Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Pytania rozłączne(question tags) w języku angielskim: Budowa i zastosowanie 
Gramatyka
Star icon
29.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Pytania rozłączne(question tags) w języku angielskim: Budowa i zastosowanie 

Spis treści

Pytania rozłączne, znane jako question tags w języku angielskim, to pytania dodawane na końcu zdania. Służą do poszukiwania potwierdzenia lub zaprzeczenia informacji, co sprawia, że rozmowa staje się bardziej interaktywna i angażująca.

To krótkie frazy, które tłumaczymy jako: ”prawda?”, „nieprawdaż” ”co nie?”, itd. Struktura pytań rozłącznych jest dość specyficzna i różni się w zależności od języka, jednak generalnie opiera się na dodaniu krótkiego pytania potwierdzającego lub zaprzeczającego na końcu zdania. Używanie question tags pozwala na sprawdzanie zrozumienia wypowiedzi czy wyrażanie zainteresowania opiniami rozmówcy.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej strukturze, zastosowaniu oraz praktycznym przykładom użycia pytań rozłącznych w różnych czasach wraz z tłumaczeniami.

Zastosowania question tags

Pytania rozłączne są kluczowym elementem komunikacji w języku angielskim, używanym w wielu codziennych sytuacjach. Oto kilka kluczowych aspektów ich zastosowania:

 • Weryfikacja zrozumienia: Sprawdzanie, czy informacje zostały prawidłowo zrozumiane.
 • Poszukiwanie potwierdzenia: Uzyskiwanie potwierdzenia opinii lub stanowiska.
 • Budowanie porozumienia: Łatwiejsze nawiązanie dialogu.
 • Dodawanie tonu konwersacyjnego: Uczynienie wypowiedzi bardziej naturalnymi.
 • Zachęcanie do dyskusji: Otwieranie drogi do dalszej wymiany myśli.
 • Złagodzenie tonu zdania: Zmiękczenie polecenia.

Ciekawym aspektem jest to, że w zależności od intonacji – rosnącej, gdy jesteśmy ciekawi odpowiedzi, lub malejącej, co nadaje pytaniu charakter retoryczny – tag questions mogą zmieniać swój wydźwięk, co pokazuje ich elastyczność w komunikacji.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Zasady tworzenia pytań rozłącznych

Aby stworzyć prawidłowo pytania rozłączne w języku angielskim, należy sobie najpierw odpowiedzieć na 3 ważne pytania pomocnicze:

 1. Jaki jest czas zdania głównego? Pierwszym krokiem jest ustalenie czasu gramatycznego zdania głównego. Jest to kluczowe, aby dopasować formę czasownika w question tag do czasu użytego w zdaniu głównym.
 2. Czy zdanie jest twierdzące czy przeczące? Ta informacja decyduje o tym, czy question tag będzie miał formę przeczącą (dla zdań twierdzących) czy twierdzącą (dla zdań przeczących).
 3. Jaki operator został wykorzystany w zdaniu? W question tag stosuje się operator w formie odwrotnej do tej użytej w zdaniu głównym. Jeśli zdanie główne jest twierdzące, w question tag używamy operatora przeczącego, np. „isn’t”, „doesn’t”. Gdy zdanie główne jest przeczące, w question tag stosujemy formę twierdzącą, np. „is”, „does”.

W kontekście interpunkcji, warto również pamiętać, że chcąc dodać do zdania pytanie rozłączne, oddzielamy je przecinkiem od zdania podstawowego. Question tags najczęściej wykorzystujemy w zdaniach twierdzących i przeczących, stosując bezpośrednią odmianę czasownika pomocniczego lub modalnego z odpowiednim przeczeniem (lub jego brakiem), np. „You’re coming, aren’t you?” lub „She didn’t go, did she?”. Jednak możemy wyróżnić 4 wyjątki, w których ich znaczenie lub struktura różnią się od tych najczęściej używanych:

 1. Tryb rozkazujący: W przypadku zdań wyrażonych w trybie rozkazującym, pytania rozłączne nie są zwykle tworzone w tradycyjny sposób. Zamiast tego, aby dodać element zapytania do polecenia lub prośby, często używa się formy „will you?” na końcu zdania. Na przykład: „Close the door, will you?” To wyraża prośbę o zamknięcie drzwi, dodając na końcu pytanie rozłączne, które ma na celu zmiękczenie polecenia.
 2. Tryb przypuszczający: Pytania rozłączne można tworzyć z zaimkami przypuszczającymi, takimi jak „could”, „should”, „would”, ale sposób ich użycia różni się w zależności od kontekstu. Na przykład: „You could help me, couldn’t you?” Tutaj pytanie rozłączne służy do wyrażenia możliwości pomocy i zapytania o jej potwierdzenie.
 3. Zdania bezosobowe: W zdaniach bezosobowych, takich jak „It’s raining, isn’t it?”, pytanie rozłączne jest tworzone na podstawie informacji zawartych w zdaniu. Ważne jest, aby dopasować pytanie rozłączne do czasu gramatycznego i podmiotu logicznego zdania.
 4. Użycie „let’s”: Gdy w zdaniu występuje „let’s” (zaproszenie do działania), pytanie rozłączne formułowane jest zazwyczaj jako „shall we?” na końcu zdania. Na przykład: „Let’s go to the cinema, shall we?” To zaproszenie do pójścia do kina, z pytaniem rozłącznym zachęcającym do zgody.

