodnim zajęciem. Druga i trzecia klasa to doskonały czas dla początkujących, aby zanurzyć się w języku angielskim!

Zarządzanie uwagą jest kluczem do sukcesu

Szkolne zajęcia z języka angielskiego dla 2-3 klasy rzadko kiedy przynoszą radość i nie wzbudzają zainteresowania drugoklasitki i drugoklasisty ani trzecioklasistki i trzecioklasisty. Na ogół nauczyciele skupiają się na wkuwaniu regułek gramatycznych i wałkowaniu techniki czytania. Często podobnie wyglądają indywidualne korepetycje. Drugo- i trzecioklasiści dopiero uczą się kierować swoją uwagą, a sama koncentracja wymaga od nich dużego wysiłku.
Program, który uwzględnia cechy psychologiczne dzieci w wieku 8-9 lat, zwiększy efektywność uczenia się. Będzie motywował dzieci, aby rozwjały umiejętności językowe.

video preview
Video
W przypadku uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego w klasie 2 „od podstaw” i kontynuują naukę w klasie 3, bardzo ważne jest nie tylko rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania, ale także wzbudzenie zainteresowania kontynuacją nauki.

Dlaczego uczymy angielskiego dzieci w wieku 8-9 lat?

    • W tym wieku u dzieci intensywnie rozwija się pamięć i zdolności poznawcze.
    • Nowe informacje wzbudzają ogromne zainteresowanie.
    • Dzieci są bardzo towarzyskie i emocjonalne.
    • Gra nadal pozostaje ulubionym rodzajem aktywności.

Nasz kurs angielskiego dla uczniów klas 2 i 3 przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z angielskim, jak i dla tych, które kontynuują naukę.

ZAPISZ SIĘ NA LEKCJĘ PRÓBNĄ

English for 8 and 9 year olds in Novakid

Specjalna forma zajęć

Specjalna forma zajęć

Uwzględniliśmy specyfikę rozwoju dzieci w wieku 8-9 lat. Stworzyliśmy opisowe, wizualne materiały wywołujące zainteresowanie i pozytywną reakcję emocjonalną. Przejrzyście ułożone zadania zawierają elementy aktywności poznawczej, dydaktycznej i zabawy. Indywidualne podejście, pochwały, wsparcie i przyjazna atmosfera - każdy z tych elementów wspomaga proces uczenia się.
Nauka dająca wyniki

Nauka dająca wyniki

Interaktywny program angielskiego dla uczniów w wieku 8-9 lat w Novakid obejmuje wszystkie struktury gramatyczne i tematy leksykalne, które powinno znać dziecko w drugiej i trzeciej klasie. W przeciwieństwie do zajęć w tradycyjnej szkole, na naszych lekcjach dzieci uczą się czytania i gramatyki poprzez zabawę i konwersację z nauczycielem, co motywuje do nauki. Pod koniec kursu uczeń jest przygotowany do zdania egzaminu Pre-A1 (YLE Starters - Listening and Speak)