Skontaktuj się z nami

Angielski dla dzieci w wieku 10-11 lat

Wiek 10-11 lat to ważny okres dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. Uwzględnienie wszystkich specyficznych cech psychologicznych uczniów w tym wieku pomogło nam w opracowaniu odpowiedniego programu edukacyjnego.

Wiek przejściowy

Biologicznie wiek ten jest ostatnim etapem przed dojrzewaniem - nowym poziomem rozwoju z wieloma przemianami procesów poznawczych i fizjologicznych.

video preview
Video
Czwartoklasistki i czwartoklasiści czy piątoklasistki i piątoklasiści już wiedzą, jak się uczyć i czego chcą się nauczyć. Jednak motywuje ich przede wszystkim ciekawość i ekscytujące doświadczenia, których doświadczają na zajęciach.

Cechy psychologiczne dzieci w wieku 10-11 lat

    • Pojawia się duży entuzjazm do zdobywania nowej wiedzy, chociaż wykorzystywanie gier i zabawy w nauce nadal pozostaje aktualne.
    • Mimowolne zapamiętywanie zostaje zastąpione przez dobrowolne. Pojawia się umiejętność koncentrowania swojej uwagi przez długi czas.
    • Dziecko zaczyna uczyć się samodzielnie i jest w stanie indywidualnie realizować określony program.
    • Rozwój autorefleksji oraz umiejętność kierowania swoimi działaniami i zachowaniami na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń.

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 10-11 lat obejmuje serię ekscytujących i pouczających lekcji online, podczas których uczniowie nie tylko doskonalą umiejętności leksykalne i gramatyczne, ale także zdobywają nową wiedzę o świecie i prowadzą konwersacje na temat przedmiotów szkolnych w języku angielskim.

ZAPISZ SIĘ NA LEKCJĘ PRÓBNĄ

English for 10 and 11 year olds in Novakid

Specjalna forma zajęć

Specjalna forma zajęć

Program Novakid dla uczniów w wieku 10-11 lat uwzględnia wszystkie psychofizjologiczne cechy charakterystyczne dla tego okresu rozwoju dzieci. W nauczaniu konstrukcji gramatycznych i jednostek leksykalnych wykorzystujemy techniki poznania intuicyjnego. Dzieci przyswajają materiał poprzez skojarzenia wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne. Język angielski przedstawiamy nie jako cel nauki sam w sobie, ale jako narzędzie do dalszego zdobywania wiedzy i komunikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać naszych uczniów i budować ich wiarę we własne siły.
Nauka dająca wyniki

Nauka dająca wyniki

W rezultacie dziecko uczy się gramatyki i słownictwa wymaganego przez międzynarodowe standardy, komunikuje się i rozmawia na tematy, które je interesują. Pod koniec kursu dzieci w wieku 10-11 lat są gotowe do egzaminu Cambridge Level A1 Movers (YLE) (Mówienie, Słuchanie, Czytanie).