Przykłady zdań z question tags

W tworzeniu question tags kluczowe jest odpowiednie dopasowanie do czasu gramatycznego zdania głównego, jak również uwzględnienie specjalnych reguł dla czasowników modalnych. Poniżej przedstawiamy różnorodne przykłady question tags wraz z ich tłumaczeniem na język polski, aby pokazać, jak można je stosować w praktyce.

Wykorzystanie question tags w zależności od czasu gramatycznego

Czas gramatyczny Przykład z question tag Tłumaczenie na polski
Present Simple She works here, doesn’t she? / She doesn’t work here, does she? Ona tutaj pracuje, prawda? / Ona tutaj nie pracuje, nie?
Present Continuous They are working now, aren’t they? / They aren’t working now, are they? Oni teraz pracują, nie? / Oni teraz nie pracują, prawda?
Present Perfect We have met before, haven’t we? / We haven’t met before, have we? Spotkaliśmy się wcześniej, nie? / Nie spotkaliśmy się wcześniej, prawda?
Present Perfect Continuous You have been waiting, haven’t you? / You haven’t been waiting, have you? Czekasz już, prawda? / Nie czekasz, nie?
Past Simple He visited Paris, didn’t he? / He didn’t visit Paris, did he? Odwiedził Paryż, prawda? / Nie odwiedził Paryża, nie?
Past Continuous She was singing, wasn’t she? / She wasn’t singing, was she? Śpiewała, nie? / Nie śpiewała, prawda?
Past Perfect They had left, hadn’t they? / They hadn’t left, had they? Odeszli, nie? / Nie odeszli, prawda?
Past Perfect Continuous I had been running, hadn’t I? / I hadn’t been running, had I? Biegałem, nie? / Nie biegałem, prawda?
Future Simple You will help, won’t you? / You won’t help, will you? Pomożesz, prawda? / Nie pomożesz, nie?
Future Continuous He will be sleeping, won’t he? / He won’t be sleeping, will he? Będzie spał, prawda? / Nie będzie spał, nie?
Future Perfect They will have arrived, won’t they? / They won’t have arrived, will they? Dojadą, prawda? / Nie dojadą, nie?
Future Perfect Continuous We will have been traveling, won’t we? / We won’t have been traveling, will we? Będziemy podróżować, prawda? / Nie będziemy podróżować, nie?

 

Wykorzystanie question tags w zdaniach z modal verbs

Modal Verb Przykład z question tag Tłumaczenie na polski
can She can swim, can’t she? Ona potrafi pływać, nie?
will You will help, won’t you? Pomożesz, prawda?
should He should know, shouldn’t he? On powinien wiedzieć, nie?
must We must go, mustn’t we? Musimy iść, prawda?
might They might come, mightn’t they? Mogą przyjść, nie?

 

Wykorzystanie question tags w zdaniach z odmianą „to be” 

Osoba Przykład z question tag Tłumaczenie na polski
I am I am late, aren’t I?* Jestem spóźniony, nie?
You are You are ready, aren’t you? Jesteś gotowy, prawda?
He/She/It is He is coming, isn’t he? On nadchodzi, nie?
We are We are on time, aren’t we? Jesteśmy na czas, prawda?
You are You are all here, aren’t you? Wszyscy tutaj jesteście, tak?
They are They are playing, aren’t they? Oni grają, prawda?

 

*W języku angielskim, kiedy tworzymy pytanie rozłączne dla pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym (present simple) z użyciem czasownika „to be”, występuje wyjątek od standardowej reguły tworzenia tych pytań. W większości przypadków, konstrukcja question tag opiera się na zasadzie przeciwstawienia: jeśli zdanie jest twierdzące, question tag jest przeczące i na odwrót. Jednak w przypadku „I am”, poprawnym question tag jest „aren’t I?” po zdaniu twierdzącym. To specyficzne odstępstwo od ogólnej reguły, które może wydawać się nieintuicyjne, ale jest powszechnie znane w języku angielskim.

Ćwiczenia praktyczne

Nauka angielskiego, podobnie jak opanowanie każdego innego języka, opiera się na regularnym wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie zadania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i opanować używanie pytań rozłącznych. Wykonaj ćwiczenia i sprawdź swoją wiedzę: 

 1. She enjoys classical music, _________?

 2. We haven’t met him before, _________?

 3. It rarely snows in this region, _________?

 4. You’ve been to Paris, _________?

 5. They won’t mind if we’re late, _________?

 6. He could help us with the project, _________?

 7. You’re not using this, _________?

 8. Let’s go out for dinner tonight, _________?

 9. There won’t be any traffic at this hour, _________?

 10. She used to live in Spain, _________?

 11.  I am responsible for this mistake, _________?

 12.  Don’t forget to call me when you arrive, _________?

 13. Let’s start the meeting without them, _________?

 

Zachęcamy do regularnego stosowania pytań rozłącznych w codziennej komunikacji w języku angielskim. Nie tylko ułatwia to integrację i budowanie relacji z innymi, ale również jest znakiem biegłości językowej, zbliżającym sposób wypowiedzi do naturalnego, używanego przez native speakers. Praktykowanie tag questions pomoże Ci lepiej zrozumieć niuanse języka i zwiększy Twoją pewność siebie w konwersacjach z anglojęzycznymi rozmówcami. Nie bój się eksperymentować i stosować zdobytej wiedzy w praktyce – każda rozmowa jest szansą na naukę i doskonalenie swoich umiejętności. 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.