Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak wyrażać opinię w języku angielskim? Zwroty i przykłady 
Gramatyka
Star icon
09.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Jak wyrażać opinię w języku angielskim? Zwroty i przykłady 

Spis treści

Wyrażanie opinii w języku angielskim jest fundamentalnym aspektem komunikacji, pozwalającym na dzielenie się własnymi przemyśleniami, uczuciami oraz perspektywami na różnorodne tematy. Znajomość odpowiednich zwrotów i struktur gramatycznych ułatwia nie tylko płynną wymianę myśli, ale także budowanie relacji międzyludzkich i uczestnictwo w anglojęzycznych dyskursach.

W języku angielskim istnieje wiele sposobów na wyrażanie opinii, od bezpośrednich stwierdzeń po bardziej subtelne i dyplomatyczne formy. Kluczowe jest zatem zrozumienie, jak używać określonych fraz i konstrukcji gramatycznych, aby nasze wypowiedzi były nie tylko zrozumiałe, ale także adekwatne do kontekstu i sytuacji, w której się znajdujemy.

Przekonaj się, jak powinno wyglądać wyrażanie opinii po angielsku, aby przekazać własną opinię, uzasadnić ją i jednocześnie mieć na uwadze odczucia i opinię drugiej strony. Ten artykuł Ci w tym pomoże.

Zrozumienie podstaw wyrażania opinii

Wyrażanie opinii w języku angielskim to nie tylko zdolność do przekazywania własnych myśli, ale również umiejętność robienia tego w sposób jasny, uprzejmy i asertywny. Zrozumienie i stosowanie zasad angielskiej gramatyki w tym kontekście pozwala na skuteczne komunikowanie się, niezależnie od tematu dyskusji.

Oto kluczowe aspekty, o których warto pamiętać podczas wyrażania swojej opinii po angielsku:

 • Jasność polega na precyzyjnym wyrażaniu myśli, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej struktury zdania oraz specyficznych zwrotów używanych do wyrażania opinii. Przykłady takich zwrotów to „I believe that…”, „In my opinion…”, „I think that…”, które bezpośrednio sygnalizują, że dana wypowiedź jest opinią osoby mówiącej. Jasność w komunikacji pomaga unikać nieporozumień i sprawia, że nasza opinia jest łatwiej zrozumiała dla odbiorcy.
 • Uprzejmość w wyrażaniu opinii to umiejętność przedstawiania własnych poglądów w sposób, który jest szanowany przez innych, nawet jeśli nie zgadzają się oni z naszymi przekonaniami. Używanie zwrotów takich jak „I might be wrong, but…”, „Would it be possible that…”, „It seems to me that…” może złagodzić stwierdzenia, czyniąc je mniej bezpośrednimi i bardziej akceptowalnymi dla rozmówcy, co jest szczególnie ważne w kontekście kulturowym.
 • Asertywność to zdolność do wyrażania własnych przekonań z pewnością siebie, nie naruszając przy tym granic innych osób. W angielskim, asertywne wyrażanie opinii można osiągnąć, będąc bezpośrednim, ale jednocześnie zachowując uprzejmość i otwartość na dialog. Frazy takie jak „I strongly believe that…”, „I am convinced that…”, „It is clear to me that…” są przykładami, jak można asertywnie przedstawiać swoje stanowisko.

Znajomość gramatyki i odpowiedniego słownictwa w kontekście wyrażania opinii umożliwia nie tylko skuteczną komunikację, ale także budowanie pozytywnych relacji z innymi, poprzez wykazanie szacunku dla różnorodnych perspektyw i uczuć.

Zwroty do wyrażania swojej opinii w języku angielskim 

Znajomość odpowiednich zwrotów ułatwia wyrażanie opinii, zgadzanie się lub niezgadzanie z innymi, a także wspieranie własnych argumentów w języku angielskim.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej używanych zwrotów wraz z przykładami zdań, które pomogą zrozumieć, jak je stosować w praktyce.

