Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Rola dziadków w wychowaniu dziecka 
Parenting
Star icon
15.05.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Rola dziadków w wychowaniu dziecka 

Spis treści

Dziadkowie odgrywają kluczową rolę w życiu i rozwoju swoich wnuków, będąc nie tylko opiekunami, ale także mentorami i źródłem bezwarunkowej miłości. Obecność babci i dziadka w życiu dziecka ma fundamentalne znaczenie, ponieważ wnosi do jego rozwoju bogactwo doświadczeń, tradycji rodzinnych oraz wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Mimo że współczesny świat charakteryzuje się coraz większą mobilnością i niejednokrotnie zdarza się, że dziadkowie mieszkają daleko od swoich wnuków, warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymywać z nimi bliski kontakt. Taka relacja między dziećmi a dziadkami wzmacnia i pogłębia więzi rodzinne oraz pozwala dziecku na budowanie stabilnego systemu wsparcia, który przynosi korzyści zarówno emocjonalne, jak i edukacyjne.

Zachęcamy rodziców do pielęgnowania tych relacji, niezależnie od dzielącej Was od siebie odległości, gdyż relacje dziadków z wnukami oraz uczestnictwo dzieci w życiu dziadków może zdecydowanie wzbogacić życie i rozwój dzieci, a także całej rodziny.

Wpływ dziadków na rozwój dziecka

Dziadkowie odgrywają wyjątkową rolę w życiu wnuków, dając im wsparcie, które przekłada się na różnorodne aspekty rozwoju dziecka. Joanna K. Wawrzyniak w swoim artykule „Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie” podkreśla, że obecność dziadków ma istotne znaczenie dla socjalizacji wnuków, gdzie przekazywane są im określone wartości, normy i wzorce kulturowe, ważne dla rodziny od wielu pokoleń. 

Obecność dziadków wpływa także na kształtowanie się osobowości dziecka, a ich rola jest zarówno bezpośrednia (poprzez osobiste zaangażowanie w opiekę), jak i pośrednia (jako wsparcie dla rodziców). Wpływ dziadków na rozwój dziecka przejawia się w następujących aspektach:

 1. Rozwój emocjonalny. Dziadkowie często stanowią źródło bezwarunkowego wsparcia emocjonalnego, co jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa dziecka. Umacnia to ich zdolność do radzenia sobie ze stresem i budowania zdrowych relacji interpersonalnych. Ich obecność i gotowość do słuchania oraz pocieszania może również pomagać w rozwijaniu zdolności empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
 2. Edukacja i przekazywanie wiedzy. Dziadkowie pełnią funkcję żywych źródeł wiedzy historycznej i kulturowej, przekazując wnukom historię rodziny i narodu, co sprzyja kształtowaniu tożsamości kulturowej dziecka. Mają też często więcej czasu i cierpliwości, aby poświęcić się edukacyjnym aktywnościom, takim jak czytanie, rozwiązywanie zagadek czy nauka podstaw matematyki.
 3. Wpływ na rozwój społeczny. Dziadkowie mogą wpływać na rozwój społeczny dziecka poprzez modelowanie zdrowych interakcji i zachowań społecznych. Są również często postrzegani jako neutralni mediatorzy w rodzinnych konfliktach, co uczy dziecko negocjacji i rozwiązywania problemów.
 4. Funkcja wzoru do naśladowania. Dziadkowie są ważnymi wzorami do naśladowania, od których dzieci uczą się wartości takich jak szacunek, odpowiedzialność i pracowitość. Mogą też prezentować wzorce zachowań i cechy, które dzieci mogą naśladować, takie jak wytrwałość, optymizm i życzliwość.
 5. Wpływ na zdrowie fizyczne. Dziadkowie często zachęcają wnuki do aktywności fizycznej – wspólnych spacerów, gier na świeżym powietrzu, co sprzyja rozwijaniu zdrowych nawyków ruchowych. Mogą także mieć wpływ na nawyki żywieniowe dzieci, wprowadzając je w świat tradycyjnych potraw i ucząc umiejętności gotowania.

To jednak nie wszystko. Dalej skupimy się na przybliżeniu rodzicom trzech kluczowych obszarów, w których dziadkowie mają znaczący wpływ na rozwój swoich wnuków. Są to emocjonalne wsparcie, edukacyjna rola dziadków oraz ich pomoc rodzicom, które razem tworzą solidną podstawę dla wszechstronnego rozwoju dziecka.

Emocjonalne wsparcie

Obecność dziadków w życiu dziecka to nie tylko dodatkowe ręce do pomocy, ale przede wszystkim źródło emocjonalnego wsparcia. Dziadkowie często stają się osobami, do których dzieci mogą zwrócić się o pocieszenie i zrozumienie. Jak zauważa Joanna K. Wawrzyniak, relacje z dziadkami budują głębokie emocjonalne więzi, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i procentują przez całe życie. Wpływ ten ma charakter zarówno bezpośredni, poprzez uczestnictwo w codziennym życiu wnuków, jak i pośredni, służąc jako stabilizujący element, który pomaga dzieciom czuć się bezpieczniej w ich własnym świecie.

Edukacyjna rola dziadków

Dziadkowie pełnią niezwykle ważną funkcję edukacyjną, często uzupełniając formalne nauczanie w szkole o przekaz pełen wartości, tradycji, umiejętności życiowych i wiedzy historycznej, które nie zawsze są dostępne na wyciągnięcie ręki. Ich opowieści o przeszłości rodziny oraz doświadczenia z młodości przekładają się na lekcje historii i życia, które inspirują i kształtują światopogląd młodego człowieka. Dzięki temu wnuki mogą lepiej zrozumieć swoje korzenie i tożsamość. Jak podkreśla Wawrzyniak, dziadkowie, dzieląc się swoim życiowym doświadczeniem, często stają się mentorami, którzy wprowadzają wnuki w świat wartości i moralności.

Pomoc rodzicom

W dzisiejszych czasach, kiedy życie rodziców jest często zabiegane i stresujące, wsparcie dziadków w codziennej opiece nad dziećmi staje się nieocenione. Jak wynika z badań Wawrzyniak, pomoc ta jest szczególnie ważna na początku, gdy młodzi rodzice uczą się nowej roli lub gdy rodzina przechodzi przez trudniejsze okresy, takie jak powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Dziadkowie, dzięki swojej elastyczności i gotowości do pomocy, często przejmują część obowiązków, co pozwala rodzicom na lepsze zbalansowanie życia zawodowego i prywatnego. Współpraca międzypokoleniowa w tej formie przynosi korzyści wszystkim stronom: rodzice czują się mniej przeciążeni, a dziadkowie cieszą się z aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.

Zbierając wszystkie te argumenty w jedną listę, otrzymaliśmy krótką listę plusów i zalet obecności dziadków w życiu dziecka. Należą do nich:

 • Stabilność emocjonalna: Dziadkowie mogą dostarczać dziecku poczucia stałej dostępności, bezwarunkowej miłości oraz stabilności emocjonalnej.
 • Wspólna nauka i bycie mentorem: Przekazywanie wiedzy, umiejętności życiowych i edukacyjnych.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych: Dzięki dziadkom dziecko może lepiej rozumieć i doceniać rodzinne korzenie i dziedzictwo.
 • Wsparcie dla rodziców: Dziadkowie często pomagają w opiece nad dziećmi, dając rodzicom czas na odpoczynek lub załatwienie ważnych spraw.
 • Wzbogacanie doświadczeń: Dziadkowie mogą wprowadzać dzieci w świat tradycyjnych zabaw, kuchni, tradycji i zwyczajów, których współczesne dzieci mogą nie znać.
 • Promowanie zdrowych nawyków: Dziadkowie mogą przekazywać wnukom nawyki zdrowego stylu życia, jak aktywność fizyczna czy zdrowe odżywianie.
 • Łagodzenie pokoleniowych różnic: Pomagają w zrozumieniu i szanowaniu różnic międzypokoleniowych, co jest ważne dla tworzenia harmonijnych relacji rodzinnych.
 • Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań: Dziadkowie, dzięki swoim różnorodnym zainteresowaniom i pasjom, mogą inspirować wnuki do eksplorowania nowych dziedzin, rozbudzając ich naturalną ciekawość świata. Wspólne hobby mogą również wzmocnić wzajemne relacje i stworzyć wspomnienia na całe życie.