Zwrot Tłumaczenie Przykład zdania
I think… Myślę, że… I think it’s going to rain today. – Myślę, że dzisiaj będzie padać.
I believe… Wierzę, że… I believe every person has the right to education. – Wierzę, że każda osoba ma prawo do edukacji.
In my opinion… Moim zdaniem… In my opinion, this is the best book on the subject. – Moim zdaniem, to jest najlepsza książka na ten temat.
I reckon… Uważam, że… I reckon we should try a different approach. – Uważam, że powinniśmy spróbować innego podejścia.
I hope… Mam nadzieję, że… I hope you can come to my birthday party. – Mam nadzieję, że przyjdziesz na moje urodziny.
I suppose… Przypuszczam, że… I suppose we could give it another try. – Przypuszczam, że moglibyśmy spróbować jeszcze raz.
I am sure… Jestem pewien, że… I am sure that you will love this movie. – Jestem pewien, że ten film ci się spodoba.
I am certain… Jestem pewny, że… I am certain we made the right decision. – Jestem pewny, że podjęliśmy właściwą decyzję.
In my view… Z mojego punktu widzenia… In my view, the benefits of this plan outweigh the drawbacks. – Z mojego punktu widzenia, zalety tego planu przewyższają wady.
Personally, I think… Osobiście uważam, że… Personally, I think we should give it a try. – Osobiście uważam, że powinniśmy tego spróbować.
Frankly speaking… Szczerze mówiąc… Frankly speaking, I don’t think that’s a good idea. – Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby to był dobry pomysł.
I am in favour of… Jestem za… I am in favour of the new environmental policy. – Jestem za nową polityką środowiskową.
As far as I know… Z tego, co wiem… As far as I know, the meeting has been cancelled. – Z tego, co wiem, spotkanie zostało odwołane.
As far as I am concerned… Jeśli chodzi o mnie… As far as I am concerned, you can keep the book as long as you need it. – Jeśli chodzi o mnie, możesz zatrzymać książkę tak długo, jak potrzebujesz.
I am of the opinion that… Jestem zdania, że… I am of the opinion that we should start the project as soon as possible. – Jestem zdania, że powinniśmy rozpocząć projekt jak najszybciej.
It seems to me that… Wydaje mi się, że… It seems to me that we’re heading in the wrong direction. – Wydaje mi się, że zmierzamy w złym kierunku.

 

Te zwroty stanowią podstawowe narzędzia językowe, które pozwalają na płynne i efektywne wyrażanie własnych myśli i opinii. Używanie ich w odpowiednim kontekście sprawi, że komunikacja stanie się bardziej naturalna i przemyślana.

Jak przytoczyć kogoś opinię ?

Przytaczanie czyjejś opinii to ważny element komunikacji, który pozwala na wymianę poglądów, przedstawienie różnych perspektyw oraz budowanie na nich własnego argumentu. Poniżej przedstawiam listę przydatnych zwrotów, które ułatwią przytaczanie opinii innych osób, wraz z przykładami zdań, pokazującymi, jak można ich używać w praktycznych kontekstach.

Zwrot Przykład zdania
According to… According to the survey, most people prefer online shopping. – Według ankiety, większość osób preferuje zakupy online.
As X stated/says… As the author says, understanding emotions is key to communication. – Jak mówi autor, zrozumienie emocji jest kluczem do komunikacji.
X argues that… The scientist argues that climate change is a pressing issue. – Naukowiec twierdzi, że zmiana klimatu to pilny problem.
X believes that… My teacher believes that practice is more important than theory. – Mój nauczyciel uważa, że praktyka jest ważniejsza niż teoria.
X suggests that… The article suggests that healthy eating can improve mood. – Artykuł sugeruje, że zdrowe odżywianie może poprawić nastrój.
X points out that… She points out that teamwork enhances creativity. – Ona zwraca uwagę, że praca zespołowa wzmacnia kreatywność.
X emphasizes that… The coach emphasizes that discipline is crucial to success. – Trener podkreśla, że dyscyplina jest kluczowa dla sukcesu.
X highlights that… The report highlights that renewable energy sources are underutilized. – Raport podkreśla, że źródła energii odnawialnej są niedostatecznie wykorzystywane.
X is of the opinion that… My colleague is of the opinion that remote work offers more flexibility. – Mój kolega jest zdania, że praca zdalna oferuje większą elastyczność.
It is claimed that… It is claimed that meditation can reduce stress. – Twierdzi się, że medytacja może redukować stres.
X has mentioned that… In his speech, he mentioned that education is a lifelong journey. – W swoim przemówieniu wspomniał, że edukacja to podróż na całe życie.