Te liczne zalety pokazują, jak cenna może być obecność dziadków w życiu dziecka. Ich wpływ wykracza często poza bezpośrednie interakcje, wpływając pozytywnie na całą strukturę rodzinną i przekazując wartości, które mogą być dziedziczone przez kolejne pokolenia.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jakie budują się relacje pomiędzy dziadkami a wnukami?   

Związki pomiędzy dziadkami a wnukami mogą przybierać różnorodne formy i mieć różną intensywność, często odgrywając kluczową rolę w życiu obu stron. Te relacje są nie tylko źródłem radości i wzajemnego wsparcia, ale również wpływają na kształtowanie się tożsamości oraz wartości młodszych pokoleń. W dalszej części artykułu szerzej omówimy, jakie wyróżniamy rodzaje tych relacji, eksplorując ich różnorodność i znaczenie w rodzinie wielopokoleniowej.

Związek zdystansowany

Związek zdystansowany między dziadkami a wnukami charakteryzuje się sporadycznym kontaktem i ograniczonym zaangażowaniem emocjonalnym. Dziadkowie w takiej relacji są obecni w życiu wnuków okazjonalnie, przy specjalnych okazjach lub podczas rzadkich wizyt. Choć taki rodzaj związku może wynikać z różnych przyczyn, takich jak odległość geograficzna, brak czasu czy różnice w poglądach, nadal może mieć pozytywne aspekty. Dzieci mogą doświadczać pewnego rodzaju niezależności i samodzielności, a także uczą się, jak radzić sobie z różnymi stopniami bliskości w relacjach rodzinnych.

Związek zaangażowany

Związek zaangażowany jest wtedy, gdy dziadkowie aktywnie uczestniczą w życiu swoich wnuków, pełniąc rolę opiekunów, mentorów, a czasem nawet drugich rodziców. Dziadkowie mogą na co dzień pomagać w opiece nad wnukami, wspierając rodziców w wychowaniu poprzez udział w codziennych obowiązkach, pomoc w odrabianiu lekcji czy wspólne spędzanie czasu. Relacje te są zazwyczaj głębokie i trwałe, przynosząc obustronne korzyści: dzieci otrzymują dodatkową dawkę miłości, wsparcia i uwagi, natomiast babcia i dziadek czerpią radość z aktywnego udziału w życiu rodzinnym i czują się potrzebni.

Związek towarzyski

Związek towarzyski między dziadkami a wnukami charakteryzuje się przyjacielskimi, luźnymi interakcjami, gdzie głównym celem jest wzajemne towarzystwo i dzielenie się doświadczeniami życiowymi. Dziadkowie i wnuki mogą razem podróżować, realizować najróżniejsze hobby, oglądać filmy czy grać w gry, co sprzyja budowaniu silnych, ale niekoniecznie opartych na codziennym zaangażowaniu, więzi. Ta forma relacji pozwala na zachowanie pewnej niezależności obu stron, jednocześnie oferując cenne momenty wspólnego odkrywania świata i uczenia się od siebie nawzajem.

Rola wnuków w życiu babci i dziadka

Relacja z wnukami jest równie istotna dla samych dziadków, jak i dla dzieci. Badania wskazują, że seniorzy, którzy utrzymują bliskie i regularne kontakty z rodziną, często cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Obecność wnuków w życiu dziadków może przynieść im wiele radości oraz poczucie bycia potrzebnym, co znacząco wpływa na ich samopoczucie i może nawet wydłużyć życie.

Wspólne aktywności, rozmowy oraz możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczeń życiowych dodają sensu w życiu starszych osób.  Dlatego też dni takie jak Dzień Babci i Dziadka, obchodzone w Polsce odpowiednio 21 i 22 stycznia, są ważnym momentem w roku, kiedy to całe rodziny mogą świętować i doceniać wzajemne relacje. Te dni są również okazją do wyrażenia wdzięczności i miłości, które są fundamentem każdej rodzinnej więzi.

Wspólne świętowanie w tych dniach oraz każdym innym z 365 dni w roku, podkreśla wartość starszego pokolenia w rodzinie, przypominając wszystkim o znaczeniu dziadków w strukturze społecznej i rodzinnej. Warto pielęgnować rodzinne tradycje i utrzymywać regularne kontakty z dziadkiem lub babcią!

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.