 

Znajomość tych zwrotów ułatwi nie tylko przytaczanie opinii innych, ale także pomoże w konstruowaniu własnych wypowiedzi, które są bogatsze i bardziej zróżnicowane pod względem źródeł i perspektyw. Umożliwia to tworzenie bardziej przekonujących argumentów oraz lepsze zrozumienie i prezentowanie stanowisk innych osób. 

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Formalne a nieformalne wyrażanie opinii  

Różnica między formalnym a nieformalnym wyrażaniem opinii w języku angielskim leży przede wszystkim w kontekście komunikacji oraz w wyborze słownictwa. W sytuacjach formalnych, takich jak debaty, wystąpienia publiczne, pisanie prac naukowych czy biznesowa korespondencja, preferowane jest użycie bardziej złożonych struktur zdaniowych i precyzyjnego słownictwa.

Przykłady formalnych zwrotów to „I am inclined to believe that…”, „It is my contention that…”, „One might argue that…”. Zdanie w stylu formalnym może brzmieć: „It is my contention that the proposed solution will not effectively address the issue.”

Z kolei w sytuacjach nieformalnych, takich jak rozmowy z przyjaciółmi, posty w mediach społecznościowych czy wiadomości e-mail do osób, z którymi utrzymujemy bliskie relacje, stosuje się prostsze struktury i potoczne słownictwo.

Przykłady nieformalnych zwrotów to „I think that…”, „I guess…”, „It looks like…”. Przykładowe zdanie nieformalne: „I think that’s not gonna work out the way we want.”

Wskazówki, kiedy używać każdego typu do wyrażania opinii.

 • W kontekście formalnym: kiedy chcesz, aby Twoja wypowiedź była postrzegana jako profesjonalna, dokładna i przemyślana. Używaj formalnych zwrotów w sytuacjach wymagających szacunku do odbiorcy lub gdy temat jest poważny i wymaga dokładnej analizy.
 • W kontekście nieformalnym: kiedy znajdujesz się w luźnej, codziennej sytuacji komunikacyjnej. Nieformalne zwroty są idealne do wyrażania opinii w bardziej swobodnej atmosferze, gdzie priorytetem jest bezpośredniość i osobisty charakter wymiany myśli.

Wybór między formą formalną a nieformalną zależy od wielu czynników, w tym od relacji między rozmówcami, od celu komunikacji oraz od medium, przez które komunikat jest przekazywany. Zrozumienie różnic i odpowiednie dostosowanie stylu komunikacji jest kluczowe dla efektywnego wyrażania i wymiany opinii.

Strukturyzowanie opinii  

Logiczna konstrukcja opinii jest niezbędna, aby była ona przekonująca i zrozumiała dla odbiorców. Kluczowym elementem skutecznego wyrażania opinii jest jej strukturyzowanie, co obejmuje wprowadzenie (zaznaczenie tematu i przedstawienie głównej tezy), rozwinięcie (wspieranie opinii argumentami lub dowodami) oraz zakończenie (podsumowanie i ponowne przedstawienie głównej tezy w kontekście przedstawionych argumentów).

Aby opinia była wiarygodna, nie wystarczy samo stwierdzenie – konieczne jest jej poparcie odpowiednimi argumentami, przykładami, statystykami lub badaniami. Dowody te służą nie tylko potwierdzeniu słuszności naszych przekonań, ale także pomagają odbiorcom lepiej zrozumieć nasz punkt widzenia. Przykładowo, stwierdzając, że „Edukacja online jest efektywna”, warto dodać uzasadnienie: „Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stanforda wykazały, że studenci uczący się online osiągają lepsze wyniki niż ich koledzy z tradycyjnych kursów”.

Strukturyzowanie opinii zgodnie z tym schematem i opieranie jej na solidnych dowodach zwiększa szansę na to, że zostanie ona przyjęta przez odbiorców. Pamiętaj, aby wybierać tylko te argumenty i dowody, które są bezpośrednio związane z tematem, aby uniknąć rozpraszania uwagi i utraty spójności wypowiedzi. Przejrzysta i logiczna struktura wypowiedzi, wsparta mocnymi argumentami, jest kluczem do skutecznego komunikowania i przekonywania innych do swojego punktu widzenia.

Przykłady wyrażania opinii w różnych kontekstach

Wyrażanie opinii różni się w zależności od kontekstu, w którym się znajdujemy. Poniżej przedstawiamy przykładowe dialogi lub zdania, które ilustrują, jak można wyrażać opinie w środowisku akademickim, zawodowym oraz codziennym. Aby wyrazić swoją opinię na egzaminie lub w sytuacji życia codziennego, warto wykorzystywać poprawne zwroty do wyrażania opinii, które zastosowaliśmy w poniższych przykładach.

Środowisko codzienne – rozmowa między przyjaciółmi na temat filmu

 • Osoba 1: „Personally, I think that 'The Great Adventure’ is one of the best movies released this year. The storytelling and visual effects were outstanding.”
 • Osoba 2: „I see where you’re coming from, but I found the plot quite predictable. Frankly speaking, it didn’t live up to my expectations.”
 • Osoba 1: „I suppose it’s a matter of personal preference. However, the critical acclaim and box office numbers might suggest that it resonated well with a wide audience.”

Środowisko akademickie – dialog na seminarium:

 • Student A: „In my view, the main theme of this novel is not only the struggle for independence but also the exploration of personal identity.”
 • Student B: „I see your point, but I would argue that the novel places a stronger emphasis on the social dynamics within the community. According to Smith’s analysis in his article from 2020, the interpersonal relationships are crucial to understanding the protagonist’s actions.”
 • Student A: „That’s an interesting perspective. However, considering the narrative style, I am inclined to believe that the author intended to highlight the internal rather than external struggles.”

Środowisko zawodowe – spotkanie dotyczące strategii marketingowej:

 • Manager: „Based on the quarterly reports, I believe we should increase our digital marketing budget. The data suggests that our online campaigns have generated 30% more leads compared to traditional advertising.”
 • Pracownik: „I understand your point, however, I am of the opinion that we should not neglect traditional methods. Perhaps, a more balanced approach would yield better results, as suggested by the recent industry analysis by J. Doe.”
 • Manager: „That’s a valid argument. Let’s explore a hybrid strategy that could leverage both digital and traditional mediums effectively.”

W każdym z tych kontekstów sposób wyrażania opinii jest dostosowany do odbiorców i sytuacji. W środowisku akademickim kluczowe jest opieranie się na dowodach i analizach, w zawodowym – na danych i strategiach, natomiast w codziennym – na bardziej subiektywnych odczuciach i preferencjach.

Zrozumienie tych różnic pozwala na skuteczniejszą komunikację i wymianę myśli w różnorodnych sytuacjach.

Wskazówki dotyczące poprawy wyrażania opinii w języku angielskim 

Aby skutecznie wyrażać opinie w języku angielskim, ważne jest regularne ćwiczenie i stosowanie kilku kluczowych strategii:

 1. Udział w dyskusjach i debatach: Regularne uczestnictwo w anglojęzycznych dyskusjach, zarówno online, jak i offline, pozwala nie tylko praktykować używanie odpowiednich zwrotów, ale również uczy szybkiego formułowania i uzasadniania swoich opinii.
 2. Pisanie esejów i opinii: Ćwicz pisanie krótkich esejów lub opinii na różnorodne tematy. Staraj się w nich używać różnorodnych struktur zdaniowych i słownictwa, aby jak najlepiej wyrazić swoje przemyślenia.
 3. Czytanie argumentacyjnych tekstów: Regularne czytanie tekstów o charakterze argumentacyjnym, takich jak artykuły opinii, eseje czy analizy, pozwoli Ci zapoznać się z różnymi sposobami formułowania argumentów i wyrażania opinii.
 4. Oglądanie debat i prezentacji: Oglądanie debat oraz prezentacji na różne tematy w języku angielskim może być niezwykle pomocne w zrozumieniu, jak eksperci formułują i prezentują swoje opinie, jak również jak reagują na opinie innych.

Podsumowując, umiejętność wyrażania opinii w języku angielskim jest ważną kompetencją językową, która wymaga praktyki i ciągłego doskonalenia. Regularne uczestnictwo w dyskusjach, pisanie tekstów argumentacyjnych, czytanie zaawansowanych materiałów oraz oglądanie debat, to skuteczne metody na rozwijanie tej umiejętności. Stosując te strategie w praktyce, będziesz mógł nie tylko lepiej wyrażać swoje myśli, ale także z większą pewnością uczestniczyć w anglojęzycznych dyskursach.

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Zaimki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.